Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2013-2014 Behov for teknisk utstyr: Videoprosjektor Tidsforbruk inkl. kommentarer: ca 45 min. Oppdatert 24.08.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2013-2014 Behov for teknisk utstyr: Videoprosjektor Tidsforbruk inkl. kommentarer: ca 45 min. Oppdatert 24.08.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary Behov for teknisk utstyr: Videoprosjektor Tidsforbruk inkl. kommentarer: ca 45 min. Oppdatert Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Dette kurset handler om Introduksjon til Rotary Kurset er utarbeidet og tilrettelagt av Bjørn Dufseth, Oppegård Rotaryklubb

2 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary  Gode kunnskaper om Rotary gir meningsfylt medlemskap  Distriktet har utviklet et kurstilbud for så vel nye som eksisterende medlemmer  Kurset skal gi:  Generell informasjon om Rotary  Informasjon om egen klubb  Deling av ressurser og kunnskaper vil gi tryggere og bedre rotarianere ”Introduksjon til Rotary” – Mål

3 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary  Litt historikk  Om Rotary og Rotarys organisasjon  Inner Wheel  Rotaract  Klassifikasjonsprinsippet  Rotary Foundation - RF  Rotary på "web"  Litt om økonomi Innhold

4 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary  Norsk Rotaryhåndbok  Håndbok for D2260  Internett: Hjemmesidene til RI, RF, NORFO, D2260, Inner Wheel Norge, Rotaract Norge  Div. informasjon fra Inner Wheel distrikt 31  Div. informasjon fra Rotary distrikt 2260  Rotary Norden, div. artikler og notiser  ”A Century of Service” – utgitt i fm. Rotarys 100 års markering Kildehenvisning

5 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary Hva er ROTARY INTERNATIONAL · ROTARY INTERNATIONAL (RI) er en verdensomspennende organisasjon av ressurspersoner i yrkes-, nærings- og samfunnsliv. · ROTARY INTERNATIONAL yter humanitær bistand, fremmer høy etisk standard innen alle yrkesgrupper og bidrar til å bygge vennskap og fred i verden. Rotaryklubbene er upolitiske og er åpne for medlemmer uavhengig av religion, kultur, kjønn og etnisk bakgrunn. All informasjon om Rotary er åpent tilgjengelig for alle.

6 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary Litt historikk Unity Building De første rotaryanere  ROTARY INTERNATIONAL  Stiftet 23. feb i Chicago av Paul Harris  Første nordiske klubb startet i Norge 1922 Kristiania (Oslo) Rotaryklubb 1. juni 1922  Første klubb i D2260 Fredrikstad RK i 17. mars 1932 Fadderklubb Kristiania RK  Deres klubb chartret …………… Fadderklubb var ………..

7 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary Distrikt 2260 Stamtavle

8 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary Rotarianere i verden og i Norge  Ca. 1,2 mill. rotarianere i ca klubber i ca. 200 land » kvinnelige rotarianere »2.000 klubber m/kvinnelig president  I Norge ca rotarianere i 312 klubber med 6 distrikter »Ca kvinnelige rotarianere (første i 1989)

9 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary Rotaryhjulet  Symboliserer  rotasjonsprinsippet  24 tenner, 6 eiker  kilespor (arbeid – ikke hvile)  fargene kongeblått og gull  24 tenner symboliserer at du er rotarianer 24 timer i døgnet (ikke bare 1 time hver uke)  Bær nålen daglig for å vise ditt engasjement

10 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary Nøkkelpersoner i Rotary Ron D. Burton RI-President Elsa Margareth Nysveen Guvernør D2260 H.M. Kong Harald V Æresguvernør for de norske distrikter

11 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary Rotarys motto  Service above self – Å gagne andre  Grunnpillaren for Rotarys eksistens og virke  Mottoet leder inn på at rotarianere skal ha høye tanker om sin gjøren og laden ikke bare i organisasjonens virke, men også som mennesker i dagliglivet  Fokusere også på de immaterielle og medmenneskelige verdier

12 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary Rotarys formål Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet, og spesielt viljen til: 1. Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre 2. Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet til å gagne samfunnet 3. Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv 4. Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdensomspennende fellesskap av personer fra forskjellige yrker forent i idealet om å gagne andre

13 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary spørsmålsprøven  Er det sant?  Er det rettferdig overfor alle det angår?  Vil det skape forståelse og bedre vennskap?  Vil det være til beste for alle det angår? om saker vi tenker, sier og gjør H.J.Taylor USA 1932

14 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary Klassifikasjonsprinsippet  Klassifikasjonsprinsippet har sin bakgrunn i Paul Harris’ ide om å skape Rotary;  Ledere fra forskjellige foretak samles i en kameratslig ånd for å lære hverandre å kjenne, utveksle erfaringer og støtte hverandre i bestrebelsen på å drive hederlige virksomheter.  Medlemssammensetningen i alle rotaryklubber bygger på prinsippet om å ha ett medlem fra hvert yrke eller næring. Klubben skal representere et tverrsnitt av yrkes- og næringslivet i det lokalsamfunnet klubben er en del av. Enhver rotarianer har en yrkesklassifikasjon, representerer dette yrket/bransjen i Rotary og representerer Rotary i det yrket/bransjen.

15 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary Inner Wheel  IW er en av verdens største kvinneorganisasjoner. IW er fundert på Rotary-bevegelsens idealer og prinsipper  Stiftet 10. jan.1924 i Manchester av Margarette Golding. Bergen IW første klubb i Europa ex. England ble etablert i 1935  IW har over medlemmer i 103 land. I Norge ca medlemmer i 84 klubber i 5 distrikter. D31 (Oslo, Akershus, Østfold) har ca 450 medl i 19 klubber.  Tyngdepunktet i IWs arbeide ligger i et flerfold av hjelpeoppgaver, så som til barn i nød, til hospitaler/klinikker, utdanning, besøk hos ensomme eldre mv.  Medlemmene består av kvinner som gjennom slektskap/familiært forhold har nær tilknytning til et medlem av en Rotary-klubb

16 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary Rotaract  Rotaract er en verdensomspennende organisasjon av unge mennesker med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring. Organisasjonen jobber for personlig utvikling og bred samfunnsinnsikt, og er i tillegg et stort sosialt nettverk basert på vennskap på tvers av by- og landegrenser.  Rotaract tilbyr et utfordrende og utviklende miljø for samfunnsengasjerte og nysgjerrige ungdommer mellom år.  Rotaract ble etablert i 1968 i USA, og i Norge i 1969 (Gimle)  Rotaract har ca medlemmer i ca. 165 land. 14 klubber i Norge med ca. 130 medlemmer. 5 klubber i D2260: Kolbotn, NeRo, Smaalenene, Varna, Fredrikstad  Rotaract er et av de viktigste rekrutteringsområder for nye medlemmer til Rotary

17 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary Norske Rotarydistrikter

18 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary Distrikt 2260  Omfatter  Østfold  Akershus (ex. Asker, Bærum)  Ørje/Töcksfors i Sverige  51 klubber  Ca medlemmer hvorav ca 280 kvinner  8 områder A - H  Guvernør  Elsa M. Nysveen, Årnes RK

19 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary Klubbens lederskapsplan Effektive klubber: Beholder og øker medlemstallet Gjennom- fører gode projekter Støtter Rotary Foundation Utvikler gode ledere Service Above Self Klubbens lederskapsplan

20 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary Anbefalt komitéstruktur Styre Medl.utvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Rotary Foundation Samfunns- Prosjekter Distrikts- programmer Medlems- utvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Rotary Foundation Samfunns- Prosjekter Distrikts- programmer Assisterende guvernører Administrasjon Dette gjør vi for vår selvutvikling og fellesutvikling Dette er vår verktøykasse Dette gjør vi for våre medmennesker

21 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary Rotary Foundation  RF er Rotarys "flaggskip” for prosjektfinansiering  RF ble opprettet i grunnlegger Arch C. Klumph  RF fordeler ca USD 100 mill hvert år  Noen programmer finansiert av RF  Polio Plus  District Grants - VTT - Vocational Training Team (tidl. GSE) - Stipendier - Humanitære prosjekter  Global Grants Større internasjonale prosjekter (min USD )  Package Grants Spesielt definerte program av Rotary

22 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary Rotary Foundation – RF Utvekslingsprogrammet VTT  VTT – Vocational Training Team  4 ukers studietur for å studere andre lands kultur, samfunns- og yrkesliv  Gruppe på 4 (pluss leder) med ulik yrkesbakgrunn  Reiser fra rotarydistrikt i ett land til et distrikt i annet land med gjenvisitt  Ledes av erfaren rotarianer  Lokale rotaryklubber sørger for opphold og programmet lokalt

23 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary Annen finansiering  Tiltaksfondet  Opprettet under distriktskonferansen oktober 1988  Formål –Å støtte humanitære aktiviteter i D2260. –Støtte andre tiltak i distriktet når disse bidrar til å fremme Rotarys mål  Bidrag fra fondet kan gis til prosjekter initiert av klubbene eller av distriktet  Fondet forvaltes av styre bestående av IPDG, DG og DGE  Grunnkapitalen er kr

24 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary Andre program, stipendier etc.  RYLA – Rotary Youth Leadership Award  Lederopplæring av ungdom 18 – 24 år  3 – 4 dagers internatkurs (week-end)  Internasjonal ungdomsutveksling  Et års gjensidig utveksling av ungdom (videregående skole)

25 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary Andre program, stipendier etc. (forts)  Georgia-stipendiet  Ungdom 18 – 24 år inviteres til et års studium ved et college eller universitetet i Georgia  Åpent for barn/slektninger av rotarianere  Handicamp Norway  Internasjonal sommerleir i 2 uker for fysisk funksjonshemmede og funksjonsfriske ungdommer 18 – 28 år på Haraldvangen. Arangeres 2. hvert år, første gang i Alle rotarianere i Norge bidrar med kr 50 pr år.

26 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary Rotary på web

27 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary D2260 Budsjett 2013–2014

28 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary RI inntekter og utgifter

29 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary RF inntekter og forbruk

30 Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary Økte kunnskaper gir tryggere og bedre rotarianere og derigjennom lettere måloppnåelse


Laste ned ppt "Rotary distrikt 2260 Introduksjon til Rotary 2013-2014 Behov for teknisk utstyr: Videoprosjektor Tidsforbruk inkl. kommentarer: ca 45 min. Oppdatert 24.08.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google