Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 IVT-fakultetet Status og utfordringer Næringslivsringens seminar 6. – 7. februar 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 IVT-fakultetet Status og utfordringer Næringslivsringens seminar 6. – 7. februar 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 IVT-fakultetet Status og utfordringer Næringslivsringens seminar 6. – 7. februar 2008

2 2 NTNUs hovedmål (med referanse 2005) Forskning (2010): –350 doktorander –35 % økt eksternfinansiert virksomhet (100 % økning i EU-prosjekter) –50 % flere tverrfaglige publikasjoner Studier (2010): –2,5 primærsøkere per studieplass –(Innen 2020 skal studenttilfredsheten være blant de 20 høyeste i Europa Nyskaping (2010): –Minst 20 nyetableringer per år –(Innen 2020 skal NTNU være blant de 10 ledende i Europa innen forskningsdrevet innovasjon) Arbeidsmiljø - 8 av 10 fornøyd med arbeidsmiljøet innen 2010

3 3 IVT-fakultetet 696 ansatte (174 vit. førstest., 64 II-still., 33 andre vit., 22 post.doc., 227 stip/vit.ass. og 176 tekn./adm. 10 institutter og 7 studieprogrammer 2600 studenter i våre studieprogrammer (550 nye siv.ing pr.år) 425 PhD studenter (ca 60 nye PhD pr. år) 47000m 2 laboratorieareal (inkl. SINTEF) Stort nettverk mot mange bransjer– Industri og forvaltning Budsjett per år: 263 MNOK (ramme) + 40 MNOK (SO) + 175 MNOK eksternaktivitet 276 vit. publikasjonspoeng (samlet for nivå 1 og 2 i 2006) 55 årsenheter innenfor Etter- og videreutdanning (2006) IVT-fakultetets verdigrunnlag: Profesjonelt – Ansvarlig – Skapende - Omtenksomt

4 4

5 5

6 6

7 7 Opptaksår for PhD-studenter per 10.1.08 Institutt 1983- 19971998199920002001200220032004200520062007Sum Andre0 1 33222114 BAT3 13 69881351 EPT421 3712 162481 IGB01 2244 114 IKT1 2359361645 IMT42 4441191572383 IPD0 2 31 410 IPK221 34461831 IPM111 321313925 IPT312 4228128850 IVM0 1 156821 Totalt18956172441646957115425

8 8 Noen utvalgte produksjonstall 2005-2007 200520062007 Ferdige kandidater389428551 Studiepoeng (årsenheter) 1891,91912,11095,0 + høst 2007 Studiepoeng EVU (årsenheter) 33,854,5? PhD-kandidater585263 Publikasjonspoeng184,9276,0?

9 9 Produksjonstall per institutt 2006-2007 PhD-kandidater Masteroppgaver innlevert (ref. FS)Antall publikasjoner Instituttt200620072006200720062007 *) BAT6108711441 EPT111771655671 IGB8327282517 KT7159813830 IMT6667864856 IPD0120133 10 IPK53242129 21 IPM2848493018 IPT26676434 29 IVM45233019 15 Andre13 12 **) 5 **) Sum5263493551335313 CeSOS4161 *) Per 21.1.2008 **) IndEcol

10 10 Publisering ved IVT 2006-2007: Instituttvis PubliseringsnivåAntall publikasjoner Enhet Publika sjons- poeng Endring poeng, %Nivå 1Nivå 22006 2007 (per 21.1.08) % av 2006 Totalt *)275,9649,5 %82,9 %17,1 %33531393 BAT31,461,8 %93,2 %6,8 %41 100 EPT42,1-7,1 %84,9 %15,1 %5671127 IGB18,246,4 %81,1 %18,9 %251768 KT30,371,2 %94,3 %5,7 %383079 IMT35,512,8 %83,0 %17,0 %4856117 IPD3,0332,9 %100,0 %0,0 %310333 IPK19,1221,6 %88,0 %12,0 %292172 IPM30,688,7 %79,9 %20,1 %301860 IPT33,152,3 %60,1 %39,9 %342985 IVM19,059,1 %70,1 %29,9 %191579 IndEcol13,5684,7 %74,5 %25,5 %12542 *) CeSOS kommer i tillegg

11 11 Fakultetets ramme 2008 20082007 Rammebevilgning262 986256 336 Ekstra "overhead"4 881 Overført fra forrige år Til disposisjon totalt267 867256 336

12 12 Budsjettramme instituttvis 2008 Institutt Beregnet resultatLønn 2008 Tildelt i 2007 Ramme utenom lønn %-vis endring fra 2007 Samlet "reserve” SO, 59 og 69 *) BAT29 70130 92729 115-1 2262,00 % 15 971 EPT41 20439 08742 1372 117-2,20 % 20 440 IGB18 67619 16219 173-486-2,60 % 6 194 KT27 45025 87825 5201 5727,60 % 4 098 IMT28 67329 50030 216-827-5,10 % 22 074 IPD7 6106 0926 9041 51810,20 % 2 020 IPK14 26911 69512 6362 57412,90 % 7 181 IPM17 85416 21817 1011 6364,40 % 5 310 IPT19 70215 73017 9483 9729,80 % 26 068 IVM13 54011 46511 4372 07518,40 % 6 304 sum218 680205 754212 18712 9263,10 % 115 661 *) Per 31.10.2007 I tillegg har fakultet, sentra etc. 9 442 kNOK i kapitalreserve

13 13 HP2008: Forskning Mål: IVT-fakultetet skal drive langsiktig forskning på internasjonalt nivå, med vekt på forskningsområder som bidrar til en samfunnsutvikling preget av bærekraft og nyskaping Utvalgte handlinger: 1.Følge opp fagplan for ingeniørvitenskap 2.Utvidet inngrep med NTNUs tematiske satsingsområder 3.Bedre inngrep med Forskningsrådet 4.Utvikle forskningssamarbeid med store internasjonale aktører 5.Bedre inngrep med EU FP7 6.Bedre rekruttering til og gjennomføring av PhD-studiet

14 14 HP2008: Nyskaping Utvalgte handlinger: 1. Motivere for nyskaping (økt bevissthet) Skape kultur for nyskaping blant studenter og ansatte gjennom formidling, incentiver, konkurranser, seminarer og gjennomføre ”idésøk” ved utvalgte institutter Arrangere nyskapingsseminar 2. Økt nyskapingsaktivitet (i samarbeid med industrien) Minst 40 ideer per år rapporteres til TTO Komme bedre i inngrep med ”Grønn innovasjon” etc. Foreslå nye innovasjonsrettede aktiviteter ved IVT

15 15 HP2008: Utdanning Mål: IVT-fakultetet skal gjennom forskningsbasert utdanning levere kompetente kandidater som har evne til å drive kunnskapsbasert utvikling og nyskaping Utvalgte handlinger: Internasjonalt utdanningssamarbeid Gjennomføre pilotprosjektet ”Fremtidens byggstudium” Følge opp evalueringen av sivilingeniørstudiet ved NTNU for IVT sine programmer Utrede fordeling av basisbevilgning for utdanning ved IVT- fakultetet Utrede bruk av laboratorier i undervisningen

16 16 HP2008: Etter- og videreutdanning (EVU) Utvalgte handlinger: 1.Utrede incentiver og betingelser for EVU for institutter og faglærere 2.Finne suksessfaktorene hos de som lykkes med EVU (Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk og SVT-fakultetet) 3.Begrunnede prioriteringer fra instituttene

17 17 HP2008: Formidling Mål: IVT-fakultetet skal fremme og formidle kunnskap om teknologi i samfunnet, og dens betydning for en bærekraftig samfunnsutvikling Utvalgte handlinger: 1.Formidle teknologi i media (synliggjøring) Minst 10 kronikker Synlige i offentlig debatt Minst 15 populærvitenskapelige innslag i Newton etc 2.Evaluere IVT Glimt opp mot målgruppen Gjennomføre en brukerundersøkelse blant fakultetets ansatte Vurdere behov for eventuelle endringer i valg av informasjonskanal eller kommunikasjonsform

18 18 HP2008: Organisasjonsutvikling og ledelse Mål: IVT-fakultetet skal videreutvikle sin organisasjon og ledelse for å kunne møte de fremtidige utfordringene mht rekruttering, økonomi og et godt arbeidsmiljø for medarbeiderne og et godt læringsmiljø for studentene. Utvalgte handlinger knyttes til: 1.Medarbeideroppfølging 2.Rekruttering av stipendiater og ansatte 3.Organisasjon med sikte på bedre økonomi 4.Strategisk personalplan for teknisk/administrative støttefunksjoner

19 19 ”Omsetning” bemanning 2007-2015 Sum -62,6 +67,3 Jorunn Fransvåg

20 20 IVT-fakultetets utfordringer Skape attraktive og konkurransedyktige studietilbud for et nasjonalt og internasjonalt marked Rekruttere studenter og ansatte (øke kvinneandel) Ha sterkere inngrep med EUs forskningsprogrammer Skape vilkår for at et utvalg av våre faggrupper har mulighet til å få topp internasjonal rangering Utvikle organisasjon og verdier som fremmer godt arbeidsmiljø og læring Fortsette innføringen av målstyring Bedre fakultetsøkonomien

21 21 Bygg-instituttenes utfordringer Nytilsetting innen sentrale fagområder (26 stillinger fram mot 2015) Rekruttering av kvinner til faste vitenskapelige stillinger Gjennomføre prosjektet ”Fremtidens byggutdanning” Opprettholde og videreutvikle det gode samvirket med næringsliv og forvaltning Videreutvikle en forskningskultur Fornuftig dimensjonering og effektivisering av administrative ressurser Nedslitte laboratorier og behov for nytt utstyr Hvordan oppnå 10-20 % økning i budsjettene via IFM fram mot 2015?


Laste ned ppt "1 IVT-fakultetet Status og utfordringer Næringslivsringens seminar 6. – 7. februar 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google