Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 IVT-fakultetet Status og utfordringer Næringslivsringens seminar 6. – 7. februar 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 IVT-fakultetet Status og utfordringer Næringslivsringens seminar 6. – 7. februar 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 IVT-fakultetet Status og utfordringer Næringslivsringens seminar 6. – 7. februar 2008

2 2 NTNUs hovedmål (med referanse 2005) Forskning (2010): –350 doktorander –35 % økt eksternfinansiert virksomhet (100 % økning i EU-prosjekter) –50 % flere tverrfaglige publikasjoner Studier (2010): –2,5 primærsøkere per studieplass –(Innen 2020 skal studenttilfredsheten være blant de 20 høyeste i Europa Nyskaping (2010): –Minst 20 nyetableringer per år –(Innen 2020 skal NTNU være blant de 10 ledende i Europa innen forskningsdrevet innovasjon) Arbeidsmiljø - 8 av 10 fornøyd med arbeidsmiljøet innen 2010

3 3 IVT-fakultetet 696 ansatte (174 vit. førstest., 64 II-still., 33 andre vit., 22 post.doc., 227 stip/vit.ass. og 176 tekn./adm. 10 institutter og 7 studieprogrammer 2600 studenter i våre studieprogrammer (550 nye siv.ing pr.år) 425 PhD studenter (ca 60 nye PhD pr. år) 47000m 2 laboratorieareal (inkl. SINTEF) Stort nettverk mot mange bransjer– Industri og forvaltning Budsjett per år: 263 MNOK (ramme) + 40 MNOK (SO) MNOK eksternaktivitet 276 vit. publikasjonspoeng (samlet for nivå 1 og 2 i 2006) 55 årsenheter innenfor Etter- og videreutdanning (2006) IVT-fakultetets verdigrunnlag: Profesjonelt – Ansvarlig – Skapende - Omtenksomt

4 4

5 5

6 6

7 7 Opptaksår for PhD-studenter per Institutt Sum Andre BAT EPT IGB IKT IMT IPD IPK IPM IPT IVM Totalt

8 8 Noen utvalgte produksjonstall Ferdige kandidater Studiepoeng (årsenheter) 1891,91912,11095,0 + høst 2007 Studiepoeng EVU (årsenheter) 33,854,5? PhD-kandidater Publikasjonspoeng184,9276,0?

9 9 Produksjonstall per institutt PhD-kandidater Masteroppgaver innlevert (ref. FS)Antall publikasjoner Instituttt *) BAT EPT IGB KT IMT IPD IPK IPM IPT IVM Andre13 12 **) 5 **) Sum CeSOS4161 *) Per **) IndEcol

10 10 Publisering ved IVT : Instituttvis PubliseringsnivåAntall publikasjoner Enhet Publika sjons- poeng Endring poeng, %Nivå 1Nivå (per ) % av 2006 Totalt *)275,9649,5 %82,9 %17,1 % BAT31,461,8 %93,2 %6,8 % EPT42,1-7,1 %84,9 %15,1 % IGB18,246,4 %81,1 %18,9 % KT30,371,2 %94,3 %5,7 % IMT35,512,8 %83,0 %17,0 % IPD3,0332,9 %100,0 %0,0 % IPK19,1221,6 %88,0 %12,0 % IPM30,688,7 %79,9 %20,1 % IPT33,152,3 %60,1 %39,9 % IVM19,059,1 %70,1 %29,9 % IndEcol13,5684,7 %74,5 %25,5 %12542 *) CeSOS kommer i tillegg

11 11 Fakultetets ramme Rammebevilgning Ekstra "overhead"4 881 Overført fra forrige år Til disposisjon totalt

12 12 Budsjettramme instituttvis 2008 Institutt Beregnet resultatLønn 2008 Tildelt i 2007 Ramme utenom lønn %-vis endring fra 2007 Samlet "reserve” SO, 59 og 69 *) BAT ,00 % EPT ,20 % IGB ,60 % KT ,60 % IMT ,10 % IPD ,20 % IPK ,90 % IPM ,40 % IPT ,80 % IVM ,40 % sum ,10 % *) Per I tillegg har fakultet, sentra etc kNOK i kapitalreserve

13 13 HP2008: Forskning Mål: IVT-fakultetet skal drive langsiktig forskning på internasjonalt nivå, med vekt på forskningsområder som bidrar til en samfunnsutvikling preget av bærekraft og nyskaping Utvalgte handlinger: 1.Følge opp fagplan for ingeniørvitenskap 2.Utvidet inngrep med NTNUs tematiske satsingsområder 3.Bedre inngrep med Forskningsrådet 4.Utvikle forskningssamarbeid med store internasjonale aktører 5.Bedre inngrep med EU FP7 6.Bedre rekruttering til og gjennomføring av PhD-studiet

14 14 HP2008: Nyskaping Utvalgte handlinger: 1. Motivere for nyskaping (økt bevissthet) Skape kultur for nyskaping blant studenter og ansatte gjennom formidling, incentiver, konkurranser, seminarer og gjennomføre ”idésøk” ved utvalgte institutter Arrangere nyskapingsseminar 2. Økt nyskapingsaktivitet (i samarbeid med industrien) Minst 40 ideer per år rapporteres til TTO Komme bedre i inngrep med ”Grønn innovasjon” etc. Foreslå nye innovasjonsrettede aktiviteter ved IVT

15 15 HP2008: Utdanning Mål: IVT-fakultetet skal gjennom forskningsbasert utdanning levere kompetente kandidater som har evne til å drive kunnskapsbasert utvikling og nyskaping Utvalgte handlinger: Internasjonalt utdanningssamarbeid Gjennomføre pilotprosjektet ”Fremtidens byggstudium” Følge opp evalueringen av sivilingeniørstudiet ved NTNU for IVT sine programmer Utrede fordeling av basisbevilgning for utdanning ved IVT- fakultetet Utrede bruk av laboratorier i undervisningen

16 16 HP2008: Etter- og videreutdanning (EVU) Utvalgte handlinger: 1.Utrede incentiver og betingelser for EVU for institutter og faglærere 2.Finne suksessfaktorene hos de som lykkes med EVU (Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk og SVT-fakultetet) 3.Begrunnede prioriteringer fra instituttene

17 17 HP2008: Formidling Mål: IVT-fakultetet skal fremme og formidle kunnskap om teknologi i samfunnet, og dens betydning for en bærekraftig samfunnsutvikling Utvalgte handlinger: 1.Formidle teknologi i media (synliggjøring) Minst 10 kronikker Synlige i offentlig debatt Minst 15 populærvitenskapelige innslag i Newton etc 2.Evaluere IVT Glimt opp mot målgruppen Gjennomføre en brukerundersøkelse blant fakultetets ansatte Vurdere behov for eventuelle endringer i valg av informasjonskanal eller kommunikasjonsform

18 18 HP2008: Organisasjonsutvikling og ledelse Mål: IVT-fakultetet skal videreutvikle sin organisasjon og ledelse for å kunne møte de fremtidige utfordringene mht rekruttering, økonomi og et godt arbeidsmiljø for medarbeiderne og et godt læringsmiljø for studentene. Utvalgte handlinger knyttes til: 1.Medarbeideroppfølging 2.Rekruttering av stipendiater og ansatte 3.Organisasjon med sikte på bedre økonomi 4.Strategisk personalplan for teknisk/administrative støttefunksjoner

19 19 ”Omsetning” bemanning Sum -62,6 +67,3 Jorunn Fransvåg

20 20 IVT-fakultetets utfordringer Skape attraktive og konkurransedyktige studietilbud for et nasjonalt og internasjonalt marked Rekruttere studenter og ansatte (øke kvinneandel) Ha sterkere inngrep med EUs forskningsprogrammer Skape vilkår for at et utvalg av våre faggrupper har mulighet til å få topp internasjonal rangering Utvikle organisasjon og verdier som fremmer godt arbeidsmiljø og læring Fortsette innføringen av målstyring Bedre fakultetsøkonomien

21 21 Bygg-instituttenes utfordringer Nytilsetting innen sentrale fagområder (26 stillinger fram mot 2015) Rekruttering av kvinner til faste vitenskapelige stillinger Gjennomføre prosjektet ”Fremtidens byggutdanning” Opprettholde og videreutvikle det gode samvirket med næringsliv og forvaltning Videreutvikle en forskningskultur Fornuftig dimensjonering og effektivisering av administrative ressurser Nedslitte laboratorier og behov for nytt utstyr Hvordan oppnå % økning i budsjettene via IFM fram mot 2015?


Laste ned ppt "1 IVT-fakultetet Status og utfordringer Næringslivsringens seminar 6. – 7. februar 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google