Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Desember 2013 “fra ord til liv” ”Og må Herren la kjærligheten dere har til hverandre og til alle mennesker, få vokse seg rik og stor!” (1. Tess 3:12)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Desember 2013 “fra ord til liv” ”Og må Herren la kjærligheten dere har til hverandre og til alle mennesker, få vokse seg rik og stor!” (1. Tess 3:12)"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Desember 2013 “fra ord til liv”

3 ”Og må Herren la kjærligheten dere har til hverandre og til alle mennesker, få vokse seg rik og stor!” (1. Tess 3:12)

4 I dette bibelverset ber Paulus Herren nok en gang om spesielle nådegaver for de menighetene han har grunnlagt. (Jf Ef 3:18, Ph 1:9 etc)

5 Her ber han om at tessalonikerne må få den gjensidige kjærlighetens nådegave i overflod, og at den stadig må vokse blant dem.

6 Dette er ikke en skjult bebreidelse for å si at den gjensidige kjærligheten ikke er til stede i menigheten deres. Det er heller en påminnelse om at det finnes en innebygd lov i kjærligheten, nemlig at den alltid skal vokse.

7 ”Og må Herren la kjærligheten dere har til hverandre og til alle mennesker, få vokse seg rik og stor!”

8 Hvis kjærligheten, som er kristenlivets sentrum, ikke utvikler seg, vil det merkes på hele den kristnes liv; det vil miste sin kraft og kan ende med å slukne.

9 Det er ikke tilstrekkelig å fullt ut forstå budet om nestekjærlighet, ikke engang å oppleve den iver som kjærligheten vekker når man begynner å omvende seg til Evangeliet.

10 Vi må få den til å vokse ved at vi alltid holder den levende, aktiv, virksom.

11 Og dette virkeliggjøres hvis vi stadig mer beredvillig og gavmildt gjør bruk av de utallige anledningene livet byr oss.

12 ”Og må Herren la kjærligheten dere har til hverandre og til alle mennesker, få vokse seg rik og stor!”

13 Ifølge Paulus burde de kristne fellesskapene være friske og varme som i en virkelig familie.

14 Apostelen vil altså advare dem mot de hyppigste farene: individualisme, overfladiskhet og middelmådighet.

15 Men han vil også gjøre oppmerksom på en annen fare som er nært knyttet til de foregående: å gi seg over til et alminnelig og uforstyrret liv som er lukket inne i seg selv.

16 Han vil ha åpne fellesskap hvor kjærligheten hersker, ikke bare mellom dem som har samme tro, men den må også være vendt mot de andre, oppmerksom på alles bekymringer og behov.

17 Det er i virkeligheten særegent for kjærligheten at den tar imot hver enkelt, bygger broer, ser det positive, for på den måten å forene ens bestrebelser med de bestrebelsene av alle mennesker av god vilje.

18 ”Og må Herren la kjærligheten dere har til hverandre og til alle mennesker, få vokse seg rik og stor!”

19 Hvordan skal vi da leve denne månedens ord?

20 Ved at også vi søker å vokse i gjensidig kjærlighet midt i våre familier, i vårt arbeidsmiljø og i våre menigheter eller andre kristne forsamlinger.

21 Dette Fra ord til liv ber oss om en overveldende kjærlighet som er i stand til å gå utover det middelmådige og bryte de forskjellige barrierene som vår subtile egoisme setter opp.

22 Det er nok for oss å tenke på enkelte sider ved kjærligheten for å oppdage utallige anledninger der vi kan leve den ut: ved toleranse, forståelse, gjensidig gjestfrihet, tålmodighet, tjenestevillighet, barmhjertighet overfor vår nestes virkelige eller angivelige mangler, deling av materielle goder etc.

23 Hvis dette klimaet av gjensidig kjærlighet hersker oss imellom, vil varmen fra dette fellesskapet ganske visst stråle på alle.

24 Selv de som ennå ikke kjenner det kristne livet, vil bli tiltrukket av det, og nesten uten å være klar over det, lett la seg trekke med helt til de kjenner seg som del av den samme familien.

25 “Fra Ord til liv”, månedlig utgave av Focolare bevegelsen. Tekst: Chiara Lubich, 1994 Løyout: Anna Lollo i samarbeid med don Placido D’OminaAnna LolloPlacido D’Omina (Sicilia - Italia) Teksten til «fra ord til liv» blir oversatt til over 96 språk og dialekter og spres verden over. På internet: www.focolare.no Oversatt i forskjellige språk: www.santuariosancalogero.orgwww.focolare.nowww.santuariosancalogero.org “Fra Ord til liv”, månedlig utgave av Focolare bevegelsen. Tekst: Chiara Lubich, 1994 Løyout: Anna Lollo i samarbeid med don Placido D’Omina (Sicilia - Italia) Teksten til «fra ord til liv» blir oversatt til over 96 språk og dialekter og spres verden over. På internet: www.focolare.no Oversatt i forskjellige språk: www.santuariosancalogero.org ”Og må Herren la kjærligheten dere har til hverandre og til alle mennesker, få vokse seg rik og stor!” (1. Tess 3:12)


Laste ned ppt "Desember 2013 “fra ord til liv” ”Og må Herren la kjærligheten dere har til hverandre og til alle mennesker, få vokse seg rik og stor!” (1. Tess 3:12)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google