Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UFLP modeller. LOG530 Distribusjonsplanlegging 2 2 Det skal opprettes p fasiliteter (lager) for å betjene en gitt mengde kunder. Kundenodene er også potensielle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UFLP modeller. LOG530 Distribusjonsplanlegging 2 2 Det skal opprettes p fasiliteter (lager) for å betjene en gitt mengde kunder. Kundenodene er også potensielle."— Utskrift av presentasjonen:

1 UFLP modeller

2 LOG530 Distribusjonsplanlegging 2 2 Det skal opprettes p fasiliteter (lager) for å betjene en gitt mengde kunder. Kundenodene er også potensielle lokaliseringer for fasilitetene. Det påløper faste kostnader ved opprettelsen av en fasilitet, og fasilitetene har ubegrenset kapasitet. UFLP modeller

3 LOG530 Distribusjonsplanlegging 3 3 Direkte avstander fra nettverksfiguren er ikke tilstrekkelig. Vi har i enkelte av modellene behov for en komplett avstandsmatrise, med de korteste avstandene. UFLP modeller Avstander/KostnaderFastkostnad Noder

4 LOG530 Distribusjonsplanlegging 4 4 Komplett symmetrisk avstandstabell med korteste avstander. UFLP modeller Noder Fastkostnad Etterspørsel

5 LOG530 Distribusjonsplanlegging 5 5 Beslutningsvariabler: UFLP modeller Merk at både U f og V ft er binærvariabler. n Antall noder N mengden av noder N = {1, 2,..., n} c f,t Korteste avstand fra node f til node t f, t  N dtdtdtdt Behov i node t t  N FfFfFfFf Fast kostnad ved å opprette en fasilitet i node f f  N UfUfUfUf Angir om en fasilitet er opprettet i node f U f  {0 ; 1 } V f,t Angir om kunden i node t blir betjent fra fasiliteten i node f V f,t  {0 ; 1 } X f,t Mengde transportert fra fasilitet i node f til kunde i node t

6 LOG530 Distribusjonsplanlegging 6 6 Målfunksjon: UFLP modeller Merk at hvis en dropper første ledd i målfunksjonen ender en opp med en p-MP modell. Og fjernes d t fra det andre leddet ender vi opp med en uvektet modell. 25 ‑ 1 Minimer totale faste kostnader fra opprettede fasiliteter samt alle kostnader mellom kundene og fasilitetene som betjener kundene.

7 LOG530 Distribusjonsplanlegging 7 7 Restriksjoner: UFLP modeller 25 ‑ 2 Alle kunder må betjenes fra bare en fasilitet.

8 LOG530 Distribusjonsplanlegging 8 8 Restriksjoner: UFLP modeller 25 ‑ 3 Ingen kunder kan bli betjent fra en node uten fasilitet. 25 ‑ 5 En node kan betjene inntil n kunder hvis det er opprettet en fasilitet der, ellers ingen. Alternativ formulering:

9 LOG530 Distribusjonsplanlegging 9 9 Restriksjoner: UFLP modeller 25 ‑ 4 Det skal opprettes nøyaktig p fasiliteter. Om vi sløyfer restriksjon 25 ‑ 4 får vi altså en UFL modell. Det innebærer at vi ikke på forhånd bestemmer et gitt antall fasiliteter som skal opprettes. Modellen vil da selv velge det antall fasiliteter som totalt sett gir lavest kostnad. Om vi sløyfer første ledd i målfunksjonen (de faste kostnadene) får vi en p-MP modell. Da kan vi ikke sløyfe kravet om antall fasiliteter, for ellers vil p-MP modellen opprette en fasilitet i hver node, og vi ender opp med 0 i totale kostnader.

10 LOG530 Distribusjonsplanlegging 10 UFLP modeller Modellen har 8x8 + 8 = 72 binærvariabler. Den har 8x8 + 8 = 72 restriksjoner.

11 LOG530 Distribusjonsplanlegging 11 UFLP modeller Modellen har 8x8 + 8 = 72 binærvariabler. Den har = 16 restriksjoner.

12 LOG530 Distribusjonsplanlegging 12 Målfunksjon: UFLP modeller Merk at her har vi byttet ut binærvariabelen V f,t med mengden X f,t. Vi bruker heller ikke etterspørselen d t i målfunksjonen. 25 ‑ 6 Minimer totale faste kostnader fra opprettede fasiliteter samt alle kostnader mellom kundene og fasilitetene som betjener kundene.

13 LOG530 Distribusjonsplanlegging 13 Restriksjoner: UFLP modeller 25 ‑ 7 Alle kunder må motta minst like mye som behovet i noden.

14 LOG530 Distribusjonsplanlegging 14 Restriksjoner: UFLP modeller 25 ‑ 8 Sum levert fra en node må være mindre eller lik kapasiteten til fasiliteten i noden.

15 LOG530 Distribusjonsplanlegging 15 Restriksjoner: UFLP modeller 25 ‑ 9 Det skal opprettes nøyaktig p fasiliteter.

16 LOG530 Distribusjonsplanlegging 16 UFLP modeller Vi kan bruke uvektet avstandstabell, men må da bruke mengde som beslutningsvariabel. Modellen har 8x8 = 64 kontinuerlige variabler og 8 binærvariabler. Den har = 16 restriksjoner.

17 LOG530 Distribusjonsplanlegging 17 UFLP modeller Modellen har 32 kontinuerlige variabler og 8 binærvariabler. Den har 8 (+ 1) restriksjoner.


Laste ned ppt "UFLP modeller. LOG530 Distribusjonsplanlegging 2 2 Det skal opprettes p fasiliteter (lager) for å betjene en gitt mengde kunder. Kundenodene er også potensielle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google