Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DagavdelingsNettverk Data fra før til nå. I det store og hele Data fra i alt 9 avdelinger Data fra i alt 9 avdelinger Ikke fra Haugesund, Skien, Furuset,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DagavdelingsNettverk Data fra før til nå. I det store og hele Data fra i alt 9 avdelinger Data fra i alt 9 avdelinger Ikke fra Haugesund, Skien, Furuset,"— Utskrift av presentasjonen:

1 DagavdelingsNettverk Data fra før til nå

2 I det store og hele Data fra i alt 9 avdelinger Data fra i alt 9 avdelinger Ikke fra Haugesund, Skien, Furuset, Hønefoss eller Lister Ikke fra Haugesund, Skien, Furuset, Hønefoss eller Lister Totalt 2572 pasienter Totalt 2572 pasienter 71% kvinner 71% kvinner Snittalder er 34,7 år Snittalder er 34,7 år Kvinner 34 år Kvinner 34 år Menn 36 år Menn 36 år

3 Dagbehandling Har til nå 2432 avsluttede behandlingsperioder Har til nå 2432 avsluttede behandlingsperioder Ca 300 pasienter behandles hvert år Ca 300 pasienter behandles hvert år Har til enhver tid ca 140 pasienter i behandling Har til enhver tid ca 140 pasienter i behandling Ca 24% (580) hadde uregelmessig avslutning Ca 24% (580) hadde uregelmessig avslutning Har ligget på ca 20% de siste år Har ligget på ca 20% de siste år Behandlingstid: Behandlingstid: Ferdigbehandlet: Ca 21 uker Ferdigbehandlet: Ca 21 uker Uregelmessig avslutning: Ca 11 uker Uregelmessig avslutning: Ca 11 uker

4 Personlighetsforstyrrelser DiagnoserTotaltHoved n(%)n(%) Ingen PF427(19) Schizotypal54(2)46(2) Schizoid20(1)11(1) Paranoid280(12)209(9) Antisosial54(2)12(1) Borderline634(28)515(22) Narsissistisk49(2)27(1) Histrionisk35(2)8(0) Unnvikende880(38)532(23) Tvangspreget204(9)79(3) Avhengig310(13)77(3) NOS/PaPD413(19)362(16) Totalt2305(100) Diagnose utsatt70(3) Gj.sn antall PF for de som har: 1.56 (SD =.88)

5 Symptomlidelser Ingen symptomlidelse: 94 (4%) Ingen symptomlidelse: 94 (4%) Stemningslidelser: 1678 (66%) Stemningslidelser: 1678 (66%) Kvinner 66%, Menn 64% Kvinner 66%, Menn 64% Angstlidelser: 1494 (58%) Angstlidelser: 1494 (58%) Kvinner 59%, Menn 57% Kvinner 59%, Menn 57% Misbrukslidelser: 303 (12%) Misbrukslidelser: 303 (12%) Kvinner 10%, Menn 17% Kvinner 10%, Menn 17% Gj.sn antall SD, gitt SD: 2.2 (sd: 1.2) Gj.sn antall SD, gitt SD: 2.2 (sd: 1.2) Diagnose utsatt: 13 (0,5%) Diagnose utsatt: 13 (0,5%)

6 Stemningslidelser Alvorlig depresjon: 1183 (46%) Alvorlig depresjon: 1183 (46%) Kvinner 47% Kvinner 47% Menn 44% Menn 44% Dystymi: 474 (19%) Dystymi: 474 (19%) Kvinner 19% Kvinner 19% Menn 19% Menn 19% Bipolar I: 59 (2%) Bipolar I: 59 (2%) Kvinner 2% Kvinner 2% Menn 3% Menn 3% Bipolar II: 46 (2%) Bipolar II: 46 (2%) Kvinner 2% Kvinner 2% Menn 2% Menn 2%

7 Angstlidelser (1:2) Sosial fobi: 625 (24%)* Sosial fobi: 625 (24%)* Kvinner 23% Kvinner 23% Menn 27% Menn 27% Tvangslidelse: 158 (6%) Tvangslidelse: 158 (6%) Kvinner 7% Kvinner 7% Menn 5% Menn 5% Generalisert angst: 404 (16%) Generalisert angst: 404 (16%) Kvinner 16% Kvinner 16% Menn15% Menn15%

8 Angstlidelser (2:2) PTSD: 192 (8%)* PTSD: 192 (8%)* Kvinner 8% Kvinner 8% Menn 5% Menn 5% Panikklidelse: 631 (25%) Panikklidelse: 631 (25%) Kvinner 26% Kvinner 26% Menn 22% Menn 22% Agorafobi: 506 (20%) Agorafobi: 506 (20%) Kvinner 20% Kvinner 20% Menn 19% Menn 19%

9 Misbrukslidelser Alkohol: 199 (8%)* Alkohol: 199 (8%)* Kvinner 6% Kvinner 6% Menn 13% Menn 13% Stoff: 137 (5%) Stoff: 137 (5%) Kvinner 5% Kvinner 5% Menn 7% Menn 7%

10 Andre symptomlidelser Somatoform: 200 (8%)* Somatoform: 200 (8%)* Kvinner 9% Kvinner 9% Menn 4% Menn 4% Spiseforstyrrelse: 319 (13%)* Spiseforstyrrelse: 319 (13%)* Kvinner 16% Kvinner 16% Menn 4% Menn 4% Schizofreniform: 18 (1%) Schizofreniform: 18 (1%) Kvinner 1% Kvinner 1% Menn 1% Menn 1%

11 Viderebehandling Ca 50% fortsetter i viderebehandling Ca 50% fortsetter i viderebehandling Fra 11-62% (Sinsen-Sanderud) Fra 11-62% (Sinsen-Sanderud) Kvinner: 51%, menn: 48% Kvinner: 51%, menn: 48% Hvert år begynner ca 150 pasienter i behandling Hvert år begynner ca 150 pasienter i behandling Har til en hver tid ca 300 pasienter i behandling Har til en hver tid ca 300 pasienter i behandling

12 Viderebehandling Har til nå 843 avsluttede behandlingsperioder Har til nå 843 avsluttede behandlingsperioder Ca 125 pasienter avslutter behandling hvert år Ca 125 pasienter avslutter behandling hvert år Ca 44% (355) hadde uregelmessig avslutning Ca 44% (355) hadde uregelmessig avslutning Virker stabilt over tid Virker stabilt over tid Behandlingstid: Behandlingstid: Ferdigbehandlet: 29 mnd (synes nå å ligge på 17) Ferdigbehandlet: 29 mnd (synes nå å ligge på 17) Uregelmessig avsl: 12 mnd (synes nå å ligge på 9) Uregelmessig avsl: 12 mnd (synes nå å ligge på 9)

13 Ett-års undesøkelser Gjelder pasienter fra 1994 til 2002 Gjelder pasienter fra 1994 til 2002 Av 1895 pasienter besvarte 1162 (61%) Av 1895 pasienter besvarte 1162 (61%) Blant ferdigbehandlede (1429) var svarprosenten 70 (995) Blant ferdigbehandlede (1429) var svarprosenten 70 (995) Blant de med uregelmessig avsl. (454) var svarprosenten 37 (166) Blant de med uregelmessig avsl. (454) var svarprosenten 37 (166)

14 Fem-års undersøkelser Gjelder pasienter fra 1991 til 1998 Gjelder pasienter fra 1991 til 1998 Av 790 pasienter besvarte 367 (47%) Av 790 pasienter besvarte 367 (47%) Blant ferdigbehandlede (575) var svarprosenten 53 (304) Blant ferdigbehandlede (575) var svarprosenten 53 (304) Blant de med uregelmessig avsl. (215) var svarprosenten 29 (63) Blant de med uregelmessig avsl. (215) var svarprosenten 29 (63)

15 GAF 44.3 51.4 42.8 51.0 53.1 56.0 53.9 60.8 53.1 50.2 61.2 60.6 60.5 BegDag AvsDag EttÅr AvsVidFemÅr Vid F D F D

16 GSI 1.53 1.18 1.38 1.14 1.24 1.13 1.16 0.89 1.15 1.31 0.89 1.06 0.90 BegDag AvsDag EttÅr AvsVidFemÅr Vid F D F D

17 CIP 1.70 1.44 1.52 1.37 1.47 1.40 1.42 1.22 1.40 1.48 1.21 1.32 1.14 BegDag AvsDag EttÅr AvsVidFemÅr Vid F D F D

18 Ting som skaper ugreie data Tidligere psykotisk episode? (1=Ja, 0=Nei) |_| Tidligere psykotisk episode? (1=Ja, 0=Nei) |_| Aller helst: |0| eller |1| Aller helst: |0| eller |1| Helst ikke: |9| Helst ikke: |9| Absolutt ikke: |_| eller |2| … |8| Absolutt ikke: |_| eller |2| … |8| Hvor mange behandlingsperioder? |_| Hvor mange behandlingsperioder? |_| Aller helst: |0| til |8| Aller helst: |0| til |8| Helst ikke: |9| Helst ikke: |9| Absolutt ikke: |_| Absolutt ikke: |_| Alder ved første gangs innleggelse |_|_| Alder ved første gangs innleggelse |_|_| Aller helst: |_|0| til |9|8| ? Aller helst: |_|0| til |9|8| ? Helst ikke: |9|9| Helst ikke: |9|9| Absolutt ikke: |_|_| Absolutt ikke: |_|_|

19 Ting som skaper ugreie data Hoveddiagnose akse-I: |_|_|_|_|_| Hoveddiagnose akse-I: |_|_|_|_|_| Ingen diagnose: 71.09 Ingen diagnose: 71.09 Diagnose utsatt: 799.90 Diagnose utsatt: 799.90 Absolutt ikke: |0| eller |9|9|9|9|9| Absolutt ikke: |0| eller |9|9|9|9|9| Og i hvert fall ikke: |3|0|1|8|3| Og i hvert fall ikke: |3|0|1|8|3| Hoveddiagnose akse-II: |_|_|_|_|_| Hoveddiagnose akse-II: |_|_|_|_|_| Ingen diagnose: 71.09 Ingen diagnose: 71.09 Diagnose utsatt: 799.90 Diagnose utsatt: 799.90 Absolutt ikke: |0| eller |9|9|9|9|9| Absolutt ikke: |0| eller |9|9|9|9|9| Og i hvert fall ikke: |3|0|0|2|1| Og i hvert fall ikke: |3|0|0|2|1| Bidiagnoser: |_|_|_|_|_| Bidiagnoser: |_|_|_|_|_| Tolket som ingen: 0, 99999, 7109, 79990 Tolket som ingen: 0, 99999, 7109, 79990 Alle andre koder må være 5-sifret og ”gyldige” Alle andre koder må være 5-sifret og ”gyldige” Ikke bland akse-I og akse-II Ikke bland akse-I og akse-II

20 Ting som skaper ugreie data Overgang fra DSM-III-R til DSM-IV Overgang fra DSM-III-R til DSM-IV Inkonsistens i forhold til antall sifre i diagnosekoder: Inkonsistens i forhold til antall sifre i diagnosekoder: DSM-III-R, Diagnose utsatt: 79990 DSM-III-R, Diagnose utsatt: 79990 DSM-IV, Diagnose utsatt: 7999 DSM-IV, Diagnose utsatt: 7999 DSM-III-R, Depressiv lidelse NOS: 31100 DSM-III-R, Depressiv lidelse NOS: 31100 DSM-IV, Depressiv lidelse NOS: 311 DSM-IV, Depressiv lidelse NOS: 311 Akse-II diagnoser begynner med 301! Akse-II diagnoser begynner med 301! Borsett fra Cyclotymic disorder (301.13) Borsett fra Cyclotymic disorder (301.13) VI HOLDER OSS TIL 5-SIFRET KODING! VI HOLDER OSS TIL 5-SIFRET KODING! Bortsett fra der vedkommende ikke har noen diagnose: 7109 Bortsett fra der vedkommende ikke har noen diagnose: 7109


Laste ned ppt "DagavdelingsNettverk Data fra før til nå. I det store og hele Data fra i alt 9 avdelinger Data fra i alt 9 avdelinger Ikke fra Haugesund, Skien, Furuset,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google