Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lærersamling i Ørsta 15. – 16. august 2013. Forsiden Begrensingen til toårig er fjernet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lærersamling i Ørsta 15. – 16. august 2013. Forsiden Begrensingen til toårig er fjernet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lærersamling i Ørsta 15. – 16. august 2013

2 Forsiden Begrensingen til toårig er fjernet.

3 1. Innledning Inndelingen i utdanningsenheter er fjernet. Den ubeskyttede tittelen fagtekniker er tatt ut og erstattet med navn på sluttdokumentasjon. Muligheten for å fortsette høgskoler- og universiteter er beholdt. Opplæringsplaner heter nå utdanningsplaner (En dag blir det kanskje studieplaner ). Referanse til NKR/EQF er nå tatt med. Faglig kompetanse, sosial kompetanse, ferdigheter og holdninger er nå endret til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Opptakskravene er omarbeidet noe for å møte NOKUTs krav.

4 2. Organisering av utdanningen Utdanningsenheter er tatt ut. Emner erstatter moduler. Utdanningsomfang er endret til 30 – 120 fagskolepoeng for også å dekke de kortere utdanningene. Plantypematrisen er forenklet og har fått oppdaterte termer. Organisering av emner erstatter organisering av fag. Poengfordelingen er oppdatert.

5 3. Arbeidsformer Listen med læringsformer/metoder er fjernet. Tverrfaglig prosjektarbeid er fremhevet som anbefalt arbeidsform. Mapper er ikke bare til bruk ved vurdering, men også en metodikk i læringsprosessen.

6 4. Vurdering Kompetansen skal vurderes helhetlig. Emne er minste resultatbærende enhet og skal derfor vurderes. Mappevurdering skal brukes. Eventuelle vurderinger underveis i emnet som har til hensikt å sikre at studentene har tilegnet seg faktakunnskaper, gis godkjent/ikke godkjent og tas normalt ikke inn i mappen. Plagiering omtales. Karakterbeskrivelsene er nå like UH-sektorens.

7 5. Eksamensordning Min. antall trekkemner er redusert fra 2 til 1. Redskapsemner kan ikke trekkes ut til eksamen.

8 6. Dokumentasjon Vitnemål er det juridiske, norske navnet på sluttdokumentasjonen. Kompetansebevis er endret til karakterutskrift i tråd med praksis ved annen tertiærutdanning. Det finnes to typer koder: Tilbudskoder og emnekoder. Forvaltes av NOF. Fagskoledata rapporteres nå til DBH-F.

9 Om kapittel 7 og 8 Kapittel 7 omhandlet tidligere fagkoder, men disse ligger nå under dokumentasjon. Kapittel 8 Alternativt løp, er fjernet, da dette ikke er fagskoleutdanning. Kapittel 8 omhandler nå maritim fagretning.

10 7. Eksamensregler (tidl. 9) (7.3) Antall forbedringseksamener redusert fra 3 til 1. Nytt punkt om klageadgang. (c.) Eksamen i andre emner nå bare PPD.

11 8. Om maritim fagretning Eget kapittel som redegjør for denne fagretningens særegenheter.

12 9. Fagskolelovens omfangsbegrensing Nytt kapittel som beskriver hvilken fleksibilitet/hvilke begrensinger som ligger i loven om en ønsker å tilby parallelle spesialiseringer.

13 10. Fagskolen og kvalifikasjonsrammeverket Fagskolen er nå en del av NKR. Kapittelet omtaler kort system og læringsutbyttebeskrivelser.

14 11. Begrepsdefinisjoner Oppdaterte termer slik at vi kan snakke samme språk.

15 Vedleggene Hovedprosjektet stort sett uendret. Ny: Gjennomføringsmodell for mappevurdering.


Laste ned ppt "Lærersamling i Ørsta 15. – 16. august 2013. Forsiden Begrensingen til toårig er fjernet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google