Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Affektbevissthetsgruppe For Unge Voksne med Rusavhengighet og Samtidig Annen Psykisk Lidelse En pilotstudie ved Follo DPS Prosjektansvarlige: Lindgaard.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Affektbevissthetsgruppe For Unge Voksne med Rusavhengighet og Samtidig Annen Psykisk Lidelse En pilotstudie ved Follo DPS Prosjektansvarlige: Lindgaard."— Utskrift av presentasjonen:

1 Affektbevissthetsgruppe For Unge Voksne med Rusavhengighet og Samtidig Annen Psykisk Lidelse En pilotstudie ved Follo DPS Prosjektansvarlige: Lindgaard - Winther Sørensen - Nyrerød

2 Disposisjon Petter: Jeg vil slutte å unngå Prosjektets oppbygning –Ideen og bakgrunn –Forskningsspørsmål –Gjennomføring Erfaringer og funn

3 Ideen Felles erfaringer: Våre pasienter har et vanskelig forhold til egne følelser Begrensninger i det å jobbe individualterapeutisk Fravær av gruppetilbud på vår enhet

4 Bakgrunn Poliklinisk gruppebehandling er lite utbredt Mange fordeler med gruppebehandling Affektregulering som kjerneproblematikk knyttet til rusmiddelavhengighet Rusmiddelbruk påvirker direkte motivasjons- og reguleringssystemer

5 Forskningsspørsmål Kan et gruppetilbud med fokus på affekter være et egnet tilbud for unge voksne med rusavhengighet og samtidig annen psykisk lidelse.

6 Gjennomføring Valg av affektbevissthetsmodellen som teoretisk utgangspunkt Utforming av Gruppeprogram –struktur og innhold –Valg av forskningsdesign, metode og måleinstrumenter Gjennomføring av gruppemøter

7 Affektbevissthet Affektbevissthet er definert og operasjonalisert som grad av oppmerksomhet, toleranse, emosjonell og begrepsmessig ekspressivitet av elleve spesifikke affekter

8 Grunnleggende affekter 1) Interesse/ iver 2) velbehag/ glede 3) ømhet/ hengivenhet 1) frykt/panikk 2) sinne/raseri 3) skam/ydmykelse, 4) tristhet/fortvilelse 5) misunnelse/sjalusi 6) skyldfølelse/anger 7) forakt 8) avsky/vemmelse

9 Vårt mål for gruppen Lære gruppedeltakerne alternative måter å håndtere følelser på. Lære å nyansere følelser, og å gi navn til det de kjenner. Lære seg å tåle følelser bedre. Ønske om at deltakerne kunne få et mer bevisst og nyansert forhold til egne følelser, kanskje også noe mer integrert; bedret evne til gjenkjenning og uttrykkelse av affekter. Refleksjon og innsikt i egen håndtering av affekter. Kunne vi bevege dem et lite skritt fra ”en identisk opplevelse” av F til en noe mer reflektert holdning?

10 Innhold i gruppene 1) Flauhet/Sjenanse 2) Glede 3) Glede 4) Å være glad i/bry seg om noen 5) Dårlig samvittighet 6) Skyldfølelse 7) Skam 8) Tristhet - Planlagte tema for åtte samlinger

11 Struktur for gjennomføring av gruppemøtene 1) Scener 2) Oppmerksomhet 3) Toleranse 4) Ekspressivitet 5) Rus og følelser 6) Aktuell følelse sammen med andre følelser 7) Hindringer for F

12 Mål for endring 1)Kvantitative mål: opplevd symptomendring (HSCL-25) interpersonlig fungering (IIP-C) Rusbruk (egenkomponert skjema) endring i affektbevissthet (ABI) opplevd livskvalitet. 2)Kvalitative mål: Vi gjennomførte sluttintervjuer med deltagerne for å kartlegge deres opplevelse av gruppeprosessen og opplevd endring i AB, symptomer og rus

13 Utvalg Pasienter ved Ungdomsenheten 4 menn og 3 kvinner Alder 20-27 år Sosial fobi, bipolar lidelse, tilbakevendende depresjon, ad/hd, PTSD, tidligere rusutløst psykoser For tiden Alkohol, hasj, heroin, og tidligere amfetamin, benzo, ghb, ecstasy mm. Sykemeldt (5) og attføring (2)

14 Gjennomføring av gruppemøtene

15 Erfaringer og funn Deltagerne opplevde fokuset på følelser som relevant og nyttig for seg Viktig å kjenne seg igjen i de andre De rapporterer noe redusert symptomnivå og noe høyere livskvalitet etter deltagelse i gruppa Resultatene må drøftes for hver enkelt person

16 PETTER Klarte å gjennomføre gruppeprogrammet Lavere symptomnivå Høyere livskvalitet Økt evne til å tolerere og utrykke følelser Har det bedre sammen med samboeren Ikke andre signifikante livshendelser i denne perioden

17 Utfordringer Oppmøte Rusing underveis Gruppebehandling i en poliklinikk Tidsperspektiv

18 Konklusjon Et gruppetilbud med fokus på affekter kan være et egnet tilbud for unge voksne med rusavhengighet og samtidig annen psykisk lidelse Må gå over lengre tid Tilpasset hvor deltagerne er i sin prosess Krever mye arbeid i forkant og underveis


Laste ned ppt "Affektbevissthetsgruppe For Unge Voksne med Rusavhengighet og Samtidig Annen Psykisk Lidelse En pilotstudie ved Follo DPS Prosjektansvarlige: Lindgaard."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google