Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barns reaksjoner på foreldrekonflikt:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barns reaksjoner på foreldrekonflikt:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Barns reaksjoner på foreldrekonflikt:
fallgruver og muligheter for systemet rund familien Frode Thuen Senter for kunnskapsbasert praksis, HiB/ Familie- og samlivssenteret, Modum Bad

2 Kunnskaper

3 Ferdigheter

4 Ytre regulering og kontroll

5 Identitet

6 Prioritering og beredskap

7

8 Samlivsbrudd Ca. 11 000 separasjoner årlig og et
ukjent antall oppløste samboerskap Ca barn under 18 år opplever at foreldrene separerer seg Ca barn opplever at deres samboende foreldre flytter fra hverandre Ca særkullsbarn berøres Til sammen: ca barn

9 Hvordan går det med skilsmissebarna?
De aller fleste klarer seg bra. Som gruppe under ett har de litt mer problemer enn andre barn. Blant de som har problemer: Dobbelt så ofte skilsmissebarn. Mange rapporterer om savn og sorg selv om de klarer seg bra.

10 “Noen får et sår som aldri blir leget, for de fleste barna vil såret gro, men selv sår som gror etterlater seg vanligvis arr” Robert Emery

11 Skilsmissebarn over tid
Metaanalyse 1991: 0.14 SD i forskjell (Amato & Keith, 1991) Metaanalyse 2001: 0.29 SD i forskjell (Amato, 2001)

12 Skilsmissebarn vs. andre barn
Prosent Dårlig helsetilstand: Irritable og dårlig humør: Manglende livslyst: Selvmordstanker: Daglige røykere: Prøvd narkotika: (Breidablikk & Meland, 1999)

13 Figure 1: Mean values on the dependent variables within each of the residence arrangement groups compared with grand mean (Zero)

14 Foreldresamspill Virkelige venner Korrekte kolleger Sure samhandlere
Kampkåte krigere Splittet spann

15 Konflikter etter samlivsbrudd
Blant deltidsforeldre: 56% har i perioder hatt store konflikter 9% har for tiden svært store konflikter 5% har for tiden nokså store konflikter 18% har for tiden konflikter til en viss grad (Thuen, 2004)

16 Psykiske problemer blant deltidsforeldre
Skåre på HSCL-25: Menn: % Kvinner: 45% Til sammen: 34% Ved høyt konfliktnivå: 50% Ved lavt konfliktnivå: 23% (Thuen, 2004)

17 Ulike roller som barn inntar
Østers Balansekunstner Mekler Splitt og hersk Distansering Alliert O.A. Tjersland

18 Tre grunner til å velge side
En normal reaksjon uten at det foreligger alvorlige feil eller mangler ved den som ikke foretrekkes At den utstøtte forelderen har foretatt klart kritikkverdige handlinger overfor barnet eller den andre forelderen At det foreligger ”foreldrefiendtlighetssyndrom”

19 Bakgrunn for begrepet Utviklet av den amerikanske psykiateren Richard Gardner på 1980-tallet. Har høstet mye kritikk og diskusjon Likhetstrekk med ”folie à deux”, paranoide tilstander og psykopati

20 Hvorfor blir noen barn fiendtlige?
Eksternalt nivå: Utenforstående bidrar til å øke motsetningene mellom foreldrene Interpersonlig nivå: Videreføringen av en samlivskonflikt eller resultatet av et spesielt opprivende samlivsbrudd Intrapersonlig nivå: Foreldrene er ikke i stand til å takle og integrere negative følelser i forbindelse med bruddet Individuell sårbarhet hos barnet

21 Behandling Den milde varianten vil ofte kunne løses gjennom psykoedukativ samtale med den foretrukne forelderen, og regulering av samværet Moderat og alvorlig foreldrefiendtlighet er meget resistent mot tradisjonell behandling Holdepunkter for at det kan hjelpe med omfattende mekling og veiledning, kombinert med rettslige tiltak

22


Laste ned ppt "Barns reaksjoner på foreldrekonflikt:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google