Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert1 Tariffseminar En rekapitulering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert1 Tariffseminar En rekapitulering."— Utskrift av presentasjonen:

1 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert1 Tariffseminar En rekapitulering

2 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert2 Stor investeringer gir høyere tariffer Nær sagt alle områder i landet utfordres på forsyningssikkerhet de kommende år I tillegg kommer investeringer grunnet ny fornybar og elektrifisering av sokkelen og utenlandskabler Store investeringer på alle nettnivå Statnett planer om 60 milliarder de kommende 10 år. Er det nok ? jf Ørskog – Fardal

3 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert3 3

4 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert4

5 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert5 Utviklingen av sentralnettstariffen – faste ledd 1995 – produsentene betalte 60% av sentralnettstariffen 2001 – produsentene betalte 40% av sentralnettstariffen I dag er det en fast pris pr innmatet kWh for produsentene som gir ca. 25% belastning på produsentene

6 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert6 Hvorfor har denne utviklingen funnet sted Begrunnelsen som ble gitt var harmonisering i Norden og Europa for norske produsenter Manglende inntjening i 2001 og norske produsenter måtte klare seg i konkurransen Og man var bekymret for at produksjonen ville bli lagt andre steder enn i Norge

7 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert7 Tarifforskriften § 13 Tariffene skal «utformes slik at de i størst mulig grad gir signaler om effektiv utnyttelse og effektiv utvikling av nettet» Tariffene kan «differensieres etter objektive og kontrollerbare kriterier basert på relevante nettforhold»

8 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert8 Vi har en dårlig begrunnet, men villet utvikling I mangel av noen andre gode fordelingskriterier var det i flere år 50/50 på innmating og uttak Harmoniseringsargumentet vant fram – begrunnelsen holder ikke forhold til forskriftens krav til nettmessige forhold Her ønsket man resultatet, og i hvilken annen bransje kan man se bort i fra påløpte kostnader og sende regningen til andre for at de skal klare seg i konkurransen?

9 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert9 Hvordan kan det da ha blitt slik Det er et faktum at i de fleste land betaler produsentene lite, om noe i hele tatt Men først og fremst er det et resultat av en villet utvikling etter betydelig press fra norske produsenter

10 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert10

11 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert11 Statkraftalliansen

12 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert12

13 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert13 ECgroup-rapport -tariffering ECgroup mener at det vanskelig kan tas stilling til «hvorvidt dagens praksis delvis kan sies å være knyttet til tradisjoner og ulike makt-/allianseforhold i energimarkedet, annet enn å anta, på generelt grunnlag, at slike forhold spiller inn» «Ser man på utformingen av tariffene i et langsiktig og europeisk perspektiv, er det med utgangspunkt i økonomiske effektivitetskriterier ingen ting som tilsier at fordelingen mellom produksjon og forbruk må ligge på det nivået vi observerer i dag»

14 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert14 14

15 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert15

16 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert16 16

17 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert17

18 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert18 Energileddet Marginaltapsleddet skal påvirke produsentenes og kundenes agering i en gunstig retning i forhold til bruk av nettet Er man produsent i et underskuddsområde blir det billig å mate kraft inn på nettet eller er man forbruker i et område med mye kraft blir det tilsvarende billig å ta kraft ut av nettet Teoretisk flott, men funker ikke i praksis

19 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert19 Energileddet … Kan gi langsiktige tilpasninger som ved tilknytning av ny produksjon, men ikke kortsiktige I praksis er det de som har det dårligste nettet som betaler mest. Dette er urimelig Energileddet og dettes teoretiske tilnærming til virkeligheten bør ha mindre betydning enn i dag

20 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert20 Politikerne og tariffer Utjevning, og helst billig – Færre selskaper – To nettområder, ett er gitt opp Og vern om industrien Innenfor denne rammen kan vi «holde på»

21 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert21 Hva er mulig i dag Tariffen stiger og stiger… EU – innmating opp til ett øre, når taket Industrien er politisk vernet HVOR STÅR VI DA?

22 15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert22 Hva ønsker Defo? De kommende prisøkningene i sentralnettet må bæres av alle kundegrupper – ingen må være fredet Anleggsbidrag K-faktor eller tilsvarende må hensynta nærhet til produksjon Reduser betydningen av et teoretisk og ikke praktisk marginaltap


Laste ned ppt "15.07.2014Defo – Distriktenes energiforening, Knut Lockert1 Tariffseminar En rekapitulering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google