Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnerepresentant Barns talsperson i plan- og bygningssaker (jfr. plan- og bygningsloven §9.1) Christian Evenshaug, lærer – Åskollen skole Avsluttet en.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnerepresentant Barns talsperson i plan- og bygningssaker (jfr. plan- og bygningsloven §9.1) Christian Evenshaug, lærer – Åskollen skole Avsluttet en."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnerepresentant Barns talsperson i plan- og bygningssaker (jfr. plan- og bygningsloven §9.1) Christian Evenshaug, lærer – Åskollen skole Avsluttet en prosjektstilling byjubileet – barn/unge/skoler Driver to barnekor i Strømsgodset menighet på 10. året.

2 Internasjonale føringer:
Rettigheter etter barnekonvensjonen som er aktuelle for planlegging FNs barnekonvensjon artikkel 3 – om: «… barnets beste…» Og artikkel 12 – om: «… barns rett til medvirkning…»

3 Nasjonale føringer: RPR – krav til den kommunale planleggingsprosessen vedr. barn og unge - (hovedpunkter): a. Vurdere konsekvenser b. Foreta en samlet vurdering av oppvekstmiljø c. Organisere planprosessen slik at barn og unge får delta

4 Skal vies spesiell oppmerksomhet
Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Forutsetter blant annet at arealene: - er store nok - gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider - kan brukes av ulike aldersgrupper

5 c. Kommunene skal avsette tilstrekkelige, store nok og egnet areal til barnehager.
Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal.

6 Å ivareta barn og unges interesser
«Regjeringen ønsker at RPR for barn og unge skal håndheves strengere og mener at i de tilfeller det er interessekonflikter bør barns behov for aktivitetsfremmende arealer veie tyngre enn de hittil har gjort. Hensynet til barn og unges oppvekstvilkår må komme på dagsorden igjen!» Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i et brev til kommunene, fylkesmennene og fylkeskommunene i juni 2008.


Laste ned ppt "Barnerepresentant Barns talsperson i plan- og bygningssaker (jfr. plan- og bygningsloven §9.1) Christian Evenshaug, lærer – Åskollen skole Avsluttet en."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google