Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

The never ending story …..?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "The never ending story …..?"— Utskrift av presentasjonen:

1 The never ending story …..?
Skal vi da aldri bli ferdig med PolioPlus? IPDG Sverre Bjønnes PolioPlus - Oslo RK

2 3 måter å forholde seg til PolioPlus
Man kan si at nok er nok! Man kan yte et personlig bidrag - med skattefradrag Man kan organisere et eller flere veldedige/kulturelle tiltak som gir penger …..Samt, man kan selv delta i vaksinasjonene! IPDG Sverre Bjønnes PolioPlus - Oslo RK

3 Vi må utrydde og stoppe ”lekkasjer”
Det er ikke nok å få ”steinen” opp på fjellet Vi må underveis stoppe spredning og nye utbrudd Og vi må inn i politiske ”hot-spots” med vaksinen IPDG Sverre Bjønnes PolioPlus - Oslo RK

4 IPDG Sverre Bjønnes PolioPlus - Oslo RK- 5.03.09
Polio er fryktelig! Vi behøver ikke skrekk-bilder for å forstå at polio er skrekkelig for dem det rammer. La oss vise ansvar og gjøre nok en innsats! La oss spare barn og barnebarn for denne sykdommen! IPDG Sverre Bjønnes PolioPlus - Oslo RK

5 IPDG Sverre Bjønnes PolioPlus - Oslo RK- 5.03.09
PolioPlus: BAKGRUNN Amerikaneren, dr. Albert B. Sabin, utviklet vaksinen for massevaksinering via dråper i munnen RI President Carlos Canseco fra Mexico startet kampanjen mot polio den 23. februar 1985 Målet var da: Utrydde polio i verden fram til 23. februar 2005 Skaffe tilveie $ 120 mill Rotarianere stille som frivillige til vaksinering IPDG Sverre Bjønnes PolioPlus - Oslo RK

6 IPDG Sverre Bjønnes PolioPlus - Oslo RK- 5.03.09
Governments of the World IPDG Sverre Bjønnes PolioPlus - Oslo RK Center for Desease Control and Prevention 6

7 Utviklingen av utryddelsen av Polio
IPDG Sverre Bjønnes PolioPlus - Oslo RK 7

8 IPDG Sverre Bjønnes PolioPlus - Oslo RK- 5.03.09
Målet om utryddelse er nå innen rekkevidde – fire land gjenstår: India Afghanistan Nigeria Pakistan Det har vært mange praktiske og ikke minst, politiske barrierer som først måtte overvinnes. Og ikke minst krig og uro! Men det går fremover, for dette arbeidet bare må lykkes. IPDG Sverre Bjønnes PolioPlus - Oslo RK

9 Innsatsen har gitt ny giv i landene
hvor politiske krefter før har motarbeidet Rotary’ arbeid med vaksinering Regjeringsmedlemmer fører nå an i kampen Statsminister Singh, India President Karzai Afghanistan First Lady i Nigeria, Hajiya Turai Umaru Yar'adua IPDG Sverre Bjønnes PolioPlus - Oslo RK

10 IPDG Sverre Bjønnes PolioPlus - Oslo RK- 5.03.09
Uttar Pradesh, India IPDG Sverre Bjønnes PolioPlus - Oslo RK

11 Impact on Type 1 Polio, Uttar Pradesh, India
Sept – Nov. 2007 September 2006 IPDG Sverre Bjønnes PolioPlus - Oslo RK

12 Impact on Type 1 Polio, Uttar Pradesh, India
Sept – Nov. 2007 October 2006 IPDG Sverre Bjønnes PolioPlus - Oslo RK

13 Impact on Type 1 Polio, Uttar Pradesh, India
Sept – Nov. 2007 November 2006 IPDG Sverre Bjønnes PolioPlus - Oslo RK

14 Impact on Type 1 Polio, Uttar Pradesh, India
Sept – Nov. 2007 December 2006 IPDG Sverre Bjønnes PolioPlus - Oslo RK

15 Impact on Type 1 Polio, Uttar Pradesh, India
Sept – Nov. 2007 January 2007 IPDG Sverre Bjønnes PolioPlus - Oslo RK

16 Impact on Type 1 Polio, Uttar Pradesh, India
Sept – Nov. 2007 February 2007 IPDG Sverre Bjønnes PolioPlus - Oslo RK

17 Impact on Type 1 Polio, Uttar Pradesh, India
Sept – Nov. 2007 March 2007 IPDG Sverre Bjønnes PolioPlus - Oslo RK

18 Impact on Type 1 Polio, Uttar Pradesh, India
Sept – Nov. 2007 March 2007 IPDG Sverre Bjønnes PolioPlus - Oslo RK

19 Impact on Type 1 Polio, Uttar Pradesh, India
Sept – Nov. 2007 April 2007 IPDG Sverre Bjønnes PolioPlus - Oslo RK

20 Impact on Type 1 Polio, Uttar Pradesh, India
Sept – Nov. 2007 May 2007 IPDG Sverre Bjønnes PolioPlus - Oslo RK

21 Impact on Type 1 Polio, Uttar Pradesh, India
Sept – Nov. 2007 June 2007 IPDG Sverre Bjønnes PolioPlus - Oslo RK

22 Impact on Type 1 Polio, Uttar Pradesh, India
Sept – Nov. 2007 July 2007 IPDG Sverre Bjønnes PolioPlus - Oslo RK

23 Impact on Type 1 Polio, Uttar Pradesh, India
Sept – Nov. 2007 August 2007 IPDG Sverre Bjønnes PolioPlus - Oslo RK

24 Vi har grunn til å være stolte som Rotarianere :
Vårt samlede økonomisk bidrag har hittil vært i størrelsesorden +US $ 850 mill. I tillegg kommer dugnadsinnsats fra rotarianere verden rundt med selve vaksineringen IPDG Sverre Bjønnes PolioPlus - Oslo RK

25 Nye forpliktelser Den nye Director-General, WHO
“Vi vil fullføre en utryddelse av polio” Dr. Margaret Chan Fra hennes tiltredelsestale 9. nov 2006 Og følger således opp Gro Harlem Brundtlands positive holdning til Rotary og Polio+ IPDG Sverre Bjønnes PolioPlus - Oslo RK

26 Polio ‘kontroll’ vil koste mer enn total utryddelse
Ny ‘Case for Completing Polio Eradication’ 17 May 2007 Polio ‘kontroll’ vil koste mer enn total utryddelse IPDG Sverre Bjønnes PolioPlus - Oslo RK 26

27 Ny ‘Case for Completing Polio Eradication’ 17 May 2007
Bare rutinemessig immunisering alene vil resultere i at barn blir paralysert av polio hvert år. *) Kilde WHO IPDG Sverre Bjønnes PolioPlus - Oslo RK 27

28 IPDG Sverre Bjønnes PolioPlus - Oslo RK- 5.03.09
Polio-tilfeller 1,997 Ikke-endemiske Pakistan Afghanistan India 790* Nigeria 2006 2007 IPDG Sverre Bjønnes PolioPlus - Oslo RK *As of 4 December 2007

29 IPDG Sverre Bjønnes PolioPlus - Oslo RK- 5.03.09
Rotary’s PolioPlus utfordring! US$100 million – 2008 +US$100 mill IPDG Sverre Bjønnes PolioPlus - Oslo RK 29

30 IPDG Sverre Bjønnes PolioPlus - Oslo RK- 5.03.09
Nye finansieringsmuligheter Bill & Melinda Gates Foundation Challenge Grant donerte US$ 100 mill i 2008 - og I år US$ 250 mill I tillegg IPDG Sverre Bjønnes PolioPlus - Oslo RK

31 POLIO PLUS: Aktiviteter; handlingsplan
Minst ett klubbmøte pr. år bør vies til polio og PolioPlus (PP) kampanjen. Klubber bør ta initiativ til å organisere aktiviteter og tiltak i nærmiljøet med sikte å skaffe bidrag til PP og skape positiv oppmerksomhet om kampanjen og Rotary. Kampanjeaktiviteter kan være kulturkvelder, konserter, inter-citymøter, PP-turer eller utflukter i nærmiljøet, utlodninger, loppemarked, m.m. Her er det opp til klubbenes initiativ og kreativitet! Merk: Ved innbetaling av bidrag fra slike aktiviteter skal vanlig TRF-konto benyttes, men innbetalingene må merkes tydelig med PolioPlus (Eget skriv til klubbene.) IPDG Sverre Bjønnes PolioPlus - Oslo RK

32 POLIO PLUS: Hovedvirkemiddel i Norge
Rotary-ordningen med skattefritak for bidrag fra enkeltmedlemmer til PP-kampanjen: Ved innbetaling av minimum kr. 500 pr år til PolioPlus kommer man inn under ordningen med skattefritak. Gjør vi dette i 2 år pr. medlem - i løpet av de tre kampanjeårene frem til når vi US$ 100 mill + US$ 100 mill målet IPDG Sverre Bjønnes PolioPlus - Oslo RK

33 Eller vi kan tenke stort…..
IPDG Sverre Bjønnes PolioPlus - Oslo RK

34 Ja, la oss gjøre nettopp det som det står på operaen:
UTRYDDE POLIO NÅ! IPDG Sverre Bjønnes PolioPlus - Oslo RK


Laste ned ppt "The never ending story …..?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google