Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

13. januar 2004TDT4285 Planl&drift IT-syst1 Klienter TDT4285 Planlegging og drift av IT-systemer Anders Christensen, IDI.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "13. januar 2004TDT4285 Planl&drift IT-syst1 Klienter TDT4285 Planlegging og drift av IT-systemer Anders Christensen, IDI."— Utskrift av presentasjonen:

1 13. januar 2004TDT4285 Planl&drift IT-syst1 Klienter TDT4285 Planlegging og drift av IT-systemer Anders Christensen, IDI

2 13. januar 2004 TDT4285 Planl&drift IT-syst 2 Hva er en klient? Andre maskiner er ikke avhengig av den Ingen/få viktige persistente data Få brukere er avhengig av den Typisk arbeidsplass Typisk en-av-mange maskin Avhengig av tjenere

3 13. januar 2004 TDT4285 Planl&drift IT-syst 3 Evards livssyklus New CleanConfig’d Unknown Off Rebuild Update Entropy Debug Retire Build Initialize

4 13. januar 2004 TDT4285 Planl&drift IT-syst 4 Build kontra Initialize Build-operasjonen: Innlegging av standard operativsystem Er lik for alle maskiner av samme platform Initialize-operasjonen: Tilpasser maskinen til brukes spesifikke behov Utfører (oftest) de siste feilrettingene Utfører maskinspesifikke tilpassinger

5 13. januar 2004 TDT4285 Planl&drift IT-syst 5 Forfatterens hovedbudskap Tre viktige ting med klienter: 1. Automatisere installasjon 2. Håndtere oppdateringer 3. Konfigurere nettverksparametre

6 13. januar 2004 TDT4285 Planl&drift IT-syst 6 Automatisere? Effektivitetsgrunner 1. Tillater at man kan utføre raske endringer 2. Utrulling må ikke være hinder for nødvendige oppdateringer 3. Erstatter feilsøking på en kostnadseffektiv måte. 4. Tillater å parallellisere mange maskiner 5. Kan bruke arb.kraft med mindre erfaring

7 13. januar 2004 TDT4285 Planl&drift IT-syst 7 Automatisere? Konsistensen 1. Brukerne kjenner seg igjen fra maskin til maskin. 2. Fjerne slurvefeil (især sent om natta) 3. Kan være trygge på at alt er konsistent 4. Minsker holdningen om reinstaller-for-å- fjerne-feilen.

8 13. januar 2004 TDT4285 Planl&drift IT-syst 8 Automatisering? Kvalitetsgrunnene 1. Prosessen er iboende ”dokumentert” 2. Automatiserte prosesser er repeterbare 3. Setter en baseline for hvordan ting gjøres 4. Muliggjør review av fremgangsmåte fra andre parter

9 13. januar 2004 TDT4285 Planl&drift IT-syst 9 Fundamentalistisk automatisering All interaksjon skal skje i starten! Fornuftige defaultverdier skal tilbys der det er mulig (evt arve fra gml inst) Absolutt ALT må automatiseres Basisinfo skal være kunne være inkonsistent Automatiseringen må testes – tilstrekkelig!

10 13. januar 2004 TDT4285 Planl&drift IT-syst 10 Hva lager entropi? ”Tidens tann” eller bit-råte Lokale systemadministratorer Dårlig sikkerhet mot innbrudd Ustabil/dårlig testet programvare Manglende minnebeskyttelse (win95/98) Veldig variabel bruk OS-bugs og uflaks

11 13. januar 2004 TDT4285 Planl&drift IT-syst 11 The four holy Rs of brute force Retry Reboot Reinstall Restart

12 13. januar 2004 TDT4285 Planl&drift IT-syst 12 Debugge eller gjenbygge Sikkerhetsrelaterte problemer. Gjennomgående feil Alvorlige feil Dersom du ønsker å forstå sammenheng Debugge Hurtighet er viktig Viktig at ting er likt Har vært på utlån Motvirke ”tidens tann” Gjenoppbygge

13 13. januar 2004 TDT4285 Planl&drift IT-syst 13 Hvordan utføre etterkontroll? 1. Nullalternativ: ignorer 2. Monitorere bruken av maskinen en periode 3. Stikke innom og sjekke den manuelt 4. La installasjonen utføre en egen ettertest og melde ifra om resultatet 5. Be om tilbakemelding fra første bruker

14 13. januar 2004 TDT4285 Planl&drift IT-syst 14 Platformer En platform er en kombinasjon av hardware, software, bruksmønster, konfigurasjon, sikkerhet, operativsystem, plassering, eierskap, brukerstøtte eller annet som måtte fordre at maskinene av denne platformen må praktisk håndteres forskjellig fra andre maskiner av andre platformer.

15 13. januar 2004 TDT4285 Planl&drift IT-syst 15 Platform kontra variant Platformer Dyptgående forskjeller Drives mer eller mindre separat Lite stordrift annet enn kunnskapsgjenbruk Varianter Små/mellomstore forskjeller Maskinene drives som ett anlegg Kan enkelt ta ut stordriftsfordeler

16 13. januar 2004 TDT4285 Planl&drift IT-syst 16 Tommelfingerregler om platformer To er ”dobbelt” så dyrt som en Priorter noen få (first class citizens) Forsøk variantbegrensning Forsøk å kollapse to plattformer til varianter av samme platform

17 13. januar 2004 TDT4285 Planl&drift IT-syst 17 Konfigurerbarhet og automatikk Automatikk Gjenbruk- barhet StorLiten Kostbart Billig Helmanuell installering Automatisk installering Kloning Avspilling av tasttrykk

18 13. januar 2004 TDT4285 Planl&drift IT-syst 18 Speiling/kloning Fordel fordi: Enkelt å vedlikehold en golden host Unngår endel problemer fordi ukomplekst Ulempe fordi: Tenderer mot svært mange platformer Må kanskje velge gammel hardware Ender med tallrike spesialtilfeller

19 13. januar 2004 TDT4285 Planl&drift IT-syst 19 Automatiserte oppsett Fordel fordi: Svært konfigurerbart/tilpassningsdyktig Omfattende operasjon, dvs tester maskinen Relativt lett å vedlikeholde mange varianter Ulempe fordi: Maksimal kompleksitet Krever mye arbeid og kompetanse

20 13. januar 2004 TDT4285 Planl&drift IT-syst 20 Forhåndslastet oppsett Fordel fordi: Slipper å gjøre det selv Kort leveringstid til sluttbruker Leverandørs ansvar i tilfelle problemer Ulempe fordi: Vanskelig å gjenskape Ømtålelig for endringer i leverandørs oppsett Skaper ofte trøbbel med drivere

21 13. januar 2004 TDT4285 Planl&drift IT-syst 21 Oppdateringer En oppdatering er en målrettet endring på en allerede installert og brukbar maskin, og omfatter typisk sikkerhetsmessige, stabillitetssikrende eller funksjonalitetsutvidende endringer.

22 13. januar 2004 TDT4285 Planl&drift IT-syst 22 Spesielt for oppgraderinger Antar at maskinen er brukbar Må ikke overforbruke nett el.l Skal ikke trenge fysisk tilgang Bruker forventer en virkende maskin Maskinen kan være i aktiv bruk Maskinen kan ha sære variasjoner Maskinen kan være av nett Maskinen kan ha dual boot

23 13. januar 2004 TDT4285 Planl&drift IT-syst 23 Utrullingsmetodikk Også kalt ”one-some-many” Test på en utviklingsmaskin – flere ganger Test på en testmaskin Korriger og gå tilbake til pkt 1 hvis nye feil Test på ca 50% flere maskiner Korriger og gå tilbake til pkt 1 hvis nye feil Repeter forrige to punkt til alle er dekket


Laste ned ppt "13. januar 2004TDT4285 Planl&drift IT-syst1 Klienter TDT4285 Planlegging og drift av IT-systemer Anders Christensen, IDI."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google