Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektrisitet  Elektrisiteten finnes i naturen  Ingen form eller farge  Moderne oppfinnelser er avhengige av elektrisk strøm  Det er hundre år siden.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektrisitet  Elektrisiteten finnes i naturen  Ingen form eller farge  Moderne oppfinnelser er avhengige av elektrisk strøm  Det er hundre år siden."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektrisitet  Elektrisiteten finnes i naturen  Ingen form eller farge  Moderne oppfinnelser er avhengige av elektrisk strøm  Det er hundre år siden vi tok i bruk elektrisiteten til praktiske ting. Fikk den til å bevege seg gjennom ledninger  Den nyttige elektrisiteten: elektrisitet i bevegelse! Bevegelses energi til elektrisk energi

2 Elektrisistet  99 % av all elektrisitet i Norge kommer fra vannkraftverk.  Vannkraftverk (vannet har kraft i seg). I dag mer vanlig å kalle det energiverk siden det er energi som produseres  Vannkraft er egentlig solenergi siden sola kontrollerer vannets kretsløp Vemork kraftverk i Rjukan

3  Batterier -energiverk i miniatyr -energiverk i miniatyr  Strømmen overfører energi fra batteriene til lyspæra  Den elektriske strømmen = energibærer strømmen = energibærer  Batterier og lyspærer har to tilkoblingspunkter  For at pæra skal lyse, må strømkretsen være sammenhengende og gå i ring. Vi har en sluttet strømkrets

4 Seriekobling/parallellkobling  Seriekobling av batterier: Plusspolen på et batteri er koblet sammen med minuspolen på det neste. Lyspæra lyser sterkt. (Lommelykter, radioer, cd-spillere)  Parallellkobling av batterier: Like poler er koblet sammen. Lyspæra lyser lenge. Batterier i serie

5 Kobling av lyspærer  Link Link Juletrelys - skrus en pære ut, slutter alle å lyse. Strømmen blir brutt i kretsen Elektrisk anlegg i hus -lyspærene lyser like sterkt - hvis én slutter å virke, lyser likevel de andre

6

7 Parallellkobling forts.  Summen av strømmen i hver av greinene i parallellkoblingen er lik strømmen der det bare er én ledning.  Tenk: Vann i ett stort rør, røret deler seg i to mindre rør, vannet blir fordelt, men vannmengden er hele tiden like stor.

8 Thomas Alva Edison (1847-1931)  Glødelampa! Elektrisk energi til lys. 1879 bomullstråd- 40 t, senere et stoff-600 t, i dag wolframtråd-2500 t.  En fonograf er en maskin for opptak og avspilling av lyd. Lyden lagres på en roterende voksrull.  Fonografen ble oppfunnet av Thomas Edison i 1877 og solgt kommersielt fra 1890 til 1925. Fonografen ble etterfulgt av grammofonen, oppfunnet i 1888 av Emile Berliner. Thomas Edison187718901925grammofonen1888Emile BerlinerThomas Edison187718901925grammofonen1888Emile Berliner  http://no.wikipedia.org/wiki/Fonograf

9 Elektrisk strøm (A)  Et atom: Like mange elektroner som protoner  I enkelte metall beveger elektronene seg ganske fritt mellom atomene, vanligvis i alle mulige retninger.  Hvis ledninger av metall kobles til et batteri slik at vi får en sluttet krets, starter elektronene å bevege seg i en bestemt retning i ledningen.  Elektrisk strøm er elektrisk ladde partikler som strømmer i en bestemt retning.

10 Elektrisk strøm  De negativt ladde partiklene er elektroner som beveger seg fra minuspolen til plusspolen.  NB! Strømretningen i kretsen regnes å gå fra pluss til minus!  Vi slår på en bryter: Lyset kommer på med en gang! Elektroner som ”klinkekuler”

11 Ledere  Mange metaller leder strøm godt: f.eks kobber, aluminium, sølv og gull.  I noen stoffer - i metallene - kan elektronene bevege seg mellom atomene. Slike stoffer kalles elektriske ledere.  I metallet kobber kan elektronene lett bevege seg fritt mellom atomene, vi sier at kobber har frie elektroner. http://www.webelements.com

12 Isolatorer  Plast, gummi, porselen og glass er isolatorer (leder ikke strøm). De brukes for å isolere ledninger som leder elektrisk strøm - strømmen holdes ”på plass” i ledningen - beskytter oss mot strøm

13 Målenheten for strøm er ampere (A)  Amperemeteret skal måle hvor mange elektroner som passerer i ledningen hvert sekund og kobles inn i serie i kretsen

14 Strømkrets  Strømmen er den samme overalt i en sammenhengende krets  Når strømmen brytes, blir strømmen borte i hele kretsen

15 Elektrisk spenning (V)  I en skiheis er det heismotoren som trekker kabelen slik at den beveger seg.  Dersom det skal gå elektrisk strøm i en strømkrets, må noe til som kan ”trekke” strømmen gjennom kretsen: elektrisk spenning!  Det er spenningen som driver strømmen gjennom kretsen. Hvis spenningen blir borte, blir strømmen borte.

16  Et sted som har overskudd av elektroner sier vi er negativt ladd, mens et sted som har underskudd av elektroner sier vi er positivt ladd.  Elektronene der det er et overskudd prøver å komme over til der det er et underskudd, slik at det blir like mange elektroner på hvert sted.  Hvis det er veldig stor forskjell, sier vi at spenningen er høy. Da har elektronene veldig lyst til å komme over på den andre kula.  Hvis det er liten forskjell, sier vi at spenningen er lav. Da synes ikke elektronene at det er så veldig nøye å komme seg over.  Hvis det er like mange elektroner i hver kule, vil ikke elektronene flytte seg i det hele tatt og spenningen er null. Overskudd av elektroner Underskudd av elektroner

17 Batteriet er en spenningskilde  Dersom et batteri kobles inn i en krets, blir strømmen ”skrudd på ” og de negativt ladde elektronene beveger seg fra minuspolen til plusspolen.  Batteriet er en slags kjemisk ”pumpe” som sørger for at det er overskudd av elektroner ved minuspolen. Se side 75 i Tellus 9.  Batteriet er utladet når det ikke klarer å drive flere elektroner gjennom kretsen.

18 Likestrøm og vekselstrøm  Likestrøm: strøm fra et batteri. Går bare i en retning.  Vekselstrøm: strøm fra en stikkontakt. Skifter retning 100 ganger hvert sekund.

19 Måling av elektrisk spenning  Målenheten for spenning er volt (V) etter Aleksander Volta.  Voltmeteret kobles til minuspolen og til plusspolen for å sammenlikne ladningene. Voltmeteret må kobles inn parallelt med batteriet.  Flate lommelyktbatteri 4,5 V  Seriekobling av seks 1,5 V batterier = Spenning 9 V  Stikkontakten 230 V, høyspentledninger 400 000 V (400kV)

20 Elektrisk motstand – resistans Ohm (Ω)  Lysbryter som kan dempe lyset- - bryteren kalles en elektrisk motstand (skaper motstand for strømmen) - bryteren kalles en elektrisk motstand (skaper motstand for strømmen)  Elektriske motstander kan begrense strømmen i en strømkrets  Liten resistans: ledere som metall (sølv, kobber mfl)  Høy resistans: isolatorer (plast, glass..)

21 Motstand / resistanse  Alltid resistens i en elektrisk krets  60 W lyspære: glødetråden mindre resistans enn i en 40 W pære. Dvs det går mer strøm gjennom 60 W pæren og den lyser sterkere.  Motstander har ulik form og størrelse -fargeringer  Variabel resistans: vribare lysbrytere, volumknappen på en radio m.m

22 Kortslutning  Oppstår vanligvis pga en feil  Strømmen velger den enkleste veien gjennom kretsen. Se eks på s.78 i Tellus 9  Strømmen blir stor-batteriet blir utladet

23 Kortslutning  Kortslutning oppstår når de to lederne i en ledning kommer i kontakt med hverandre på grunn av en feil.  Kortslutning hjemme hos oss, er farlig. Det er stor spenning over det elektriske anlegget (230 Volt), strømmen kan bli svært stor, temperaturen stiger i lederen, isolasjonen kan begynne å brenne.

24 Vi kan unngå kortslutning ved:  Å passe på at ledninger ikke blir klemt.  Å la være å ta ut støpslet av stikkontakten ved å dra i ledningen (hold i selve støpslet).  Å skifte ut gamle og morkne elektriske ledninger.  Å passe på at det ikke ligger elektriske ledninger skjult under tapeter eller inne i veggen der vi skal feste bilder og liknende.

25 Jording  For å forhindre at vi får strøm igjennom kroppen, er stikkontaktene jordet. (Påbudt i alle våtrom). De elektriske ledningene i slike rom har tre ledere inn i seg i stedet for to. Den tredje lederen er en forbindelse fra metallbitene på sidene i stikkontakten til spesielle plater eller kobberledninger som er gravd ned ute. Jordlederen er alltid farget gul og grønn.  Overledning oppstår når metalldelene på et apparat blir strømførende fordi isolasjonen rundt en leder har blitt ødelagt

26  I en bolig er det lagt opp forskjellige strømkretser til de ulike delene av huset. Alle strømkretsene har to sikringer for å hindre at det skal bli brann. Sikringene går når strømmen i kretsen blir for stor, f.eks pga. en kortslutning eller annen overbelastning. Sikringen skal alltid være det svakeste punktet i en strømkrets. På den måten kan vi være sikre på at strømmen i kretsen blir brutt av sikringen før de elektriske ledningene rundt omkring i huset blir for varme. Sikringer

27 Måling av strøm og spenning (Se Tellus 9 s. 79)  Amperemeteret kobles i serie med motstanden for å måle strømmen gjennom den. Liten resistans.  Voltmeteret kobles inn parallellt med motstanden for å måle spenningen over den. Stor resistans.

28 Ohms lov  spenning = resistans x strøm U = R x I U = R x I  Øker spenningen, øker strømmen. Strømmen er proporsjonal med spenningen.  Resistansen påvirker strømmen på motsatt måte. Dobbelt så stor resistans gir halvparten så stor strøm.  Ohms lov gjelder ikke for glødetråden i en lyspære. Høy temp fører til stor resistans. (Se også gul ramme s. 78 i Tellus 9)

29 Statisk elektrisitet statisk = i ro  Lyn  Ved å gni på gjenstandene.  Isolatorer som f.eks plast, kan være elektrisk ladd lenge fordi plasten frakter ikke ladningene bort  Like ladninger frastøter hverandre (hårstråene dras bort fra hverandre - overskudd av positiv ladning)  Ulike ladninger tiltrekker hverandre (hårstråene tiltrekkes av kammen som har overskudd av negativ ladning).


Laste ned ppt "Elektrisitet  Elektrisiteten finnes i naturen  Ingen form eller farge  Moderne oppfinnelser er avhengige av elektrisk strøm  Det er hundre år siden."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google