Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2 Institutt for informatikk og nytt informatikkbygg ved UiO Morten Dæhlen Professor og instituttleder 4. mai 2006 Oslo ICT Network.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2 Institutt for informatikk og nytt informatikkbygg ved UiO Morten Dæhlen Professor og instituttleder 4. mai 2006 Oslo ICT Network."— Utskrift av presentasjonen:

1 2 Institutt for informatikk og nytt informatikkbygg ved UiO Morten Dæhlen Professor og instituttleder 4. mai 2006 Oslo ICT Network

2 3 Største enkeltinvestering i IKT i Norge gjennom tidene (og i overskuelig fremtid) 24000 ny kvadratmeter til studenter, ansatte, laboratorier, med mer Insitutt for informatikk blir kjernen i et av Europas største IKT-miljøer

3 4 Rikshospitalet Medisin/helse (”Life Science”) Informatikks høyborg (Ifi, Sintef, NR, Usit, Intermedia) Miljøvitenskap Forskningsparken Naturvitenskap Samfunnsvitenskap Humaniora

4 5 Nytt informatikkbygg Arbeidsplasser Arbeidsplasser 350 ansatte 350 ansatte 150-200 PhD-studenter 150-200 PhD-studenter 450 masterstudenter 450 masterstudenter 2500 bachelorstudenter 2500 bachelorstudenter Læringsressurssenter Læringsressurssenter 8000 kvm 8000 kvm Auditorier Auditorier Møtearealer Møtearealer Bibliotek… Bibliotek… NIX – nasjonal internettnode NIX – nasjonal internettnode Forvaltes av USIT Forvaltes av USIT Sentrum i Campus Gaustadbekkdalen Kantine Studentkjeller Studentforeninger Kaffebar 24-7 ”Konferansesenter” Utstillinger Forskning Laboratorier Bygget eller deler av bygningen skal fungere som et laboratorium Faculty club …..

5 6 Tidsplan Juni 2005: Endelig vedtak i Stortinget November 2005: Byggestart August 2008: Innflytting Juni 2009: Campus Gaustadbekkdalen er ferdig

6 7 Fakta om instituttet 2000 studenter tar instituttets kurs hvert år 2000 studenter tar instituttets kurs hvert år 800 bachelor-studenter 800 bachelor-studenter 550 master-studenter 550 master-studenter 135 PhD-studenter 135 PhD-studenter 110 emner + seminarer 110 emner + seminarer Ansvar for 6 studieprogrammer Ansvar for 6 studieprogrammer Deltar i til sammen 14 studieprogrammer Deltar i til sammen 14 studieprogrammer Profesjonsstudium Profesjonsstudium Internasjonal master Internasjonal master 200 ansatte (inkludert ansatte PhD-studenter) 13 forskningsgrupper >50 partnere i industri og forvaltning Deltar i stadig flere EU- prosjekter Særlig tett forsknings- og utdanningssamarbeid med Simula, CMA, UNIK, Intermedia, IMK, SINTEF og NR Omsetning på 145 mill.

7 8ProduksjonstallGj.snitt1999-2002200320042005 Studiepoeng (bachelor) 31000285002370021400 Studiepoeng(master)8500160002080020500 Master- kandidater 7594114172 PhD-kandidater7-8101115 Vit. pub. (totalt)8087105236 (øk. uttelling) 555867196

8 9 Informatikk er læren om utvikling og bruk av datasystemer Gjennom forskning, utdanning og formidling skal Institutt for informatikk bidra til å forme morgendagens arbeidskraft, skape lønnsomme arbeidsplasser og utvikle informatikkfaget til beste for samfunnet.

9 10 Instituttets strategiplan 2006-2010 (noen hovedpoenger) Forskning Være (og bli) et ledende internasjonalt forskningsmiljø på minst 5 sentrale områder innen IKT-feltet Kunnskap i bruk Utvikle strategisk samarbeid utvalgte bedrifter og deler av offentlig sektor Forskningsbasert nyskaping Utdanning Kvalitet fremfor kvantitet Samfunnsansvar Rekruttering til informatikk (og realfag) Øke kvinneandelen i faget For ca. 20 timer siden ble Institutt for Informatikk og gruppen for Mikroelektronikksystemer tildelt UTDANNINGSKVALITETSPRISEN 2006

10 11 Organisering 5 kompetanseområder (seksjoner) Utdanning Formidling (rekruttering) 13 forskningsgrupper (med prosjekter på tvers av gruppene) Forskning Forskningsbasert undervising/veiledning 4 satsingsområder (tverrfaglige) Strategisk samarbeid med utvalgte aktører i næringsliv og offentlige sektor

11 12 Matematisk modellering Mikroelektronikk- systemer Programvare teknologi Kommunikasjons- teknologi Informasjons- systemer Kompetanseområder og forskningsgrupper Bioinformatikk Beregningsorientert matematikk (CMA) Simulering og Visualisering (Simula) Digital signalbehandling og bildeanalyse (Avbildning) Objekt-orientert modellering og språk Industriell system- utvikling (Simula) Presis modellering og analyse Logikk og naturlige språk Mikroelektronikk- systemer Distribuerte multi- mediasystemer Nettverk og distribuerte systemer (Simula) Digital design Globale infra- strukturer (mobile tjenester)

12 13 Noen eksempler Teksturanalyse i kreftforskning Health Information System Programme Spillteknologi Robuste nett Selvlærende systemer

13 14 Satsingsområdene Medisinsk informatikk Trådløs fremtid (IKT2020) eOperasjoner (Integrerte operasjoner) Strategisk samarbeid med radium-/rikshospitalet Strategisk samarbeid med utvalgte bedrifter i IKT-næringen Strategisk samarbeid med utvalgte bedrifter i petroleumsnæringen ??? Strategisk samarbeid med ??? Faglig synergi basert på reelle BEHOV

14 15 Medical Informatics Surveillance/conditional monitoring Surveillance/conditional monitoring Localizing and alarms systems for elderly people Localizing and alarms systems for elderly people Implants and wearable equipment Implants and wearable equipment In-vivo sensors and actuators, intelligent sensors In-vivo sensors and actuators, intelligent sensors Wireless sensor network Wireless sensor network Imaging and organ modeling/simulation Imaging and organ modeling/simulation ICT-guided intervention ICT-guided intervention Texture analysis Texture analysis Process simulation (heart, brain) Process simulation (heart, brain) Distributed health care Rapid access to improved medical services and data Heath information system program (development countries) Designing ICT environments in hospital Bioinformatics Classification and prognoses for diseases Drug screening and delivery, personalized medicine Modeling and analysis of genomic data

15 16 eOperations: Oil and Gas Industry Information use Distrubuted information presentation and collaboration Information gathering Smart og intelligent sensors og sonars Information processing Logical search and inference in oil and gas data bases Information Communication Resilient, hetereogenous sensor networks (including long distance data transfer)

16 17 eOperations: Integrated and Distributed Work Processes in the Oil and Gas Industry Time 201020152005 Generation 1 Integrated onshore and offshore centers and processes Continuous onshore support Integration across onshore and offshore Traditional processes Self-sustainable fields Specialized onshore units Periodic onshore support Limited integration Generation 2 Integrated operation centers of operators and vendors Heavily automated processes Digital services and 24/7 operation Integration across companies Potential Generation 3 Integrated and distributed operations among operators, vendors and experts Totally automated processes with manual tuning and intervention Total control and 99.999 uptime Fully integrated information

17 18 Distribuerte systemer i heterogene nett (”Scalable wireless sensor networks”) Trådløs fremtid (IKT2020) Mobile tjenester i globale infrastrukturer Digital design (teknologi, pedagogikk, medieforståelse, visuelle uttrykk) Robust programvare og programmering (effektiv utvikling og gjenbruk)

18 19 SFI/SFF-søknader og EU-inititiver Ifi er vertsinstitusjon (1 søknad) Ifi er vertsinstitusjon (1 søknad) Ifi er deltager (andre er vertsinstitusjon) Ifi er deltager (andre er vertsinstitusjon) Fast Search & Transfer Fast Search & Transfer Telenor Telenor Sintef Sintef NR NR Matematisk institutt (UiO) Matematisk institutt (UiO) Simula Research Laboratory Simula Research Laboratory Arkitekthøyskolen (Akerselva Innovasjon) Arkitekthøyskolen (Akerselva Innovasjon) Tilslag på 5 av 6 søknader i siste runde av 6 rammeprogram Omfattende satsing mot 7. rammeprogram Et særlig omfattende samarbeid med Sintef Er sentral deltager i 4 SFF- søknader Utvikler et forskerskolekonsept med en næringsrettet profil Kull av PhD-kandidater Forutsigbarhet i forhodl til karrierevalg


Laste ned ppt "2 Institutt for informatikk og nytt informatikkbygg ved UiO Morten Dæhlen Professor og instituttleder 4. mai 2006 Oslo ICT Network."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google