Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Bank 1 Hovedstyremøte 26. april 2006. Norges Bank 2 Pengepolitisk strategi – Inflasjonsrapport 1/06 Hovedstyrets vurdering er at foliorenten bør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 26. april 2006. Norges Bank 2 Pengepolitisk strategi – Inflasjonsrapport 1/06 Hovedstyrets vurdering er at foliorenten bør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Bank 1 Hovedstyremøte 26. april 2006

2 Norges Bank 2 Pengepolitisk strategi – Inflasjonsrapport 1/06 Hovedstyrets vurdering er at foliorenten bør ligge i intervallet 2¼ - 3¼ prosent i perioden fram til neste inflasjonsrapport legges fram 29. juni, betinget av at den økonomiske utviklingen blir om lag som anslått Renten kan gradvis – i små og ikke hyppige skritt – bringes tilbake mot et mer normalt nivå. Hensynet til å bringe inflasjonen tilbake til målet og forankre inflasjonsforventningene tilsier likevel en fortsatt ekspansiv pengepolitikk.

3 Norges Bank 3 Vekstanslag for 2006 og 2007 Anslag for BNP-vekst gitt av IMF i september 2005 og april 2006. Prosent Kilde: IMF World Economic Outlook April 2006

4 Norges Bank 4 Utviklingen i internasjonale børser 2. januar 2002 = 100. 2. januar 2002 – 24. april 2006 Kilde: EcoWin

5 Norges Bank 5 Oljepris Brent Blend og terminpriser USD per fat. 3. januar 2002 – 24. april 2006 24. april 2006 Kilder: EcoWin og Norges Bank 10. mars IR 1/06

6 Norges Bank 6 Oljepris for fremtidig levering USD per fat lett råolje. 3. januar 2004 – 24. april 2006 Levering om 6 år Levering om 1 måned Kilder: EcoWin/ NYMEX

7 Norges Bank 7 Pris på metaller Indeks. Uke 1, 2001 = 100 Kopper Stål Nikkel Aluminium Sink USD Kilde: EcoWin

8 Norges Bank 8 Kjerneinflasjon 1) Tolvmånedersvekst. Januar 2002 – mars 2006 USA Japan Euroområdet Storbritannia Kilde: EcoWin/Eurostat 1) USA: KPI uten mat og energi, Japan: KPI uten fersk mat Euroområdet, Storbritannia og Sverige: KPI uten mat, energi, alkohol og tobakk Sverige

9 Norges Bank 9 Faktiske og forventede styringsrenter 1) Kilder: Reuters og Norges Bank USA Euroområdet 24. april 2006 15. mars 2006 Sverige Storbritannia 1) Ikke korrigert for kredittrisiko

10 Norges Bank 10 Avkastning på 10-årige statsobligasjoner 2. januar 2004 – 25. april 2006 Tyskland USA Japan Kilder: EcoWin og Norges Bank Norge

11 Norges Bank 11 3-måneders rentedifferanse og importveid valutakurs (I-44) 1) Januar 2002 – desember 2009 Kilder: Bloomberg og Norges Bank I-44, h.a. Veid rente- differanse 3 mnd, v.a. 15. mars 06 24.april 06 1) Stigende kurve betyr sterkere kronekurs Gjennomsnitt 3.- 25. april

12 Norges Bank 12 Inflasjon Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 – mars 2006 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Vektet median KPI-JAE 1) KPI 1) Justert for beregnet virkning av reduserte maksimalpriser i barnehager fra januar 2006.

13 Norges Bank 13 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Norskproduserte varer og tjenester Importerte konsumvarer KPI-JAE KPI-JAE 1) Totalt og fordelt etter leveringssektorer 2). Faktisk prisvekst og anslag fra IR 1/06. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2004 – mai 2006 1) Justert for beregnet virkning av reduserte maksimalpriser i barnehager fra januar 2006. 2) Norges Banks beregninger

14 Norges Bank 14 Prisvekst på matvarer og alkoholfrie drikkevarer Uten avgifter. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2004 – mars 2006 Kilde: Statistisk sentralbyrå

15 Norges Bank 15 BNP Fastlands-Norge uten kraft Prosentvis volumvekst fra forrige kvartal. Sesongjustert Basisverdi. 1. kvartal 2000 – 4. kvartal 2005 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

16 Norges Bank 16 Arbeidsledige (AKU), registrerte arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak Antall i tusen. Sesongjustert. Januar 1996 – mars 2006 AKU-ledighet Registrerte ledige og på arbeidsmarkedstiltak Registrerte ledige Kilder: Statistisk sentralbyrå og Aetat Arbeidsdirektoratet

17 Norges Bank 17 Forventet inntjening i børsnoterte selskaper Indeks. 01.01.2006 = 100 Kilder: Reuters og EcoWin 20062007 Norge Japan Europa USA Norge Japan Europa USA

18 Norges Bank 18 Boligpriser (tolvmånedersvekst) og igangsetting av boliger (antall 1000 siste 12 mnd). Januar 2001 – mars 2006 Kilder: Statistisk sentralbyrå, Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes forening, ECON og Finn.no Boligpriser Igangsatte boliger

19 Norges Bank 19 Kredittvekst Samlet gjeld, Fastlands-Norge (K3). Innenlandsk kreditt til husholdninger (K2) Tolvmånedersvekst. Prosent Kilde: Norges Bank Husholdninger Samlet gjeld til bedrifter i Fastlands-Norge Samlet gjeld

20 Norges Bank 20 Foliorenten i referansebanen og markedets forventninger om foliorenten 1) Prosent. 2. kv. 2006 – 4. kv. 2009 1) Utledet fra beregnede terminrenter. I omregningen til foliorente er det trukket fra en kredittrisikopremie samt en beregningsteknisk differanse på 0,20 prosentpoeng. Det grå skraverte intervallet viser høyeste og laveste rente på markedets foliorentebane i tidsrommet 6. apr – 24. apr. 06 Kilde: Norges Bank Referansebanen Markedets forventninger om foliorenten Markedet 24.april 06

21 Norges Bank 21 Foliorente i referansebanen fra Inflasjonsrapport 1/06 med usikkerhetsvifte Prosent. Kvartalstall. 1. kv. 04 – 4. kv. 09 30%50%70%90% Kilde: Norges Bank


Laste ned ppt "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 26. april 2006. Norges Bank 2 Pengepolitisk strategi – Inflasjonsrapport 1/06 Hovedstyrets vurdering er at foliorenten bør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google