Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Visjons, mål og styringsdokument Oslo 17. juni 2006

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Visjons, mål og styringsdokument Oslo 17. juni 2006"— Utskrift av presentasjonen:

1 Visjons, mål og styringsdokument Oslo 17. juni 2006
NSF - Ettervekst Visjons, mål og styringsdokument Oslo 17. juni 2006 Bård Windingstad 15. juni 2006

2 Innhold NSF-E Ansvarsområde Organisering
Visjoner, suksess kriterier og mål Tiltak og virkemidler Bård Windingstad 15. juni 2006

3 Ansvar og virksomhetsområder
Ansvarsområde Ansvarer for norske alpinister fra og med den sesongen de fyller 17 år, og inntil de ev. kommer inn på ett av Norges World Cup lag Virksomhetsområder Europa Cup laget Sentral/desentral programaktivitet (Valhall) Konkurranser og konkurranseform Kombinasjon av toppidrett og utdanning Bård Windingstad 15. juni 2006

4 NSF Alpin - organisering
Bård Windingstad 15. juni 2006

5 NSF Alpin - organisering
Bård Windingstad 15. juni 2006

6 Suksess kriterier – NSF-E
Gode holdninger Riktig organisering Grundig planlegging Spiss og komplementær kompetanse på alle lag/nivå Nok kapasitet på alle nivå Kontinuerlig søke beste praksis Bård Windingstad 15. juni 2006

7 Visjon – NSF-E Mål Valhall Mål Norge Mål Individ Flere råe og
sultne WC alpinister gjennom at flere satser lengre 2007/ 2008 2009/ 2010 2006/ 2007 2008/ 2009 Tekst boks Mål Valhall Mål Norge Mål Individ Bård Windingstad 15. juni 2006

8 Flere råe og sultne WC alpinister gjennom at flere satser lengre Hovedmålene til NSF-E Aktivt bidra til at Norsk alpinsport blir billigere Aktivt jobbe for at det skal bli enklere å kombinere utdanning og alpin toppidrett, også etter endt gymnas Bedre den generelle kommunikasjonen og samhandlingen mellom NSF-E og de største desentraliserte miljøene Bård Windingstad 15. juni 2006

9 Flere råe og sultne WC alpinister gjennom at flere satser lengre Hovedmålene forts. Aktivt bidra til å styrke kompetanse- og erfaringsutvekslingen mellom NSF-E og de største desentraliserte miljøene Aktivt bidra til å styrke de største desentraliserte miljøene Aktivt jobbe for at konkurranseformen blir så attraktiv som mulig Bård Windingstad 15. juni 2006

10 Flere råe og sultne WC alpinister gjennom at flere satser lengre Generelle mål 16- Man må redusere frafallet for aldersgruppen inntil 16 år, og flere tiltak må treffes for å oppnå forbedringer; Man må etablere en opplevelsesmatrise som sikrer en progresjon i opplevelser gjennom hele Ungdomsprogrammet og inn i junior klassen Man må sikre en ”progresjonstrapp” der man etter hvert som man blir eldre stadig kan ”ta ut nye marginer” – enten det gjelder skidager, barmarkstrening og/eller utstyr Man må sørge for at overgangen fra en konkurranseklasse til en ny blir så overkommelig som mulig – preget av ikke altfor store endringer fra ett år til et annet. Bård Windingstad 15. juni 2006

11 Flere råe og sultne WC alpinister gjennom at flere satser lengre Generelle mål 16- forts. Man må spesielt se på overgangen fra 12/13 år til 14/15 år, samt på overgangen fra 14/15 til 16 (første års FIS). I disse alderssegmentene er frafallet stort Man må stimulere klubber og regioner til å tilby gode programmer/treningstilbud til 1. års FIS løpere Man må evaluere konkurranseformen med tanke på å gjøre denne så attraktiv og markedstilpasset som mulig Bård Windingstad 15. juni 2006

12 Flere råe og sultne WC alpinister gjennom at flere satser lengre Generelle mål 16+ Man må stimulere utøvere i alderen 16 år og eldre til å jobbe langsiktig og målbevisst Man må sørge for solide og stimulerende baser, der alpinister kan trene og utvikle seg i eget tempo Man må sørge for at NSF og skigymnasene jobber i samme retning, og at vi med en felles innsats kan etablere arenaer der de beste fra hvert skigymnas får muligheter til å matche seg mot de beste fra andre skigymnas/lag Skigymnasene må videreutvikles til å bli stimulerende baser for alpin toppidrett Bård Windingstad 15. juni 2006

13 Flere råe og sultne WC alpinister gjennom at flere satser lengre Generelle mål 16+ forts. NSF må i samarbeid med skigymnasene utvikle og synliggjøre hvordan man kan fortsette sin alpine karriere også etter endt gymnas. Skal dette være et aktuelt valg for mange, må en slik satsning skje i kombinasjon med et høyskoleutdanningskonsept der du kan satse alpint frem til års alder, og samtidig studere. Man må evaluere konkurranseformen for å se på mulighetene for å gjøre denne enda mer attraktiv og markedstilpasset Man må etablere en opplevelsesmatrise som sikrer progresjon i opplevelser gjennom hele perioden For at utøverne skal holde motivasjonen lengre blir det viktig for Norges Skiforbund å utvikle systemer og strukturer der flere utøvere opplever å være ”på radaren” lengre Bård Windingstad 15. juni 2006

14 Tiltak og virkemidler For at NSF-E skal nå sine overordnete mål, blir det viktig å treffe tiltak/virkemidler som bidrar til at ”flere satser lengre”, samt å bidra til at de ”oppleggene” som gjennomføres på alle nivå i alpin Norge, preges av KVALITET og TÅLMODIGHET. Bård Windingstad 15. juni 2006

15 To helt avgjørende prinsipper
HJEM Er i forståelsen av en klubb eller et lag der løperen kan utvikle ski- og barmarksferdigheter sammen med likesinnede uavhengig av sentrale og/eller regionale tilbud. Hjemmet bør være i løperens umiddelbare geografiske nærhet, slik at det ikke er forbundet med store kostnader (verken økonomisk eller tidsmessig) å ta seg til og fra hjemmet. Et hjem skal for løperen gjenspeile trygghet, utvikling og kontinuitet MATCHING I alle hjem er det noen som er best, og det er viktig at disse, med jevne mellomrom, får muligheten til å matche seg mot løpere som er enda bedre enn seg selv. På denne måten risikerer man aldri ”å sovne i timen”, samt at de beste i sine respektive hjem ikke må fungere som ”harer” hele tiden. Bård Windingstad 15. juni 2006

16 Lags- og programaktiviteter NSF-E
Europa Cup Laget Representerer den absolutte elitesatningen innen NSF-E Visjonen Flere råe og sultne alpinister til ett av Norges World Cup lag Hovedmålsetningen Gjennom gode og stabile E-Cup prestasjoner, skolere løpere for World Cup Lagsmodell 10 – 12 løpere 6 – 8 faste deltagere – der laget representerer et HJEM 4 – 6 rulleringsløpere Bård Windingstad 15. juni 2006

17 Bård Windingstad 15. juni 2006

18 Gudene trenger modige vikinger som kan slåss med dem mot jotnene ved Ragnarok. Derfor har de bestemt at de modigste og tapreste vikingene skal få komme til Valhall og forberede seg til å kjempe ved gudenes side mot jotnene i den store striden ved Ragnarok! Bård Windingstad 15. juni 2006

19 Program Valhall NSF-E Valhall (heretter; Valhall) er et nyutviklet program som har til hensikt å favne om løpere og trenere, enten de tilhører ett sentralt lag, eller ett av de desentraliserte miljøene. Valhall er således ikke et HJEM, men en arena for matching og skolering - for trenere så vel som for løpere I Valhall får de ”tapreste og modigste” alpinistene fra de desentraliserte miljøene anledning til å trene med de beste alpinistene i Norge (på nivået under World Cup) - der NSF`s landslagstrenere er ansvarlige for det sportslige opplegget Valhall er et viktig virkemiddel for å styrke kommunikasjonen og relasjonen mellom NSF-E og de desentraliserte miljøene, og for å styrke de desentraliserte miljøene som sådan Det er viktig at omfanget i Valhall er stort nok til å utøve innflytelse, men likevel ikke større enn at det ikke fungerer mot sin hensikt; nemlig det å styrke de desentraliserte miljøene Bård Windingstad 15. juni 2006

20 Valhall - styringsgruppe
NSF-E har nedsatt en styringsgruppe for Valhall. Denne består av en representant fra hvert av de desentraliserte miljøene, samt Landslagssjef og Ettervekstsjef Styringsgruppen skal tilrettelegge for at Valhall fungerer i henhold til de overordnete målene, samt besørge aktivitetsplanleggingen slik at denne passer de desentraliserte miljøene best mulig Styringsgruppen skal blant annet ta ansvar for innstilling, uttak og kvotefordeling Bård Windingstad 15. juni 2006

21 Mål Valhall - løpere Tilrettelegge en arena for matching og skolering
Bidra til forlenget motivasjon og inspirasjon Bidra til bedre treningsmoral Bidra til bedre holdninger Bidra til at flere opplever å ”bli sett” Bidra til flere sunne, friske og skadefrie løpere Bidra til et bedre utgangspunkt for uttak til sentrale lag og aktiviteter Bård Windingstad 15. juni 2006

22 Mål Valhall - trenere Tilrettelegge en arena for kompetanse og erfaringsutveksling Bidra til inspirasjon og motivasjon Bidra til en regelmessig utveksling av ”beste praksis” Bidra til bedret kontinuitet på tvers av treningsarbeidet i sentrale- og desentraliserte miljøer Bidra til bedre relasjoner på tvers av sentrale- og desentraliserte miljøer Bidra til at de desentraliserte miljøene får et ”premierings” virkemiddel for sine ivrigste løpere Bård Windingstad 15. juni 2006

23 Valhall - modell EC 8 – 12 løpere x 2 Program Valhall
Inntil 50 løpere, inntil 15 dager pr. sesong Valhall Supercamp Inntil 90 løpere, 7 dager pr. sesong Skigymnas Høyskole lag Klubb Bård Windingstad 15. juni 2006

24 Valhall – kvoter 2006/2007 Bård Windingstad 15. juni 2006

25 Valhall – samlingsplan 2006/2007
Bård Windingstad 15. juni 2006

26 Sitater; fra Alpin Norge
”NSF har gjort mer for norske skigymnas på 3 måneder enn de har gjort så lenge jeg har drevet i norsk alpinsport” Svein Bye - NTG Geilo ”Jeg er skikkelig imponert over hva NSF har fått til (Valhall) på så kort tid - dette er skikkelig motiverende” Per Erik Vognhild - Dønski ”Jeg har løpere som over natta, totalt har endret innstilling, nå trener de og viser en innsats som jeg aldri har sett hos samme løpere tidligere” Svein Bye - NTG Geilo ”Det er skikkelig motiverende for meg som trener å få lære så mye som jeg gjør på disse samlingene (Valhall) – det gjør jobben hjemme på Rjukan langt mer motiverende” Ajdin Pasovic - Rjukan ”Dette er skikkelig bra (om Valhall)” Petter Gaustad – Edge ”Dette (Valhall) har jeg skikkelig tro på” Finken - NSF Bård Windingstad 15. juni 2006

27 Valhall aktivitet 1. mai til 15 aug.
Totalt antall løperdøgn Totalt antall kursdøgn trenere Bård Windingstad 15. juni 2006

28 NSF-E - konkurranseform
FIS virker for mange å være et ”skremmende dyr” Tross dette opplever mange av de som har tatt ”spranget” over i FIS, at rennkonseptet er både motiverende og stimulerende – dette gjelder nok primært for de beste NSF-E ønsker å evaluere innføringen av et ”ikke-FIS-basert” rennkonsept på lik linje med det de har gjort i Sverige med spesiell fokus på Junior 1 klassen NSF-E ønsker å se på innføringen av en Norges Cup/Scandic Cup, samtaler er i gang med Sverige Bård Windingstad 15. juni 2006

29 NSF-E – toppidrett og utdanning
Gjennomsnittsalderen i E-Cup og W-Cup har gått kraftig opp de seneste årene I Norge har man, utenfor landslag og Edge, kun tiden frem til endt gymnas. Dette er kort tid tatt i betraktning at mange, spesielt gutter, ikke er ferdig utvokst før de nærmer seg de 20. Alpint er en risikosport, der mye avgjøres av ”små marginer”. Noen får en skade som setter dem ut av sporten, noen lykkes ikke med å skaffe det ”riktige” utstyret, mens andre lykkes rett og slett ikke med å klatre ”helt til topps” innen de har fylt 19 år. NSF-E ønsker derfor å aktivt jobbe mot et post-gymnas program som gjør det mulig å kombinere alpin toppidrettssatsning og utdanning frem til 24 – 26 års alder. Bård Windingstad 15. juni 2006


Laste ned ppt "Visjons, mål og styringsdokument Oslo 17. juni 2006"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google