Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MR-labben, Haukeland Sykehus Turbospinn Ekko (TSE) •Prinsipper •Utvalgte kliniske anvendelser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MR-labben, Haukeland Sykehus Turbospinn Ekko (TSE) •Prinsipper •Utvalgte kliniske anvendelser."— Utskrift av presentasjonen:

1 MR-labben, Haukeland Sykehus Turbospinn Ekko (TSE) •Prinsipper •Utvalgte kliniske anvendelser

2 MR-labben, Haukeland Sykehus Multi ekko SE •Et bilde per ekko -en fasekodingslinje pr. bilde pr. TR-periode. -ulik vekting (T2 og PD) •Turbo Spinn Ekko (TSE) -fler fasekodingslinjer pr. TR-periode. En pr. ekko. •Gradient ekko i tillegg til SE. Turbo Gradient Spinn Ekko (TGSE)

3 MR-labben, Haukeland Sykehus Turbo Spinn Ekko (TSE)

4 MR-labben, Haukeland Sykehus TSE Innen hver TR periode fylles K-space med like mange linjer som antall ekko i puls-toget TE eff : ekkotiden til de fasekodingslinjene som plasseres sentralt i K- space.

5 MR-labben, Haukeland Sykehus TSE •Turbofaktor; antall raw-data linjer (ant. Ekko) •Ved for høy SAR verdi (mange 180 o -pulser) kan en endre fra 180 o til 120 o. Dette medfører ingen signifikant endring av kontrast og noe dårligere SNR. •TSE er mindre følsom for susceptibilitets artefakter enn SE.

6 MR-labben, Haukeland Sykehus Turbo Gradient Spinn Ekko (TGSE) I TGSE sekvenser genereres gradient ekko før og etter hvert spinn ekko.

7 MR-labben, Haukeland Sykehus Turbo Gradient Spinn Ekko (TGSE) T2 bilder genereres ved å plasseres spinn ekko sentralt i K-space, mens gradient ekko plasseres mer perifert (detaljoppløsning)

8 MR-labben, Haukeland Sykehus TGSE •Fler ekko pr. tidsenhet enn TSE. (kan ha flere snitt innen samme TR-tid) •Mens intensiteten fra fett-signal er betraktelig høyere i TSE enn i SE så er intensiteten i TGSE mer lik den i SE. •TGSE er mer følsom for susceptibilitets artefakter enn SE og TSE.

9 MR-labben, Haukeland Sykehus TGSE applikasjon •TGSE er spesiellt anvendelig der hvor en trenger høy detaljoppløsning. •Breathhold opptak der en trenger mange snitt. (f.eks. abdomen).

10 MR-labben, Haukeland Sykehus T2 filter T2 SET2 TSE T2 TGSE Detaljoppløsning (i faseretn.) settes av tidlige ekko med høy signal-amplitude. Kontrast og SNR settes av sene ekko. Pga. T2-decay kan denne filtereffekten føre til en ”edge enhancement” mellom vev med ulike T2-verdier. T2 TGSE, breathold

11 MR-labben, Haukeland Sykehus T2 filter Ved kort effektiv ekkotid er billedoppløsningen bestemt av sene ekko med mye T2-decay. Disse ekkoene har lavere signalamplitude enn de tidlige ekkoene som brukes til å definere kontrast og SNR. Dette fører til tap av oppløsning i faseretningen, spesielt for vev med kort T2. For å kompensere for dette bruker en liten ekko-avstand i sekvensen og prøver å begrense antall ekko til ca. 10

12 MR-labben, Haukeland Sykehus PD kontrast PD SE, TR=2500 PD TSE, TR=2500 PD SE, TR=4000 PD TSE, TR=400 I PD SE sekvenser brukes vanligvis TR på rundt 2000 for å spare tid. Fører til T1 vekting. TSE bruker TR > 3000 og gir mer ekte PDw

13 MR-labben, Haukeland Sykehus Høysignal fra fett •MT effekt pga. mange 180 o pulser i TSE; bare i multisnitt modus. •Spinn-spinn kobling mellom fett protoner. Forlenger relaksasjonstiden for fett i takt med RF-puls raten. •Stimulerte ekko opptrer når mer enn 2 RF pulser brukes i et pulstog. Viser ingen T2 decay, og bidrar til signalet for TSE.

14 MR-labben, Haukeland Sykehus T1 kontrast i TSE •Med kort TR bør en ikke bruke mer enn 3 ekko for å sikre mulighet for nok antall snitt. T1 SE T1 TSE

15 MR-labben, Haukeland Sykehus •Tidlige ekko (liten T2-vekting) perifert i k-space. •Seine ekko (sterk T2-vekting) sentralt. •T2-filter: skarpe kanter fremheves. •Tidlige ekko (liten T2-vekting) sentralt i k-space. •Seine ekko (sterk T2-vekting) perifert. •T2-filter: tap av oppløsning i fase-retningen. T2PD Reorganisering av k-linjer Effekt på romlig oppløsning Genereldt ved reorganisering av k-linjer: unngå skarpe diskontinuiteter Dual ekko TSE

16 MR-labben, Haukeland Sykehus Dual kontrast TSE. TR bør holdes mindre enn 3000 for å sikre tilnærmet lik kontrast som i SE opptak

17 MR-labben, Haukeland Sykehus Turbo Inversion Recovery •STIR •FLAIR PD SET2 SE FLAIR

18 MR-labben, Haukeland Sykehus HASTE (Half-Fourier Acquisition Single-Shot TurboSE) HASTE brukes til sekvensielle opptak av T2w bilder med høy oppløsning. Ekko sortering bestemmer TE eff

19 MR-labben, Haukeland Sykehus HASTE SE, 10 min. TSE, 3 min. HASTE, 2 sec.

20 MR-labben, Haukeland Sykehus HASTE applikasjon •Barn •HASTE double echo for lever. (Hilde Bosmans, ESMRMB96) •

21 MR-labben, Haukeland Sykehus Dual kontrast TSE. TSE PD TSE T2 TSE PD TSE t2


Laste ned ppt "MR-labben, Haukeland Sykehus Turbospinn Ekko (TSE) •Prinsipper •Utvalgte kliniske anvendelser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google