Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KondensatorKondensator. Kondensator Anvendelser En kondensator er en elektronisk komponent som i prinsippet består av to ledere kalt kondensatorplater,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KondensatorKondensator. Kondensator Anvendelser En kondensator er en elektronisk komponent som i prinsippet består av to ledere kalt kondensatorplater,"— Utskrift av presentasjonen:

1 KondensatorKondensator

2 Kondensator Anvendelser En kondensator er en elektronisk komponent som i prinsippet består av to ledere kalt kondensatorplater, isolert fra hverandre ved luft eller et såkalt dielektrikum (eks, lag av impregnert papir, glimmer, glass eller keramikk. En kondensator lagrer energi i et elektrisk felt mellom to vanligvis metalliske ‘plater’ med motsatt like stor ladning. Legges en spenning mellom platene, opptar kondensatoren en viss ladning avhengig av platenes størrelse, avstanden mellom dem og dielektrikumet mellom dem. En kondensator vil hindre likestrøm (DC) å passere siden de to tilkoblingspunktene til kondensatoren ikke har ledende kontakt. Når en kondensator utsettes for vekselstrøm, vil kondensatoren med tilhørende system oppføre seg som en svingekrets og kan på den måten benyttes til å forme ulike elektriske signaler. I signalsammenheng benyttes en kondensator til filtrering av elektriske signaler. Et filter som fjerner høye frekvenser (glatting, ofte fjerning av støy) kalles et lavpassfilter. Et filter som fjerner lave frekvenser kalles et høypassfilter Elektriske kondensatorer er viktige komponenter i elektriske instrumenter, filterkretser og forsterkere, og har mange anvendelser i telefon- og radioteknikk, måleteknikk osv. +Q-Q

3 Kondensator Kapasitans +Q-Q Kapasitans Forholdet mellom ladning og spenning på en kondensator kalles for kapasitansen til kondensatoren.

4 Kondensator Kapasitans til en platekondensator ++++ + + ---- - - E

5 Kondensator Kapasitans til en kulekondensator -Q +Q

6 Kondensator Kapasitans til en sylinderkondensator

7 Kondensator Serie/Parallell +Q -Q +Q C1C1 C2C2 -Q C +Q 1 -Q 2 -Q 1 +Q 2 C1C1 C2C2 V +Q -Q C V1V1 V2V2 V V V SerieParallell

8 Kondensator Serie/Parallell - Eks C 1 = 2F V = 10 V C 2 = 8F C 3 = 0.4F C 12 V = 10 V C 3 = 0.4F C 123 V = 10 V Bestem resultant-kapasitansen. Bestem ladningen på hver av kondensatorene. Definisjon av kapasitans Parallell Serie

9 Kondensator Energi q C v Energitetthet i platekondensator

10 Kondensator Dielektrikum [1/2] Plassering av et dielektrikum mellom kondensatorplatene fører til at spenningen mellom platene avtar. Dette skyldes at dielektrikumet blir polarisert. Dermed minker E-feltet mellom platene. Spenningen avtar, ladningen er konstant. Dielektrisitetskonstant Permittivitet for dielektrikum Platekondensator

11 Kondensator Dielektrikum [2/2] Kapasitans Energitetthet Platekondensator Kulekondensator Sylinderkondensator

12 ENDEND


Laste ned ppt "KondensatorKondensator. Kondensator Anvendelser En kondensator er en elektronisk komponent som i prinsippet består av to ledere kalt kondensatorplater,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google