Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Horten videregående skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Horten videregående skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Horten videregående skole
Velkommen til Horten videregående skole 18. november 2011

2 Horten vgs (Nøkkeltall)
1030 elever 196 ansatte Budsjett: 104,3 mill kroner Utdanningstilbud Design og håndverk Elektro Helse og sosialfag Idrettsfag Medier og kommunikasjon Påbygging Service og samferdsel Studiespesialisering Teknikk og ind. produksjon

3 ORGANISASJONSKART 2011/12 Fikk ikke kopiert inn org kartet !!!

4 Fullført og bestått 1011 (tallene i parentes er % fullført)
Utdanning Vg1 Vg2 Vg3 EL 68,8% (81,3%) 83,3 % (97,6%) 88,9% (96,3%) DH 46,4% (46,4%) 60% (60%) HS 60% (62,5%) 56,5% (63,5%) 75 % (75%) ID 81,8% (90,9%) 67,9% (92,9%) 66,7% (93,3%) MK 91,7%(91,7%) 85,3% (88,2%) 79,3% (89,7%) SS 70,2% (72,3%) 75,5% (75,5%) ST 91,6% (95,8%) 73,1%(84,9%) 71,5% (84,6%) TP 90,5% (90,5%) 87,5% (87,5%) PÅBYGG 47% (84%)

5 Kommentarer til fullført og bestått.
Fullført: HVS- 81,9%, VFK – 81,2% Fullført og bestått: 71,8%, VFK – 71,3% Sluttere: HVS 5,2% , VFK – 4,4% HVS - DH, HS og SS skiller seg ut i forhold til fullført og bestått. Disse utdanningsprogrammene har lavest prosent på fullført, dvs. elever med IV ID har mange elever som fullfører, men i Vg2 og Vg3 har utd.pro. lav prosent av bestått. TP – både Vg1 og Vg2 alle som fullfører består. ( det samme gjelder for Vg3 HS, Vg2 SS og Vg1 MK og VG1 DH)

6 Avbrudd– sluttere: (alle tall er hentet fra PULS 10-11)
Vg1 – få elever som slutter, flest inne DH og HS – 5 elever, færrest på idrett – ingen. Vg2 – HS – 15 elever som sluttet, øvrige utd.pro. fra 0 til 4 elever. ID og TP ingen som sluttet Vg3 – Få elever som sluttet, fra 0 – 3 elever. EL, ID, HS – ingen elever som sluttet.

7 Karakterer Avvik standpkt – eksamen:
Tverrfaglig eksamen Vg2 – HVS lite avvik i forhold til VFK Fellesfag og programfag stud. spes: HVS har i langt de fleste fag større avvik enn VFK Minst avvik – programfag innen realfag. Størst avvik – fransk, engelsk YF, PF – medie-og info. Norsk skr.Vg3 – HVS 3,7 VFK 3,6. Samme fag til eksamen: HVS 2,9 VFK 3,0 Eng HVS 4,4 VFK 4,2. Samme fag eksamen: HVS 4,0 VFK 3,6 Mat YF – Vg1 P: HVS 3,1 VFK 3,1, Vg1 YF T HVS 4,5 VFK 3,2 Mat ST – Vg1 P : HVS 3,1 VFK 3,3, Vg1 ST T HVS 4,0 VFK 3,9

8 Tiltak Minske fravær Adgangskort, tettere på,
Øke antall fullført og bestått, gjennomstrømning Vurdering for læring Heve karakternivå Fokus på fagteamsamarbeid

9 Økonomi Handlingsrom 2014 lagt opp til et mindreforbruk/innsparing (akkumulert) i 2011 på ca. 1,5 mill. kroner. Økonomirapporten pr er det forventede årsresultatet justert til ca. 2,5 mill. kroner (mindref). Resultatet må det ses i lys av at skolens regnskap kommende budsjettår vil bli belastet med utgifter som er tildelt som engangsbeløp i 2010 og 2011 eksempelvis månedlig utbetaling av sluttpakker tilskudd til ulike tiltak som løper ut skoleåret

10 Økonomi forts. Resultatet må også ses i sammenheng med at skolen som ledd i sin økonomistyring årlig holder tilbake noen midler inntil budsjett-endringen som følge av elevtellingen på høsten er kjent blant annet for å kunne håndtere uforutsette kostnader knyttet til nytt årskull.

11 Bedre resultater i Mat2P
Prosjekter Vurdering for læring Forskerlinja Bedre resultater i Mat2P NY GiV: Overgangsprosjektet Knutepunkt God oppvekst

12 Satsingsområder 2011/12 Vurdering (eget prosjekt) Klasseteam, fagteam
Gjennomføring og bestått Tilpasset opplæring – alle nivåer Leksehjelp

13 Utfordringer To/tre skolebygg Endring og implementering Helhetligopplæringsløp for elevene Lokalene lite fleksible Varme og ventilasjon Styrking av fagmiljøer DH og TP Færder D3 vil bidra til bedring Handlingsrom 2014(15)

14 Hva er positivt Renovering av skolebygg Faglig dyktige ansatte
Arbeidsmiljøet Personalseminaret Samarbeid med næringsliv, Fagskolen, HIVE Elevrådsarbeidet ved HVS

15 Vedtatte resultatmål Resultatmål og resultater for HVS 2009 2010 2011
Kommentarer 1) Frafallstallene er hentet fra VFK. Tallene foran / er HVS og tallene etter er VFK For 2010 er resultattallet for VFK satt inn. Tallet i parentes var ønsket resultattall for VFK. 3) Stort sett tall fra HVS, angitt foran / . Vi har bare sammenlikningsgrunnlag med VFK for V08 for YF og V09 for stud.forb. Første året med 3 år i Kunnskapsløftet er V09. 4) Tallene foran / er HVS og etter er landsnittet gjeldende år. Engelsk – gjelder både stud.forb. og yrkesfag Vg2 (har samme eksamen). Matematikk - nye ordninger ble innført V10. Alle elever på stud.forb. får etter dette standpkt. på Vg1 selv om matematikkfaget ikke er fullført. Norsk – Her er satt inn tallene for Vg3 kun stud. spes. Det er ut fra rapporteringsønske til VFK. Våre tall for alle elever som er oppe til eksamen i hovedmål er satt i parentes. Dette gjelder tallene for V10. Lokalgitt tverrfaglig eksamen karaktersnitt etter / er fra VFK, våre tall er foran /. Resultatmål og resultater for HVS 2009 2010 2011 2012 1.Andelen elever som ikke avbryter skolen Her er frafallstallene oppgitt, dvs. de som avbryter. 4,6/ 4,1 4,5/ 4,1(4,0) 5,2 (3,9)/ 4,5 (3,9) 3,5 2. Andelen som ikke avbryter læretid 3.a) Andel som fullfører vgs med sluttkompetanse – stud.forb. ST, ID, MK ( fullført og bestått 3 år) (PB ikke med i tallene) 70,4 %/ 73,4% 75% 71,9%(78%)/ 72,9% 80% 3.b) Andel som fullfører vgs med sluttkompetanse – Vg2 yrkesfag ( fullført og bestått 2 år) 76,9% 72,3% 71,2%(76%)/ 70,7% 4. Karakterer i gj.snitt i forhold til landsgjennomsnittet a) Engelsk Eksamen ENG1002- studforb. Eksamen ENG 1003 YF (selvom det er forskjellige koder er det samme læreplan 3,2/ 3,4 2,8 Ingen eks. 2,8/ 3,5 (3,5)/ 3,0 b) Matematikk Eksamen Vg2 – MAT1003 3,0/ 3,52/ 2,7 Matematikk Standpkt – MAT Vg1 stud.spes 3,11 3,1 (3,2)/ 3,3 Standpkt. – MAT1001 -Vg1YF 3,22/ 3,1 2,99 3,1(3,1)/ 3,2 c) Norsk Eksamen Vg3 – hovedmål NOR1211 3,1/ 2,94 (2,69)/ 3,2 (3,1)/3,3 Lokalgitt tverrfaglig eksamen – Vg2 YF 3,6/ 3,68 3,5/ 3,7 3,48 (3,7)/ 3,52 (3,7) 3,8 5. Andelen som opplever at de i alle eller mange fag får medvirke 2,6/ VFK 2,5 2,6/ likt VFK


Laste ned ppt "Horten videregående skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google