Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dannelse i møte med operasjonspasienten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dannelse i møte med operasjonspasienten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dannelse i møte med operasjonspasienten
NSF – Oslo Alvsvåg, Herdis 2005

2 Disposisjon Omsorg, skjønn og danning Danningskriterier
Danning i helsevesenet Hvordan kan danning komme til uttrykk på operasjonsavdelingen? Alvsvåg, Herdis 2005

3 Menneskelige møter er sårbare: Kroppen berøres …
Kroppen sanser, forstår og berøres Vi berøres av hverandres toner og stemninger Kroppens sanselighet, medfølelse og refleksjon er grunnlaget for å forstå den andre Kroppen mottar inntrykk og den uttrykker seg Vi berører og berøres Vi setter farge på hverandres tilværelse Av nevnte grunner er danning så viktig Alvsvåg, Herdis 2005

4 Ansiktet (kroppen) sier
Jeg er noen, ikke noe Jeg er sårbar Jeg er liksom du Jeg er mer Hva når operasjonspasientens ansikt er dekket eller kroppen sover? Alvsvåg, Herdis 2005

5 Menneskelige møter er sårbare Alltid med i møter:
Livsforløp, en livshistorie, en personlig bakgrunn Selvoppfattelse, hvem er jeg?, hva vil jeg?, hva kan jeg? Livssituasjon, hvilke muligheter og hvilke begrensninger? Alvsvåg, Herdis 2005

6 Omsorg Relasjonell Moralsk Praktisk
Gitt at vi tar utgangspunkt i en riktig bedømmelse av pasientens situasjon kan vi aldri gi for mye omsorg! Vi kan gi både for lite og for mye pleie og behandling. Alvsvåg, Herdis 2005

7 Omsorg – personorientert profesjonalitet
Omsorg er en fundamental forutsetning for våre liv Omsorgen er relasjonell, praktisk og moralsk på samme tid Engasjement og forpliktelse sentralt Omsorgen er orientert mot den andre Alvsvåg, Herdis 2005

8 Skjønn Allment skjønn Faglig skjønn Klinisk skjønn
Skjønn vil ikke si å følge eksakte anvisninger, men skjønnet søker å ivareta det riktige og beste i enkeltsituasjonen Alvsvåg, Herdis 2005

9 Aristoteles inndeling av den menende sjelen
”Det som ikke kan være annerledes” ”Det som kan være annerledes” Alvsvåg, Herdis 2005

10 Aristoteles Fagområder Dyder Theoria (viten, vite at)
Poiesis (framstilling, vite hvordan) Praxis (mennesker og politikk, handling, kjenne det riktige) Dyder Episteme (invariabel) Techne (Håndverk, kunst) Fronesis (Etikk, analyse av verdier, handler om mennesker og politikk) Alvsvåg, Herdis 2005

11 Fronesis – Skjønn – ”Det som kan være annerledes”
Klokskap Overveielser Erfaringer Tid Skjønn Forstand Fornuft Oppfinnsomhet Godhet Å overveie vel er å komme fram til det riktige mht ”det gagnlige, til midlene, til måten og tiden” Alvsvåg, Herdis 2005

12 Hva fordrer et faglig skjønn?
Oppmerksomhet Sanselig tilstedeværelse Kunnskaper Erfaringer Samarbeid med Medskjønnere Ting Åpen og personlig tilstedeværelse Engasjement Tid Rom Stillhet Ettertenksomhet Alvsvåg, Herdis 2005

13 Skjønn Skjønn brukes i saker der det kan herske usikkerhet
Utøves i situasjoner der det ikke kan gis eksakte lover og regler Vurdere enkeltsituasjoner og handle slik at det som regler, normer og lover skal ta vare på, blir realisert Skjønnet må ha et rom å røre seg i Skjønnet får rom når en både er bunden av normer og har en distanse til dem Alvsvåg, Herdis 2005

14 Danning, dannelse, ”Bildung”
”Bildung” har rot i ordet billede, religiøst Guds billede Danning henviser derfor til et bilde, et for-bilde Dannelse dreier seg om det som gjør mennesket til person Det dreier seg om en person som forstår, kan og vil, som etterprøver og som har mot til å gjøre det som er nødvendig Dannelse kan bety både å ”danne” og ”forme”, og det kan bety ”skikkelsen” eller resultatet av dannelsesprosessen. Alvsvåg, Herdis 2005

15 Dannelsesteoretisk treenighet
Menneskets forhold til seg selv, - selvdannelse Selvbestemmelse, frihet, autonomi, myndighet, fornuft og selvaktivering Menneskets forhold til verden Humanitet, menneskehet og menneskelighet, verden, allmennhet, objektivitet Menneskets forhold til samfunnet Subjektets relasjon til det kulturelle, det sosiale og politisk fellesskap (Kilde: Dannelsens forvandlinger, 2003) Alvsvåg, Herdis 2005

16 Hans Skjervheim ( ) Visdommen kommer til syne gjennom et sikkert omdømme Livet må føres Hvordan livet bør leves er et moralsk spørsmål Alvsvåg, Herdis 2005

17 Johann Gottfried Herder (1744-1803)
Dannelsens mål er humanitet Personlighetsdannelse viktig Selvdisiplin Konsentrasjon Dømmekraft Alvsvåg, Herdis 2005

18 Eduard Spranger (1882-1963) Oppdragelse til frihet og demokrati
Sentrale momenter Kritisk tenkning Arbeid Ansvarsbevissthet Selvkritikk Kjærlighet Alvsvåg, Herdis 2005

19 Martin Buber (1878-1965) ”vesensmennesket” ”billedmennesket”
Dannelse er vekst gjennom alt som møter oss Møtene med mennesker, dyr og natur danner oss Både kulturen og naturen taler til oss og får oss i tale Distansen, en indre grense, er forutsetningen for fruktbar nærhet og åpenhet Alvsvåg, Herdis 2005

20 Michel Foucault ( ) Det modne myndige mennesket anvender sin egen fornuft uten andres ledelse Opptatt av spillet mellom jeg og den andre, mellom selvdannelsen og samfunnsdannelsen Vi er ikke bare et produkt av strukturer, vi har også et frihetspotensiale Det er mellom mennesker og mellom strukturer dannelsen, formingen finner sted Vi forholder oss til ulike målestokker; kulturelle, politiske, sosiale, faglige og etiske Vi kan handle fritt og selvpålagt, og vi kan gjøre motstand Etikk er den måte friheten forvaltes på Alvsvåg, Herdis 2005

21 Paul Ricoeur ( ) For å respektere og akte andre, må vi også respektere og akte oss selv Sette oss inn i andres sted, som om… Den andres appell til meg om …, og mitt ansvar for den andre Etikken skal tilsikte det gode liv med og for den andre i rettferdige institusjoner Alvsvåg, Herdis 2005

22 Dannelsens målestokker – Moralske dyder - Aristoteles
Mot (middelveien mellom fryktsomhet og dristighet) Måtehold (middelveien mellom tøylesløshet og ufølsomhet) Raushet (middelveien mellom gjerrighet og overdådighet) Storslåtthet (middelveien mellom smålighet og ødselhet) Mildhet (middelveien mellom hissighet og langmodighet) Vennlighet (middelveien mellom vranghet og smiger) Beskjedenhet (middelveien mellomskamløshet og uanselighet) Oppbrakthet (middelveien mellom skadefryd og misunnelighet) Æresfølelse (middelveien mellom æreskjærhet og ærgjerrighet) Stolthet (passe ydmykhet og en myndig selvfølelse) Alvsvåg, Herdis 2005

23 Dannelsens målestokker – Dannelseskriterier – von Henting (1925)
Avsky og motverge mot umenneskelighet Sans for lykke Evne og vilje til å gjøre seg forståelig Bevissthet om det historiske ved sin eksistens Åpenhet overfor de siste spørsmål Vilje til å ta ansvar for seg selv og i samfunnet Alvsvåg, Herdis 2005

24 Dannelse i helsevesenet?
Respekt Verdighet Kommunikasjon Kyndig omsorg Humør og humor Alvsvåg, Herdis 2005

25 Samtale Hvordan bidra til at omsorg, skjønn og dannelse kommer til uttrykk i en operasjonsavdeling? Hva kan dannelse i en operasjonsavdeling være? Finner vi manglende dannelse i en operasjonsavdeling? Alvsvåg, Herdis 2005


Laste ned ppt "Dannelse i møte med operasjonspasienten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google