Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oversikt: What is the Internet? What is a protocol? End systems

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oversikt: What is the Internet? What is a protocol? End systems"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oversikt: What is the Internet? What is a protocol? End systems
Core networks Access network and physical media Throughput, loss and delay Protocol layers IP, TCP, UDP Applications

2 What is the Internet? Internet: “network of networks” Protocols
Partly hierarchical Public Internet versus private intranet ISPs: Internet Service Providers Protocols Control sending, receiving of messages E.g., TCP, IP, HTTP, FTP, PPP router workstation server mobile unit local ISP company networks regional ISP

3 End systems End systems Client/server model Peer-to-peer model
Run application programs E.g., web browser, web server, At “the edge” of the net Client/server model Clients ask for, and get a service from the servers E.g. WWW client (browser)/ server; client/server Peer-to-peer model Interactions are symmetrical E.g. telephone conferences

4 What is a protocol? Human protocols: “What time is it?”
“I have a questions” Formal phrases… … are special “messages” that are sent, which lead to … … defined events or actions when the message is received Network protocols: Machine instead of people All communication activity in the Internet is controlled by protocols Protocols define formats, order of sending and receiving of messages, and the actions that the reception initiates.

5 Reference models; Why layering?
Management of complex systems: Modularisation simplifies Design Maintenance Updating of a system Explicit structure allows Identification of the individual parts Relations among them Clear structure: layering Layered reference model Goal: different implementation of one layer fit with all implementations of other layers

6 TCP/IP - protocol stack
application: supports network applications ftp, smtp, http Your applications transport: data transfer from end system to end system TCP, UDP network: finding the way through the network from machine to machine IP (data) link: data transfer between two neighbors in the network ppp, ethernet physical: bits “on the wire” application transport network link physical

7 OSI - model application presentation application session transport
A standard for layering of communication protocols Open Systems Interconnection by the ISO – International Standardization Institute Two additional layers to those of the Internet stack presentation: translates between different formats XML, XDR provides platform independence session: manages connection, control and disconnection of communication sessions RTP presentation application session transport network link physical

8 Generelt pakkeformat rammer pakker meldinger PDU (Protocol Data Unit)
Hode Data, for eks bit Hale M-adresse S-adresse Sjekksum

9 Protocol layer and data
Each layer takes data from next higher layer Adds header information to create a new data unit (message, segment, frame, packet …) Send the new data unit to next lower layer source destination application transport network link physical application transport network link physical M H t n l message M H t n l segment datagram frame

10 Access network and physical media
How to connect end systems to edge routers? Home network Company network (schools, companies) Mobile access network Keep in mind when choosing a technology: Bandwidth? Shared or dedicated medium?

11 Physical medium Physical link: a sent bit propagates through the link
Closed media: Signals propagate in cable media (copper, fiber) Open media: Signals propagate freely, e.g. radio.

12 Core networks Graph of interconnected routers
One fundamental question: how is data passed through the net? Circuit switching Packet switching Dedicated line through the network Discrete data units are sent through the network

13 Fysisk Lag Den primære oppgaven flytte bits fra avsender til mottaker
krever: standardisert måte å representere bit inn på transmisjonsmediet standardisering av kabler og tilkoplingsutstyr synkronisering av klokketakt mellom sender og mottaker

14 Multipleksing frekvens multipleksing pakke multipleksing 1 link
n kanaler n kanaler inn n kanaler ut tids multipleksing frekvens multipleksing pakke multipleksing

15 Linklaget Innramming av nyttelasten Transport av rammer over mediet
Adressering Feilhåndtering: Feildeteksjon Feilkorreksjon Flytkontroll

16 Flytkontroll Normalt en feed-back (tilbakemelding) protokoll der mottaker informerer senderen om sin buffer-kapasitet To vanlige tilnærminger: 1. sender stopper når spesiell NAK mottas 2. mottaker informerer senderen om hvor mange pakker/bytes den har plass til, og senderen sender ikke mer data enn oppgitt inntil den får ny beskjed (kredittbasert flytkontroll)

17 Lokalnett strukturer Konkurranseutsatt Ethernet Konkurransefri
Token Ring Radio-LAN Konkurranseutsatt Nøkkelbegrep: Medium Aksess kontroll

18 Broer: framsending basert på MAC-adresser
knytter sammen lokalnett på link-nivå framsending basert på MAC-adresser effektivt sammenkoplingsalternativ kan benyttes til isolering av trafikk konsumerer ikke IP-nettverks adresser

19 Tasks of the Network Layer
Responsible for end-to-end transport Addressing of machines Forwarding Connectionless datagram; no fixed path through the network Connection-oriented (e.g. X.25 or ATM) Three phases: connection establishment, data transmission, teardown Fixed path through the network Relatively reliable and ordered transmission Flow control

20 Network layer: IP Datagram switching IP offers: IP Datagram service
Internet Protocol Datagram service of the Internet RFC 791 IP offers: Datagram service Unreliable Unordered Addressing Routing IP networks can use virtual circuits IPv4: circuit is one hop IPv6: can have a tag

21 Adressering og ruting hver “ting” vi vil finne frem til, må ha en adresse! adresse: en streng av bytes som enhetlig identifiserer “tingen” adressetyper: unicast; identifiserer et endepunkt (ting) kringkasting; identifiserer alle gruppe-kringasting; identifiserer alle i en gruppe

22 Ruting Rutetabell 2 1 4 3 1 1 2 2 Pre- Pross. 3 3 4 4 Ruting prosess
Fremsender

23 Formatet til IP-hodet Vers. Hlen TOS Length Ident Flags Offset
Vers. Hlen TOS Length Ident Flags Offset TTL Proto Checksum SourceAddr DestinationAddr Opsions (variable) Pad Data

24 IP addresses and hostnames
More exactly fully qualified host names Look like niu.ifi.uio.no Host niu In subdomain ifi, Institutt for Informatik In domain uio, Universitet i Oslo In top level domain no, Norway Who decided this? .no - IANA gave it to Uninett (”Internet Assigned Numbers Authority”) .uio - Uninett gave it to UiO .ifi - USIT, UiO’s drift, gave it to IFI niu - IFI drift gave it to the machine

25 Subnetting Nett 1 : 129.240.0.0 Destin-addr: 129.240.002.35
subnett 1: Nett-maske = subnett 2: subnett 3: & > subnetting innfører et nytt adressenivå nett-masken identifiserer subnett-adressen subnett er bare synlige innenfor lokalområdet det er fullt mulig med flere subnett på samme fysiske nett

26 Transportlaget

27 TCP forbindelses-orientert støtter en oktett-strøm mellom to prosesser
full dupleks flyt-kontroll hindrer sender å oversvømme mottaker demultipleksing metnings-kontroll hindrer sender å oversvømme nettet

28 Segment format Pseudo-header Flags: SYN FIN ACK RESET PUSH URG
SrcPort DestPort SequenceNum Acknowledgement HdrLen 0 Flags Adv.Window CheckSum UrgPointer Options (variable) Data Checksum: pseudo header + tcp header + data

29 UDP forbindelsesfri transport (datagram transport)
“best-effort” overføring ingen garanti for vellykket overføring: pakker kan bli borte (sjekksumfeil & rutefeil) pakker kan komme frem i gal rekkefølge pakker kan dupliseres pakker kan forsinkes unormalt

30 Enkel multiplekser/ demultiplekser (UDP)
tilbyr multipleksing og demultipleksing ved hjelp av “Service aksess punkter” kalt porter; ingen flytkontroll; tjener-siden lytter på velkjente porter checksum: valgbar Pseudo-hode SrcPort DestPort Checksum Length Data Src-address Dest-address 0 Protocol Length

31 Funksjonelle behov applikasjonsprosessenes behov:
navning av maskiner og tjenester konvertering av navn til addresser tilgang til kommunikasjonstjenesten (API): service aksess punkt (SAP); virtuelt tilknytningspunkt mellom applikasjonsprosess og komm.hierarkiet etablering, bruk, og nedkopling av forbindelser spesifisere kvalitets-krav

32 Overførings-syntaks inhomogene ende-systemer
ulik hardware ulike operativsystemer ulike programerings-språk kommunikasjonen over nettet må foregå i en syntaks som begge sider oppfatter på samme måten

33 Applications Applications that use TCP: Applications that use UDP:
HTTP (WWW) FTP (file transfer) SMTP ( ) Telnet (remote login) Applications that use UDP: Streaming media Video conferencing Internet telephony NTP (network time protocol)


Laste ned ppt "Oversikt: What is the Internet? What is a protocol? End systems"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google