Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

04.04.2017.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "04.04.2017."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Ansvarlig søker med nye oppgaver
BEdagene 2002 Finn N. Bangsund seniorrådgiver STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

3 Bakgrunnen for lovforslaget: Mer effektiv og raskere saksbehandling
Saksbehandlingsfrister Mer komplette søknader ”Tillatelse på dagen” ”Privatisere” noe av den forberedende saksbehandlingen som i dag ligger hos kommunen Tilrettelegging for elektronisk søknad

4 Forholdet til andre myndigheter
Tar ofte lang tid å avklare saken med andre myndigheter Pbl. § 95 nr. 2 annet ledd: Kommunen er ansvarlig for å innhente tillatelse/samtykke fra andre myndigheter dersom dette ikke er gjort på forhånd. Tiltakshaver eller søker kan i dag avklare dette selv - praktiseres i noen kommuner Rammetillatelse med forbehold

5 Forslag Foreslås at dette overlates til tiltakshaver
Mer komplette søknader og mindre arbeide for kommunene Kommunen kan likevel gjøre jobben Innebærer ikke at søker skal stå for utredningen etter fvl. § 17

6 Pbl. § 7 Foreslås at kommunen kan pålegge tiltakshaver og søker å innhente uttalelse fra fylkeskommunen eller statlig sektormyndigheter i dispensasjonssaker etter pbl. § 7 når den finner det hensiktsmessig

7 Samordner fjernes! Ansvarlig søker overtar samordnerfunksjonen i utførelsesfasen Ansvarlig søker vil dermed ha koordineringsrollen gjennom hele byggeprosessen Rollen kan deles opp

8 Ansvarlig søker med ”postkassefunksjon” for naboprotester
Søknaden kan avgjøres tidligere fordi kommunen ikke behøver å vente på naboprotestene Tilrettelegging for elektronisk byggesaksbehandling Tiltaket kan avklares tidligere

9 Søker som ”postkasse” for naboprotester
Naboene sender sine protester til ansvarlig søker Ren samordningsfunksjon. Naboenes merknader vil ha samme betydning som i dag Tvinger utbygger å avklare tiltaket med naboene Kommunen mottar en mer komplett søknad Dersom tiltaket er avklart med naboer må søker sørge for at dette fremkommer klart av søknaden Dersom det ikke er mulig å avklare tiltaket, sendes saken inn til kommunen for behandling

10 Kommunen må selvsagt vurdere nabomerknadene, men de kan starte behandling av saken omgående
Dersom utbygger endrer tiltaket etter at nabovarsel er gitt, må det sendes ut nytt varsel Eventuelle gjenparter av merknader fra naboer skal vedlegges søknaden med en kort redegjørelse fra søker eller tiltakshaver for hva som er gjort for å imøtekomme disse.

11 Kan naboene stole på søker?
Naboene kan være usikker på om protestene deres sendes videre til kommunen Kopi av protestene kan sendes kommunen Kan naboene være sikre på å motta riktig dokumentasjon? Har de f.eks. sett de riktige tegningene? Ferie

12 Kontrollerklæring Ansvarlig uførende (eller samordner) har ansvar for å sende kontrollerklæring til kommunen Foreslås at kontrollerklæringen sendes til ansvarlig søker.

13 Avklaringer som gjenstår
Hva nabovarselet skal inneholde? Hvor skal ytterligere dokumentasjon om saken kunne leses? Hva skal til for at ansvarlig søker må sende nytt nabovarsel? Hvordan skal fristen for nabouttalelsene beregnes?

14 Hva vil kreves av ansvarlig søker?
Kjennskap til nabovarselreglene Kjennskap til sektorlovgivningen, sektororganene og hvilken dokumentasjon som skal sendes disse Mer papirarbeide, mer tid til å forholde seg til sektormyndighetene og flere oppgaver Dårligere kvalitet på dok. til sektormyndighetene?

15 Fordeler Færre oppgaver og mindre henvendelser til kommunen. Dette vil kunne bidra til raskere saksbehandling Tidligere avklaringer Søker vil få mer kontroll over byggesaken Uttelling av fordelene ved forslaget vil komme de til gode som har disse kunnskaper

16


Laste ned ppt "04.04.2017."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google