Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PETS 13.-14. mars 2009, Thon Hotel, Gjøvik1 Rotaryåret 2009 – 2010 Distrikt 2300.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PETS 13.-14. mars 2009, Thon Hotel, Gjøvik1 Rotaryåret 2009 – 2010 Distrikt 2300."— Utskrift av presentasjonen:

1 PETS 13.-14. mars 2009, Thon Hotel, Gjøvik1 Rotaryåret 2009 – 2010 Distrikt 2300

2 PETS 13.-14. mars 2009, Thon Hotel, Gjøvik2 Rotaryåret 2009 - 2010 Føringer fra RI…..

3 PETS 13.-14. mars 2009, Thon Hotel, Gjøvik3 Rotaryåret 2009-2010 Føringer fra RI Fokus på klubbene Fokus på klubbene Klubbene er autonome (DG er ikke “sjef”) Klubbene er autonome (DG er ikke “sjef”) Legger vekt på kontinuitet Legger vekt på kontinuitet (“spisse” målene fra 2008-2009) (“spisse” målene fra 2008-2009)

4 PETS 13.-14. mars 2009, Thon Hotel, Gjøvik4 Rotaryåret 2009-2010 Føringer fra RI Etter tilbakemeldinger fra rotarianere i hele verden har Rotary International satt opp en strategisk plan med syv prioriteringer som viser veien til en bedre fremtid. Det er nå vi skal ta initiativ og realisere planen. Etter tilbakemeldinger fra rotarianere i hele verden har Rotary International satt opp en strategisk plan med syv prioriteringer som viser veien til en bedre fremtid. Det er nå vi skal ta initiativ og realisere planen. Den strategiske planen er godkjent av RI styret, men gjennomføringen er avhengig av deg. Den strategiske planen er godkjent av RI styret, men gjennomføringen er avhengig av deg.

5 PETS 13.-14. mars 2009, Thon Hotel, Gjøvik5 Rotaryåret 2009-2010 Føringer fra RI 1. Utrydde polio 2. Fremme anerkjennelse for Rotarys innsats og forbedre Rotarys omdømme. 3. Øke Rotarys muligheter til å gjennomføre prosjekter for sikring av rent vann, bøte på sult og dårlig helse, samt bidra til senking av analfabetisme i verden. 4. Øke antall medlemmer globalt - både i antall og kvalitet 5. Betone Rotarys unike engasjement i yrkestjeneste, spesielt gjennom høy etisk standard 6. Utvikle ledertalenter innen Rotary 7. Gjennomføre en prosess i den strategiske planen for å sikre kontinuitet

6 PETS 13.-14. mars 2009, Thon Hotel, Gjøvik6 Rotaryåret 2009-2010 Føringer fra RI Rotarys flaggsak Rotarys flaggsak Vi er ikke i mål før polio er 100% stoppet Vi er ikke i mål før polio er 100% stoppet Det er ikke mulige å opprettholde dagens intense innsats over år: Det er ikke mulige å opprettholde dagens intense innsats over år: I dag under 1000/år I dag under 1000/år I framtid: I framtid: 0 eller 10.000-vis 0 eller 10.000-vis Bill Gates tar konse- kvensen av dette med nye 255 Mill US$ Bill Gates tar konse- kvensen av dette med nye 255 Mill US$

7 PETS 13.-14. mars 2009, Thon Hotel, Gjøvik7 Rotaryåret 2009-2010 Føringer fra RI Bill Gates’ engasjement har utløst offentlig innsats: Bill Gates’ engasjement har utløst offentlig innsats: UK 100 Mill £ UK 100 Mill £ Tyskland 100 Mill € Tyskland 100 Mill € Flere statlige bevilgninger ventet (US, Canada++) Flere statlige bevilgninger ventet (US, Canada++) The Rotary challenge er doblet: The Rotary challenge er doblet: 100 + 100 Millioner US$ (innen 30.6.2012) 100 + 100 Millioner US$ (innen 30.6.2012) Vår utfordring: Hvordan samle inn midler? - også utenfor våre egne rekker ? Vår utfordring: Hvordan samle inn midler? - også utenfor våre egne rekker ?

8 PETS 13.-14. mars 2009, Thon Hotel, Gjøvik8 Rotaryåret 2009-2010 Føringer fra NORFO Norsk Rotary Forum (NORFO) har utviklet strategidokumentet ”Rotary Norge mot 2010”, og de viktigste målsetningene er; Øke antall medlemmer til 15 000, en økning på ca 2000 medl. innen 2010 Øke antall medlemmer til 15 000, en økning på ca 2000 medl. innen 2010 En kvinneandel på 20 % En kvinneandel på 20 % Videreføre og videreutvikle den nye lederskapsmodellen (CLP) Videreføre og videreutvikle den nye lederskapsmodellen (CLP)

9 PETS 13.-14. mars 2009, Thon Hotel, Gjøvik9 Rotaryåret 2009-2010 Visjoner og mål for D2300 Målene for distriktet bør være høye og samtidig realistiske: Medlemsutviklingen er fortsatt viktig, Medlemsutviklingen er fortsatt viktig, Prosjekter det samme og Prosjekter det samme og Innsamling av midler til de mange gode formål er i fokus. Innsamling av midler til de mange gode formål er i fokus. Polio Plus er fortsatt på banen med en sterk prioritering. Polio Plus er fortsatt på banen med en sterk prioritering. Yrkestjeneste, med fokus på høy etisk standard, er også sentralt i organisasjonen. Yrkestjeneste, med fokus på høy etisk standard, er også sentralt i organisasjonen. Klubbene bør derfor fokusere på følgende satsningsområder:

10 PETS 13.-14. mars 2009, Thon Hotel, Gjøvik10 Rotaryåret 2009-2010 Visjoner og mål for D2300 Medlemsutvikling, inkl kvinner i alle klubber og etablering av minimum en ROTORACT klubb (- til pkt 4). Medlemsutvikling, inkl kvinner i alle klubber og etablering av minimum en ROTORACT klubb (- til pkt 4). Medlemsutviklingen har vært en gjenganger de siste årene. En oppdatert oversikt fra NORFO (pr 1. jan 2009) viser at distriktet har hatt en negativ utvikling på 16 medlemmer 1. halvår av dette rotaryåret. Medlemstallet var ved årsskiftet 1246. Pr 1. juli 2007 hadde distriktet 1280 medlemmer. ( NB:1254 pr. 31.1.09) Et mål er å komme tilbake til dette nivået snarest mulig – en økning på knapt 3 % eller i snitt 1 nytt medlem pr klubb.

11 PETS 13.-14. mars 2009, Thon Hotel, Gjøvik11 Rotaryåret 2009-2010 Visjoner og mål for D2300 Økt bidrag til Rotary Fondet m/ Polio Plus fra alle klubbene (- til pkt. 1). Økt bidrag til Rotary Fondet m/ Polio Plus fra alle klubbene (- til pkt. 1). The Rotary Foundation (TRF) er Rotarys utviklingsbank. Gjennom midler fra dette fondet har vi muligheter til, på en effektiv måte, å få gjennomført våre prosjekter. The Rotary Foundation (TRF) er Rotarys utviklingsbank. Gjennom midler fra dette fondet har vi muligheter til, på en effektiv måte, å få gjennomført våre prosjekter. Målet er som beskrevet tidligere: Alle klubber bør bidra med minst US$ 100 pr medlem til TRF (- med skattefradrag er mulig!) Målet er som beskrevet tidligere: Alle klubber bør bidra med minst US$ 100 pr medlem til TRF (- med skattefradrag er mulig!) Alle klubber bør bidra med minst US $ 1 000 pr år over 3 år til Polio Plus (US $ 100 mill må samles inn i løpet av 3 år) Alle klubber bør bidra med minst US $ 1 000 pr år over 3 år til Polio Plus (US $ 100 mill må samles inn i løpet av 3 år) Punktet over dobles, og forlenges til 30.6.2012, som et resultat av Bill Gates nye engasjement i saken. Totalt skal US $ 200 mill samles inn før nevnte dato. Punktet over dobles, og forlenges til 30.6.2012, som et resultat av Bill Gates nye engasjement i saken. Totalt skal US $ 200 mill samles inn før nevnte dato. Dette punktet utgjør ca 250 kr/medlem/år i perioden 1.1.2008 – 30.6.2012 eller ca 333 kr/medlem/år i kommende 3 års periode. Dette punktet utgjør ca 250 kr/medlem/år i perioden 1.1.2008 – 30.6.2012 eller ca 333 kr/medlem/år i kommende 3 års periode.

12 PETS 13.-14. mars 2009, Thon Hotel, Gjøvik12 Rotaryåret 2009-2010 Visjoner og mål for D2300 (Minst -)Et prosjekt (nasjonalt/internasjonalt) pr klubb (- til pkt. 3). (Minst -)Et prosjekt (nasjonalt/internasjonalt) pr klubb (- til pkt. 3). Med formålsparagraf og motto som bakgrunn, er dette et område som alltid er i fokus for Rotaryklubber. Nøkkelord for satsningsområder fra verdenspresidenten er Vann, Helse, Sult og Analfabetisme*. Muligheter for gode prosjekter ligger ofte i samarbeid med andre klubber.

13 PETS 13.-14. mars 2009, Thon Hotel, Gjøvik13 Rotaryåret 2009-2010 Visjoner og mål for D2300 Ungdomsutveksling, GSE og RYLA (- til pkt. 2, 4 og 5). Ungdomsutveksling, GSE og RYLA (- til pkt. 2, 4 og 5). Dette er et viktige satsingsområder for Distriktet. Dette er et viktige satsingsområder for Distriktet. Ungdomsutveksling er et område hvor det er gjort et meget godt arbeid. D2300 har vært og er blant de ledende i landet på dette området. Dette må videreføres og - utvikles. Er det lenge siden din klubb hadde en utvekslingsstudent? Ungdomsutveksling er et område hvor det er gjort et meget godt arbeid. D2300 har vært og er blant de ledende i landet på dette området. Dette må videreføres og - utvikles. Er det lenge siden din klubb hadde en utvekslingsstudent? GSE – arbeidet har også vært drevet godt. På grunn av ressurssituasjonen har D2300 utveksling hvert annet år. Det er et aktivt år i 2008-09, og altså ikke i vårt år, 2009-10. Men planleggingen for 2010-11 må starte. GSE – arbeidet har også vært drevet godt. På grunn av ressurssituasjonen har D2300 utveksling hvert annet år. Det er et aktivt år i 2008-09, og altså ikke i vårt år, 2009-10. Men planleggingen for 2010-11 må starte. RYLA har i en årrekke vært gjennomført i regi av Hunn/Gjøvik Rotaryklubb på en meget god måte. En stor takk til klubben! Her er målet årlige seminar, og vi bør ”matche” fjoråret, da det var venteliste for å få delta. RYLA har i en årrekke vært gjennomført i regi av Hunn/Gjøvik Rotaryklubb på en meget god måte. En stor takk til klubben! Her er målet årlige seminar, og vi bør ”matche” fjoråret, da det var venteliste for å få delta.

14 PETS 13.-14. mars 2009, Thon Hotel, Gjøvik14 Rotaryåret 2009-2010 Visjoner og mål for D2300 Rotarys unike engasjement i yrkestjeneste, spesielt gjennom høy etisk standard (- til pkt 5). Rotarys unike engasjement i yrkestjeneste, spesielt gjennom høy etisk standard (- til pkt 5). Dette er et viktig område i en urolig verden. Og vi må ikke glemme grunnlaget for starten av Rotary. Alle kubber bør ha dette om tema, på en eller annen måte, i løpet av året. Dette er et viktig område i en urolig verden. Og vi må ikke glemme grunnlaget for starten av Rotary. Alle kubber bør ha dette om tema, på en eller annen måte, i løpet av året.

15 PETS 13.-14. mars 2009, Thon Hotel, Gjøvik15 Rotaryåret 2009-2010 Visjoner og mål for D2300 Informasjon (- til pkt. 2). Informasjon (- til pkt. 2). Kommunikasjon og informasjon er viktig også for en frivillig organisasjon som Rotary. I vår tid har internett en viktig plass i denne sammenheng. Kommunikasjon og informasjon er viktig også for en frivillig organisasjon som Rotary. I vår tid har internett en viktig plass i denne sammenheng. RI har sin hjemmeside med adresse: https://www.rotary.org. https://www.rotary.org NORFO har i disse dager lagt ut en ny, mer moderne hjemmeside som er i stil med RI sin. Adressen er: https://www.rotary.no. https://www.rotary.no Distriktet har sin egen webside hvor medlemmene kan gå og hente opplysninger. Denne finnes under NORFO sin side eller direkte på http://www.d2300.rotary.no http://www.d2300.rotary.no

16 PETS 13.-14. mars 2009, Thon Hotel, Gjøvik16 Rotaryåret 2009-2010 Visjoner og mål for D2300 Det er viktig at alle klubbene oppretter sin egne hjemmeside, som kan være både til nytte å glede for andre klubber og distriktet. Her kan gode ideer hentes, og ikke minst kan den enkelte hente inn opplysninger om program etc. dersom besøk planlegges. Klubbsidene finnes igjen under Distriktets side. Mål: Alle klubber med egen hjemmeside og med et medieoppslag /år.

17 PETS 13.-14. mars 2009, Thon Hotel, Gjøvik17 Årsmøte? Når: Søndag 25. oktober 2009, kl. 10.00 – 11.30 Saker til behandling? Årsberetning 2008-2009. Regnskap 2008-2009 m/ revisors beretning. Budsjett 2009-2010. Lovforslag til behandling. Innmeldte saker fra Distriktsrådet. Presentasjon av DGN.

18 PETS 13.-14. mars 2009, Thon Hotel, Gjøvik18 Rotaryåret 2009-2010 Forberedelser? Klubborganisasjonen – styret og komiteene - må inn i arbeidet snarest mulig! Viktig frist: 1. mai 2009 ( - også gitt i brev av 18.11.08) Vedlegg 4

19 PETS 13.-14. mars 2009, Thon Hotel, Gjøvik19 Rotaryåret 2009-2010 Hjelp/støtte til klubbene? RI RI Distrikt 2300 og NORFO Distrikt 2300 og NORFO Nettverk/ samarbeid Nettverk/ samarbeid


Laste ned ppt "PETS 13.-14. mars 2009, Thon Hotel, Gjøvik1 Rotaryåret 2009 – 2010 Distrikt 2300."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google