Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hepatitt B i Rana kommune i perioden Smittevernlege Jan Svendsen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hepatitt B i Rana kommune i perioden Smittevernlege Jan Svendsen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hepatitt B i Rana kommune i perioden 1996-2008 Smittevernlege Jan Svendsen

2 HEPATITT B En av verdens store pandemier med ca 1 million dødsfall pr år Ca 40% av verdens befolkning har vært smittet med HBV Størst utbredelse i Sørøst-Asia, Sør-Amerika, Midtøsten, Øst-Europa (deler av) samt tropisk Afrika Hepatocellulært carcinom er en av verdens 10 vanligste kreftformer og man regner med at ca 80% av disse skyldes HBV. LAV FOREKOMST I NORGE OG DEN VESTLIGE DEL AV VERDEN Hepatitt B I Rana

3 Utbredelse av hepatitt B 2003. Kart fra Verdens helseorganisasjon
(www.who.int/ith/en/) Oversiktskart verden Oversiktskart Hepatitt B I Rana

4 Transmisjonsraten er 10-30% etter stikkskade med kontaminert blod
HEPATITT B HBV-smitte i Norge vesentlig blant injiserende narkomane og deres sexualpartnere Også stor smittefare ved svangerskap og fødsel fra smitteførende mor til barn Uten neonatal profylakse vil ca 90% av barn født av HbsAg pos mor bli kroniske bærer i løpet av første leveåret Bærertilstand er vanligst hos adoptivbarn og innvandrere fra høyendemiske områder Transmisjonsraten er 10-30% etter stikkskade med kontaminert blod Hepatitt B I Rana

5 HEPATITT B Klinisk startforløp: 30 % vil få en asymtomatisk infeksjon
30% vil få influenzaliknende symptomer uten icterus 30% vil få hepatittsymptomer med forhøyede leverenzymer, lys avføring, mørk urin og icterus 90% av voksne vil være fullt restituert etter 4 mndr Fulminant leversvikt vil kunne inntre hos <1% 3-5% av voksne som smittes vil utvikle kronisk bærertilstand og av disse vil ca 15% over år kunne utvikle leverchirrose eller hepatocellulært carcinom Hepatitt B I Rana

6 ”AMFETAMINBY” Viktigste risikogruppe er injiserende narkomane
10-30% transmisjonsrate etter stikk med kontaminert sprøyte. Hepatitt B I Rana

7 Høy risiko for smitte fra mor til barn under svangerskap
og fødsel. Over 90% risiko for kronisk bærertilstand dersom ikke neonatal profylakse gis. Neonatal profylakse reduserer risiko for bærertilstand til <5 % Hepatitt B I Rana

8 Yrkesmessig risiko for stikkskader blant annet hos tannhelsearbeidere
Hepatitt B I Rana

9 Incidens av akutt hepatitt B i Norge i perioden 1992-2006
Hepatitt B I Rana

10 Incidens Akutt HBV 2007 – mai 2009
Hepatitt B I Rana

11 Forekomst av kronisk hepatitt B 2007 – mai 2009
Hepatitt B I Rana

12 Pressefokus Hepatitt B I Rana

13 Incidens av akutt heaptitt-B i Rana kommune i perioden
(tom april 2009) Hepatitt B I Rana

14 Pressefokus Hepatitt B I Rana

15 Rana kommune er en ”engenerasjons-kommune”
bygd opp rundt Norsk jernverk. Hepatitt B I Rana

16 1946:1500 innbyggere 1960:25000 innbyggere Hepatitt B I Rana

17 ”Rykte” at kommunen har mange personer med rus og psykiske problemer
Hepatitt B I Rana

18 2007: 6 nye tilfeller av akutt HBV-infeksjon (4 menn og 2 kvinner)
HBV-EPIDEMI I RANA 2007: 6 nye tilfeller av akutt HBV-infeksjon (4 menn og 2 kvinner) 5 av disse smittet ved sprøytemisbruk og en kvinne smittet heterosexuelt I 2007 totalt 14 nye tilfeller av akutt HBV-infeksjon i Nordland og 119 tilfeller i landet som helhet ”Motsatt” situasjon av ”toppårene 1998/99 der epidemien nå rammer Nordland og spes Rana mens situasjonen i landet for øvrig synes å være under kontroll Hepatitt B I Rana

19 HBV-EPIDEMI I RANA I 2008 meldt 11 tilfeller av akutt HBV-infeksjon i Rana I tillegg 5 tilfeller i Vefsn (”Rana-smitte”) De fleste smittet via sprøyter, 2 kvinner (hvorav 1 gravid) heterosexuelt smittet, samt en usikker (angitt yrkeseksposisjon) I tillegg meldt 6 kroniske HBV tilfeller i 2007 og 4 tilfeller i 2008. Hepatitt B I Rana

20 Publikumsfrykt Hepatitt B I Rana

21 Publikumsfrykt Hepatitt B I Rana

22 Neppe grunn til optimisme
Hepatitt B I Rana

23 HBV-EPIDEMI I RANA Noen konklusjoner Ikke funnet en enkelt smittekilde
Fokus på vaksinering har vært lavt de siste årene etter at det for noen år siden ble gjennomført vaksinasjonskampanje Flere av de smittede var ikke erkjente sprøytemisbrukere før HBV-infeksjonsdebut Den smittede kan ikke redegjøre for hvem vedkommende delte sprøyte med grunnet rusbetinget amnesi for det aktuelle tidsrom Den smittede ble påtvunget injeksjon med ukjent sprøyte Den smittede visste om at vedkommende var HBV bærer, men valgte likevel å bruke samme utstyr. Hepatitt B I Rana

24 HBV-EPIDEMI I RANA MEN NYTTER DET??? Tiltak
Skriftlig informasjon om situasjonen til fastlegene, rustjenesten og vaksinasjonskontor Fokus på vaksinering og smitteoppsporing Bruk av lokalpressen for å informere befolkningen og brukerne Møte med rustjenesten Skriftlig informasjon til misbrukere eks via rustjenesten, oppslag osv Økt fokus på vaksinering av kjente ikke-smittede misbrukere. Øke tilgangen til rent brukerutrtyr samt tilgangen på ”gulbokser” til brukt utstyr. Sprøyteautomat? MEN NYTTER DET??? Hepatitt B I Rana


Laste ned ppt "Hepatitt B i Rana kommune i perioden Smittevernlege Jan Svendsen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google