Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Turbospinn Ekko (TSE) Prinsipper Utvalgte kliniske anvendelser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Turbospinn Ekko (TSE) Prinsipper Utvalgte kliniske anvendelser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Turbospinn Ekko (TSE) Prinsipper Utvalgte kliniske anvendelser

2 Multi ekko SE Et bilde per ekko -en fasekodingslinje pr. bilde pr. TR-periode. -ulik vekting (T2 og PD) Turbo Spinn Ekko (TSE) -fler fasekodingslinjer pr. TR-periode. En pr. ekko. Gradient ekko i tillegg til SE. Turbo Gradient Spinn Ekko (TGSE)

3 Turbo Spinn Ekko (TSE)

4 TSE Innen hver TR periode fylles K-space med like
mange linjer som antall ekko i puls-toget TEeff: ekkotiden til de fasekodingslinjene som plasseres sentralt i K- space.

5 TSE Turbofaktor; antall raw-data linjer (ant. Ekko)
Ved for høy SAR verdi (mange 180o-pulser) kan en endre fra 180o til 120o . Dette medfører ingen signifikant endring av kontrast og noe dårligere SNR. TSE er mindre følsom for susceptibilitets artefakter enn SE.

6 Turbo Gradient Spinn Ekko (TGSE)
I TGSE sekvenser genereres gradient ekko før og etter hvert spinn ekko.

7 Turbo Gradient Spinn Ekko (TGSE)
T2 bilder genereres ved å plasseres spinn ekko sentralt i K-space, mens gradient ekko plasseres mer perifert (detaljoppløsning)

8 TGSE Fler ekko pr. tidsenhet enn TSE. (kan ha flere snitt innen samme TR-tid) Mens intensiteten fra fett-signal er betraktelig høyere i TSE enn i SE så er intensiteten i TGSE mer lik den i SE. TGSE er mer følsom for susceptibilitets artefakter enn SE og TSE.

9 TGSE applikasjon TGSE er spesiellt anvendelig der hvor en trenger høy detaljoppløsning. Breathhold opptak der en trenger mange snitt. (f.eks. abdomen).

10 T2 filter T2 SE T2 TSE T2 TGSE T2 TGSE, breathold
Detaljoppløsning (i faseretn.) settes av tidlige ekko med høy signal-amplitude. Kontrast og SNR settes av sene ekko. Pga. T2-decay kan denne filtereffekten føre til en ”edge enhancement” mellom vev med ulike T2-verdier.

11 T2 filter Ved kort effektiv ekkotid er billedoppløsningen bestemt av sene ekko med mye T2-decay. Disse ekkoene har lavere signalamplitude enn de tidlige ekkoene som brukes til å definere kontrast og SNR. Dette fører til tap av oppløsning i faseretningen, spesielt for vev med kort T2. For å kompensere for dette bruker en liten ekko-avstand i sekvensen og prøver å begrense antall ekko til ca. 10

12 PD kontrast I PD SE sekvenser brukes vanligvis TR på rundt 2000
for å spare tid. Fører til T1 vekting. TSE bruker TR > 3000 og gir mer ekte PDw PD SE, TR=2500 PD TSE, TR=2500 PD SE, TR=4000 PD TSE, TR=400

13 Høysignal fra fett MT effekt pga. mange 180o pulser i TSE; bare i multisnitt modus. Spinn-spinn kobling mellom fett protoner. Forlenger relaksasjonstiden for fett i takt med RF-puls raten. Stimulerte ekko opptrer når mer enn 2 RF pulser brukes i et pulstog. Viser ingen T2 decay, og bidrar til signalet for TSE.

14 T1 kontrast i TSE Med kort TR bør en ikke bruke mer enn 3 ekko for å sikre mulighet for nok antall snitt. T1 SE T1 TSE

15 Dual ekko TSE Reorganisering av k-linjer Effekt på romlig oppløsning
PD Tidlige ekko (liten T2-vekting) sentralt i k-space. Seine ekko (sterk T2-vekting) perifert. T2-filter: tap av oppløsning i fase-retningen. Tidlige ekko (liten T2-vekting) perifert i k-space. Seine ekko (sterk T2-vekting) sentralt. T2-filter: skarpe kanter fremheves. Genereldt ved reorganisering av k-linjer: unngå skarpe diskontinuiteter

16 Dual kontrast TSE. TR bør holdes mindre enn 3000 for å sikre
tilnærmet lik kontrast som i SE opptak

17 Turbo Inversion Recovery
STIR FLAIR FLAIR PD SE T2 SE

18 HASTE (Half-Fourier Acquisition Single-Shot TurboSE)
HASTE brukes til sekvensielle opptak av T2w bilder med høy oppløsning. Ekko sortering bestemmer TEeff

19 HASTE SE, 10 min. TSE, 3 min. HASTE, 2 sec.

20 HASTE applikasjon Barn
HASTE double echo for lever. (Hilde Bosmans, ESMRMB96)

21 Dual kontrast TSE. TSE PD TSE T2 TSE PD TSE t2


Laste ned ppt "Turbospinn Ekko (TSE) Prinsipper Utvalgte kliniske anvendelser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google