Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen
31. januar 2011 Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

2 Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen
Idrettens Basishall Dette er et nytt hallkonsept som Utstyr- og anleggskomitéen i NGTF har utviklet. Konseptet ble presentert første gang for KKD (Kultur- og Kirkedepartementet) i 2008 og den minste hallen (20m x 23m) er forhåndsgodkjent og innarbeidet i departementets ”Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet” (se side 35 om Turnhall). Basishalltilskudd 1/3 av godkjent kostnad inntil kr og tilskudd til garderobesett 1/3 av godkjent kostnad inntil kr Større basishaller og turnhaller kan gis tilskudd etter ”særskilt vurdering” av departementet. Det presiseres at alle hallplaner skal ha idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning fra departementet før det kan søkes om tilskudd, og før byggestart. 31. januar 2011 Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

3 Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen
Dagens situasjon Gymnastikk og turn er den idretten som krever mest tilpasning for å kunne utøves. Dette gjør at både klubber og forbund har store utfordringer når det kommer til anlegg og utstyr. Skal idretten utøves på best mulig måte og med minst mulig risiko, trengs det spesialhaller med nedfelt trampoline, grop(er) og permanent oppstilte apparater. Det er dessverre meget få av disse her i landet i dag - kun 26 tilknyttet en turnforening. De 392 resterende foreningene må montere opp utstyret i en flerbrukshall eller på en skole hver dag før treningen kan ta til. Dette krever mye tid og krefter fra både utøvere, foreldre og trenere. 31. januar 2011 Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

4 Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen
Hva er en basishall? Det er en treningshall med fast oppmontert utstyr, samt et stort utvalg av skumapparater. Disse er beregnet som hjelpemidler i basistreningen. Utformingen av hallen må være i tråd med lokale behov. Pr. definisjon er dette en hall med en innredning som gjør at skoler og andre idretter vil kunne benytte hallen til basis-ferdighetstrening - som balanse, koordinasjon, styrke og bevegelighet. Basishallene er primært tenkt som tilbygg (”vegg i vegg”) til eksisterende flerbrukshaller. Dette sparer utbygger for investeringer til bl.a. våtrom, materialrom og garderober. Størrelsen på en basishall vil være fra 460 kvadratmeter (23x20 meter) og oppover. Ved et slikt tilbygg til den ordinære hallen, vil en kunne snakke om et komplett flerbrukshall-konsept og ikke kun rene spilleflater for ballidretter. Alternativt kan basishallen integreres i en flerbrukshall. 31. januar 2011 Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

5 Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen
Hvorfor basishall? Det finnes ingen mer allsidig idrett en turn. Aktiviteter som tar utgangspunkt i gymnastikk- og turnøvelser vil gi den beste grunntrening for alle uansett hvilken idrett som bedrives. Barns ”motoriske gullalder” er fra 5-12 år. Det er i denne alderen barn tilegner seg ferdigheter lettest. Det er derfor viktig at barn i denne alderen får beveget seg i et trygt, utfordrende og variert miljø med et mangfold av bevegelsesmuligheter. Dette gjøres best i en turnhall der de har mulighet til å utføre alle de grunnleggende bevegelsesferdighetene som å gå, løpe, hinke, hoppe, balansere, rulle, krabbe, klatre, henge, slenge og kaste/fange. I tillegg gir turn en styrke ingen andre idretter kan matche. Man bruker alle kroppens muskler, uten at det er ”styrketrening” i ordets rette betydning. God koordinasjon er viktig i turn, og barn vil utvikle sine koordinasjonsevner ved innlæring av turnmomenter. Gleden ved å mestre et turnelement er enorm, og er noe barn ikke bør gå glipp av. 31. januar 2011 Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

6 Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen
Prinsipper 3 typer basishaller (eksempler på mål) 23 x 20 m 23 x 30 m 23 x 44 m Utstyr blir opp til den enkelte forening etter ønsker og behov 31. januar 2011 Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

7 Basishall – alternativ 1
Lengde: 20 m Bredde: 23 m Utstyr: a) – frittstående nedfelt trampoline tumbling/airtrack fester i gulv musikkanlegg trampett + tjukkas ringer fra tak takbom ribbevegg diverse matter diverse skumapparater springbrett benker b) - alle apparater som i a - turnapparater etter klubbens behov c) - alle apparater som i a - apparater for troppsgymnastikk d) - alle apparater som i a - grop - blanding av b og c etter klubbens behov 31. januar 2011 Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

8 Basishall – alternativ 2
Lengde: 30 m Bredde: 23 m Utstyr: a) - alle apparater som i 1 a - grop - 10 konkurranseapparater for turn kvinner og turn menn b) - alle apparater som i 1 a - konkurranseapparater for troppsgymnastikk c) - alle apparater som i 1 a - blanding av 2 a og b, etter klubbens behov 31. januar 2011 Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

9 Basishall – alternativ 3
Bredde: 23 m Lengde: 44 m Utstyr: - alle apparater som i 1 a - grop - alle 10 konkurranseapparater for turn kvinner og turn menn - konkurranseapparater for troppsgymnastikk 31. januar 2011 Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

10 Turnhall/spesialhall
Turnhall er en trenings- og konkurransehall med permanent apparat-oppsett. Den er ment som et eget bygg med egen infrastruktur, rom-program osv. Størrelsen bør være minimum 25 x 44 m og takhøyde 7 m. I denne hallen må det kunne arrangeres konkurranser i turn, rytmisk gymnastikk og troppsgymnastikk. Tilskuerkapasiteten bør være mennesker. Tilskudd: etter særskilt vurdering fra departementet Utstyr: - alle apparater som i 1 a - grop - alle 10 konkurranseapparater for turn kvinner og turn menn - konkurranseapparater for troppsgymnastikk - tilskuerplasser 31. januar 2011 Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

11 Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen
EKSEMPEL PÅ BASISHALL (20 x 23) 31. januar 2011 Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

12 Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen
Løtenhallen 31. januar 2011 Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

13 Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen
EKSEMPEL PÅ BASISHALL (TURNHALL) 31. januar 2011 Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

14 Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen
Nedre Glomma Turnforening Landets mest moderne hall for turnaktiviteter og basistrening 31. januar 2011 Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

15 Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen
Idrettens basishall Med andre ord; et eldorado for lekelystne og treningsvillige barn, unge og voksne. I en slik apparatoppstilling finner alle en mulighet til å utfordre sine bevegelseserfaringer og gjennom det utvikle sine ferdigheter og muligheter. Det være seg om det er barn, ungdom eller toppidrettsutøvere, eller voksne som trenger tilrettelagt trening. Frittståendegulvet er et av de viktigste apparatene siden det gir en unik og god allsidig lekeflate for de minste, treningsmuligheter for grupper og andre idretter, og ikke minst er det det gulvet som konkurranseutøvere vil trenge. 31. januar 2011 Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

16 Idrettens basishall - arena for rekruttering til idretten
Idrettens basishall fører også til økt rekruttering til idretten. Vi har et godt eksempel i Nedre Glomma Turnforening. Den fantes ikke i 2005, men de har vært med oss siden. La oss se på tallene for denne foreningen! En viktig forutsetning for aktivitet er også trenere, så det gjør seg ikke selv med bare en hall, men det hjelper veldig! 31. januar 2011 Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

17 Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen
Ny spesialhall i Odense 31. januar 2011 Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

18 Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen
Ny spesialhall i Odense 31. januar 2011 Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

19 Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen
Ny spesialhall i Odense 31. januar 2011 Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

20 Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen
Ny spesialhall i Odense 31. januar 2011 Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

21 Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen
Flerbrukshall i Slagelse 31. januar 2011 Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

22 Framgangsmåte ved planlegging og bygging
Kort oppsummering: 1. Hvilke aktiviteter skal foreningen drive med i framtiden? 2. Hvor mange medlemmer kan en regne med vil benytte anlegget? Hva er framtidig potensial? En dobling eller tredobling av medlemsmassen? 3. Hvordan skal romprogrammet se ut? 4. Hvor stort er investeringsbehovet? 5. Hvordan skal hallen finansieres? 6. Hvilken driftsform skal velges? 7. Hvem skal eie anlegget? 8. Hvilke instanser innen idretten og innen det offentlige må involveres i prosessen? Hvordan skal prosjektet organiseres? Hvordan lage en realistisk framdriftsplan og hvilke punkter skal den inneholde? 31. januar 2011 Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

23 - Nå starter arbeidet Idrettsrådet er samarbeidspartner nr. 1
Brukermedvirkning (idrett, skole, kultur) Politisk påvirkning (partiprogram) Velg arbeidsgruppe (personlighet!) Bruk fagfolk og ekspertise (hvor kan du finne hjelp og støtte) Sjekk ut spillemidler/finansiering og referanser

24 Idrettens basishall - et kinderegg for norsk idrett
Billig å bygge Aktivitetskapende Utviklingsmuligheter for alle idretter Slik vi ser det, så er Idrettens basishall, et virkelig Kinderegg for norsk idrett. Håpet er at når det nå skal bygges haller eller gymsaler, så kommer alltid tanken på at det måtte da vært gunstig med en basishall hvor utstyret står oppstilt, en hall som innbyr til aktivitet og som er klar til bruk, og ikke minst at den er billig å bygge som tilvekst til eksisterende anlegg. 31. januar 2011 Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen

25 UTSTYR- OG ANLEGGSKOMITÉEN
Komitéen består av; Leder Svein Hagberg Mobil: Medlem Terje Heen Mobil: Medlem Heidi Lyngås Mobil: Medlem Margunn Øverås Mobil: Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 Oslo Besøksadresse: Sognsvn. 75L Telefon:   Telefax: Internett: BRUK OSS! 31. januar 2011 Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen


Laste ned ppt "Terje Heen, Utstyr- og anleggskomitéen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google