Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© 2013 Deloitte AS Samanlikningsdata mellom Helse Møre og Romsdal og andre helseføretak Styremøte 18. desember 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© 2013 Deloitte AS Samanlikningsdata mellom Helse Møre og Romsdal og andre helseføretak Styremøte 18. desember 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 © 2013 Deloitte AS Samanlikningsdata mellom Helse Møre og Romsdal og andre helseføretak Styremøte 18. desember 2013

2 © 2013 Deloitte AS I denne statusrapporten sammenlignes Helse Møre og Romsdal med fire andre helseforetak som har lignende karakteristikker 2 Kilder: Helseforetakenes hjemmesider Helseforetakene er valgt ut på bakgrunn av størrelse, geografisk sammensetning av lokasjoner og hvilke hovedutfordringer foretakene står overfor Opptaksområde personer personer personer personer Ansatte8 900 ansatte 410 ansatte4 852 ansatte Budsjett7,2 milliarder NOK3,6 milliarder NOK4,5 milliarder NOK5,3 milliarder NOK

3 © 2013 Deloitte AS3 Driftsøkonomi

4 © 2013 Deloitte AS Helse Møre og Romsdal har hatt en stabil utvikling i kostnadsnivået siden 2009, og ligger over sammenlignbare helseforetak 4 Det relative kostnadsnivået, kostnader til DRG-produksjon (1 = landssnitt) Sykehuset Østfold HF Sykehuset Telemark HFSykehuset Innlandet HF Sørlandet sykehus HF Helse Møre og Romsdal HF Kilder: Samdata 2012, Helsedirektoratet

5 © 2013 Deloitte AS Ålesund sykehus er det største i helseforetaket, med 49 % av alle pasientkontakter i Antall pasientkontakter i 2012 Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus Kristiansund sjukehus Polikliniske konsultasjoner Dagbehandling Døgnopphold Molde sjukehus Kristiansund sjukehus Andre Ålesund sjukehus Volda sjukehus 0% Sykehuset i Ålesund er det desidert største blant sykehusene i foretaket, mens også Molde er en stor lokasjon Kilder: NPR-kuben, Helsedirektoratet

6 © 2013 Deloitte AS Helse Møre og Romsdal har en fordeling mellom behandlingsnivåene som tilsvarer den i sammenlignbare helseforetak 6 Antall produserte DRG-poeng i 2012 etter behandlingsnivå, somatikk (78%) (76%) (77%) (75%) (75%) (77%) (78%) (77%) (73%) (74%) Poli Dagbehandling Døgnopphold Helse Møre og Romsdal Sykehuset InnlandetSykehuset TelemarkSykehuset ØstfoldSørlandet Sykehus Kilder: Samdata 2012, Helsedirektoratet

7 © 2013 Deloitte AS Helse Møre og Romsdal har en noe høyre andel av sine pasientkontakter som polikliniske konsultasjoner enn sammenlignbare helseforetak 7 Andel av pasientkontakter fordelt mellom behandlingsnivåene 78% 82% 78% 79% 76% 77% 80% 81% % 6% 12% 6% % 7% % 82% % 6% % 6% % 7% % 7% % 6% % 6% % DagbehandlingDøgnoppholdPoli Helse Møre og Romsdal Sykehuset InnlandetSykehuset TelemarkSykehuset ØstfoldSørlandet Sykehus

8 © 2013 Deloitte AS Fordelingen mellom medisinske og kirurgiske DRGer er stort sett den samme på tvers av helseforetakene 8 Pasientkontakter i 2012 fordelt mellom medisinske og kirurgiske DRGer Sykehuset Innlandet HF Kirurgiske Sykehuset Telemark HF 28% Helse Møre og Romsdal Sørlandet Sykehus HF 31% 69% 27% Sykehuset Østfold HF Medisinske 72% 73% 75% 70% 30% 25%

9 © 2013 Deloitte AS Det har vært en nedgang i andelen av planlagt kirurgi som utføres som dagkirurgi – både i Helse Møre og Romsdal og Norge generelt 9 Andel dagkirurgi av all planlagt kirurgi Sykehuset Østfold HFSykehuset Telemark HFSykehuset Innlandet HFHelse Møre og Romsdal HF Sørlandet sykehus HFNorge Kilder: Samdata 2012, Helsedirektoratet

10 © 2013 Deloitte AS På flere inngrep som gjøres relativt ofte i Helse Møre og Romsdal bør det være potensial for å øke andelen av dagkirurgi 10 Antall pasientkontakter med kirurgisk DRG og andel som utføres dagkirurgisk, 2012 Helse Møre og Romsdal Sykehuset Telemark HF Sørlandet Sykehus HF Sykehuset Østfold HF Sykehuset Innlandet HF DRG 63O Operasjoner på øre, nese, hals ITAD, dagkirurgisk DRG 63 Operasjoner på øre, nese, hals ITAD Andel dagkirurgi 50 %70 %53 %77 %86 % DRG 55P Andre mindre op på øre/nese/hals, dagkirurgisk behandling DRG 55O Diverse større op på øre/nese/hals, dagkirurgisk behandling DRG 55 Diverse operasjoner på øre/nese/hals Andel dagkirurgi 92 %79 %83 %84 %81 % DRG 494O Laparoskopisk kolecystektomi u/ eksplor av gallegang, dagkir. beh DRG 494 Laparoskopisk kolecystektomi u/ eksplor av gallegang u/bk Andel dagkirurgi 40 %39 %25 %57 %1 % DRG 359O Op på uterus/adn ved godartede sykd i ovar/adn, dagkirurgisk beh DRG 359 Op på uterus/adn ved godartede sykd u/bk Andel dagkirurgi 51 %80 %47 %52 %53 % DRG 229O Op på håndledd/ hånd ekskl større leddop, dagkirurgisk behandling DRG 229 Op på håndledd/hånd u/bk eller sårrevisjon på overekstremitet Andel dagkirurgi 80 %71 %74 %84 %83 % DRG 227O Bløtdelsoperasjoner ITAD, dagkirurgisk behandling DRG 227 Bløtdelsoperasjoner ITAD u/bk Andel dagkirurgi 57 %68 %53 %66 %74 % DRG 225O Operasjoner på ankel og fot, dagkirugisk behandling DRG 225 Operasjoner på ankel & fot Andel dagkirurgi 81 %89 %86 %84 %92 % DRG 158O Enkle tarmop & op på anus & fremlagt tarm, dagkirurgisk behandling DRG 158 Enkle tarmop & op på anus & fremlagt tarm Andel dagkirurgi 73 %61 %70 %78 %77 % De nevnte DRG-kodene utgjør 16 % av alle pasientkontakter med kirurgisk DRG ved Helse Møre og Romsdal i 2012.

11 © 2013 Deloitte AS Det er store forskjeller i hvorvidt kirurgiske DRGer utføres som dag- eller døgnbehandling, og Ålesund bruker relativt lite dagkirurgi 11 Antall pasientkontakter med kirurgisk DRG og andel som utføres dagkirurgisk, 2012, HMR DRG Helse Møre og Romsdal Ålesund sjukehus Volda sjukehus Molde sjukehus Kristiansund sjukehus DRG 63O Operasjoner på øre, nese, hals ITAD, dagkirurgisk 11947/05814 DRG 63 Operasjoner på øre, nese, hals ITAD 12190/031/0 Andel dagkirurgi 50 %34 % 65 %100 % DRG 55P Andre mindre op på øre/nese/hals, dagkirurgisk behandling / DRG 55O Diverse større op på øre/nese/hals, dagkirurgisk behandling 7910/067/0 DRG 55 Diverse operasjoner på øre/nese/hals 4712/035/0 Andel dagkirurgi 92 %95 % 89 %100 % DRG 494O Laparoskopisk kolecystektomi u/ eksplor av gallegang, dagkir. beh /0 DRG 494 Laparoskopisk kolecystektomi u/ eksplor av gallegang u/bk Andel dagkirurgi 40 %47 %26 %54 % DRG 359O Op på uterus/adn ved godartede sykd i ovar/adn, dagkirurgisk beh DRG 359 Op på uterus/adn ved godartede sykd u/bk Andel dagkirurgi 51 %41 %68 %65 %44 % DRG 229O Op på håndledd/ hånd ekskl større leddop, dagkirurgisk behandling DRG 229 Op på håndledd/hånd u/bk eller sårrevisjon på overekstremitet Andel dagkirurgi 80 %74 %90 %84 %75 % DRG 227O Bløtdelsoperasjoner ITAD, dagkirurgisk behandling DRG 227 Bløtdelsoperasjoner ITAD u/bk Andel dagkirurgi 57 %58 %74 %61 %42 % DRG 225O Operasjoner på ankel og fot, dagkirugisk behandling DRG 225 Operasjoner på ankel & fot Andel dagkirurgi 81 %74 %87 %83 %86 % DRG 158O Enkle tarmop & op på anus & fremlagt tarm, dagkirurgisk behandling DRG 158 Enkle tarmop & op på anus & fremlagt tarm Andel dagkirurgi 73 %61 %92 %74 %71 % De nevnte DRG-kodene utgjør 16 % av alle pasientkontakter med kirurgisk DRG ved Helse Møre og Romsdal i Markeringen /O betyr tre eller færre pasientkontakter i løpet av året ved sykehuset.

12 © 2013 Deloitte AS12 Aktivitet innen kirurgiske DRG

13 © 2013 Deloitte AS Helse Møre og Romsdal utmerker seg med mye aktivitet innen øyesykdommer, men har ellers en forholdsvis lik fordeling som sammenlignbare helseforetak 13 Helse Møre og Romsdal Sykehuset Østfold HF Sørlandet Sykehus HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Innlandet HF Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer Resterende HDG 6 - Sykdommer i fordøyelsesorganene8 - Sykdommer i muskel-, skjelettsystemet og bindevev 2 - Øyesykdommer 3 - Øre, nese og halssykdommer Antall pasientkontakter med kirurgiske DRG innen de fem største HDG ved Helse Møre og Romsdal i 2012

14 © 2013 Deloitte AS14 Aktivitet innen medisinske DRG

15 © 2013 Deloitte AS Fordelingen blant de største HDGer ved Helse Møre og Romsal er omtrent den samme som for de andre helseforetakene 15 Antall pasientkontakter med medisinske DRG innen de fem største HDG ved Helse Møre og Romsdal i 2012 Helse Møre og Romsdal Sykehuset Telemark HF Sørlandet Sykehus HF Sykehuset Østfold HF Sykehuset Innlandet HF Nyre og urinveissykdommer 17 - Myeloproliferative sykdommer og lite differensierte 5 - Sykdommer i sirkulasjonsorganene 1 - Sykdommer i nervesystemet 4 - Sykdommer i åndedrettsorganene Resterende HDG

16 © 2013 Deloitte AS16 Aktivitet innen andre DRG

17 © 2013 Deloitte AS Blant ikke-medisinske eller -kirurgiske DRG har Helse Møre og Romsdal stor aktivitet innen de største HDGene sammenlignet med andre helseforetak 17 Antall pasientkontakter med ikke-medisinske eller -kirurgiske DRG innen de fem største HDG ved Helse Møre og Romsdal i 2012 Sykehuset Innlandet HF Helse Møre og Romsdal Sørlandet Sykehus HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Øre, nese og halssykdommer 1 - Sykdommer i nervesystemet 23 - Faktorer som påvirker helsetilstanden - andre kontak 8 - Sykdommer i muskel-, skjelettsystemet og bindevev Resterende HDG9 - Sykdommer i hud og underhud

18 © 2013 Deloitte AS 2 7 Liggetider -Liggetid på døgnopphold med kirurgiske DRG -Liggetid på døgnopphold med medisinske DRG -Oppsummering liggetid

19 © 2013 Deloitte AS Helse Møre og Romsdal har relativt lange liggetider på døgnopphold med medisinske DRGer, men også potensial for reduksjon i kategorien andre 19 Gjennomsnittlige liggetider per døgnopphold i 2012* KirurgiskeAndreMedisinske Volda sjukehus Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Ålesund sjukehus Helse Møre og Romsdal Sørlandet Sykehus HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sykehuset Innlandet HF Kilder: NPR-kuben, Helsedirektoratet Vektede liggetider Helse Møre og Romsdal Ålesund sjukehus Volda sjukehus Molde sjukehus Kristiansund sjukehus Sykehuset Telemark HF Sørlandet Sykehus HF Sykehuset Østfold HF Sykehuset Innlandet HF Medisinske 4,24 3,87 3,58 3,99 4,63 3,79 3,36 3,30 3,81 Kirurgiske 4,59 3,88 4,55 4,65 5,36 4,47 4,25 4,59 Andre 3,25 4,05 2,25 2,69 3,01 2,21 3,13 2,51 3,26 *Verdiene for helseforetakene er ikke direkte sammenlignbare med verdiene for sykehusene. Det oppgis ikke data for DRGer med færre enn tre pasientkontakter, og det blir langt flere slike DRGer på lavere nivå.

20 © 2013 Deloitte AS20 Liggetid på døgnopphold med kirurgiske DRG

21 © 2013 Deloitte AS Liggetider per opphold for største kirurgiske DRGer med døgnopphold ved Helse Møre og Romsdal sammenlignet med andre helseforetak 21 Liggetid per opphold i 2012 (kun døgnopphold med liggetid) 11,6 DRG 148 Større operasjoner på tynntarm & tykktar DRG 60 Tonsillektomi og/eller adenoidektomi 0-1 DRG 209G Innsetting av protese i kne eller ankel 5,9 DRG 209E Innsetting av hofteleddsprotese u/bk DRG 371 Keisersnitt u/bk DRG 359 Op på uterus/adn ved godartede sykd u/bk DRG 219 Op på humerus & kne/legg/fot ekskl knele 3,4 3,6 DRG 209D Innsetting av hofteleddsprotese m/bk 3,0 DRG 210 Op på bekken/hofte/femur ekskl proteseop DRG 224 Op på humerus/albue/underarm ekskl skuld 6,3 Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet Sykehus HF Sykehuset Innlandet HF Helse Møre og Romsdal Kilder: NPR-kuben, Helsedirektoratet

22 © 2013 Deloitte AS En sammenligning av liggetider internt i foretaket viser store forskjeller mellom sykehusene – for eksempel for største kirurgiske DRG 22 Liggetid per opphold i 2012 (kun døgnopphold med liggetid) DRG 210 Op på bekken/hofte/femur ekskl proteseop DRG 219 Op på humerus & kne/legg/fot ekskl knele DRG 224 Op på humerus/albue/underarm ekskl skuld DRG 371 Keisersnitt u/bk DRG 60 Tonsillektomi og/eller adenoidektomi 0-1 6,0 3,5 7,1 2,1 5,0 6,5 0,0 DRG 148 Større operasjoner på tynntarm & tykktar DRG 359 Op på uterus/adn ved godartede sykd u/bk DRG 209E Innsetting av hofteleddsprotese u/bk DRG 209G Innsetting av protese i kne eller ankel DRG 209D Innsetting av hofteleddsprotese m/bk 0,0 Helse Møre og Romsdal Ålesund sjukehus Volda sjukehus Molde sjukehus Kristiansund sjukehus

23 © 2013 Deloitte AS Dersom hele helseforetaket hadde hatt like samme liggetider som sykehuset med korteste liggetid kunne HMR redusert med 4166 liggedøgn 23 Liggetid i antall dager og antall døgnopphold for kirurgiske DRGer i 2012 Helse Møre og Romsdal Ålesund SykehusVolda SykehusMolde SykehusKr.sund sykehusPotensiale DRGLiggetidOppholdLiggetidOppholdLiggetidOppholdLiggetidOppholdLiggetidOpphold Internt avvik [dager] Potensial intern BP [dager] DRG 209D Innsetting av hofteleddsprotese m/bk 7, , , , , ,4 378 DRG 224 Op på humerus/albue/underarm ekskl skuld 1, , , , , ,6 105 DRG 210 Op på bekken/hofte/femur ekskl proteseop 6, , , , , ,6 228 DRG 219 Op på humerus & kne/legg/fot ekskl knele 4, , , , , ,9 375 DRG 371 Keisersnitt u/bk 5, , , , , ,5 79 DRG 60 Tonsillektomi og/eller adenoidektomi 0-1 1, , /0 1,86 87 /0 0,8 72 DRG 209G Innsetting av protese i kne eller ankel 4, , ,08 36 /0 3, ,6 272 DRG 209E Innsetting av hofteleddsprotese u/bk 5, , , , , ,4 260 DRG 359 Op på uterus/adn ved godartede sykd u/bk 2, , , , , ,4 128 DRG 148 Større operasjoner på tynntarm & tykktar 12, , , , ,00 8 8, DRG 115B Implantasjon eller bytte av pacemaker 5, , /0 6,77 56 /0 2,1 117 DRG 215C Operasjoner på kolumna ekskl. spondylode 4, , , ,00 /0 5, ,3 155 DRG 370 Keisersnitt m/bk 6, , ,88 8 5, , ,8 251 DRG 222 Operasjoner på kneledd ekskl proteseop u 2, , , ,63 8 3, ,0 63 DRG 310 Transurethrale operasjoner ekskl på pros 3, , , ,00 /0 3, ,7 223 DRG 59 Tonsillektomi og/eller adenoidektomi >17 1, ,12 65 /0 1,08 78 /0 0,0 3 DRG 166N Appendektomi med kompliserende hovedtils 2, , , , , ,4 45 DRG 494 Laparoskopisk kolecystektomi u/ eksplor 2, , , , , ,3 23 DRG 356 Rekonstruktive gynekologiske inngrep 2, , , , , ,5 87 DRG 63 Operasjoner på øre, nese, hals ITAD 2, ,20 90 /0 2,13 31 /0 0,1 6 DRG 211 Op på bekken/hofte/femur ekskl proteseop 4, , , , , ,6 26 DRG 311 Transurethrale operasjoner ekskl på pros 2, , ,94 17 /0 2, ,0 68 DRG 158 Enkle tarmop & op på anus & fremlagt tar 1, , ,75 8 1, , ,3 49 DRG 167 Appendektomi uten kompliserende hovedtil 2, , , , , ,8 38 DRG 227 Bløtdelsoperasjoner ITAD u/bk 2, , ,56 9 3, , ,5 98 Andel av totalt antall liggedøgn med kirurgisk DRG 53 % Grønn ramme angir korteste liggetid for DRG-koden av sykehusene

24 © 2013 Deloitte AS24 Liggetid på døgnopphold med medisinske DRG

25 © 2013 Deloitte AS Liggetider per opphold for største medisinske DRGer med døgnopphold ved Helse Møre og Romsdal sammenlignet med andre helseforetak 25 Liggetid per opphold i 2012 (kun døgnopphold med liggetid) DRG 143 Brystsmerter DRG 182 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17å 2,1 0,0 DRG 183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17å DRG 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i l DRG 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk DRG 373 Vaginal fødsel u/bk 5,3 2,5 2,9 DRG 140 Angina pectoris DRG 139 Hjertearytmier & ledningsforstyrrelser u DRG 462B Rehabilitering, vanlig 3,2 DRG 243 Rygglidelser, traumatiske tilstander & s Sykehuset Østfold HF Sykehuset Innlandet HF Helse Møre og Romsdal Sørlandet Sykehus HF Sykehuset Telemark HF Kilder: NPR-kuben, Helsedirektoratet

26 © 2013 Deloitte AS Det er mindre intern variasjon blant liggetidene på medisinsk DRG enn kirurgiske, men det større volumet medfører et stort potensiale for intern samkjøring 26 Liggetid per opphold i 2012 (kun døgnopphold med liggetid) DRG 373 Vaginal fødsel u/bk DRG 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk DRG 122 Sirk.sykdom m/ AMI u/kardiov komplik i l DRG 183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17å DRG 143 Brystsmerter DRG 182 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17å DRG 243 Rygglidelser, traumatiske tilstander & s DRG 139 Hjertearytmier & ledningsforstyrrelser u DRG 462B Rehabilitering, vanlig DRG 140 Angina pectoris 6,1 2,7 Helse Møre og Romsdal Ålesund sjukehus Volda sjukehus Molde sjukehus Kristiansund sjukehus

27 © 2013 Deloitte AS27 Oppsummering liggetid

28 © 2013 Deloitte AS Reduksjon til beste-praksis Det er et stort potensiale for å redusere liggetiden – både ved å etablere beste- praksis og ved å legge seg på et gjennomsnitt av andre helseforetak 28 Potensiell reduksjon i antall liggedøgn per hovedkategori Totalt liggedøgn 2012Totalt liggedøgn 2012Totalt liggedøgn % Nytt totalt antall liggedøgnNytt totalt antall liggedøgnNytt totalt antall liggedøgnReduksjon andre Reduksjon kirurgiske Reduksjon medisinske Reduksjon av liggetiden til beste praksis innen alle tre hovedkategorier vil frigjøre liggedøgn. -12% Nytt totalt antall liggedøgnNytt totalt antall liggedøgnNytt totalt antall liggedøgnReduksjon andre Reduksjon kirurgiske 633 Reduksjon medisinske Totalt liggedøgn 2012Totalt liggedøgn 2012Totalt liggedøgn 2012 Reduksjon av liggetiden til gjennomsnittet av sammenlignbare helseforetak innen alle tre hovedkategorier vil frigjøre liggedøgn. Reduksjon til gjennomsnitt Kilder: NPR-kuben, Helsedirektoratet Tallene under baserer seg på å nå enten beste-praksis eller gjennomsnittsverdi av sammenligningsgrunnlaget (de sammenlignede helseforetakene) i de tre kategoriene på overordnet nivå, og er således ikke en sammenstilling av foregående tabeller, hvor det er tatt utgangspunkt i å nå et mål innen hver DRG.

29 © 2013 Deloitte AS29 Personell

30 © 2013 Deloitte AS Helse Møre og Romsdal har høy bemanning i alle kategorier, og totalt sett den største bemanningen relativt til opptaksområde blant sammenlignbare foretak 30 Antall årsverk innen somatikk per 1000 innbyggere i bostedsområde, korrigert for pasientstrømmer Annet helsepersonell*SykepleiereLegerTotaltAnnet personell Sykehuset Telemark Sørlandet Sykehus Sykehuset Østfold Sykehuset Innlandet Helse Møre og Romsdal Kilder: Samdata 2012, Helsedirektoratet *Hjelpepleiere inngår her i kategorien annet helsepersonell

31 © 2013 Deloitte AS Samtlige sammenlignbare helseforetak, med unntak av Sykehuset Østfold, har hatt en forholdsvis stabil utvikling i totalt antall årsverk 31 Antall årsverk Sykehuset Telemark Sykehuset Østfold Sørlandet Sykehus Sykehuset Innlandet Helse Møre og Romsdal Kilder: Samdata 2012, Helsedirektoratet

32 © 2013 Deloitte AS Blant sammenlignbare helseforetak har Helse Møre og Romsdal den dårligste produktiviteten per lege- og sykepleierårsverk 32 Totalt antall DRG-poeng innen somatikk produsert i 2012 per årsverk innen aktuell gruppe Annet behandlingspersonellHjelpepleiereSykepleiereLeger 154 Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus Helse Møre og Romsdal HF Sykehuset Innlandet HF Sørlandet sykehus HF Sykehuset Østfold HF Sykehuset Telemark HF Dersom Helse Møre og Romsdal hadde hatt samme DRG-produksjon per legeårsverk som Sørlandet Sykehus, ville det blitt produsert flere DRG-poeng i Kilder: Samdata 2012, Helsedirektoratet

33 © 2013 Deloitte AS Dersom produksjon fra syke- og hjelpepleiere slås sammen kommer Helse Møre og Romsdal bedre ut – mye på grunn av hjelpepleierne 33 Totalt antall DRG-poeng innen somatikk produsert i 2012 per årsverk innen aktuell gruppe PleiepersonellLeger Helse Møre og Romsdal HF Ålesund sjukehus Volda sjukehus Molde sjukehus Kristiansund sjukehus Sørlandet sykehus HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF

34 © 2013 Deloitte AS Det har vært en jevn nedgang i produserte DRG-poeng per legeårsverk i flere foretak – også i Helse Møre og Romsdal 34 Antall produserte DRG-poeng innen somatikk per legeårsverk Sørlandet sykehus HFSykehuset Østfold HFSykehuset Telemark HFSykehuset Innlandet HFHelse Møre og Romsdal HF* *For 2009 og 2010 utgjør antall legeårsverk i Helse Møre og Romsdal summen av de to tidligere helseforetakene Kilder: Samdata 2012, Helsedirektoratet

35 © 2013 Deloitte AS35 Senger

36 © 2013 Deloitte AS Helse Møre og Romsdal har en relativt tilsvarende sammensetning av senger på tvers av fagområder som sammenlignbare helseforetak 36 Antall senger per fagområde i Helse Møre og Romsdal HF Sørlandet sykehus HF 20 0 Sykehuset Telemark HF 11 8 Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Østfold HF Kirurgi Gyn/Føde Medisin Pediatri Nevro Revma+Sos+rehab Onkologi ØNH+øye Kilder: Samdata 2012, Helsedirektoratet

37 © 2013 Deloitte AS % 68% % 61% % 52% % 53% % 41% 59% % 56% % 49% % 54% % 49% % 530 Helse Møre og Romsdal har relativt mange kirurgiske senger, og har hatt en utvikling mot flere kirurgiske senger fra 2011 til Antall effektive senger og fordeling mellom medisinske og kirurgiske senger i 2011 og 2012 Kirurgiske Medisinske Helse Møre og Romsdal Sykehuset Østfold Sykehuset Innlandet Sykehuset Telemark Sørlandet Sykehus Kilder: Samdata 2012, Helsedirektoratet

38 © 2013 Deloitte AS Helse Møre og Romsdal har redusert relativt antall senger, men har fortsatt et potensial sammenlignet med Sørlandet og Østfold 38 Sengefaktor (effektive senger per 1000 innbyggere), korrigert for pasientstrømmer Møre og RomsdalSørlandetTelemarkInnlandets områdeØstfold Kilder: Samdata 2012, Helsedirektoratet

39 © 2013 Deloitte AS Med en reduksjon i antall senger de siste årene og relativt stabil DRG-produksjon har sengeeffektiviteten hatt en solid utvikling fra Antall produserte DRG-poeng innen somatikk per seng Sørlandet sykehus HFSykehuset Innlandet HFSykehuset Østfold HFSykehuset Telemark HFHelse Møre og Romsdal HF +19% Kilder: Samdata 2012, Helsedirektoratet

40 © 2013 Deloitte AS Driftskostnadsnivået i Helse Møre og Romsdal ligger under landssnittet, men det er stort rom for forbedring – for eksempel sammenlignet med SIHF 40 Lønns- og varekostnader, samt andre driftskostnader, innen somatikk i 2012, relative verdier NorgeSykehuset Telemark HFSykehuset Østfold HFSørlandet sykehus HFSykehuset Innlandet HFHelse Møre og Romsdal HF Andre driftskostnaderLønnVarer Kilder: Samdata 2012, Helsedirektoratet

41 © 2013 Deloitte AS Helse Møre og Romsdal har høye driftskostnader per produserte DRG-poeng sammenlignet med andre helseforetak, men er noe under landssnittet 41 Lønns- og varekostnader, samt andre driftskostnader, per DRG-poeng innen somatikk i 2012 Sykehuset Innlandet HFSørlandet sykehus HFSykehuset Østfold HFSykehuset Telemark HF Norge Lønn Varer Andre driftskostnader (13%) (16%) (71%) (11%) (16%) (73%) Helse Møre og Romsdal HF (17%) (71%) (10%) (18%) (72%) (12%) (15%) (73%) (12%) (17%) (71%) (11%) Kilder: Samdata 2012, Helsedirektoratet

42 © 2013 Deloitte AS Driftskostnader per liggedøgn er relativt lave i Helse Møre og Romsdal, men dette kan også bety at det er for mange liggedøgn 42 Driftskostnader innen somatikk i 2012 per liggedøgn (dag- og døgnbehandling) Sykehuset Østfold HF Helse Møre og Romsdal HFHelse Møre og Romsdal HFHelse Møre og Romsdal HFSykehuset Telemark HFSykehuset Innlandet HFSørlandet sykehus HFSykehuset Telemark HF Sørlandet sykehus HFSykehuset Østfold HFSykehuset Innlandet HF Med om lag liggedøgn i 2012 vil en reduksjon av driftskostnader per liggedøgn til STHF sitt nivå innebære en kostnadsreduksjon på 229 MNOK. Absolutte verdier Verdier relativt til landssnitt Kilder: Samdata 2012, Helsedirektoratet

43 © 2013 Deloitte AS43 DRG-koding

44 © 2013 Deloitte AS For dagopphold oppnår Helse Møre og Romsdal en DRG-vekt på nivå med nasjonalt gjennomsnitt, mens døgnoppholdene vektes lettere enn i landet generelt 44 Gjennomsnittlig antall DRG-poeng per opphold eller konsultasjon Tabellen viser gjennomsnittlig, oppnådd DRG-poeng per pasientkontakt i de ulike behandlingsnivåene I både kategoriene dagbehandling og poliklinisk konsultasjon har Helse Møre og Romsdal en DRG-vekt som tilsvarer den gjennomsnittlige i landet For døgnopphold er dermed den gjennomsnittlige DRG-vekten lavere enn for flere sammenlignbare helseforetak, og ikke minst lavere enn landsgjennomsnittet Pasienttyngdeindeks DøgnoppholdDagbehandlingPoliklinisk Helse Møre og Romsdal HF 1,10 0,22 0,21 0,04 Sykehuset Innlandet HF 1,12 1,13 0,23 0,24 0,04 Sørlandet sykehus HF 1,17 1,16 0,20 0,21 0,04 Sykehuset Østfold HF 0,93 0,94 0,21 0,05 Sykehuset Telemark HF 1,04 1,00 0,20 0,21 0,04 Norge 1,18 0,220,210,04 Kilder: Samdata 2012, Helsedirektoratet

45 © 2013 Deloitte AS Blant sine mest brukte medisinske par-DRGer bruker Helse Møre og Romsdal relativt ofte kompliserte DRGer sammenlignet med andre helseforetak 45 Antall pasientkontakter og andel med bi-komplikasjoner, medisinske DRG DRG Helse Møre og Romsdal Sykehuset Telemark HF Sørlandet Sykehus HF Sykehuset Østfold HF Sykehuset Innlandet HF DRG 372 Vaginal fødsel m/bk DRG 373 Vaginal fødsel u/bk Andel med BK 18 % 24 %15 %25 % DRG 182 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år m/bk DRG 183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år u/bk Andel med BK 44 %36 %39 %32 %42 % DRG 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk DRG 90 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år u/bk Andel med BK 84 %79 %77 %74 %85 % DRG 138 Hjertearytmier & ledningsforstyrrelser m/bk DRG 139 Hjertearytmier & ledningsforstyrrelser u/bk Andel med BK 48 %38 %33 % 45 % DRG 14A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m/bk DRG 14B Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA u/bk Andel med BK 67 %50 %56 %48 %60 % DRG 24 Kramper & hodepine > 17 år m/bk DRG 25 Kramper & hodepine > 17 år u/bk Andel med BK 28 %21 %25 %21 %26 % DRG 34 Sykdommer i nervesystemet ITAD m/bk DRG 35 Sykdommer i nervesystemet ITAD u/bk Andel med BK 46 %24 %28 %24 %32 % DRG 141 Synkope og kollaps m/bk DRG 142 Synkope og kollaps u/bk Andel med BK 44 %28 %34 %28 %42 % DRG 383 Sykdommer i svangerskapet ITAD m/bk DRG 384 Sykdommer i svangerskapet ITAD u/bk Andel med BK 52 %60 %49 %50 %51 % DRG 403 Lymfom & ikke-akutt leukemi m/bk DRG 404 Lymfom & ikke-akutt leukemi u/bk Andel med BK 64 %72 %60 %64 %74 % Kilder: NPR-kuben, Helsedirektoratet De nevnte DRG-kodene utgjør 12 % av alle pasientkontakter med medisinsk DRG ved Helse Møre og Romsdal i 2012

46 © 2013 Deloitte AS Ålesund Sykehus ser ut til å bruke kompliserte DRG-koder relativt sjelden, selv om sykehuset er det største og bør ta tunge pasienter 46 Antall pasientkontakter og andel med bi-komplikasjoner, sykehus i HMR, medisinske DRG DRG Helse Møre og Romsdal Ålesund sjukehus Volda sjukehus Molde sjukehus Kristiansund sjukehus DRG 372 Vaginal fødsel m/bk DRG 373 Vaginal fødsel u/bk Andel med BK 18 %19 %13 %20 %14 % DRG 182 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år m/bk DRG 183 Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år u/bk Andel med BK 44 %45 %44 %41 %48 % DRG 89 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk DRG 90 Lungebetennelse & pleuritt > 17 år u/bk Andel med BK 84 %81 %79 %90 %84 % DRG 138 Hjertearytmier & ledningsforstyrrelser m/bk DRG 139 Hjertearytmier & ledningsforstyrrelser u/bk Andel med BK 48 %40 %47 %52 %56 % DRG 14A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m/bk DRG 14B Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA u/bk Andel med BK 67 %64 %65 %71 %69 % DRG 24 Kramper & hodepine > 17 år m/bk DRG 25 Kramper & hodepine > 17 år u/bk Andel med BK 28 %23 %33 %26 %46 % DRG 34 Sykdommer i nervesystemet ITAD m/bk DRG 35 Sykdommer i nervesystemet ITAD u/bk Andel med BK 46 %35 %48 % 56 % DRG 141 Synkope og kollaps m/bk DRG 142 Synkope og kollaps u/bk Andel med BK 44 %39 %48 %46 %45 % DRG 383 Sykdommer i svangerskapet ITAD m/bk DRG 384 Sykdommer i svangerskapet ITAD u/bk Andel med BK 52 %54 %52 %49 %52 % DRG 403 Lymfom & ikke-akutt leukemi m/bk DRG 404 Lymfom & ikke-akutt leukemi u/bk Andel med BK 64 %63 %62 %66 %68 %

47 © 2013 Deloitte AS Også på kirurgiske par-DRGer er Helse Møre og Romsdal konsekvent blant de som bruker koder med bi-komplikasjoner mest hyppig 47 Antall pasientkontakter og andel med bi-komplikasjoner, kirurgiske DRG DRG Helse Møre og Romsdal Sykehuset Telemark HF Sørlandet Sykehus HF Sykehuset Østfold HF Sykehuset Innlandet HF DRG 209D Innsetting av hofteleddsprotese m/bk DRG 209E Innsetting av hofteleddsprotese u/bk Andel med BK58 %43 %48 %38 %47 % DRG 370 Keisersnitt m/bk DRG 371 Keisersnitt u/bk Andel med BK38 %27 %33 %31 %39 % DRG 210 Op på bekken/hofte/femur ekskl proteseop > 17år m/bk DRG 211 Op på bekken/hofte/femur ekskl proteseop > 17år u/bk Andel med BK74 %64 %75 %47 %72 % DRG 223 Op på humerus/albue/underarm ekskl skulderprotese m/bk DRG 224 Op på humerus/albue/underarm ekskl skulderprotese u/bk Andel med BK20 %13 %18 %10 %16 % DRG 218 Op på humerus & kne/legg/fot ekskl kneleddsop > 17 år m/bk DRG 219 Op på humerus & kne/legg/fot ekskl kneleddsop > 17 år u/bk Andel med BK25 %23 %25 %20 %21 % DRG 358 Op på uterus/adn ved godartede sykd m/bk DRG 359 Op på uterus/adn ved godartede sykd u/bk Andel med BK20 %9 %20 %5 %15 % DRG 310 Transurethrale operasjoner ekskl på prostata m/bk DRG 311 Transurethrale operasjoner ekskl på prostata u/bk Andel med BK56 %40 %47 %29 %39 % DRG 166N Appendektomi med kompliserende hovedtilstand DRG 167 Appendektomi uten kompliserende hovedtilstand Andel med BK56 %47 %57 %45 %64 % DRG 336 Transurethral prostatectomi m/bk DRG 337 Transurethral prostatectomi u/bk Andel med BK44 %42 %37 %24 %44 % DRG 478 Karkirurgisk operasjon ITAD m/bk DRG 479 Karkirurgisk operasjon ITAD u/bk Andel med BK54 % 66 %49 %75 % Kilder: NPR-kuben, Helsedirektoratet De nevnte DRG-kodene utgjør 19 % av alle pasientkontakter med kirurgisk DRG ved Helse Møre og Romsdal i 2012

48 © 2013 Deloitte AS Volda Sykehus bruker kompliserte DRGer langt mer sjelden enn de øvrige sykehusene 48 Antall pasientkontakter og andel med bi-komplikasjoner, sykehus i HMR, kirurgiske DRG DRG Helse Møre og Romsdal Ålesund sjukehus Volda sjukehus Molde sjukehus Kristiansund sjukehus DRG 209D Innsetting av hofteleddsprotese m/bk DRG 209E Innsetting av hofteleddsprotese u/bk Andel med BK 58 %49 %39 %86 %68 % DRG 370 Keisersnitt m/bk DRG 371 Keisersnitt u/bk Andel med BK 38 %45 %15 %41 %29 % DRG 210 Op på bekken/hofte/femur ekskl proteseop > 17år m/bk DRG 211 Op på bekken/hofte/femur ekskl proteseop > 17år u/bk Andel med BK 74 %70 %69 %77 %81 % DRG 223 Op på humerus/albue/underarm ekskl skulderprotese m/bk DRG 224 Op på humerus/albue/underarm ekskl skulderprotese u/bk Andel med BK 20 %18 %17 %22 %25 % DRG 218 Op på humerus & kne/legg/fot ekskl kneleddsop > 17 år m/bk DRG 219 Op på humerus & kne/legg/fot ekskl kneleddsop > 17 år u/bk Andel med BK 25 %26 %21 % 30 % DRG 358 Op på uterus/adn ved godartede sykd m/bk 6030/0209 DRG 359 Op på uterus/adn ved godartede sykd u/bk Andel med BK 20 % 38 %14 % DRG 310 Transurethrale operasjoner ekskl på prostata m/bk /033 DRG 311 Transurethrale operasjoner ekskl på prostata u/bk /035 Andel med BK 56 %62 %37 % 49 % DRG 166N Appendektomi med kompliserende hovedtilstand DRG 167 Appendektomi uten kompliserende hovedtilstand Andel med BK 56 %55 %34 %68 %59 % DRG 336 Transurethral prostatectomi m/bk /040 DRG 337 Transurethral prostatectomi u/bk /037 Andel med BK 44 %43 %29 % 52 % DRG 478 Karkirurgisk operasjon ITAD m/bk 9150/041/0 DRG 479 Karkirurgisk operasjon ITAD u/bk 7837/041/0 Andel med BK 54 %57 %50 %


Laste ned ppt "© 2013 Deloitte AS Samanlikningsdata mellom Helse Møre og Romsdal og andre helseføretak Styremøte 18. desember 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google