Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Webpublisering 2004 - Kirsten Ribu - HiO1 Digital representasjon Om biter og bytes, tekst og tall Litt mer XHTML 30.08.2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Webpublisering 2004 - Kirsten Ribu - HiO1 Digital representasjon Om biter og bytes, tekst og tall Litt mer XHTML 30.08.2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Webpublisering Kirsten Ribu - HiO1 Digital representasjon Om biter og bytes, tekst og tall Litt mer XHTML

2 Webpublisering Kirsten Ribu - HiO2 I dag Tallsystemer Om biter og bytes: hvordan tall og tekst er representert i datamaskinen Flere tagger

3 Webpublisering Kirsten Ribu - HiO3 Biter og Bytes En bit (engelsk= bit) er en 1 eller en 0 Datamaskiner arbeider ofte med grupper på 8 biter. En slik gruppe på 8 biter kalles en byte. (Engelsk: ’bite’ = munnfull) Innholdet i en byte skrives enklest ned i form av to heksadesimale siffer. Eksempel: = A6

4 Webpublisering Kirsten Ribu - HiO4 Men først: Tallsystemer Titallsystemet Totallsystemet Oktale og heksadesimale tall

5 Webpublisering Kirsten Ribu - HiO5 Posisjonstallsystemer 10-talls-systemet er et posisjonssystem: = eller: = (3 x 104) + (4 x 103) + (5 x 102) + (6 x 101) + (7 x 100) Potenser av = = =10x10= =10x10x10= =10x10x10x10=10000

6 Webpublisering Kirsten Ribu - HiO6 Titallsystemet Vi leser tall fra høyre mot venstre, i motsetning til når vi leser tekst. I titallsystemet leser vi "egentlig" slik: Tallet 125 (etthundreogtjuefem) finner vi ved å legge sammen 5 enere + 2 tiere + 1 hundrer. For hver ny posisjon fra høyre mot venstre, multipliserer vi posisjonsverdien med ti ere100-ere10-ere1-ere 125 Posisjon: Verdi

7 Webpublisering Kirsten Ribu - HiO7 Totallsystemet I det binære tallsystemet har vi bare to ulike sifre, 0 og 1. Hver gang man flytter et siffer en posisjon mot venstre, multipliserer vi posisjonsverdien derfor med to. Tallet : Titall Posisjons nummer Verdi Dette binære tallet leser vi slik: 1 ener + 0 toere + 1 firer + 1 åtter + 0 seksten-er + 1 trettito-er, tilsammen 45 (i titallsystemet).

8 Webpublisering Kirsten Ribu - HiO8 Konvertering fra desimal til binær Eksempel: Konverter tallet 53 til et binærtall: 53 : 2 = 26 rest 1 26 : 2 = 13 rest 0 13 : 2 = 6 rest 1 6 : 2 = 3 rest 0 3 : 2 = 1 rest 1 1: 2 = 0 rest 1 Svar: 53 = M

9 Webpublisering Kirsten Ribu - HiO9 Konvertering forts. 53, største 2er-potens er 32 = 2 5, altså et bit i 5. posisjon 53 – 32 = 21 21, største 2er-potens er 16 = 2 4, altså et bit i 4. posisjon 21 – 16 = 5 5, største 2er-potens er 4 = 2 2, altså et bit i 2. posisjon 5 – 4 = 1 1, største 2er-potens er 1 = 2 0, altså et bit i 0. posisjon altså: 53 (10) = (2)

10 Webpublisering Kirsten Ribu - HiO10 Konvertering fra binære til desimale tall (1x2^5) + (1x2^4) + (0x2^3) +(1x2^2) + (0x2^1) +(1x2^0) (2) = 53 (10)

11 Webpublisering Kirsten Ribu - HiO11 Oktale og hexadesimale tall Det er tungvint og lett å gjøre feil når vi skriver en bitsekvens ved hjelp av 0 og 1. To mye brukte alternativer :  gruppere sammen bitene tre og tre og skrive ned de tilsvarende oktale verdiene. (Grunntall 8).  gruppere sammen bitene fire og fire, og skrive ned de tilsvarende heksadesimale verdiene. (Grunntall 16).

12 Webpublisering Kirsten Ribu - HiO12 Fra binær til oktal Eksempel: = Oktale tall begynner ofte med 0

13 Webpublisering Kirsten Ribu - HiO13 Fra binær til heksadesimal Eksempel: = 0x34A94F Heksadesimale tall skrives ofte med en ledende 0x

14 Webpublisering Kirsten Ribu - HiO14 Hva bruker vi dette til?

15 Webpublisering Kirsten Ribu - HiO15 Litt om Internett igjen: Addresser Hver eneste datamaskin og hver eneste ruter på Internett har en IP adresse som er 32 biter lang (IP versjon 4). Feks:: Hver eneste datamaskin har en unik MAC adresse – dvs en fysisk adresse som er brent inn på nettverkskortet. Adressen består av hexadesimale tall. For eksempel: 8:0:2b:e4:b1:2 – den lesbare utgaven av nettverksadressen (En binær adresse er ikke lesbar for oss mennesker, derfor brukes det hexadesimale tallet.)

16 Webpublisering Kirsten Ribu - HiO16 Litt mer om adresser IP adresser kan ikke brukes til å sende datapakker – maskinvaren forstår ikke Internettadresser. ’Address Resolution Protocol (ARP) (ARP) konverterer IP adresser til en MAC- adresse (maskinadresse) Denne mappingen lagres i en tabell. Man finner ut av MAC adressen og den tilsvarende IP adressen med kommandoen arp -a Internet addresse: Fysisk addresse: c-5a-cd-90

17 Webpublisering Kirsten Ribu - HiO17 Kommandoen arp -a arp -a Viser gjeldende ARP-adresser ved å kontrollere gjeldende protokolldata.

18 Webpublisering Kirsten Ribu - HiO18 Eksempel C:\Documents and Settings\kirsten ribu>arp -a Grensesnitt: x10003 Internett-adresse Fysisk adresse c0-02-ef-d3-8a Type dynamisk

19 Webpublisering Kirsten Ribu - HiO19 IP adresser På en Windows maskin: Kommanoen ’ipconfig’ gir Ip-adressen til maskinen du sitter ved, nettverksmasken og gatewayadressen = ruteren ut fra nettverket. IP-adresse …... : Nettverksmaske : Standard gateway :

20 Webpublisering Kirsten Ribu - HiO20 Datamaskiner forstår bare 1- ere og nuller: Konverter IP- adressen til et binært tall:

21 Webpublisering Kirsten Ribu - HiO21 Hvordan? IP adresser består av 32 biter, eller 4 ganger 8 biter. 89 = 89:2 = 44, rest 1 44:2 = 22, rest 0 22:2 = 11, rest 0 11:2 = 5, rest 1 5:2 = 2, rest 1 2:2 = 1, rest 0 1:2= 0, rest 1 Dvs: 0x2^7 + 1x2^6 + 0x2^5 + 0x2^4 + 1x2^3 + 1x2^2 + 0x2^1 + 1x2^0

22 Webpublisering Kirsten Ribu - HiO22 Oppgave Gjør om hele IP adresser til binære tall: = ? = ? = ?

23 Webpublisering Kirsten Ribu - HiO23 Sending av data fra maskin til maskin på Internett Vi sender egentlig en strøm av biter, Det er opp til programvaren hos mottakeren å sette bitene sammen til forståelige meldinger.

24 Webpublisering Kirsten Ribu - HiO24 Tekst TEGNSETT ASCII kode -Unicode

25 Webpublisering Kirsten Ribu - HiO25 Tegnsett Tegnsett er ikke det samme som alfabet Datamaskinen kan ”egentlig” bare tall Men vi bruker tall til å representere tegn og bokstaver Tegnsett er slik en tabell over et slikt sett av tegn og bokstaver og hvilke tall som representerer hvert tegn eller bokstav

26 Webpublisering Kirsten Ribu - HiO26 Tegnsett-standarder Moderne representasjoner bruker et fast antall bit for hvert tegn Vanlig brukte antall biter: 7 biter, 2 7 = 128 mulige kombinasjoner – ASCII, ISO biter, 2 8 = 256 mulige kombinasjoner – ASCII 8bit, ISO biter, 2 16 = mulige kombinasjoner – Unicode 32 biter, 2 32 = mulige kombinasjoner – Unicode, ISO 10646

27 Webpublisering Kirsten Ribu - HiO27 Representasjon av tegn Kode = Noe som representerer noe annet. Eksempel: ASCII-koden 0x41 = representerer tegnet A Kodetabell: En ordnet liste av koder og hva de representerer

28 Webpublisering Kirsten Ribu - HiO28 Et tegn kan vises på flere måter

29 Webpublisering Kirsten Ribu - HiO29 ASCII ASCII = American Standard Code for Information Interchange Opprinnelig: 7-biters koding Ble en standard i 1963 Kunne dengang bare kode det amerikanske alfabetet

30 Webpublisering Kirsten Ribu - HiO30 Kodepunkt Et tegns ”numeriske” verdi Eksempel: 0x41 er kodepunktet for A i ASCII

31 Webpublisering Kirsten Ribu - HiO31 ASCII kodetabell ASCII-koden 0x41 = representerer tegnet A

32 Webpublisering Kirsten Ribu - HiO32 Norsk ASCII Det var et problem med norske/nordiske tegn Dermed kom det en ny standard: ISO som inkluderer ÆØÅ - æøå

33 Webpublisering Kirsten Ribu - HiO33 ISO

34 Webpublisering Kirsten Ribu - HiO34 Utvidet ASCII Ny standard - ISO bits koding Gir 128 nye muligheter for tegn Det finnes flere varianter ISO mest brukt (Latin 1) Latin 1 inkluderer vesteuropeiske tegn

35 Webpublisering Kirsten Ribu - HiO35 ISO 8859

36 Webpublisering Kirsten Ribu - HiO36 I dag Unicode = ISO Får med ”alle tegn” i samme tegnsett

37 Webpublisering Kirsten Ribu - HiO37

38 Webpublisering Kirsten Ribu - HiO38 Litt flere tagger

39 Webpublisering Kirsten Ribu - HiO39 Generelt om lister Det finnes ulike typer lister: Uordnete lister. Det er lister der hvert strekpunkt starter med et standard tegn eller egendefinert ikon. Ordnete lister. Hvert strekpunkt er nummerert med med vanlige tall, romertall eller store eller små bokstaver. I tillegg kan alle listetyper blandes. Du kan ha uordnete eller ordnete lister som som igjen har underlister av ulik type.

40 Webpublisering Kirsten Ribu - HiO40 Uordnete lister En uordnet liste starter med og må avsluttes med. Mellom disse taggene starter og avslutter du strekpunktene med og. Slutt-taggen er valgfri i HTML siden vil starte et nytt strekpunkt uansett. I XHTML må den være med. Her har jeg lagt inn en uordnet underliste med underpunkter.  Punkt 1.  Punkt 2. Koden for denne delen kan du se her: Her har jeg lagt inn en uordnet underliste med underpunkter. Punkt 1. Punkt 2.

41 Webpublisering Kirsten Ribu - HiO41 Ordnete lister En ordnet liste starter med og må avsluttes med. Mellom disse taggene starter og avslutter du underpunktene med og. Slutt-taggen er valgfri i HTML siden vil starte et nytt underpunktpunkt uansett. I XHTML må den være med. Her har jeg lagt inn en ordnet underliste med underpunkter. Punkt 1. Punkt 2. Koden for denne delen kan du se på neste foil ->

42 Webpublisering Kirsten Ribu - HiO42 Eksempel: Her har jeg lagt inn en ordnet underliste med underpunkter. Punkt 1. Punkt 2.

43 Webpublisering Kirsten Ribu - HiO43 Tagger for fet, og kursiv skrift Tegntaggene for fet og kursiv skrift er og. Disse taggene må avsluttes med sluttaggene og der du vil gå tilbake til normal skrift igjen. Du kan få både fet og kursiv skrift med sekvensen, men da må rekkefølgen for sluttagene være. NB! Den som ble åpnet sist må lukkes først! Koden for fet, kursiv og fet og kursiv skrift kan du se her:  Koden for fet, kursiv og fet og kursiv skrift kan de se her.

44 Webpublisering Kirsten Ribu - HiO44 Hevet og senket skrift Taggene og gir hhv. senket og hevet skrift. Disse må avsluttes for å gå tilbake til normal skrift. Et eksempel kan være H 2 O og y = x 3 + 2x 2, og koden kan du se her:  H 2 O og y = 3 + 2x 2

45 Webpublisering Kirsten Ribu - HiO45 Pekere Taggen for pekere er Parameteret href forteller hvilket dokument som skal vises (avisen VG). Det som befinner seg mellom starttaggen og sluttaggen blir klikkbart og bringer deg til det nye dokumentet. Det blir mer om denne taggen senere. VG

46 Webpublisering Kirsten Ribu - HiO46 Neste gang Flere tagger: Pekere (lenker). Litt mer om tegn. Ukeoppgaver: (Publiser svarene på websiden din, bruk de taggene du har lært hittil):  Skriv kort om historien til Internett. Søk på nettet etter informasjon. Oppgi kilden(e) og lag peker (lenke) til websiden(e) du har hentet stoff fra.  Finn ut IP adressen på maskinen din på skolen eller hjemme Finn den fysiske adressen til datamaskinen du sitter ved.  Skriv ligningen 2x 3 + 5x 2 +6x = y. Bruk hevet skrift  Gjør følgende binærtall om til titall: , , , ,  Gjør følgende IP adresser om til binærtall: , , ,


Laste ned ppt "Webpublisering 2004 - Kirsten Ribu - HiO1 Digital representasjon Om biter og bytes, tekst og tall Litt mer XHTML 30.08.2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google