Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

10.05.10 Minoritetsrådgivere på videregående skoler Bidrar til at ME gjennomfører og består vgo Konkret rådgivning og oppfølging av enkeltelever Forebygge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "10.05.10 Minoritetsrådgivere på videregående skoler Bidrar til at ME gjennomfører og består vgo Konkret rådgivning og oppfølging av enkeltelever Forebygge."— Utskrift av presentasjonen:

1 10.05.10 Minoritetsrådgivere på videregående skoler Bidrar til at ME gjennomfører og består vgo Konkret rådgivning og oppfølging av enkeltelever Forebygge tvangsekteskap (TVE) Styrke skole/foreldre samarbeid Tettere samarbeid skole/offentlige hjelpeapparater og frivillige organisasjoner

2 Klikk for å redigere undertittelstil i malen 10.05.10 Frafall blant minoritetsspråklige elever på vgs Fakta: Innvandrergutter i videregåend Totalt begynte 1909 gutter på grunnkurs. 37 prosent av disse fullførte på normert tid. 9 prosent fullførte på mer enn normert tid. 7 prosent var fortsatt i videregående opplæring etter fem år. 11 prosent gikk opp til fagprøve, og strøk. 35 prosent av guttene sluttet underveis.

3 10.05.10 Sluttet underveis etter opprinnelseland Fra Nord-Amerika : 64 prosent (av tilsammen 11 gutter) sluttet. Fra Afrika : 48 prosent (av tilsammen 295 gutter) sluttet. Fra Sør- og Mellom-Amerika : 41 prosent (av 78 gutter) sluttet. Fra Asia, Tyrkia og Oseania : 34 prosent (av 1083 gutter) sluttet. Fra Europa : 30 prosent (av 442 gutter) sluttet. Kilde: SSB

4 10.05.10 Mulige årsaker til frafall blant minoritetsspråklige elever Berit Lødding forsker NIFU Step, 2003 Manglende norskkunnskaper/motivasjon Sosialt dårlig miljø Provokasjoner fra lærere (utrygghet i opplæringssituasjonen) Henger ikke med faglig Vage/uklare forestillinger om utdanning

5 10.05.10 Utfordringer og refleksjoner Alder/ ikke kunnskapsbasert skole system Lærene og skolens forventninger (for lavt ambisjonsnivå) Språklig tilrettelegging av undervisningen Manglende oppfølging fra foreldre Skoler manglende ressurser

6 10.05.10 Forslag til tiltak Bedre kartlegging av både språk og kunnskap Holdningsendring og kompetanseheving i skolen Tverrfaglig tilnærming til rådgivning Språklig tilrettelegging av undervisningen Bedre skole/hjemme samarbeid Synliggjøring av flerspråklighet

7 10.05.10 Kultur? ”Gjennom min holdning til den andre er jeg med på å bestemme hvilken vidde og farge hans verden får. Jeg er med på å gjøre det rommelig eller trang, lys eller mørk, mangfoldig eller kjedelig- ikke minst er jeg med på å gjøre den truende eller trygg. Ikke gjennom teorier eller anskuelser, men ganske enkelt gjennom min holdning” Knud Løgstrup: Den etiske fordring 1956

8 10.05.10 TUSEN TAKK FOR MEG


Laste ned ppt "10.05.10 Minoritetsrådgivere på videregående skoler Bidrar til at ME gjennomfører og består vgo Konkret rådgivning og oppfølging av enkeltelever Forebygge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google