Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 - 7/12/2014 I N T R A INTRA EGET MØTE 9.30 - 9.45 Velkommen og nytt fra INTRA v/Kay Endre 9.45 - 10.30 Beskrivelse og gjennomgang av de meldingene som.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 - 7/12/2014 I N T R A INTRA EGET MØTE 9.30 - 9.45 Velkommen og nytt fra INTRA v/Kay Endre 9.45 - 10.30 Beskrivelse og gjennomgang av de meldingene som."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 - 7/12/2014 I N T R A INTRA EGET MØTE 9.30 - 9.45 Velkommen og nytt fra INTRA v/Kay Endre 9.45 - 10.30 Beskrivelse og gjennomgang av de meldingene som benyttes i IP v/Geir Hanssen 10.45 - 11.15 Presentasjon av ShipRep løsninger v/Tore Flobakk 11.15 - 12.30 Presentasjon og demonstrasjon av IP prosjeket (med kobling til ShipRep) v/Gunnar Moan 12.30 - 13.15 Lunsj FELLESMØTE MED ARKTRANS 13.15 - 14.00 Presentasjon av resultater fra ARKTRANS forprosjekt v/Marit Natvig - Funksjonsnelle modeller - Diskusjon underveis 14.00 - 14.45 Klassifisering av prosjekter iht. funksjonelle modeller, - Waterman v/Knut Torsethaugen - Themis v/Kay Fjørtoft 15.00 - 15.45 Felles informasjonstjeneste om IKT aktiviteter på transportområdet v/Ivar Christiansen, Vegdirektoratet - Formål, innhold, systemløsninger INTRA møte den 31.5.01

2 2 - 7/12/2014 I N T R A Status INTRA 31.5.01 Aktivitet 1 - Meldingsutveksling - Intermodal Portal - Newsletter - IP- Sverige og Finland - Utvikling - Demonstrasjon IP og ShipRep Aktivitet 2 - Standardisering - Vi er i ferd med å kartlegge hvem (fra norsk side) som deltar hvor i henhold til standardiseringsarbeid - Deltar fortsatt i CEN og ISO arbeid - Ønsker å samkjøre TRIM, BopCOM, Intrartrip and Intermodal Freight Planner

3 3 - 7/12/2014 I N T R A Standardisering (ref: Edisys) EBES European Board for EDIFACT Standardisation A new CEN/ISSS Workshop has been established which is the merger of former EBES and XML/EDI Workshops. The major objective of the new Workshop which is called eBES (e-business Board for European Standardization) is to create within Europe a central point focusing on the latest technologies used for the exchange of electronic business data. ANSI American National Standards Institute The Institute's mission is to enhance both the global competitiveness of U.S. business and the U.S. quality of life by promoting and facilitating voluntary consensus standards and conformity assessment systems, and safeguarding their integrity. ISO -den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO. The source of ISO 9000 and more than 13 000 International Standards for business, government and society. ISO. A network of national standards institutes from 140 countries working in partnership with international organizations, governments, industry, business and consumer representatives. A bridge between public and private sectors.

4 4 - 7/12/2014 I N T R A Standardisering (ref: Edisys) CEN ISSS -europeisk standardiseringskomite The mission of CEN/ISSS is to provide market players with a comprehensive and integrated range of standardization-oriented services and products, in order to contribute to the success of the Information Society in Europe.Society in Europe. UN CEFACT -FN's senter for forenkling av prosedyrer og praksis UN/CEFACT is the United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business. It is open to participation from Member States, intergovernmental organizations, and sectoral and industry associations recognized by the Economic and Social Council of the United Nations (ECOSOC). The Centre's objective is to be "inclusive" and it actively encourages organizations to contribute and help develop its recommendations and standards. Norsk Teknologistandardisering Norsk Teknologisenter (NTS) er et kompetanse- og servicesenter for standardisering og teknologiformidling rettet mot norsk teknologiindustri, IT-industri samt olje- og gassindustri.

5 5 - 7/12/2014 I N T R A Standardisering (ref: Edisys) OASIS Organization for the Advancement of Structured Information StandardsOASIS Organization for the Advancement of Structured Information Standards OASIS, the Organization for the Advancement of Structured Information Standards, is a non-profit, international consortium that creates interoperable industry specifications based on public standards such as XML and SGML. OASIS members include organizations and individuals who provide, use and specialize in implementing the technologies that make these standards work in practice. Object Management Group (jobber bl.a. med CORBA) The OMG was formed to create a component-based software marketplace by hastening the introduction of standardized object software. The organization's charter includes the establishment of industry guidelines and detailed object management specifications to provide a common framework for application development.

6 6 - 7/12/2014 I N T R A Status INTRA 31.5.01 Aktivitet 3 - Delta i Pharos prosjektet - Publisert rapport som omhandler standardisering av XML meldingskonvolutter Aktivitet 4 - Faglig Forum - Intermodalt perspektiv - Samkjøring med ArkTrans, IBIS og Fargis - SINTEF har startet et koordineringsarbeid internt

7 7 - 7/12/2014 I N T R A IKT-anvendelser i transport & logistikk Koordinerings og samordnings fora ARKTRANS forum Total koord. vei, bane, sjø, luft person & gods FARGIS forum Maritim transport koord. INTRA forum Intermodal gods- transport koord. IBIS forum Land transport koord.

8 8 - 7/12/2014 I N T R A INTRA forum intermodal gods koord. INTRA intermodal transport Shiplog Maritime transport prosjekter INFRATRANS IT-infrastr. multimodal godstransp. INTRA forum intermodal transport koordinering - prosjekter ARKTRANS system ark. person & gods Land transport prosjekter EDI-basert logistikk (havn) Andre? Portwin (havn)


Laste ned ppt "1 - 7/12/2014 I N T R A INTRA EGET MØTE 9.30 - 9.45 Velkommen og nytt fra INTRA v/Kay Endre 9.45 - 10.30 Beskrivelse og gjennomgang av de meldingene som."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google