Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tro & Tilhøre Gode vaner for å pleie forholdet til Jesus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tro & Tilhøre Gode vaner for å pleie forholdet til Jesus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tro & Tilhøre Gode vaner for å pleie forholdet til Jesus.
Tilhører jeg virkelig Gud? Å tilhøre de Helliges Samfunn

2 TILHØRE = å vokse i tro. - å tilhøre Gud/ Jesus/ DHÅ - å tilhøre menigheten/ forsamlingen

3 - gode vaner for å pleie forholdet til Jesus.
Lukas 13,6-9 ”Han sa denne lignelsen: En mann hadde et fikentre plantet i sin vingård. Og han kom og lette etter frukt på det, men fant ingen. Han sa da til vingårdsmannen: Se, i tre år har jeg nå kommet og lett etter frukt på dette fikentreet, men ikke funnet noe. Hogg det ned. Hvorfor skal det stå her og utarme jorden? Men han svarte og sa til ham: Herre, la det få stå også dette året, til jeg får spadd opp rundt det og gjødslet det. Kanskje bærer det da frukt neste år. Gjør det ikke det, så får du hogge det ned.”

4 - gode vaner for å pleie forholdet til Jesus.
1.Tim.4,7-8 ”… Øv deg heller i gudsfrykt. For kroppslig øving er nyttig til lite (noe), men gudsfrykt er nyttig til alt. Den har løfte både for dette liv og for det som kommer.”

5 1) En daglig stund med Gud
- gode vaner for å pleie forholdet til Jesus. 1) En daglig stund med Gud Lukas 5,16: ”Men Jesus drog seg tilbake til øde steder og var der i bønn.”

6 - gode vaner for å pleie forholdet til Jesus.
Romerne 10,17 Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord.

7 - gode vaner for å pleie forholdet til Jesus.
2) ”Ofre” regelmessig Tilbedelse Bekjenne synd Vitne, bekjenne Jesus Penger

8 - gode vaner for å pleie forholdet til Jesus.
Matteus 6,21 ”For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.” 1.Kor. 16,2 ”På den første dag i uken skal hver av dere hjemme hos seg selv legge til side det han får lykke til, for at ikke innsamlingen først skal begynne når jeg kommer.” Malaki 3,10 ”Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren, hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelser over dere i rikelig mål!”

9 - gode vaner for å pleie forholdet til Jesus.
3) Være med andre troende regelmessig Hebreerne 10,25 ”…og la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, slik noen har for vane, men la oss formane hverandre, og det så meget mer som dere ser at dagen nærmer seg.” Ap.gj. 5,42 ”Uten opphold fortsatte de med å lære hver dag i templet og hjemme, og å forkynne evangeliet om at Jesus er Messias.”

10 - gode vaner for å pleie forholdet til Jesus.
3) Være med andre troende regelmessig - Storsamlingen - Smågruppen - Familien

11 - gode vaner for å pleie forholdet til Jesus.
Å sette av TID til Gud hver dag Å GI til Guds Rike ukentlig/ månedlig Å ha FELLESSKAP med andre troende regelmessig

12 - gode vaner for å pleie forholdet til Jesus.
Lær av andre kristne! Ap.gj. 2,42-47 ”De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære (Bibelen) og ved samfunnet (”Broderfellesskapet”), ved brødsbrytelsen (Nattverden) og ved bønnene. Og det kom frykt over hver sjel, og mange under og tegn ble gjort ved apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De begynte å selge eiendeler og gods, og delte ut til alle etter som enhver trengte det. Hver dag kom de trofast og med ett sinn sammen i templet, og i hjemmene brøt de brødet, og holdt måltid med fryd og hjertets enfold. De lovet Gud og var velsett av hele folket. Og Herren la hver dag dem som lot seg frelse, til menigheten.”

13 - gode vaner for å pleie forholdet til Jesus.
Lær av og kom til Jesus Tid med Far ”Abba”/ nærhet Kom til meg og hvil!


Laste ned ppt "Tro & Tilhøre Gode vaner for å pleie forholdet til Jesus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google