Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Matematikk i økonomiutdanninger Ulike opptakkskrav – samme pensum

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Matematikk i økonomiutdanninger Ulike opptakkskrav – samme pensum"— Utskrift av presentasjonen:

1 Matematikk i økonomiutdanninger Ulike opptakkskrav – samme pensum
Realfagskonferansen Veslemøy Johnsen Instituttleder for matematiske fag Universitetet i Agder

2 Disposisjon Matematikk i økonomiutdanninger
Studentgrupper og opptakskrav Problemstillinger Litt historikk Nytt undervisningsopplegg Foreløpige resultater Masteroppgave i tilknytning til prosjektet Foreløpige resultater fra masteroppgaven Plan for høsten 2008 Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'

3 Tre studieprogram i økonomi og administrasjon ved UiA skal ha samme pensum og eksamen i matematikk
Studieprogram Opptak 2007 Økonomi og administrasjon, 5-årig master 62 stud Økonomi og administrasjon, bachelor 109 stud Revisjon, bachelor stud Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'

4 Studentgrupper og opptakskrav
Opptakskrav: Generell studiekompetanse Økonomi og administrasjon, bachelor Revisjon, bachelor Opptakskrav 2MX, 2MY eller 3MZ Fastsatt av departementet Økonomi og administrasjon, 5-årig master Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'

5 Plan for treårig Bachelorstudium i økonomi og administrasjon
Vedtatt av NRØA* som anbefalt plan for institusjonenes utforming av bachelorutdanninger i økonomi og administrasjon, justert av NRØA Metodefag studiepoeng Emnebeskrivelse i Grunnleggende matematikk (MEM1) Antall studiepoeng fastsettes av den enkelte institusjon Forkunnskaper: Ingen spesielle Mål: Emnet skal gi kunnskaper i matematikk som anvendes i problemstillinger innen bedrifts- og samfunnsøkonomi. Studentenes evne til logisk og analytisk tenkning skal oppøves. * Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning September 2004 Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'

6 Faglige elementer som bør dekkes
Elementær algebra Funksjoner i en variabel: Funksjonsbegrepet, polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, asymptoter Derivasjon og funksjonsanalyse: Grenser, kontinuitet, derivasjonsregler, enkle og sammensatte funksjoner, kjerneregel, elastisitetsberegninger Anvendelse av derivasjon: Maksimums- og minimumsproblemer, funksjonsdrøfting Eksponential og logaritmefunksjonen: Tallet e, naturlig logaritme, kontinuerlig forrentning, derivasjon og drøfting av eksponential- og logaritmefunksjoner Finansmatematikk: Rekker, annuitet, nåverdi, effektiv rente Funksjoner av flere variable: Partielle deriverte, stasjonære punkter. Maksimums- og minimumsproblemer for to variabler. Maksimums- og minimumsproblemer under bibetingelser (anvende Lagranges metode) Enkel integralregning: Den antideriverte, areal under kurver og det bestemte integral, tilpasses anvendelsen i andre bedrifts- og samfunnsøkonomiske emner Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'

7 Økonomistudiene ved UiA 1. studieår
BE-100 Finansregnskap med analyse 10 sp SE-104 Innføring i økonomisk tenkning og etikk 5 sp ORG104 Organisasjon og ledelse 7,5 sp MA-138/115 *) Matematikk med anvendelse i økonomi 7,5 sp BE-104 Kostnads- og inntektsanalyse 10 sp JU-100 Rettslære sp MA-116 Statistikk med anvendelse i økonomi 7,5 sp SE-105 Innføring i mikroøkonomi 7,5 sp Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'

8 Problemstillinger Studentene skal ha samme pensum og eksamen
Mange studenter slutter i første semester Høy strykprosent Studentenes problemer med matematikk påvirker arbeidet med de andre emnene Studenter som stryker, får mindre tid til vårens emner Noen studenter synes emnet er altfor lett, mens andre oppfatter det som uoverkommelig Flere studenter går gjennom det 3-årige studiet, men mangler eksamen i matematikk Faglærer får klager uansett hva han gjør Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'

9 Ulike hjelpetiltak som har vært iverksatt
Ulike typer forkurs 3 uker intensivt før studiestart 2 uker intensivt før studiestart, 3 timer per uke resten av semesteret, kan gå opp som privatist i 2MX Flere timer undervisning enn normalt for et emne på 7,5 studiepoeng 4 timer forelesning 2 timer gruppe 2 timer regnestue Flere hjelpelærere på gruppene Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'

10 Sammenlikning av parametre i de tre studiene 2005
Prosent Bestått og prosent Stryk og avbrudd beregnes i forhold til antall Møtt. Prosentvis fordeling av karakterene beregnes i forhold til antall Bestått Antall Møtt: Mastøkad 66 Bachøkad 82 Revisjon 24 Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'

11 Nytt undervisningsopplegg
En todeling av studentgruppen, MA-115 og MA-138 MA-115: Studenter med god bakgrunn fra videregående eller som mente at de hadde en god forståelse av matematikk MA-138: Studenter med dårligere bakgrunn fra videregående, eller studenter som mente at de trengte mer undervisning Forskjellen: MA-138 hadde en forelesningstime mer i uka og to timer med regnestue God informasjon på forhånd Test med fasit lagt ut på nettet: Studenter som har mindre enn en viss prosent riktig, anbefales å følge MA-138 Alle studentene kunne selv velge hvilken gruppe til ville følge Alle fikk identisk fire timers eksamen på slutten av semesteret Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'

12 Masteroppgave i tilknytning til prosjektet
En masterstudent Lars Jøran Eilertsen, skriver sin masteroppgave i matematikkdidaktikk i tilknytning til dette opplegget ”En undersøkelse av virkningen for et nytt undervisningsopplegg i grunnkurs matematikk for økonomistudentene” Har analysert resultatene fra tidligere år Hjelpelærer på gruppene i MA-138 høsten 2007 Fortsetter som hjelpelærer i statistikk våren 2008 Har intervjuet både studenter i nåværende kull og studenter i tidligere kull Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'

13 Resultater Studentene er mer fornøyde
Sier at de er glad for at vi gjør noe for dem, tar problemene deres på alvor Studieleder har ikke hatt noen gråtende studenter på kontoret Færre stryker Karakterene er bedre Påvirker karakterene i andre emner som studentene tar samtidig Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'

14 Eksamen Ma-115 siste fire år
Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'

15 Sammenlikning av resultatene i 2005 og 2007
Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'

16 Prosentvis fordeling av karakterene A-D og E-F 2004-07
. I diagrammet er den blå søylen de som har fått A-D og den lilla de som har fått E-F det samme året. Størrelsen på den lilla søylen vil da være et anslag for en prosentandel av studentene som vil slite senere i studiet Resultatene i 2004 kan antakelig forklares med stort frafall (ca 110 av 260) og lettere eksamen Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'

17 Eksamen i BE-100 de fire siste årene – Antall studenter
Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'

18 Norsk matematikkråds tester – bakgrunn fra vgs satt sammen med gjennomsnittlige resultater i prosent
1 år vgs 2 år vgs 3 år vgs annet Landsbasis 2003 30,6 43,9 58,5 Landsbasis 2005 31,0 43,4 56,9 43,1 Landsbasis 2007 31,1 40,9 54,9 50,9 UiA 2007 31,9 42,7 45,0 36,9 Det er ingen grunn til å tro at årets kull skulle gjøre det unormalt bra på eksamen. Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'

19 Funn i intervjuene med studentene
Pilotintervju med 3 studenter fra tidligere kull og intervju med 8 studenter som deltok i undervisningsopplegget Samtlige var positive til den nye organiseringen Svært viktig med todeling av undervisningen Glad for at de hadde hatt obligatoriske innleveringer i ettertid, selv om det var et slit mens de holdt på De fleste studentene jobbet på de samme gruppene hver gang Det sosiale er viktig Flere mente det ikke hatt gått like bra uten todelingen. Tempoet i MA-138 kan ha vært avgjørende for at de ikke falt av undervisningen Kravet om 1 MX er for dårlig for å komme inn på studiet. De ser at matematikken er viktig, når de begynner med mikroøkonomi Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'

20 Plan for høsten 2008 Samme opplegg med noen mindre endringer
Få flere studenter til å velge MA-115 – tilpasse testen Enkelte av oppgavene i testen er fjernet og noen flere enkle oppgaver lagt til Studenthjelpelærer med egen kontortid etter kl der enkeltstudenter, særlig de som har gått opp flere ganger tidligere år, kan be om hjelp Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'

21 RAPPORT FRA AD HOC-GRUPPE FOR VURDERING AV MATEMATIKK- OG STATISTIKKFAGETS PLASS I ØKONOMISK-ADMINISTRATIV UTDANNING Arbeidsgruppen (2004) vil anbefale at det skal være den teoretiske varianten av matematikk som skal være opptakskrav til bachelorstudiet i økonomi og administrasjon når det blir innført obligatorisk matematikk i det andre året i vgs. Vil det bli endringer i opptakskravene??? Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning September 2004 Denne teksten redigeres i 'Topptekst og Bunntekst'


Laste ned ppt "Matematikk i økonomiutdanninger Ulike opptakkskrav – samme pensum"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google