Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DET LEVENDE UNIVERSITET LEGG TIL UNDERTILTTEL HER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DET LEVENDE UNIVERSITET LEGG TIL UNDERTILTTEL HER."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 DET LEVENDE UNIVERSITET LEGG TIL UNDERTILTTEL HER

3 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 3 DET LEVENDE UNIVERSITET UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP  Ledende internasjonalt utdannings- og forskningsmiljø - vekt på samvirke mellom naturvitenskap, teknologi og samfunnsfag  Bidrar til å løse dagens og framtidens utfordringer - innen landbruksproduksjon, miljø- og arealforvaltning og næringsutvikling

4 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 4 DET LEVENDE UNIVERSITET UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP  Den høiere Landbrugsskole paa Aas: 1859  Norges landbrukshøgskole: 1897 –Norges første vitenskapelige høgskole med rett å tildele doktorgrader  Universitet: 01. 01. 2005  3150 studenter  430 doktorgradsstudenter  940 ansatte - derav 495 vitenskapelige  Tilbyr to-, tre- og fem-årige studier

5 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 5

6 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 6 DET LEVENDE UNIVERSITET ENHETER VED UNIVERSITETET Institutter:  Økonomi og ressursforvaltning  Landskapsplanlegging  Plante- og miljøvitenskap  Naturforvaltning  Husdyr- og akvakulturvitenskap  Matematiske realfag og teknologi  Kjemi, bioteknologi og matvitenskap  Internasjonale miljø­ og utviklingsstudier (Noragric)

7 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 7 DET LEVENDE UNIVERSITET ENHETER VED UNIVERSITETET Sentre:  Senter for husdyrforsøk (SHF)  Senter for klimaregulert planteforskning (SKP)  Senter for etter­ og videreutdanning (SEVU)  Aquaculture Protein Centre (APC)  Centre for Integrative Genetics (Cigene) UMB er også medeier i et forskningssenter på Campus Ås:  Norsk senter for bioenergiforskning

8 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 8 DET LEVENDE UNIVERSITET STUDIER UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til bærekraftig utvikling. Utdanningen skal ha et tydelig internasjonalt perspektiv.  Strategisk plan 2005 -2008

9 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 9 DET LEVENDE UNIVERSITET STUDIER  Årlig studerer om lag 3150 studenter ved UMB  17 bachelor- og 43 masterprogram  Teoretisk og vitenskapelig utdanning med vekt på praktiske og eksperimentelle øvelser  Etter fullført studium tildeles bachelor- og mastergrad. Andre program:  3-årig forskerutdanning (PhD)  Praktisk pedagogisk utdanning  Grunnstudiet, videreutdanning m.m.

10 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 10 DET LEVENDE UNIVERSITET ANTALL STUDENTER HØST 2008  Bachelor - 950  Master - 1850  PPU, grunnstudiet, utveksling og videreutdanning – 350  Forskerutdanning - 380

11 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 11 DET LEVENDE UNIVERSITET STUDIER VED UNIVERSITETET  Matematikk og statistikk  Matvitenskap  Mikrobiologi  Miljø og naturressurser  Miljøfysikk  Naturbasert reiseliv  Naturforvaltning  Plantevitenskap  Ressursforvaltning  Samfunnsøkonomi  Skogfag  Utviklingsstudier  Ressursforvaltning  Teknologi (siv.ing.)  Utviklingsstudier  Økologi og naturforvaltning  Økonomi (siviløkonom)  Akvakultur  Arealplanlegging  Bioinformatikk  Biologi  Bioteknologi  By- og regionplanlegging  Eiendomsfag/utvikling  Entreprenørskap og innovasjon  Folkehelsevitenskap  Fornybar energi  Geomatikk  Husdyrvitenskap  Informatikk  Kjemi  Landskapsarkitektur  Landskapsingeniør  Lektorutdanning

12 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 12 DET LEVENDE UNIVERSITET INTERNASJONALE STUDIER  16 prosent av studentene har utenlandsk statsborgerskap  20 prosent av studentene studerer en periode i utlandet  38 prosent av emnetilbudet ved UMB tilbys på engelsk  Bredt samarbeid med omkring 93 utenlandske universiteter  Eget institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, NORAGRIC

13 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 13 DET LEVENDE UNIVERSITET ENGELSKSPRÅKLIGE to-årige MASTERPROGRAM  Agroecology  Animal Breeding and Genetics  Aquaculture  Computational Biology  Development and Natural Resource Economics  Development Studies  Ecology  Feed Manufacturing Technology  International Environmental Studies  Plant Science  Radioecology

14 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 14 DET LEVENDE UNIVERSITET HVOR KOMMER STUDENTENE FRA (høst 2007)

15 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 15 DET LEVENDE UNIVERSITET DESTINASJONER FOR UTVEKSLING (2005 – 2007)

16 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 16 DET LEVENDE UNIVERSITET UNIKT SOSIALT MILJØ  Oversiktlig studentmiljø  Alle får tilbud om hybel første studieår  Studentsamfunnet  Aud Max – konsertarena  70 forskjellige lag og foreninger  ”Uka i Ås” hvert annet år  Egen idrettspark og idrettshall  Omfattende idrettstilbud  Lysløype  Nasjonalt roanlegg

17 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 17 DET LEVENDE UNIVERSITET FORSKNING OG UTDANNING UMB skal være i forskningsfronten innen sine kjerneområder og aktivt stimulere til tverrvitenskapelig forskning innen mat, natur og helse. Forskerutdanningen skal være prioritert.  Strategisk plan 2005 -2008

18 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 18 DET LEVENDE UNIVERSITET FORSKNING  Sterk kobling mellom forskning og undervisning  Ansvar for langsiktig grunnleggende forskning Satsingsområder:  Akvakultur  Bioteknologi  Helse  Mat  Miljø  Næringsutvikling

19 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 19 DET LEVENDE UNIVERSITET FORMIDLING OG SAMFUNNSKONTAKT UMB skal profilere seg som en levende institusjon innen forskning og utdanning, og bidra til at forskningsresultater blir kjent og kommer samfunnet til gode  Strategisk plan 2005 -2008 Det bærende elementet i universitetets logo er "liv". Hver dag har sitt eget biogram. Akkurat som universitetet arbeider med det "levende", er vår logo også det.

20 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 20 FORMIDLING  Oppslag om UMB i media

21 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 21 DET LEVENDE UNIVERSITET PARKEN  UMBs aktiviteter er plassert i vakre omgivelser  UMBs eiendom omfatter 6000 dekar hvorav parken utgjør 600  Parken er i nyklassisistisk stil og av nasjonal kulturhistorisk verdi  1400 ulike arter vokser på området  Av spesiell interesse: > Magnoliablomstring i mai > Rhododendronblomstring i juni

22

23 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 23 DET LEVENDE UNIVERSITET CAMPUS ÅS  En rekke fagmiljøer er lokalisert i tilknytning til UMB, og beskrives som Campus Ås.  Største biovitenskapelige utdannings- og forskningsmiljø i Norge.  900 vitenskapelige årsverk, og omsetning 1,2 milliard kr. Institusjoner:  UMB  Nofima Mat  Nofima Marin  Bioforsk  Skog og landskap  Bioparken

24 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 24 DET LEVENDE UNIVERSITET ØKONOMISKE HOVEDTALL Total omsetning (2008): 882 mill. kr. Herunder:  Utdannings- og forskningsdept. : 653 mill.  Norges forskningsråd: 113 mill.  Oppdrag statlige etater: 50 mill.  Oppdrag næringsliv/privat: 48 mill.  Oppdrag utenlandske: 12 mill.  EU-finansiering: 6 mill.

25 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 25 DET LEVENDE UNIVERSITET ALLIANSER OG SAMARBEID  Matalliansen (UMB og Nofima Mat)  Akvaforsk-alliansen (Nofima Mat, Nofima Marin og UMB)  Universitets-alliansen (UMB, UiO, HiO og HiAk)  Trippelalliansen (UMB, NVH og UiO)  Allianse for utviklingssamarbeid - UMB (Noragric), Bioforsk og Skog og landskap  Oslofjord-alliansen - Regionalt samarbeid mellom UMB, HiBu, HiVe og HiØ  NOVA - Nordisk skogbruks-, veterinær- og landbruksuniversitet  Avtale om strategisk samarbeid - UMB /NVH og Norges bondelag, Norsk bonde- og småbrukarlag og Norsk landbrukssamvirke

26 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no 26 DET LEVENDE UNIVERSITET OM PRESENTASJONEN  Oppdatert 13. august 2009  Etter å ha lest denne siden kan du slette den eller fylle inn dine kontaktdata.  cecilie.mathiesen@umb.no  Presentasjonen er laget av Kommunikasjonsavdelingen  Oppdaterte versjoner finnes på: http://www.umb.no/om- umb/artikkel/umb-presentasjonerhttp://www.umb.no/om- umb/artikkel/umb-presentasjoner  En kortfattet og generell presentasjon av UMB  Finnes i en norsk og engelsk versjon  Kommentarer og forslag til forbedringer sendes >> henrik.mikkelsen@umb.nohenrik.mikkelsen@umb.no  Kan suppleres av den enkelte avdeling eller institutt


Laste ned ppt "DET LEVENDE UNIVERSITET LEGG TIL UNDERTILTTEL HER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google