Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spørsmål 5: Hvilke fag som inneholder miljøelement (i undervisningen) underviser du i? (Spørsmålet er kun stilt til faglærere)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spørsmål 5: Hvilke fag som inneholder miljøelement (i undervisningen) underviser du i? (Spørsmålet er kun stilt til faglærere)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Spørsmål 5: Hvilke fag som inneholder miljøelement (i undervisningen) underviser du i? (Spørsmålet er kun stilt til faglærere)

2 Spørsmål 6: I hvilken grad tar du opp miljøspørsmål i undervisningen...

3 Spørsmål 7: Hvor innhenter du først og fremst miljøinformasjon?

4 Spørsmål 8: Hvem samarbeider skolen med på kommunalt eller regionalt nivå når det gjelder miljøspørsmål?

5 Spørsmål 9: Kjenner du til arbeidet med Lokal Agenda 21 i kommunen?

6 Spørsmål 10: Samarbeider skolen med frivillige organisasjoner når det gjelder miljøspørsmål?

7 Spørsmål 11: Hvor god vil du vurdere skolens tilgang til informasjon om følgende tema:

8 Spørsmål 12: Hvor stor andel av elevene har eller vil i nær fremtid få tilgang til Internett? Spørsmål 13: Hvor står maskinene med tilgang til Internett? (Kun stilt til de med tilgang)

9 Spørsmål 14: I hvilken grad blir Internett benyttet i miljøundervisningen? (Kun stilt til de med tilgang)

10 Spørsmål 15: På hvilken måte blir Internett benyttet i undervisningen? (Kun stilt til de med tilgang og som benytter Internett i miljøundervisningen)

11 Spørsmål 16a og 16b: (Kun stilt til de med tilgang) -Hvilke av de følgende nettsteder kjenner du til? -I hvilken grad benyttes følgende nettsteder i Miljøundervisningen?

12 Spørsmål 18: Bør den miljøinformasjonen skolen mottar være skriftlig, elektronisk, eller begge deler?

13 Spørsmål 20a og 20b: - Hvilke av følgende skriftlig undervisningsmateriel kjenner du til? - I hvilken grad benyttes følgende materiell i miljøundervisningen

14 Spørsmål 21 og 22: -Enkelte av fylkesmennenes miljøvernavdelinger har ut arbeidet oversikter over miljøstatusen i fylket. Kjenner du til denne? - Bruker du denne i miljøundervisningen? Kjennskap Bruk

15

16 Spørsmål 25: Hvor godt fungerer dette systemet i forhold til skolens/lærernes behov?

17 Spørsmål 26: Innhenter og systematiserer biblioteket miljøinformasjon?

18


Laste ned ppt "Spørsmål 5: Hvilke fag som inneholder miljøelement (i undervisningen) underviser du i? (Spørsmålet er kun stilt til faglærere)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google