Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

31. januar 2011Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "31. januar 2011Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen1."— Utskrift av presentasjonen:

1 31. januar 2011Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen1

2 Idrettens Basishall 1.Dette er et nytt hallkonsept som Utstyr- og anleggskomitéen i NGTF har utviklet. 2.Konseptet ble presentert første gang for KKD (Kultur- og Kirkedepartementet) i 2008 og den minste hallen (20m x 23m) er forhåndsgodkjent og innarbeidet i departementets ”Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet” (se side 35 om Turnhall). 3.Basishalltilskudd 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 2 500 000 og tilskudd til garderobesett 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 500 000. 4.Større basishaller og turnhaller kan gis tilskudd etter ”særskilt vurdering” av departementet. 5.Det presiseres at alle hallplaner skal ha idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning fra departementet før det kan søkes om tilskudd, og før byggestart. 31. januar 20112Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

3 Dagens situasjon • Gymnastikk og turn er den idretten som krever mest tilpasning for å kunne utøves. Dette gjør at både klubber og forbund har store utfordringer når det kommer til anlegg og utstyr. Skal idretten utøves på best mulig måte og med minst mulig risiko, trengs det spesialhaller med nedfelt trampoline, grop(er) og permanent oppstilte apparater. • Det er dessverre meget få av disse her i landet i dag - kun 26 tilknyttet en turnforening. De 392 resterende foreningene må montere opp utstyret i en flerbrukshall eller på en skole hver dag før treningen kan ta til. Dette krever mye tid og krefter fra både utøvere, foreldre og trenere. 31. januar 20113Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

4 Hva er en basishall? • Det er en treningshall med fast oppmontert utstyr, samt et stort utvalg av skumapparater. Disse er beregnet som hjelpemidler i basistreningen. Utformingen av hallen må være i tråd med lokale behov. • Pr. definisjon er dette en hall med en innredning som gjør at skoler og andre idretter vil kunne benytte hallen til basis- ferdighetstrening - som balanse, koordinasjon, styrke og bevegelighet. • Basishallene er primært tenkt som tilbygg (”vegg i vegg”) til eksisterende flerbrukshaller. Dette sparer utbygger for investeringer til bl.a. våtrom, materialrom og garderober. • Størrelsen på en basishall vil være fra 460 kvadratmeter (23x20 meter) og oppover. Ved et slikt tilbygg til den ordinære hallen, vil en kunne snakke om et komplett flerbrukshall-konsept og ikke kun rene spilleflater for ballidretter. • Alternativt kan basishallen integreres i en flerbrukshall. 31. januar 20114Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

5 Hvorfor basishall? • Det finnes ingen mer allsidig idrett en turn. Aktiviteter som tar utgangspunkt i gymnastikk- og turnøvelser vil gi den beste grunntrening for alle uansett hvilken idrett som bedrives. • Barns ”motoriske gullalder” er fra 5-12 år. Det er i denne alderen barn tilegner seg ferdigheter lettest. Det er derfor viktig at barn i denne alderen får beveget seg i et trygt, utfordrende og variert miljø med et mangfold av bevegelsesmuligheter. Dette gjøres best i en turnhall der de har mulighet til å utføre alle de grunnleggende bevegelsesferdighetene som å gå, løpe, hinke, hoppe, balansere, rulle, krabbe, klatre, henge, slenge og kaste/fange. • I tillegg gir turn en styrke ingen andre idretter kan matche. Man bruker alle kroppens muskler, uten at det er ”styrketrening” i ordets rette betydning. • God koordinasjon er viktig i turn, og barn vil utvikle sine koordinasjonsevner ved innlæring av turnmomenter. Gleden ved å mestre et turnelement er enorm, og er noe barn ikke bør gå glipp av. 31. januar 20115Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

6 Prinsipper 3 typer basishaller (eksempler på mål) 1.23 x 20 m 2.23 x 30 m 3.23 x 44 m Utstyr blir opp til den enkelte forening etter ønsker og behov 31. januar 20116Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

7 • Alternativ 1: • Lengde: 20 m • Bredde: 23 m • Utstyr: a) – frittstående » nedfelt trampoline » tumbling/airtrack » fester i gulv » musikkanlegg » trampett + tjukkas » ringer fra tak » takbom » ribbevegg » diverse matter » diverse skumapparater » springbrett » benker b) - alle apparater som i a - turnapparater etter klubbens behov c) - alle apparater som i a - apparater for troppsgymnastikk d) - alle apparater som i a - grop - blanding av b og c etter klubbens behov 31. januar 2011Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen7 Basishall – alternativ 1

8 Basishall – alternativ 2 • Alternativ 2: • Lengde: 30 m • Bredde: 23 m • Utstyr: a) - alle apparater som i 1 a - grop - 10 konkurranseapparater for turn kvinner og turn menn b) - alle apparater som i 1 a - grop - konkurranseapparater for troppsgymnastikk c) - alle apparater som i 1 a - grop - blanding av 2 a og b, etter klubbens behov 31. januar 20118Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

9 Basishall – alternativ 3 • Alternativ 3: • Bredde: 23 m • Lengde: 44 m • Utstyr: - alle apparater som i 1 a - grop - alle 10 konkurranseapparater for turn kvinner og turn menn - konkurranseapparater for troppsgymnastikk 31. januar 20119Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

10 Turnhall er en trenings- og konkurransehall med permanent apparat- oppsett. Den er ment som et eget bygg med egen infrastruktur, rom- program osv. Størrelsen bør være minimum 25 x 44 m og takhøyde 7 m. I denne hallen må det kunne arrangeres konkurranser i turn, rytmisk gymnastikk og troppsgymnastikk. Tilskuerkapasiteten bør være 500-700 mennesker. Tilskudd: etter særskilt vurdering fra departementet Utstyr: - alle apparater som i 1 a - grop - alle 10 konkurranseapparater for turn kvinner og turn menn - konkurranseapparater for troppsgymnastikk - tilskuerplasser 31. januar 2011Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen10 Turnhall/spesialhall

11 EKSEMPEL PÅ BASISHALL (20 x 23) 31. januar 201111Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

12 31. januar 2011Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen12 Løtenhallen

13 EKSEMPEL PÅ BASISHALL (TURNHALL) 31. januar 201113Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

14 Nedre Glomma Turnforening Landets mest moderne hall for turnaktiviteter og basistrening 31. januar 201114Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

15 Idrettens basishall 31. januar 201115Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

16 Idrettens basishall - arena for rekruttering til idretten 31. januar 201116Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

17 31. januar 2011Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen17 Ny spesialhall i Odense

18 31. januar 2011Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen18 Ny spesialhall i Odense

19 31. januar 2011Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen19 Ny spesialhall i Odense

20 31. januar 2011Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen20 Ny spesialhall i Odense

21 31. januar 201121Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen Flerbrukshall i Slagelse

22 Framgangsmåte ved planlegging og bygging Kort oppsummering: 1. Hvilke aktiviteter skal foreningen drive med i framtiden? 2. Hvor mange medlemmer kan en regne med vil benytte anlegget? Hva er framtidig potensial? En dobling eller tredobling av medlemsmassen? 3. Hvordan skal romprogrammet se ut? 4. Hvor stort er investeringsbehovet? 5. Hvordan skal hallen finansieres? 6. Hvilken driftsform skal velges? 7. Hvem skal eie anlegget? 8. Hvilke instanser innen idretten og innen det offentlige må involveres i prosessen? 9. Hvordan skal prosjektet organiseres? 10. Hvordan lage en realistisk framdriftsplan og hvilke punkter skal den inneholde? 31. januar 201122Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

23 - Nå starter arbeidet • Idrettsrådet er samarbeidspartner nr. 1 • Brukermedvirkning (idrett, skole, kultur) • Politisk påvirkning (partiprogram) • Velg arbeidsgruppe (personlighet!) • Bruk fagfolk og ekspertise (hvor kan du finne hjelp og støtte) • Sjekk ut spillemidler/finansiering og referanser

24 Idrettens basishall - et kinderegg for norsk idrett • Billig å bygge • Aktivitetskapende • Utviklingsmuligheter for alle idretter 31. januar 201124Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

25 Komitéen består av; Leder Svein Hagberg Mobil: 93 01 30 02 svedin@online.no svedin@online.no Medlem Terje Heen Mobil: 911 69 553 terje.heen@fredfiber.net terje.heen@fredfiber.net Medlem Heidi Lyngås Mobil: 416 43 170 heilyn@so-hf.no Medlem Margunn Øverås Mobil: 915 76 030 margunn@christie.no Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 Oslo Besøksadresse: Sognsvn. 75L Telefon: 21 02 90 00 Telefax: 21 02 96 11 E-mail: gymogturn@nif.idrett.no Internett: www.gymogturn.nogymogturn@nif.idrett.nowww.gymogturn.no 31. januar 2011Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen25 UTSTYR- OG ANLEGGSKOMITÉEN BRUK OSS!


Laste ned ppt "31. januar 2011Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google