Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alvsvåg, Herdis 20051 Dannelse i møte med operasjonspasienten NSF – Oslo 14.12.05.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alvsvåg, Herdis 20051 Dannelse i møte med operasjonspasienten NSF – Oslo 14.12.05."— Utskrift av presentasjonen:

1 Alvsvåg, Herdis 20051 Dannelse i møte med operasjonspasienten NSF – Oslo 14.12.05

2 Alvsvåg, Herdis 20052 Disposisjon  Omsorg, skjønn og danning  Danningskriterier  Danning i helsevesenet  Hvordan kan danning komme til uttrykk på operasjonsavdelingen?

3 Alvsvåg, Herdis 20053 Menneskelige møter er sårbare: Kroppen berøres …  Kroppen sanser, forstår og berøres  Vi berøres av hverandres toner og stemninger  Kroppens sanselighet, medfølelse og refleksjon er grunnlaget for å forstå den andre  Kroppen mottar inntrykk og den uttrykker seg  Vi berører og berøres  Vi setter farge på hverandres tilværelse  Av nevnte grunner er danning så viktig

4 Alvsvåg, Herdis 20054 Ansiktet (kroppen) sier  Jeg er noen, ikke noe  Jeg er sårbar  Jeg er liksom du  Jeg er mer  Hva når operasjonspasientens ansikt er dekket eller kroppen sover?

5 Alvsvåg, Herdis 20055 Menneskelige møter er sårbare Alltid med i møter:  Livsforløp, en livshistorie, en personlig bakgrunn  Selvoppfattelse, hvem er jeg?, hva vil jeg?, hva kan jeg?  Livssituasjon, hvilke muligheter og hvilke begrensninger?

6 Alvsvåg, Herdis 20056 Omsorg  Relasjonell  Moralsk  Praktisk  Gitt at vi tar utgangspunkt i en riktig bedømmelse av pasientens situasjon kan vi aldri gi for mye omsorg!  Vi kan gi både for lite og for mye pleie og behandling.

7 Alvsvåg, Herdis 20057 Omsorg – personorientert profesjonalitet  Omsorg er en fundamental forutsetning for våre liv  Omsorgen er relasjonell, praktisk og moralsk på samme tid  Engasjement og forpliktelse sentralt  Omsorgen er orientert mot den andre

8 Alvsvåg, Herdis 20058 Skjønn  Allment skjønn  Faglig skjønn  Klinisk skjønn  Skjønn vil ikke si å følge eksakte anvisninger, men skjønnet søker å ivareta det riktige og beste i enkeltsituasjonen

9 Alvsvåg, Herdis 20059 Aristoteles inndeling av den menende sjelen  ”Det som ikke kan være annerledes”  ”Det som kan være annerledes”

10 Alvsvåg, Herdis 200510 Aristoteles  Fagområder  Theoria (viten, vite at)  Poiesis (framstilling, vite hvordan)  Praxis (mennesker og politikk, handling, kjenne det riktige)  Dyder  Episteme (invariabel)  Techne (Håndverk, kunst)  Fronesis (Etikk, analyse av verdier, handler om mennesker og politikk)

11 Alvsvåg, Herdis 200511 Fronesis – Skjønn – ”Det som kan være annerledes”  Klokskap  Overveielser  Erfaringer  Tid  Skjønn  Forstand  Fornuft  Oppfinnsomhet  Godhet  Å overveie vel er å komme fram til det riktige mht ”det gagnlige, til midlene, til måten og tiden”

12 Alvsvåg, Herdis 200512 Hva fordrer et faglig skjønn?  Oppmerksomhet  Sanselig tilstedeværelse  Kunnskaper  Erfaringer  Samarbeid med Medskjønnere Ting  Åpen og personlig tilstedeværelse  Engasjement  Tid  Rom  Stillhet  Ettertenksomhet

13 Alvsvåg, Herdis 200513 Skjønn  Skjønn brukes i saker der det kan herske usikkerhet  Utøves i situasjoner der det ikke kan gis eksakte lover og regler  Vurdere enkeltsituasjoner og handle slik at det som regler, normer og lover skal ta vare på, blir realisert  Skjønnet må ha et rom å røre seg i  Skjønnet får rom når en både er bunden av normer og har en distanse til dem

14 Alvsvåg, Herdis 200514 Danning, dannelse, ”Bildung”  ”Bildung” har rot i ordet billede, religiøst Guds billede  Danning henviser derfor til et bilde, et for-bilde  Dannelse dreier seg om det som gjør mennesket til person  Det dreier seg om en person som forstår, kan og vil, som etterprøver og som har mot til å gjøre det som er nødvendig  Dannelse kan bety både å ”danne” og ”forme”, og det kan bety ”skikkelsen” eller resultatet av dannelsesprosessen.

15 Alvsvåg, Herdis 200515 Dannelsesteoretisk treenighet  Menneskets forhold til seg selv, - selvdannelse Selvbestemmelse, frihet, autonomi, myndighet, fornuft og selvaktivering  Menneskets forhold til verden Humanitet, menneskehet og menneskelighet, verden, allmennhet, objektivitet  Menneskets forhold til samfunnet Subjektets relasjon til det kulturelle, det sosiale og politisk fellesskap  (Kilde: Dannelsens forvandlinger, 2003)

16 Alvsvåg, Herdis 200516 Hans Skjervheim (1926-1999)  Visdommen kommer til syne gjennom et sikkert omdømme  Livet må føres  Hvordan livet bør leves er et moralsk spørsmål

17 Alvsvåg, Herdis 200517 Johann Gottfried Herder (1744-1803)  Dannelsens mål er humanitet  Personlighetsdannelse viktig Selvdisiplin Konsentrasjon Dømmekraft

18 Alvsvåg, Herdis 200518 Eduard Spranger (1882-1963)  Oppdragelse til frihet og demokrati  Sentrale momenter Kritisk tenkning Arbeid Ansvarsbevissthet Selvkritikk Kjærlighet

19 Alvsvåg, Herdis 200519 Martin Buber (1878-1965)  ”vesensmennesket”  ”billedmennesket”  Dannelse er vekst gjennom alt som møter oss  Møtene med mennesker, dyr og natur danner oss  Både kulturen og naturen taler til oss og får oss i tale  Distansen, en indre grense, er forutsetningen for fruktbar nærhet og åpenhet

20 Alvsvåg, Herdis 200520 Michel Foucault (1926-1984)  Det modne myndige mennesket anvender sin egen fornuft uten andres ledelse  Opptatt av spillet mellom jeg og den andre, mellom selvdannelsen og samfunnsdannelsen  Vi er ikke bare et produkt av strukturer, vi har også et frihetspotensiale  Det er mellom mennesker og mellom strukturer dannelsen, formingen finner sted  Vi forholder oss til ulike målestokker; kulturelle, politiske, sosiale, faglige og etiske  Vi kan handle fritt og selvpålagt, og vi kan gjøre motstand  Etikk er den måte friheten forvaltes på

21 Alvsvåg, Herdis 200521 Paul Ricoeur (1913-2005)  For å respektere og akte andre, må vi også respektere og akte oss selv  Sette oss inn i andres sted, som om…  Den andres appell til meg om …, og mitt ansvar for den andre  Etikken skal tilsikte det gode liv med og for den andre i rettferdige institusjoner

22 Alvsvåg, Herdis 200522 Dannelsens målestokker – Moralske dyder - Aristoteles  Mot ( middelveien mellom fryktsomhet og dristighet)  Måtehold (middelveien mellom tøylesløshet og ufølsomhet)  Raushet (middelveien mellom gjerrighet og overdådighet)  Storslåtthet (middelveien mellom smålighet og ødselhet)  Mildhet (middelveien mellom hissighet og langmodighet)  Vennlighet (middelveien mellom vranghet og smiger)  Beskjedenhet (middelveien mellomskamløshet og uanselighet)  Oppbrakthet (middelveien mellom skadefryd og misunnelighet)  Æresfølelse (middelveien mellom æreskjærhet og ærgjerrighet)  Stolthet (passe ydmykhet og en myndig selvfølelse)

23 Alvsvåg, Herdis 200523 Dannelsens målestokker – Dannelseskriterier – von Henting (1925)  Avsky og motverge mot umenneskelighet  Sans for lykke  Evne og vilje til å gjøre seg forståelig  Bevissthet om det historiske ved sin eksistens  Åpenhet overfor de siste spørsmål  Vilje til å ta ansvar for seg selv og i samfunnet

24 Alvsvåg, Herdis 200524 Dannelse i helsevesenet?  Respekt  Verdighet  Kommunikasjon  Kyndig omsorg  Humør og humor

25 Alvsvåg, Herdis 200525 Samtale  Hvordan bidra til at omsorg, skjønn og dannelse kommer til uttrykk i en operasjonsavdeling?  Hva kan dannelse i en operasjonsavdeling være?  Finner vi manglende dannelse i en operasjonsavdeling?


Laste ned ppt "Alvsvåg, Herdis 20051 Dannelse i møte med operasjonspasienten NSF – Oslo 14.12.05."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google