Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 UtvalgÅrBesvarte / InvitertePrikketSist oppdatert HORTEN VGS (13 Høst)13 Høst911 / 1025 (88,88 %)15.02.2014 Design og håndverk (13 Høst) 13 Høst23 /

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 UtvalgÅrBesvarte / InvitertePrikketSist oppdatert HORTEN VGS (13 Høst)13 Høst911 / 1025 (88,88 %)15.02.2014 Design og håndverk (13 Høst) 13 Høst23 /"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 UtvalgÅrBesvarte / InvitertePrikketSist oppdatert HORTEN VGS (13 Høst)13 Høst911 / 1025 (88,88 %)15.02.2014 Design og håndverk (13 Høst) 13 Høst23 / 30 (76,67 %)15.02.2014 Elektrofag (13 Høst)13 Høst114 / 120 (95,00 %)15.02.2014 Helse- og oppvekstfag (13 Høst) 13 Høst80 / 96 (83,33 %)15.02.2014 Idrettsfag (13 Høst)13 Høst61 / 67 (91,04 %)15.02.2014 Medier og kommunikasjon (13 Høst) 13 Høst91 / 96 (94,79 %)15.02.2014 Påbygging til generell studiekompetanse (13 Høst) 13 Høst52 / 60 (86,67 %)15.02.2014 Service og samferdsel (13 Høst) 13 Høst81 / 99 (81,82 %)15.02.2014 Studiespesialisering (13 Høst) 13 Høst384 / 430 (89,30 %)15.02.2014 Teknikk og industriell produksjon (13 Høst) 13 Høst25 / 27 (92,59 %)15.02.2014

2 2 Kriteriebasert vurdering HORTEN VGS (13 Høst) Design og håndver k (13 Høst) Elektrof ag (13 Høst) Helse- og oppveks tfag (13 Høst) Idrettsfa g (13 Høst) Medier og kommun ikasjon (13 Høst) Påbyggi ng til generell studieko mpetans e (13 Høst) Service og samferd sel (13 Høst) Studiesp esialiseri ng (13 Høst) Teknikk og industrie ll produksj on (13 Høst) 1. Motivasjon og mestring 1.1 Motivasjon Gul-RødGul+Gul-RødGul- 1.2 MestringGul+Gul-Gul+Gul- GrønnGul+ 1.3 Faglig utfordring Gul+Gul-Gul+ Grønn Gul+GrønnGul+ 1.4 Opplæringens nytteverdi Gul+RødGrønn Gul- RødGrønnGul-Grønn 2. Arbeidsmiljø 2.1 TrivselGrønnGul+GrønnGul+Grønn 2.2 Trygt miljø Gul+Gul-Gul+ RødGrønnGul-Gul+ Rød 2.3 Mobbing på skolen Grønn

3 3 HORTE N VGS (13 Høst) Design og håndver k (13 Høst) Elektrof ag (13 Høst) Helse- og oppvek stfag (13 Høst) Idrettsfa g (13 Høst) Medier og kommu nikasjo n (13 Høst) Påbyggi ng til generell studiek ompeta nse (13 Høst) Service og samferd sel (13 Høst) Studies pesialis ering (13 Høst) Teknikk og industri ell produks jon (13 Høst) 3. Klasseledelse 3.1 Støtte fra lærerne Gul+Gul-Grønn Gul+ 3.2 ArbeidsroGul-RødGul+Gul-RødGul+GrønnGul+Gul-Grønn 3.3 Medvirkning Gul-RødGul-GrønnRødGul- 3.4 Regler på skolen Gul+RødGrønn Gul-RødGul-Gul+ 3.5 Arbeidsmåter ---------- 4. Vurdering 4.1 Vurdering for læring Gul-RødGrønn Gul-RødGul- Gul+ 4.2 Egenvurderin g Rød GrønnGul+Rød Gul+ 5. Veiledning og rådgivning

4 4 HORTE N VGS (13 Høst) Design og håndver k (13 Høst) Elektrof ag (13 Høst) Helse- og oppvek stfag (13 Høst) Idrettsfa g (13 Høst) Medier og kommu nikasjo n (13 Høst) Påbyggi ng til generell studiek ompeta nse (13 Høst) Service og samferd sel (13 Høst) Studies pesialis ering (13 Høst) Teknikk og industri ell produks jon (13 Høst) 5.1 Skolehelsetje nesten Rød 5.2 Rådgivning ungdomsskol e Gul +RødGrønnGul +GrønnRød-GrønnGul -Grønn 5.3 Rådgiving Vg2 og Vg3 Gul +RødGrønn Gul -Rød Gul + Grønn 6. Oppfølging hjemmefra 6.1 Oppfølging hjemmefra Gul-Rød Gul+Gul-Rød Gul- 7. Prioriterte tilleggsspørs mål - Udir T Arbeidsmiljø 4,724,574,714,624,724,744,834,774,734,76


Laste ned ppt "1 UtvalgÅrBesvarte / InvitertePrikketSist oppdatert HORTEN VGS (13 Høst)13 Høst911 / 1025 (88,88 %)15.02.2014 Design og håndverk (13 Høst) 13 Høst23 /"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google