Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Distriktskonferanse distrikt 2270 Sortland, 6.juni 2009 The Rotary Foundation TRF Status og Mål ”med någgå attåt”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Distriktskonferanse distrikt 2270 Sortland, 6.juni 2009 The Rotary Foundation TRF Status og Mål ”med någgå attåt”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Distriktskonferanse distrikt 2270 Sortland, 6.juni 2009 The Rotary Foundation TRF Status og Mål ”med någgå attåt”

2 Morn • Edrund Olaisen • Guvernør i 2290 i 2000-01 • Sekretær og kasserer i NORFO i 4 år • Leder Informasjonskomiteen NORFO fra 2006 • Leder Litauenkomiteen i dist 2290 fra 2001- • DRFC i 2290 i flere år • Medlem av CoL (Lovrådet) 2007 og 2010 • PRIMZC, PRRIMC, RRFC sone 16 • Representert RI presidenten i Tyskland og Finland • VP ITHF Nord-Europa • Opplæring på sonemøter flere år mmm

3 Edrund • Østerdøl • Lykkelig gift med en Trænværing • Bor i Telemark • Norsk verdensborger • Chartermedlem i Langesund RK • Klassifikasjon: forsikring • ”rotayarbeider” – trives nordpå • TAKK FOR SIST TIL MANGE AV DERE!

4 TRF – The Rotary Foundation • er ditt og mitt fond. DU/ROTARYKLUBBEN ER MEDEIER i et av verdens største private fond • Vi skal se på selve grunnlaget for Rotary • Snakke om status på innbetalinger • Målsetting – For klubben – For distriktet – Sonen og hele rotaryverden

5 Hva er Rotary • ROTARY IS AN ORGANIZATION OF BUSINESS AND PROFESSIONAL PERSONS UNITED WORLDWIDE WHO: • PROVIDE HUMANITARIAN SERVICE, • ENCOURAGE HIGH ETHICAL STANDARDS IN ALL VOCATION • AND HELP BUILD GOODWILL AND PEACE IN THE WORLD.” • KORTVERSJONEN: ROTARY ER HVA ROTARY GJØR

6 Rotary • SERVICE ABOVE SELF • Fritidsaktivitet med mening, glede, spenning og utfordringer • En møteplass der du kan yte etter evne og nyte etter behov • ET HAV AV MULIGHETER – og svært mange av mulighetene er knyttet til fondet vårt

7 Verdens første • Serviceorganisasjon – med yrkesbasert medlemskap • Rotary er forbilde for senere serviceorganisasjoner • Kunnskapsbredden (yrkeskravet) er vårt unike fortrinn, og det skal vi bruke til å gjøre godt i verden

8 Doing good in the world Motto

9 Vårt eget fond • Et av verdens største private fond – 3 ulike fond: APF (Annual Programs Fund) PF (Permanent Fund) og Polio • Opprettet for å ”hjelpe Rotary til å gjøre noe godt i verden i form av veldedighet, utdannelse og andre samfunnsgagnlige tiltak” • Rotary startet med prosjekter med en gang.

10 TRF The Rotary Foundation • Arch Klumpf, RI president 1916-17 • Entusiasme og engasjement ikke nok for å nå Rotarys mål om internasjonal forståelse og fred i verden. Det måtte penger til. • TRF ble opprettet

11 Målsettinger Målet for TRF er å støtte Rotary International sine bestrebelser på å nå Rotarys mål om verdensforståelse og fred gjennom lokale, nasjonale og internasjonale humanitære, utdannelsesmessige og kulturelle program.

12 Hva skal vi gjøre? • To ting: • Kjenne Rotary’s programmer og gjennomføre dem • Sørge for inntekter slik at vi kan ”nå Rotary’s mål om verdensforståelse og fred” bl.a. ved å bidra til udannelse, bedre helse, utvekslingsprogrammer og alt det positive Rotary gjør.

13 TRF program • 3 hovedgrupper + POLIO – Humanitære • Matching grant, district simplified grant, 3H grant, – Kulturelle • GSE, Group Study Exchange – Utdannelse • ”fredsstudier” – ungdomsutveksling ligger ikke under fondet, men er et program vi må skjenne og bruke

14 ”Ståa i dag” • Ikke registrert mål for noen klubber I 2270 – antakelig fordi: – Medlemsvekst har vært prioritert i år og DG Rolf har sammen med rotarianerne i distriktet gjort en kjempejobb!! • Alle klubber skal ha en TRF komite med navngitt ansvarlig CRFC (Club Rotary Foundation Chair) • Distriktet skal ha en DRFC (Distriktsansvarlig)

15 Resultater • Svært mange distrikter rundt om i verden har resultater av klubbenes arbeid med i hvert månedsbrev: – Innbetalt til TRF – Medlemsutvikling – Prosjekter – Annen aktivitet

16 Resultater 2007-08 • APF (Annual Programs Fund) Pr distrikt: • 2250 …USD 18,66 totalt 39,386 • 2260 … USD 40,65totalt 86.089 • 2270 … USD 11,98totalt 11.180 • 2280 … USD 33,11totalt 67.304 • 2290 … USD 34,12totalt 69.019 • 2300 … USD 30,13totalt 38.055 • 2310 … USD 22,46 totalt 56.862

17 Status Distrikt 2270 har pr i dag ca USD 28045 som kan brukes til prosjekter. DDF = District Designated Fund Bidrag fra distriktet i 2007-08 var totalt på USD 12.884 Det betyr USD 11,98 per capita 16 av distriktets klubber sendte ikke inn bidrag. Pr 30.4.09 hadde 9 klubber sendt bidrag + avtalegiro, og det er innbetalt USD 8.551,-

18 DET HASTER • Om 3 år kan årets innbetaling fra i år brukes til prosjekter. • Det haster med å sende inn klubbenes bidrag!

19 MÅL-kommende år • Klubbenes mål – presidentens ansvar i samarbeid med CRFC • Til permanent fund= Framtiden • Til Annual programs fund = I dag/kan brukes om tre år • Til Restricted giving = spesielle prosjekter • Polio

20 Hva er reelt? • Klubbens mål = ?? Hva med 2 ukeblad + VG • DGs mål = ?? Det samme • RRFCs mål (på sonenivå) =USD 35 per capita (ca NOK 230 pr i dag = 5 ukeblad + VG) • Rotary’s mål USD 100 per capita • Det hadde vært flott å vise at distriktet er på vei opp, også når det gjelder TRF!!!!

21 Hvordan skal vi greie det? For inneværende år må det skje fort, og da kan det være: – Utlodning i klubben er enkelt – Ren innsamling – Bruke litt av klubbens midler • Neste år: • Avtalegiro – kontingent – ulike former for arrangement som gir penger etc

22 TRFs kjempeløft UTRYDDE POLIO- og vi får hjelp av Bill og Melinda Gates, Googles OG EN SAMLET ROTARYVERDEN

23 Resultater Polio • 4 klubber har betalt fra 1.12.07 til 31.5.09

24 Finanskrise??? • HVA SER DERE?

25 Se muligheter • Jeg vil tro at totalbehovet i verden er 5 datamaskiner. – Thomas J. Watson IBM • Hvem i h..... Gidder å høre skuespillere snakke? – H.M. Warner (Warner Bros. (I stumfilmens glansdager) • Vi liker ikke sounden. Grupper som spiller gitar er på vei ut. (sjef for plateselskap som refuserte Beatles) • Alt som kan oppfinnes er oppfunnet. – Charles Duell, sjef for patentkontoret i USA i 1899

26 Folk nordpå • Har alltid vært løsningsorientert og kreativ • Finner måter som passer her både med tanke på prosjektarbeid og aller først når det gjelder innbetaling og støtte til vårt eget fond. – LYKKE TIL – DERE GREIER UTFORDRINGEN

27 Juni er måned for ”fellowship” • Yrke • Jurister • Flygere • Leger • Sykepleiere • Militært personell • Bank og finans • Travel agents • Fritidsinteresse – Golf – MC – Dans – ”travel/hosting” – Komikere – Frimerkesamlere – Seilere – Musikere mm


Laste ned ppt "Distriktskonferanse distrikt 2270 Sortland, 6.juni 2009 The Rotary Foundation TRF Status og Mål ”med någgå attåt”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google