Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2013-2014 Behov for teknisk utstyr: Videoprosjektor Tidsforbruk inkl. kommentarer: ca 45 min. Oppdatert 24.08.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2013-2014 Behov for teknisk utstyr: Videoprosjektor Tidsforbruk inkl. kommentarer: ca 45 min. Oppdatert 24.08.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2013-2014 Behov for teknisk utstyr: Videoprosjektor Tidsforbruk inkl. kommentarer: ca 45 min. Oppdatert 24.08.2013 Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Dette kurset handler om Introduksjon til Rotary Kurset er utarbeidet og tilrettelagt av Bjørn Dufseth, Oppegård Rotaryklubb

2 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2013-2014  Gode kunnskaper om Rotary gir meningsfylt medlemskap  Distriktet har utviklet et kurstilbud for så vel nye som eksisterende medlemmer  Kurset skal gi:  Generell informasjon om Rotary  Informasjon om egen klubb  Deling av ressurser og kunnskaper vil gi tryggere og bedre rotarianere ”Introduksjon til Rotary” – Mål

3 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2013-2014  Litt historikk  Om Rotary og Rotarys organisasjon  Inner Wheel  Rotaract  Klassifikasjonsprinsippet  Rotary Foundation - RF  Rotary på "web"  Litt om økonomi Innhold

4 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2013-2014  Norsk Rotaryhåndbok  Håndbok for D2260  Internett: Hjemmesidene til RI, RF, NORFO, D2260, Inner Wheel Norge, Rotaract Norge  Div. informasjon fra Inner Wheel distrikt 31  Div. informasjon fra Rotary distrikt 2260  Rotary Norden, div. artikler og notiser  ”A Century of Service” – utgitt i fm. Rotarys 100 års markering Kildehenvisning

5 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2013-2014 Hva er ROTARY INTERNATIONAL · ROTARY INTERNATIONAL (RI) er en verdensomspennende organisasjon av ressurspersoner i yrkes-, nærings- og samfunnsliv. · ROTARY INTERNATIONAL yter humanitær bistand, fremmer høy etisk standard innen alle yrkesgrupper og bidrar til å bygge vennskap og fred i verden. Rotaryklubbene er upolitiske og er åpne for medlemmer uavhengig av religion, kultur, kjønn og etnisk bakgrunn. All informasjon om Rotary er åpent tilgjengelig for alle.

6 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2013-2014 Litt historikk Unity Building De første rotaryanere  ROTARY INTERNATIONAL  Stiftet 23. feb. 1905 i Chicago av Paul Harris  Første nordiske klubb startet i Norge 1922 Kristiania (Oslo) Rotaryklubb 1. juni 1922  Første klubb i D2260 Fredrikstad RK i 17. mars 1932 Fadderklubb Kristiania RK  Deres klubb chartret …………… Fadderklubb var ………..

7 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2013-2014 Distrikt 2260 Stamtavle

8 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2013-2014 Rotarianere i verden og i Norge  Ca. 1,2 mill. rotarianere i ca. 34.000 klubber i ca. 200 land »140.000 kvinnelige rotarianere »2.000 klubber m/kvinnelig president  I Norge ca. 11.600 rotarianere i 312 klubber med 6 distrikter »Ca 1.900 kvinnelige rotarianere (første i 1989)

9 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2013-2014 Rotaryhjulet  Symboliserer  rotasjonsprinsippet  24 tenner, 6 eiker  kilespor (arbeid – ikke hvile)  fargene kongeblått og gull  24 tenner symboliserer at du er rotarianer 24 timer i døgnet (ikke bare 1 time hver uke)  Bær nålen daglig for å vise ditt engasjement

10 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2013-2014 Nøkkelpersoner i Rotary 2013 - 2014 Ron D. Burton RI-President Elsa Margareth Nysveen Guvernør D2260 H.M. Kong Harald V Æresguvernør for de norske distrikter

11 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2013-2014 Rotarys motto  Service above self – Å gagne andre  Grunnpillaren for Rotarys eksistens og virke  Mottoet leder inn på at rotarianere skal ha høye tanker om sin gjøren og laden ikke bare i organisasjonens virke, men også som mennesker i dagliglivet  Fokusere også på de immaterielle og medmenneskelige verdier

12 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2013-2014 Rotarys formål Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet, og spesielt viljen til: 1. Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre 2. Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet til å gagne samfunnet 3. Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv 4. Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdensomspennende fellesskap av personer fra forskjellige yrker forent i idealet om å gagne andre

13 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2013-2014 4 spørsmålsprøven  Er det sant?  Er det rettferdig overfor alle det angår?  Vil det skape forståelse og bedre vennskap?  Vil det være til beste for alle det angår? om saker vi tenker, sier og gjør H.J.Taylor USA 1932

14 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2013-2014 Klassifikasjonsprinsippet  Klassifikasjonsprinsippet har sin bakgrunn i Paul Harris’ ide om å skape Rotary;  Ledere fra forskjellige foretak samles i en kameratslig ånd for å lære hverandre å kjenne, utveksle erfaringer og støtte hverandre i bestrebelsen på å drive hederlige virksomheter.  Medlemssammensetningen i alle rotaryklubber bygger på prinsippet om å ha ett medlem fra hvert yrke eller næring. Klubben skal representere et tverrsnitt av yrkes- og næringslivet i det lokalsamfunnet klubben er en del av. Enhver rotarianer har en yrkesklassifikasjon, representerer dette yrket/bransjen i Rotary og representerer Rotary i det yrket/bransjen.

15 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2013-2014 Inner Wheel  IW er en av verdens største kvinneorganisasjoner. IW er fundert på Rotary-bevegelsens idealer og prinsipper  Stiftet 10. jan.1924 i Manchester av Margarette Golding. Bergen IW første klubb i Europa ex. England ble etablert i 1935  IW har over 100.000 medlemmer i 103 land. I Norge ca. 1.900 medlemmer i 84 klubber i 5 distrikter. D31 (Oslo, Akershus, Østfold) har ca 450 medl i 19 klubber.  Tyngdepunktet i IWs arbeide ligger i et flerfold av hjelpeoppgaver, så som til barn i nød, til hospitaler/klinikker, utdanning, besøk hos ensomme eldre mv.  Medlemmene består av kvinner som gjennom slektskap/familiært forhold har nær tilknytning til et medlem av en Rotary-klubb

16 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2013-2014 Rotaract  Rotaract er en verdensomspennende organisasjon av unge mennesker med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring. Organisasjonen jobber for personlig utvikling og bred samfunnsinnsikt, og er i tillegg et stort sosialt nettverk basert på vennskap på tvers av by- og landegrenser.  Rotaract tilbyr et utfordrende og utviklende miljø for samfunnsengasjerte og nysgjerrige ungdommer mellom 18-30 år.  Rotaract ble etablert i 1968 i USA, og i Norge i 1969 (Gimle)  Rotaract har ca. 180.000 medlemmer i ca. 165 land. 14 klubber i Norge med ca. 130 medlemmer. 5 klubber i D2260: Kolbotn, NeRo, Smaalenene, Varna, Fredrikstad  Rotaract er et av de viktigste rekrutteringsområder for nye medlemmer til Rotary

17 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2013-2014 Norske Rotarydistrikter

18 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2013-2014 Distrikt 2260  Omfatter  Østfold  Akershus (ex. Asker, Bærum)  Ørje/Töcksfors i Sverige  51 klubber  Ca 1.870 medlemmer hvorav ca 280 kvinner  8 områder A - H  Guvernør 2013 - 2014  Elsa M. Nysveen, Årnes RK

19 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2013-2014 Klubbens lederskapsplan Effektive klubber: Beholder og øker medlemstallet Gjennom- fører gode projekter Støtter Rotary Foundation Utvikler gode ledere Service Above Self Klubbens lederskapsplan

20 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2013-2014 Anbefalt komitéstruktur Styre Medl.utvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Rotary Foundation Samfunns- Prosjekter Distrikts- programmer Medlems- utvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Rotary Foundation Samfunns- Prosjekter Distrikts- programmer Assisterende guvernører Administrasjon Dette gjør vi for vår selvutvikling og fellesutvikling Dette er vår verktøykasse Dette gjør vi for våre medmennesker

21 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2013-2014 Rotary Foundation  RF er Rotarys "flaggskip” for prosjektfinansiering  RF ble opprettet i 1917 - grunnlegger Arch C. Klumph  RF fordeler ca USD 100 mill hvert år  Noen programmer finansiert av RF  Polio Plus  District Grants - VTT - Vocational Training Team (tidl. GSE) - Stipendier - Humanitære prosjekter  Global Grants Større internasjonale prosjekter (min USD 30.000)  Package Grants Spesielt definerte program av Rotary

22 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2013-2014 Rotary Foundation – RF Utvekslingsprogrammet VTT  VTT – Vocational Training Team  4 ukers studietur for å studere andre lands kultur, samfunns- og yrkesliv  Gruppe på 4 (pluss leder) med ulik yrkesbakgrunn  Reiser fra rotarydistrikt i ett land til et distrikt i annet land med gjenvisitt  Ledes av erfaren rotarianer  Lokale rotaryklubber sørger for opphold og programmet lokalt

23 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2013-2014 Annen finansiering  Tiltaksfondet  Opprettet under distriktskonferansen oktober 1988  Formål –Å støtte humanitære aktiviteter i D2260. –Støtte andre tiltak i distriktet når disse bidrar til å fremme Rotarys mål  Bidrag fra fondet kan gis til prosjekter initiert av klubbene eller av distriktet  Fondet forvaltes av styre bestående av IPDG, DG og DGE  Grunnkapitalen er kr 150.000

24 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2013-2014 Andre program, stipendier etc.  RYLA – Rotary Youth Leadership Award  Lederopplæring av ungdom 18 – 24 år  3 – 4 dagers internatkurs (week-end)  Internasjonal ungdomsutveksling  Et års gjensidig utveksling av ungdom (videregående skole)

25 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2013-2014 Andre program, stipendier etc. (forts)  Georgia-stipendiet  Ungdom 18 – 24 år inviteres til et års studium ved et college eller universitetet i Georgia  Åpent for barn/slektninger av rotarianere  Handicamp Norway  Internasjonal sommerleir i 2 uker for fysisk funksjonshemmede og funksjonsfriske ungdommer 18 – 28 år på Haraldvangen. Arangeres 2. hvert år, første gang i 1976. Alle rotarianere i Norge bidrar med kr 50 pr år.

26 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2013-2014 Rotary på web

27 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2013-2014 D2260 Budsjett 2013–2014

28 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2013-2014 RI inntekter og utgifter 2003 - 2012

29 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2013-2014 RF inntekter og forbruk 2003-2012

30 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2013-2014 Økte kunnskaper gir tryggere og bedre rotarianere og derigjennom lettere måloppnåelse


Laste ned ppt "Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2013-2014 Behov for teknisk utstyr: Videoprosjektor Tidsforbruk inkl. kommentarer: ca 45 min. Oppdatert 24.08.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google