Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kirsten Ribu HiO 20051 Systemutvikling – LO 135A Høsten 2005 Kirsten Ribu.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kirsten Ribu HiO 20051 Systemutvikling – LO 135A Høsten 2005 Kirsten Ribu."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kirsten Ribu HiO 20051 Systemutvikling – LO 135A Høsten 2005 Kirsten Ribu

2 Kirsten Ribu HiO 20052 Hva er systemutvikling?  Systemutvikling handler mye om å lage beskrivelser  Systemutvikling baserer seg på bruk av modeller og metoder – systematisk arbeid (ingeniørprinsipper)  Planlegging og forutsigbarhet  Strukturering av prosesser  Kvalitetssikring

3 Kirsten Ribu HiO 20053 Innledning til kurset Pensum: Forelesningsfoiler, bøker, artikler Lærebøker: Gurholt & Hasle Systemutvikling Martin Fowler UML Distilled, Second (or third) edition, Addison-Wesley

4 Kirsten Ribu HiO 20054 Systemutvikling er også  en endringsprosess som omfatter både mennesker, organisasjoner og IT  bedriftspolitikk, ikke bare teknologi

5 Kirsten Ribu HiO 20055 Hva omhandler faget?  Teorier, metoder og verktøy for følgende:  Spesifikasjon  Design  Konstruksjon  Vedlikehold av programvaresystemer

6 Kirsten Ribu HiO 20056 Læringsmål Ferdigheter og evalueringskompetanse innen:  Prosjektplanlegging og prosjektgjennomføring  Beskrivelse av krav ved hjelp av Use Cases (bruksmønstre)  Utarbeidelse av designmodeller ved hjelp av objekt-orientert design  Bruk av verktøy

7 Kirsten Ribu HiO 20057 Ellers får vi mangel på styring …….. ( Spaghetti-kode )  Systemet viser tegn på uregulert vekst, gjentatte og kostbare reparasjoner.  Informasjonen flyter åpent mellom deler av systemet som er fjernt fra hverandre  Noen ganger er all informasjon global eller redundant

8 Kirsten Ribu HiO 20058 Farer i utviklingsprosessen – prototyping ’Bruk og kast’ kode Noen ganger oppstår store, kaotiske systemer på bakgrunn av bruk-og- kast kode Bruk-og-kast har til hensikt å bli brukt en gang – prototyping for klargjøring av krav f.eks. Fare: Å sette prototypen i produksjon

9 Kirsten Ribu HiO 20059 Systemutviklingsprinsipper  Oppsplitting i delproblemer  Strukturer som letter samarbeid (feks faseinndeling og kodestandarder)  Strukturer som motvirker typiske “svakheter” hos mennesker (f eks at vi har lett for å gyve løs på problemløsningen før problemet er forstått)  Strukturer som forenkler gjenbruk av erfaringer (f eks gjennom at alle bruker samme utviklingsmodell, kodestandard og mal for prosjektplan).

10 Kirsten Ribu HiO 200510 Eksempel – use case modellen Timebestillingssystem Grensesnitt Aktør Use case

11 Kirsten Ribu HiO 200511 Designmodell Klasse Aggregering Assosiasjon Navigering

12 Kirsten Ribu HiO 200512 Arkitektur: 3 lags arkitektur (Microsoft eksempel)

13 Kirsten Ribu HiO 200513 Microsoft.NET arkitekturen

14 Kirsten Ribu HiO 200514 Evaluering  Flere deloppgaver: Et utvalg av ukeoppgavene Prosjektinnleveringer – delleveranser Produktrapport (gruppeinnlevering) – teller 50% Prosessrapport (individuell innlevering) teller 50%  Studentevaluering av kurset: fortløpende tilbakemelding på forelesninger, et evalueringsskjema på slutten av kurset.

15 Kirsten Ribu HiO 200515 Spørsmål? ?


Laste ned ppt "Kirsten Ribu HiO 20051 Systemutvikling – LO 135A Høsten 2005 Kirsten Ribu."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google