Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sequential Function Chart (SFC) av Morten Pedersen H2002.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sequential Function Chart (SFC) av Morten Pedersen H2002."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sequential Function Chart (SFC) av Morten Pedersen H2002

2 Hva er SFC? SFC er et grafisk programmeringsspråk Er en del av IEC 1131-3 Deler et program eller funksjon opp i Tilstander (steps) og Overganger (transitions) Hver tilstand er assosiert med et sett aksjoner Hver overgang er assosiert med et overgangs- vilkår (transistion condition) Tilstandene og overgangene bindes sammen vha. forbindelseslinjer

3 Tilstand Si Si-aksjoner Si.X Si.T

4 Initialtilstand S1 S1-aksjoner S1.X S1.T

5 Overgang Si Sj Tij

6 Aksjoner Null, én eller flere aksjoner kan assosieres med en tilstand En tilstand uten aksjon kalles en VENT- tilstand En aksjon uttrykkes ved ulike attributter Eks. N, S, R,... Si Si-aksjoner

7 Attributter Det finnes tre kategorier attributter Standard aksjoner N, S, R, D, L Hendelsesstyrte aksjoner S1, S0 Tellere, timere og aritmetiske uttrykk

8 N – attributt (Non stored) Eksempel S1 Steg 1 NQ4.0 Så lenge tilstand S1 er aktiv vil Q4.0 være satt til 1

9 D – attributt (On Delay) Eksempel D Q4.1 1 minutt og 20 sek. etter at tilstanden ble aktiv, settes Q4.1 til 1 T#1M20S S1 Steg 1

10 S/R – attributt (Set/Reset) Eksempel SQ4.2 Q4.2 blir satt til 1 når Steg 1 blir aktiv og forblir 1 til Steg n blir aktiv. Da blir Q4.2 satt til 0 RQ4.2 Steg 1 Steg n S1 Steg 1 Sn Steg n

11 L – attributt (Limited pulse) Eksempel L Q4.3 Q4.3 settes til 1 i 1 minutt og 20 sek. forutsatt at tilstanden er aktiv minst like lenge. T#1M20S S1 Steg 1

12 Hendelsesstyrte aksjoner En hendelse er en endring i signal- nivået til en tilstand Hvis en aksjon kombineres logisk med en hendelse, vil aksjonen kun utføres i den programsyklusen som hendelsen skjedde. 0 1 S1S0

13 S1- og S0 – attributt Eksempel S1 SQ4.2 Q4.2 blir satt til 1 når Steg 1 blir aktiv og forblir 1 til Steg n blir aktiv. Da blir Q4.2 satt til 0 S1 RQ4.2 Steg 1 Steg n S1 Steg 1 Sn Steg n

14 Divergens og konvergens Divergens er en multippel forbindelses- linje fra f.eks. en tilstand til to eller fler overganger eller motsatt Konvergens er en multippel forbindelses- linje fra f.eks. to eller fler overganger til én tilstand Divergens og konvergens kan være enkel eller dobbel

15 Enkel divergens og konvergens 1 2 3 4 1Drift & ikke Feil 2M1 startet 3Timer > 3s 4M1 stoppet 1 Stopp motor M1 Start Timer Start motor M1 101 Feil 102Kvittering Alarm Divergenslinje Konvergenslinje

16 Dobbel divergens og konvergens 1 2 3 1 2Prosess 1 ferdig 4Fortsett 1 Vent på prosess 2 Prosess 1 101 Prosess 2 ferdig Prosess 2 Initialisér 102 Vent på prosess 1


Laste ned ppt "Sequential Function Chart (SFC) av Morten Pedersen H2002."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google