">

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Harald Sørgaard Djupvik, TNS Gallup april 2010 Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Den store kvalitetsundersøkelsen 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Harald Sørgaard Djupvik, TNS Gallup april 2010 Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Den store kvalitetsundersøkelsen 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Harald Sørgaard Djupvik, TNS Gallup april 2010 Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Den store kvalitetsundersøkelsen 2010

2 Undersøkelsen ble send ut til 7059 journalister (utvalget ble hentet fra NJ’s medlemsdatabase) – i tillegg til 764 redaktører. Av disse 7059 var det 2248 som svarte, dvs. en svarprosent på 31,8%. Av de 2248 som svarte – var 1647 journalister (de andre var enten fotografer, deskmedarbeidere eller redaktører/reportasjeledere), men vi har også fått med 19 journalister fra redaktørutvalget, så vi opererer her med 1666 journalister i det endelige utvalget. Vi har ingen grunn til å anta at utvalget ikke er representativt for hele journaliststanden i Norge. Undersøkelsen ble sendt ut den 27. januar og gikk fram til 12. februar (uke 4 til uke 6). Det ble gjennomført kun en purring. Om undersøkelsen Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

3 Hvordan fordeler journalistene seg i Norge? (alle tall i %) Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup... veldig korte tidsfrister (for løpende publisering).. mellomkorte tidsfrister (for daglig publisering).. mellomlange tidsfrister (for ukentlig publisering).. lengre tidsfrister (for månedlig publisering).. svært lange tidsfrister (for publisering 1-2 ganger i åre Internett 62100 8 Riksavis 17300 11 Regionavis 211200 15 Lokalavis 317300 24 Ukeblad 00200 2 Månedsutgivelse/magasin 00120 3 TV 24211 10 Radio 34200 9 Annet eller en kombinasjon/flere av disse 34110 9 Frilanser 11340 9 205119911666 Type redaksjon Publiseringstidsfrist Internett-journalisten17 Frilanseren8 Lokalavis-journalisten20 Radio- og TV-journalisten17 "Dybde"-journalisten4 Riks-/regionalavis-journalisten22 Flermediale-journalisten6 Uke- og fagpresse journalisten5 Andel i % Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

4 Antall som har svart%-vis andel Nominelt antall blant alle journalister i Norge Internett-journalisten28517,1885 Frilanseren1327,9410 Lokalavis-journalisten34120,51059 Radio- og TV-journalisten28617,2888 "Dybde"-journalisten684,1211 Riks-/regionalavis-journalisten37322,41158 Flermediale-journalisten935,6289 Uke- og fagpresse journalisten885,3273 1666100,05174 Hvordan fordeler journalistene seg i Norge? (i % og nominelt) Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

5 Fordeling av journalister/fotografer/deskmedarbeidere og redaktører/reportasjeledere samt antall produserte produkter pr. uke (5 arbeidsdager) (alle andeler i %) Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Tallene er ekstrapolert for å reflektere faktisk fordeling over alle kategoriene. (Snittet over alle journalistgrupper er 11) Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening >

6 Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Idéfasen

7 Antall produserte redaksjonelle produkter pr. uke (5 arbeidsdager) (alle andeler i %) Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. (Snittet over alle journalistgrupper er 11,0) Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Idéfasen

8 Sammenlignet med en tilsvarende periode for ett år siden, vil du si at du nå leverer... Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. 37% 10% Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Idéfasen

9 Sammenlignet med en tilsvarende periode for ett år siden, vil du si at du nå leverer... Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Idéfasen

10 Av det du leverte fra deg i løpet av den siste tiden 1), gjør en vurdering av hva som var opphavet til det redaksjonelle produktet (oppgi fordelingen i %). Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. 1)Hvis veldig korte tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Idéfasen

11 Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Av det du leverte fra deg i løpet av den siste tiden 1), gjør en vurdering av hva som var opphavet til det redaksjonelle produktet (oppgi fordelingen i %). 1)Hvis veldig korte tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Idéfasen

12 Opphavet til sakene: Redaksjonsledelsens idé/sak fra redaksjonsledelsens kilder Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Idéfasen

13 Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Opphavet til sakene: Redaksjonsledelsens idé/sak fra redaksjonsledelsens kilder Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Idéfasen

14 Opphavet til sakene: Min egen idé/sak fra mine egne kilder Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Idéfasen

15 Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Opphavet til sakene: Min egen idé/sak fra mine egne kilder Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Idéfasen

16 Opphavet til sakene: Hendelse/fellessak Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Idéfasen

17 Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Opphavet til sakene: Hendelse/fellessak Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Idéfasen

18 Opphavet til sakene: Eksterne instanser (tips, pressemelding, offentliggjøring, etc.) Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Idéfasen

19 Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Opphavet til sakene: Eksterne instanser (tips, pressemelding, offentliggjøring, etc.) Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Idéfasen

20 Opphavet til sakene: Informasjonsbyrå/informasjonsrådgiver el. Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Idéfasen

21 Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Opphavet til sakene: Informasjonsbyrå/informasjonsrådgiver el. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Idéfasen

22 Opphavet til sakene: Annet Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Idéfasen

23 Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Opphavet til sakene: Annet Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Idéfasen

24 Av de redaksjonelle produktene du har produsert i løpet av den siste tiden 1), hvor mange har i hovedsak bestått av sitater hentet fra andre medier (såkalte klipp- og lim-saker)? 1)Hvis veldig kort e tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. 5% (dvs. totalt rundt 11% av de redaksjonelle produktene) Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Idéfasen

25 Av de redaksjonelle produktene du har produsert i løpet av den siste tiden 1), hvor mange har i hovedsak bestått av sitater hentet fra andre medier (såkalte klipp- og lim-saker)? 1)Hvis veldig kort e tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Idéfasen

26 Av de redaksjonelle produktene du har produsert i løpet av den siste tiden 1), hvor mange har i hovedsak bestått av sitater hentet fra andre medier (såkalte klipp- og lim-saker)? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. 1)Hvis veldig kort e tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. (andeler i %) Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Idéfasen

27 I løpet av siste måned, hvor mange møter for idéutvikling (se bort fra vanlige morgenmøter) ble holdt i din redaksjon? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. 6% (dvs. i snitt 1,2 ganger pr. mnd.) Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Idéfasen

28 I løpet av siste måned, hvor mange møter for idéutvikling (se bort fra vanlige morgenmøter) ble holdt i din redaksjon? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Idéfasen

29 I løpet av siste måned, hvor mange møter for idéutvikling (se bort fra vanlige morgenmøter) ble holdt i din redaksjon? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Idéfasen

30 Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Metoder som du bruker i arbeidet

31 I løpet av den siste tiden 1), hvor stor andel av de redaksjonelle produktene du leverte manglet opplysninger fra vesentlige og relevante kilder? 1)Hvis veldig korte tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Metoder som du bruker i arbeidet

32 I løpet av den siste tiden 1), hvor stor andel av de redaksjonelle produktene du leverte manglet opplysninger fra vesentlige og relevante kilder? 1)Hvis veldig kort e tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Metoder som du bruker i arbeidet

33 I løpet av den siste tiden 1), hvor stor andel av de redaksjonelle produktene du leverte manglet opplysninger fra vesentlige og relevante kilder? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. 1)Hvis veldig kort e tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. (andeler i %) Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Metoder som du bruker i arbeidet

34 I løpet av den siste tiden, i hvor stor grad har du brukt følgende metode for å samle inn informasjon/intervjue kilder: Telefon Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Metoder som du bruker i arbeidet

35 Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. I løpet av den siste tiden, i hvor stor grad har du brukt følgende metode for å samle inn informasjon/intervjue kilder: Telefon Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Metoder som du bruker i arbeidet

36 I løpet av den siste tiden, i hvor stor grad har du brukt følgende metode for å samle inn informasjon/intervjue kilder: SMS Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Metoder som du bruker i arbeidet

37 Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. 1)Hvis veldig kort e tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. I løpet av den siste tiden, i hvor stor grad har du brukt følgende metode for å samle inn informasjon/intervjue kilder: SMS Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Metoder som du bruker i arbeidet

38 I løpet av den siste tiden, i hvor stor grad har du brukt følgende metode for å samle inn informasjon/intervjue kilder: E-post Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. 1)Hvis veldig kort e tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Metoder som du bruker i arbeidet

39 Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. 1)Hvis veldig kort e tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. I løpet av den siste tiden, i hvor stor grad har du brukt følgende metode for å samle inn informasjon/intervjue kilder: E-post Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Metoder som du bruker i arbeidet

40 I løpet av den siste tiden, i hvor stor grad har du brukt følgende metode for å samle inn informasjon/intervjue kilder: Sosiale medier Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. 1)Hvis veldig kort e tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Metoder som du bruker i arbeidet

41 Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. 1)Hvis veldig kort e tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. I løpet av den siste tiden, i hvor stor grad har du brukt følgende metode for å samle inn informasjon/intervjue kilder: Sosiale medier Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Metoder som du bruker i arbeidet

42 I løpet av den siste tiden, i hvor stor grad har du brukt følgende metode for å samle inn informasjon/intervjue kilder: Møter ansikt til ansikt Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. 1)Hvis veldig kort e tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Metoder som du bruker i arbeidet

43 Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. 1)Hvis veldig kort e tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. I løpet av den siste tiden, i hvor stor grad har du brukt følgende metode for å samle inn informasjon/intervjue kilder: Møter ansikt til ansikt Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Metoder som du bruker i arbeidet

44 I løpet av den siste tiden, i hvor stor grad har du brukt følgende metode for å samle inn informasjon/intervjue kilder: Annet Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. 1)Hvis veldig kort e tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Metoder som du bruker i arbeidet

45 Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. 1)Hvis veldig kort e tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. I løpet av den siste tiden, i hvor stor grad har du brukt følgende metode for å samle inn informasjon/intervjue kilder: Annet Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Metoder som du bruker i arbeidet

46 Slik du selv vurderer det, bruker du nå mindre eller mer tid på å samle inn informasjon ved hjelp av disse arbeidsmetodene, sammenlignet med for ett år siden: Telefon Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Metoder som du bruker i arbeidet

47 Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Slik du selv vurderer det, bruker du nå mindre eller mer tid på å samle inn informasjon ved hjelp av disse arbeidsmetodene, sammenlignet med for ett år siden: Telefon Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Metoder som du bruker i arbeidet

48 Slik du selv vurderer det, bruker du nå mindre eller mer tid på å samle inn informasjon ved hjelp av disse arbeidsmetodene, sammenlignet med for ett år siden: SMS Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Metoder som du bruker i arbeidet

49 Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Slik du selv vurderer det, bruker du nå mindre eller mer tid på å samle inn informasjon ved hjelp av disse arbeidsmetodene, sammenlignet med for ett år siden: SMS Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Metoder som du bruker i arbeidet

50 Slik du selv vurderer det, bruker du nå mindre eller mer tid på å samle inn informasjon ved hjelp av disse arbeidsmetodene, sammenlignet med for ett år siden: E-post Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Metoder som du bruker i arbeidet

51 Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Slik du selv vurderer det, bruker du nå mindre eller mer tid på å samle inn informasjon ved hjelp av disse arbeidsmetodene, sammenlignet med for ett år siden: E-post Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Metoder som du bruker i arbeidet

52 Slik du selv vurderer det, bruker du nå mindre eller mer tid på å samle inn informasjon ved hjelp av disse arbeidsmetodene, sammenlignet med for ett år siden: Sosiale medier Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Metoder som du bruker i arbeidet

53 Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Slik du selv vurderer det, bruker du nå mindre eller mer tid på å samle inn informasjon ved hjelp av disse arbeidsmetodene, sammenlignet med for ett år siden: Sosiale medier Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Metoder som du bruker i arbeidet

54 Slik du selv vurderer det, bruker du nå mindre eller mer tid på å samle inn informasjon ved hjelp av disse arbeidsmetodene, sammenlignet med for ett år siden: Møter ansikt til ansikt Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Metoder som du bruker i arbeidet

55 Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Slik du selv vurderer det, bruker du nå mindre eller mer tid på å samle inn informasjon ved hjelp av disse arbeidsmetodene, sammenlignet med for ett år siden: Møter ansikt til ansikt Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Metoder som du bruker i arbeidet

56 Slik du selv vurderer det, bruker du nå mindre eller mer tid på å samle inn informasjon ved hjelp av disse arbeidsmetodene, sammenlignet med for ett år siden: Annet Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Metoder som du bruker i arbeidet

57 Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Slik du selv vurderer det, bruker du nå mindre eller mer tid på å samle inn informasjon ved hjelp av disse arbeidsmetodene, sammenlignet med for ett år siden: Annet Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Metoder som du bruker i arbeidet

58 Hva skaper volum 1) ? Relativ betydning av faktisk bruk av hver av arbeidsmetodene (alle journalistene) Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. 1) Basert på regresjon av faktisk bruk av hver arbeidsmetode mot antall produserte redaksjonelle produkter pr. uke. Koeffisientene er standardisert til en 0-70 punkts skala. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Metoder som du bruker i arbeidet

59 Hva skaper volum vs. kvalitet 1) ? Relativ betydning av interaksjonen av faktisk og endret bruk for hver av arbeidsmetodene (alle journalistene) Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. 1) Basert på regresjon av interaksjon av faktisk og endret bruk av hver arbeidsmetode mot hhv antall produserte redaksjonelle produkter pr. uke og kvalitetsindeksen. Koeffisientene er standardisert til en 0-70 punkts skala. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Metoder som du bruker i arbeidet

60 Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Publisering

61 I løpet av den siste tiden 1), hvor stor andel av dine redaksjonelle produkter oppfylte etter ditt syn (av ulike årsaker) ikke kravene i Vær Varsom-plakaten? 1)Hvis veldig kort e tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. 3% (dvs. totalt rundt 4% av de redaksjonelle produktene) Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Publisering

62 I løpet av den siste tiden 1), hvor stor andel av dine redaksjonelle produkter oppfylte etter ditt syn (av ulike årsaker) ikke kravene i Vær Varsom-plakaten? 1)Hvis veldig kort e tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Publisering

63 I løpet av den siste tiden 1), hvor stor andel av dine redaksjonelle produkter oppfylte etter ditt syn (av ulike årsaker) ikke kravene i Vær Varsom-plakaten? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. 1)Hvis veldig kort e tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. (andeler i %) Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Publisering

64 I løpet av den siste tiden 1), hvor stor andel av dine redaksjonelle produkter oppfylte etter ditt syn (av ulike årsaker) ikke kravene i Tekstreklameplakaten? 1)Hvis veldig kort e tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. 1% (dvs. totalt rundt 4% av de redaksjonelle produktene) Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Publisering

65 I løpet av den siste tiden 1), hvor stor andel av dine redaksjonelle produkter oppfylte etter ditt syn (av ulike årsaker) ikke kravene i Tekstreklameplakaten? 1)Hvis veldig kort e tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Publisering

66 I løpet av den siste tiden 1), hvor stor andel av dine redaksjonelle produkter oppfylte etter ditt syn (av ulike årsaker) ikke kravene i Tekstreklameplakaten? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. 1)Hvis veldig kort e tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. (andeler i %) Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Publisering

67 På generell basis, og ut fra hva du oppfatter som redaksjonens kriterier for god kvalitet: Hvor stor andel av de redaksjonelle produktene du produserer mener du ikke oppfyller disse kriteriene? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. 4% (dvs. rundt 12% av de redaksjonelle produktene) Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Publisering

68 På generell basis, og ut fra hva du oppfatter som redaksjonens kriterier for god kvalitet: Hvor stor andel av de redaksjonelle produktene du produserer mener du ikke oppfyller disse kriteriene? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Publisering

69 På generell basis, og ut fra hva du oppfatter som redaksjonens kriterier for god kvalitet: Hvor stor andel av de redaksjonelle produktene du produserer mener du ikke oppfyller disse kriteriene? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. (andeler i %) Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Publisering

70 I hvilken grad har dette endret seg sammenlignet med for ett år siden? (dvs. oppfyller ikke redaksjonens kriterier for god kvalitet) Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Publisering

71 I hvilken grad har dette endret seg sammenlignet med for ett år siden? (dvs. oppfyller ikke redaksjonens kriterier for god kvalitet) Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Publisering

72 I løpet av de siste to månedene, har du produsert redaksjonelt innhold som du opplevde kun var bestilt ut fra hensyn til annonsører eller andre kommersielle interesser og ikke ut fra frie journalistiske vurderinger? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Publisering

73 I hvilken grad er du enig eller uenig i denne påstanden: Høy produksjonsmengde svekker kvaliteten på det produktet jeg leverer. Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. % Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Publisering

74 I hvilken grad er du enig eller uenig i denne påstanden: Høy produksjonsmengde svekker kvaliteten på det produktet jeg leverer. Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. (snitt på skalaen) Antall produserte redaksjonelle produkter pr. uke Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Publisering

75 I løpet av de siste to månedene, har du produsert redaksjonelt innhold som du opplevde kun var bestilt ut fra hensyn til annonsører eller andre kommersielle interesser og ikke ut fra frie journalistiske vurderinger? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Publisering

76 Har det blitt foretatt nedbemanninger i din redaksjon i løpet av det siste året? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Publisering

77 Har det blitt foretatt nedbemanninger i din redaksjon i løpet av det siste året? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Publisering

78 Har det blitt foretatt nedbemanninger i din redaksjon i løpet av det siste året? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Publisering

79 Hvilke konsekvenser (redusert bemanning) har dette for mengden redaksjonelt innhold dere produserer? N: 1134 Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. 68% Kvalitetsindeks 89 Kvalitetsindeks 91 Ingen nedbemanning 90 Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Publisering

80 Hvilke konsekvenser (redusert bemanning) har dette for mengden redaksjonelt innhold dere produserer? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. N: 1134 Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Publisering

81 Hvis opplevd nedbemanning: I løpet av den siste tiden 1), hvor stor andel av de redaksjonelle produktene du leverte manglet opplysninger fra vesentlige og relevante kilder? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. 1)Hvis veldig kort e tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. (andeler i %) Ingen nedbemanning 10,3 Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Publisering

82 Hvis opplevd nedbemanning: I løpet av den siste tiden 1), hvor stor andel av dine redaksjonelle produkter oppfylte etter ditt syn (av ulike årsaker) ikke kravene i Vær Varsom-plakaten? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. 1)Hvis veldig kort e tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. (andeler i %) Ingen nedbemanning 5,2 Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Publisering

83 Hvis opplevd nedbemanning: I løpet av den siste tiden 1), hvor stor andel av dine redaksjonelle produkter oppfylte etter ditt syn (av ulike årsaker) ikke kravene i Tekstreklameplakaten? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. 1)Hvis veldig kort e tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. (andeler i %) Ingen nedbemanning 4,1 Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Publisering

84 Hvis opplevd nedbemanning: På generell basis, og ut fra hva du oppfatter som redaksjonens kriterier for god kvalitet: Hvor stor andel av de redaksjonelle produktene du produserer mener du ikke oppfyller disse kriteriene? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. (andeler i %) Ingen nedbemanning 13,2 Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Publisering

85 Hva påvirker i størst grad kvaliteten på de redaksjonelle produktene du leverer? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. For eksempel motivasjon, inspirasjon, utstyr, dataverktøy, tilgang til støffefunksjoner Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Publisering

86 Hva påvirker i størst grad kvaliteten på de redaksjonelle produktene du leverer? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Publisering

87 Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Evaluering av arbeidet

88 Finnes det kriterier for journalistisk kvalitet i din redaksjon? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Redaktørene Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Evaluering av arbeidet

89 Finnes det kriterier for journalistisk kvalitet i din redaksjon? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Evaluering av arbeidet

90 Er dette (kriterier for journalistisk kvalitet) formulert i forhold til den enkelte medarbeiders arbeid? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Evaluering av arbeidet

91 Er dette (kriterier for journalistisk kvalitet) formulert i forhold til den enkelte medarbeiders arbeid? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Evaluering av arbeidet

92 På hvilken måte er kriteriene for journalistisk kvalitet gjort tilgjengelige? (spørsmålet er kun stilt til de 34% som har slike kriterier) Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Evaluering av arbeidet

93 På hvilken måte er kriteriene for journalistisk kvalitet gjort tilgjengelige? (spørsmålet er kun stilt til de 34% som har slike kriterier) Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Evaluering av arbeidet

94 I løpet av den siste tiden 1), hvor ofte har det redaksjonelle produktet blitt evaluert i redaksjonen? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. 1)Hvis veldig kort e tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Evaluering av arbeidet

95 I løpet av den siste tiden 1), hvor ofte har det redaksjonelle produktet blitt evaluert i redaksjonen? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. 1)Hvis veldig kort e tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Evaluering av arbeidet

96 I løpet av den siste tiden 1), hvor ofte har det redaksjonelle produktet blitt evaluert i redaksjonen? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. snitt er 3,2 1)Hvis veldig kort e tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Evaluering av arbeidet

97 I løpet av den siste tiden 1) hvor ofte har det i redaksjonen blitt diskutert etiske eller juridiske problemstillinger knyttet til det redaksjonelle produktet? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. 1)Hvis veldig kort e tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Evaluering av arbeidet

98 I løpet av den siste tiden 1) hvor ofte har det i redaksjonen blitt diskutert etiske eller juridiske problemstillinger knyttet til det redaksjonelle produktet? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. 1)Hvis veldig kort e tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Evaluering av arbeidet

99 I løpet av den siste tiden 1) hvor ofte har det i redaksjonen blitt diskutert etiske eller juridiske problemstillinger knyttet til det redaksjonelle produktet? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. snitt er 1,4 1)Hvis veldig kort e tidsfrister har det vært referert til de siste to ukene, ellers de siste to månedene. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Evaluering av arbeidet

100 Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Generelle vurderinger

101 Hvor stor andel av tiden din har du anledning til å jobbe med redaksjonelle produkter som ikke er ment å publiseres i neste utgave/sending/program? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Generelle vurderinger

102 Hvor stor andel av tiden din har du anledning til å jobbe med redaksjonelle produkter som ikke er ment å publiseres i neste utgave/sending/program? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Generelle vurderinger

103 I hvilken grad er det kultur for å kritisere og evaluere ledelsens journalistiske prioriteringer og journalistisk kvalitet i din redaksjon? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Generelle vurderinger

104 I hvilken grad er det kultur for å kritisere og evaluere ledelsens journalistiske prioriteringer og journalistisk kvalitet i din redaksjon? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Generelle vurderinger

105 I hvor stor grad er journalistene i din redaksjon med på å definere kriteriene for god journalistisk kvalitet? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Generelle vurderinger

106 I hvor stor grad er journalistene i din redaksjon med på å definere kriteriene for god journalistisk kvalitet? Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Generelle vurderinger

107 Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Kvalitetsindeks

108 I løpet av den siste tiden 1), hvor stor andel av de redaksjonelle produktene du leverte manglet [ikk] opplysninger fra vesentlige og relevante kilder? I løpet av den siste tiden 1), hvor stor andel av dine redaksjonell e produkter oppfylte etter ditt syn (av ulike årsaker) kravene i Vær Varsom- plakaten? I løpet av den siste tiden 1), hvor stor andel av dine redaksjonel le produkter oppfylte etter ditt syn (av ulike årsaker) kravene i Tekstrekla meplakaten ? Hvor stor andel av de redaksjon elle produkten e du produserer mener du oppfyller disse kriteriene?Indeks Internett-journalisten 9096978791 Frilanseren 96 93 92 Lokalavis-journalisten 8896 8690 Radio- og TV-journalisten 9094978789 Dybde-journalisten 95929791 Riks-/regionalavis-journalisten 9196978991 Flermediale-journalisten 9096 8891 Uke- og fagpresse journalisten 9297 9294 Fotograf93958587 Desk95 8487 Totalt9195968790 Kvalitetsindeksens ’elementer’ – over journalistgrupper Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Kvalitetsindeks

109 Kvalitetsindeks En vektet snitt av fire følgende spørsmål SkåreVekt I løpet av den siste tiden, hvor stor andel av de redaksjonelle produktene du leverte manglet [ikke] opplysninger fra vesentlige og relevante kilder? 87,21 I løpet av den siste tiden, hvor stor andel av dine redaksjonelle produkter oppfylte etter ditt syn (av ulike årsaker) kravene i Vær Varsom-plakaten? 95,63 I løpet av den siste tiden, hvor stor andel av dine redaksjonelle produkter oppfylte etter ditt syn (av ulike årsaker) kravene i Tekstreklameplakaten? 96,31 Hvor stor andel av de redaksjonelle produktene du produserer mener du oppfyller disse kriteriene? 88,55 Kvalitetsindeksen for 2010 er på 91% Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Kvalitetsindeks

110 Kvalitetsindeksen – over journalistgrupper Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Kvalitetsindeks

111 Kvalitetsindeksen – over journalistgrupper og alder Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Kvalitetsindeks

112 Kvalitetsindeksen – over journalistgrupper og kjønn Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Kvalitetsindeks

113 Kvalitetsindeksen – over journalistgrupper og om det har blitt foretatt nedbemanninger i din redaksjon i løpet av det siste året Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Kvalitetsindeks

114 Kvalitetsindeksen – over journalistgrupper og (etter nedbemanning) hvilke konsekvenser det har hatt for mengden redaksjonelt innhold som blir produsert Tallene er basert på Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening sin ”Kvalitetsundersøkelse” fra 2010. Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup. Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Kvalitetsindeks

115 Bringer informasjon eller stoff du har tillit til Kvalitetsindeksen 2010 – mot grad av tillit Riksaviser Fra ”Kanalvalg- undersøkelsen 2010” Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Kvalitetsindeks

116 Bringer informasjon eller stoff du har tillit til Kvalitetsindeksen 2010 – mot grad av tillit Regionalaviser Fra ”Kanalvalg- undersøkelsen 2010” Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Kvalitetsindeks

117 Bringer informasjon eller stoff du har tillit til Kvalitetsindeksen 2010 – mot grad av tillit Lokalaviser Fra ”Kanalvalg- undersøkelsen 2010” Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Kvalitetsindeks

118 Bringer informasjon eller stoff du har tillit til Kvalitetsindeksen 2010 – mot grad av tillit TV og Radio Fra ”Kanalvalg- undersøkelsen 2010” Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening > Kvalitetsindeks

119 Takk


Laste ned ppt "Harald Sørgaard Djupvik, TNS Gallup april 2010 Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening Den store kvalitetsundersøkelsen 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google