Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening1 IFER En bransje i endring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening1 IFER En bransje i endring."— Utskrift av presentasjonen:

1 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening1 IFER En bransje i endring

2 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening2 65 medlemmer fra hele Norge Defo´s hovedoppgave er å styrke medlemsbedriftenes rammevilkår og på den måten bidra til lokal næringsutvikling.

3 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening3

4 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening4 Hansen i McKinsey – spådommer 1993 -dramatisk omstrukturering i 1990 årene -Blodig -Maks 100 nettselskaper

5 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening5 Framtiden avhenger av: Selskapene må drive effektivt og samtidig levere «varene» Myndighetene må legge til rette for dette

6 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening6 Utfordringer – muligheter fremover Regler på regler Beredskap Rammereguleringen Avkastningsspøkelse (for mye eller for lite..) Kompetanseutfordringen i verkene Leverandørsentrisk modell Holdningene i samfunnet rundt oss Strukturdiskusjonen

7 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening7

8 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening8 Regler på regler Sitat medlem og en gjennomgående oppfatning « Hovedproblemet for oss, slik jeg ser det er at man innfører/strammer inn på en rekke lover og forskrifter som resulterer i forholdsvis mye større kostnader for et lite selskap kontra et stort selskap».

9 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening9 NVE i overkant ivrige med regler ? 6 høringer før sommerferien Det meste som kommer har en gangbar begrunnelse, men er det virkelig nødvendig? Voldsomt omfang i nye regler og en unødig detaljstyring? Snakker divisjonene i NVE sammen når reglene kommer?

10 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening10 Beredskapsforskriften NVE foreslår å klassifisere en rekke driftssentraler i klasse to som ikke har vært klassifisert før – gir krav om døgnbemanning Svært fordyrende – og ingen dialog inn mot ansvarlige for rammereguleringen i NVE Gjeldende vaktordninger med påkalling holder ikke lenger. Beredskapssituasjonen gjøres til normalsituasjon med krav til døgnbemanning

11 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening11 Beredskapsforskriften (2) Hovedmerknad – detaljstyring, der det kan bli viktigere å slå opp i regelverket for å gjøre de «riktige tingene» framfor å løse oppgavene effektivt i en konkret situasjon. Kjennskap til eget nett, godt skjønn og lokal tilstedeværelse kan ikke erstattes av noe regelverk fra NVE.

12 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening12 Kompetanseforskriften Usikkert hvor langt denne går i praksis. Men det ser ut til at på enkelte områder vanskeliggjør forskriften samarbeid mellom selskaper? Blant annet ser dette ut til å gjelde bemanning på driftssentraler

13 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening13

14 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening14 Formål- forslag ny kostnadsnorm NVE (fra 2013) Endringene i metodene skal bidra til mer forutsigbare rammevilkår Samt bidra til at den økonomiske reguleringen ikke hindrer en hensiktsmessig restrukturering i bransjen

15 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening15 Nye regler ved fusjoner NVE vil bidra til at det ikke oppstår inntektstap ved fusjoner – nåverdien av inntektsbortfallet tas over 30 år mot 10 år i dag Dette kan vi støtte men er klare på at reguleringen skal være «fusjonsnøytral» - det er ikke NVEs jobb å fremme fusjoner

16 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening16 NVE vil fortsatt bruke frontselskaper/referanseselskaper Selskapene i front er de selskapene som løser sine oppgaver billigst (etter NVEs beregninger) Frontselskapene identifiseres på bakgrunn av siste års kostnader og oppgaver Nå foreslås det at frontselskapene veies ut i fra et gjennomsnitt siste 5 år Men, det enkelte selskap vil fortsatt bli målt ved bruk av sine siste års data mot ny gjennomsnittsfront

17 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening17 Ny regulering gir bedre incentiver Gjennomsnittseffektivitet før kalibrering 81,9% for D-nettet mens denne i varsel for 2012 var 94,0% Beløpet som vektes på kapitalgrunnlaget økes fra 689 til 2064 mill kr og gir en vesentlig bedring for selskaper som har høyere kapitalgrunnlag enn gjennomsnitt. Tilsvarende forverring for selskaper med lavere kapitalgrunnlag enn gjennomsnitt. Spredningen i effektivitetsøkning i kalibreringen er økt fra 7,1% til 21,6% – Rauland største taper og Hemsedal største vinner – Straff for å benytte anleggsbidrag

18 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening18 Små selskap – særskilt behandling «I særlige tilfelle kan kostnadsnormen fastsettes etter individuelle vurderinger» Rettet særlig mot selskaper med små regionalnettanlegg der de sliter med å sammenligne. Da måles man mot tidligere kostnader i egen bedrift Defo mener at man i større grad bør gjøre det samme der man får store utslag i modellen og tidvis ubegripelige resultater

19 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening19

20 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening20 En faktura fra omsetter Nei … Dette blir kroken på døren for lokale kraftleverandører Håndtering og ansvar for skatter og avgifter blir komplisert De store har økonomiske muskler Det blir ikke mange kraftleverandører igjen Ja … Dette går veldig bra! Håndterer avgifter i dag De store kan ikke konkurrere i forhold til lojale kunder som ønsker nærhet til leverandøren Oppretter omsetningsselskap!

21 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening21 Mange uavklarte spørsmål Leveringsplikt Innkreving av skatter og avgifter «Stengeretten» Skatter og avgifter Beredskap og nettrelatert kundekontakt Betalingsstrøm mellom kraftleverandør og nettselskap Risikohåndtering mellom aktørene – kunde, kraft og nett Kontraktsforhold mellom aktørene

22 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening22

23 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening23

24 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening24

25 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening25 Ser ingen ulemper ved 100 færre nettselskaper Trenger kapital (av fattige kommuner?)

26 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening26 Mandat strukturutvalget «strukturutvalget skal bidra til en balansert debatt i forbindelse med strukturendringer der alle hensyn belyses»

27 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening27 Påstand De minste nettselskapene har lavere avkastning på kapitalen enn de store

28 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening28 Faktum Faktum viser et broket bilde Det er de mellomstore nettselskapene som har høyest avkastning

29 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening29

30 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening30

31 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening31 Påstand De minste selskapene har høyere nettleie en de store

32 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening32 Det er en god blanding av selskaper som har den billigste nettleien, Kvam, Valdres, BKK, Gudbrandsdal, Orkdal, Narvik, Hafslund mfl Likevel, det er bemerkelsesverdig at forskjellene ikke er større. Selvfølgelig bør Hafslund ha den billigste nettleien med det antall kunder de har pr km ledning og den korte veien fram til disse

33 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening33 Ja det er i snitt noe høyere nettleie i distriktene Det er færre kunder å fordele regningen på Det er helt andre utfordringer med vær vind og infrastruktur Paradoks: Distriktsverkene har også de mest fornøyde kundene

34 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening34

35 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening35 Sunnmørsposten

36 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening36

37 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening37 Påstand De minste selskapene har hyppigere og lengre avbrudd enn de store

38 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening38 Mulig tendens ?, Noe annet ville vært bemerkelsesverdig. Et avbrudd i Finnmark gir helt andre utfordringer enn i Oslo. Distriktsutfordringene blir ikke borte ved fusjoner her heller Her vil sammenslåinger øke utfallstiden i distriktene ved fusjoner. Først opp der KILE kostnaden er størst.

39 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening39

40 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening40

41 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening41

42 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening42 Leder DN lørdag 2 okt. 2012

43 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening43 «Jeg skal hjelpe deg litt med arbeidsplassene som legges ned i distriktene. Det er lite som tilsier at det totale antallet stillinger blir færre ved fusjoner. Mange flyttes til det oppkjøpende selskaps hovedkontor. Dvs flytting av arbeidsplasser fra distriktene til sentrale strøk. Byråkratiet i selskapene øker i takt med deres vekst. Jo større jo mere topptunge blir de også. Direktørene blir flere og selvsagt øker lønningene i takt med selskapenes størrelse. De får jo mer ansvar, må vite».

44 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening44 Hva med kundene? Lokalverkene har best kundetilfredshet, til tross for tidvis høyere nettleie Norsk Grønnkraft - «skal du få gjort noe må du ha med et mindre verk å gjøre»

45 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening45

46 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening46 PwC-rapporten Teoretisk kokebok med et teoretisk utgangspunkt – kalt «god praksis» Det gås gjennom område for område hvor tesen er at det er best å være stor Det handler om å gjøre de riktige tingene og de riktig tingene riktig… For at denne rapporten skal ha noe å gi, må utgangspunktet være at det ikke er «god praksis» i dag – påstand ikke noe mer

47 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening47 I nettselskapene er det kapitalkostnadene, som er den største utfordringen. Vi handler i de samme markedet, stor som liten og tror vi virkelig at prisene på stål og kobber i verden endres fordi vi slår sammen noen nettselskaper i Norge?

48 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening48 Også de største nettselskapene i Norge sliter med tilgang på kapital og har store utfordringer. Faktum, de som klare seg best er de mellomstore Rapporten er en ren bedriftsøkonomisk tilnærming og tar ikke opp i seg et eneste spørsmål rundt betydningen av tilstedeværelse for lokalsamfunnet

49 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening49 Rapporten klarer uttrykker også at måten selskapene møter AMS utfordringen på gjennom samarbeid, er et hinder for fusjoner En ting skal rapporten ha, den påpeker med rette at kompetanseforskriften vil kunne gi betydelige utfordringer for de minste selskapene

50 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening50

51 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening51

52 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening52


Laste ned ppt "15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening1 IFER En bransje i endring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google