Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Bærekraftig utvikling Sumhuset, Trondheim 15. mai 2007 Maria Sviland, WWF- Midt - Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Bærekraftig utvikling Sumhuset, Trondheim 15. mai 2007 Maria Sviland, WWF- Midt - Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Bærekraftig utvikling Sumhuset, Trondheim 15. mai 2007 Maria Sviland, WWF- Midt - Norge

2 2 Et innblikk i jordens tilstand:

3 3 60% av Jordens økosystemer er svekket eller ødelagt

4 4 Dagens utryddningsfart av arter er 1000 ganger så høy som under naturlige forhold

5 5 900 millioner mennesker av verdens fattigste mister sitt livsgrunnlag

6 6 150 millioner klimaflyktninger i 2050

7 7 1 milliard mennesker har ikke tilgang på rent drikkevann

8 8 1,2 milliarder mennesker lever på mindre enn 1 dollar om dagen

9 9

10 10 Større innsats for å bevare økosystemer Større solidaritet for å dekke fattige menneskers behov Større innsats for å redusere global oppvarming

11 11 Aldri før har begrepet ”Bærekraftig utvikling” vært mer aktuelt enn nå!

12 12 Bærekraftig utvikling Hva ligger i begrepet? FNs tusenårsmål Utfordringer innen miljø Tap av biologisk mangfold Klima Forurensning Hva kan vi gjøre?

13 13 Bærekraftig utvikling Brundtlandrapporten: ”utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov”. Bærekraftig utvikling baserer seg på tre pilarer: Naturmiljø Sosiale forhold Økonomi

14 14 ”Bare ved innsikt i vårt miljø og hvordan det virker, kan vi ta de riktige beslutningene for å beskytte det. Bare ved å verdsette alle våre verdifulle naturlige og menneskelige ressurser kan vi ha håp om å bygge en bærekraftig framtid.” Kofi Annan 2005

15 15 Internasjonalt arbeid med bærekraftig utvikling De mest sentrale rollene i arbeidet med bærekraftig utvikling: Den europeiske union (EU) Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF) Forente nasjoner (FN)

16 16 UNEP

17 17 60% av Jordens økosystemer er svekket Skaden av økosystemene vil øke betraktelig de neste 50 årene Store konsekvenser for menneskets Helse Økonomi Sikkerhet www.millenniumassessment.org Velstandsøkning på bekostning av økologisk tilstand

18 18

19 19 5 viktige faktorer for tap av biologisk mangfold

20 20 Er verdenshavene tomme for fisk i 2048? SCIENCE NOVEMBER 2006 Worm et. al. ”Impacts of Biodiversity Loss on Ocean Ecosystem Services” Hvis dagens trender for overfiske og forurensning fortsetter er svaret ja! SURT HAV!

21 21 Global oppvarming IPCC rapport Kan vi tro på modellene? Hvem er IPCC? Konsensus

22 22

23 23 Norge har et spesielt ansvar! Vi har til nå tjent 4500 milliarder på oljen Vi har igjen en formue på 4210 milliarder i Nordsjøen Vi bør gå foran i kampen mot klimaendringene!!

24 24...men Norge er en klimasinke! NRK.no

25 25 Miljøgifter Ny undersøkelse gjort av WWF, Generations X survey Bare på det europeiske markedet er det registrert 100 000 ulike kjemikalier. Miljøverndepartementet antar at rundt 50 000 av disse er i bruk i Norge. Det finnes liten eller ingen kunnskap om virkningene på helse eller miljø for nærmere 90 prosent av stoffene på markedet.

26 26 Miljøgifter De ”nye” miljøgiftene brommerte flammehemmere syntetisk musk Bitteliten eksponering fra et nærmest uendelig antall produkter. Vanskelig å forutsi hvilke mengder av disse stoffene som skal til før de har negative helseskadelige effekter.

27 27 Miljøgifter Utviklingslandene fortsatt har store punktutslipp av miljøgifter Svakt lovverk for miljø Flytting av forurensende industri fra i-land forsterker deres miljøproblemer

28 28 Mange steder i verden er både grunnvann og overflatevann sterkt forurenset.

29 29 Miljøgifter Produksjon av bomull En olabukse koster 6 liter vann 75% av verdens sprøytemidler brukes på bomullsplantasjer 20 000 – 200 000 mennesker i året dør som følge av bomullsdyrking Ytterligere 300 000 får helseskader

30 30 Vi tærer på Jordens kapital! NRK.no

31 31 Verdens naturfond (WWF)


Laste ned ppt "1 Bærekraftig utvikling Sumhuset, Trondheim 15. mai 2007 Maria Sviland, WWF- Midt - Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google