Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 NSEP seminar 19. oktober Profesjonalisering og klassifisering Bruk av standardiserte sykepleieplaner i en psykiatrisk avdeling Gunnar Ellingsen, UiT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 NSEP seminar 19. oktober Profesjonalisering og klassifisering Bruk av standardiserte sykepleieplaner i en psykiatrisk avdeling Gunnar Ellingsen, UiT."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 NSEP seminar 19. oktober Profesjonalisering og klassifisering Bruk av standardiserte sykepleieplaner i en psykiatrisk avdeling Gunnar Ellingsen, UiT og NSEP

2 NSEP seminar 19. oktober 2 Klassifisering – et grunnlag for samarbeid i helsevesenet Forenkle Sammenligne Koordinere aktivitet på tvers av tid og sted I sykehus: …  ICD, ICF, NCSP, SNOMED og … Og mer spesifikt i sykepleieplanen:  NIC og NANDA

3 NSEP seminar 19. oktober 3

4 4 Spesialpsykiatrisk avdeling / Alderpsykiatrisk post Brukt pleieplan Dips siden februar (NIC og NANDA) Ca. 50 brukere – gjennomtrekk av personale / ufaglærte/ tverrfaglige Få, men ressurskrevende pasienter (14-15 stk)  Demens, senilitet, angst, roping, hyling  ”Ikke gi pasienten en penn”  Virkelighet og fantasi flyter over  Ritualer  ”Dere har tatt feil person” … lagt inn frivillig, men har glemt det  Komplekse og ressurskrevende, ofte med 1 til 1 kontakt Paragrafbruk –> konsekvens for ressursbruk Medikamentell behandling har liten effekt – Miljø/ observasjon betyr mer En-til-en kontakt / skjerming

5 NSEP seminar 19. oktober 5 Mobiliseringen – hvordan var det mulig? Sykepleierforbundet Profesjonalisering Effektivisering/ressursstyring Kvalitet i tjenestetilbudet Dips EPJ Elektronisk registrering Pleieplanen

6 NSEP seminar 19. oktober 6 Lokale uttrykk Sykepleiefaglig - kvalitet  Og så må vi bli flinkere til å skrive det som vi faktisk skal skrive og ikke om folk har spist fire brødskiver med syltetøy eller at mannen hadde 5 roser med til pasienten da han var på søndagsbesøk. Praktisk  "I papirversjonen måtte vi skrive seponert og dato for å ta ut tiltak eller forordninger som ikke lenger er aktiv og så kom det ikke i rekkefølge, og så fyltes det opp og var ikke mer plass på siden og så ble alt bare rot”. Forventning om å fjerne den daglige rapporten  ”Det er faktisk slik at hvis man driver med planlagt pleie så skal man nesten ikke måtte skrive daglig rapport fordi da står alt du gjør i pleieplanen. Vi skal bare beskrive avvik fra pleieplanen”

7 NSEP seminar 19. oktober 7 Vaktrommet: hvor klassifiseringsjobben gjøres

8 NSEP seminar 19. oktober 8 Hva så vi? 1. Rask oversikt 2. Planen organiserer og regulerer praksisen 3. Finmasket versus grov klassifisering 4. Kreativ input til klassifiseringsprosessen 5. Tap av prosessfokus … hvordan håndtere det? 6. Forsøk på å få inn et nytt fokus -> ressurshåndtering 7. Innadvent eller utadvent -> tverrfaglig samarbeid

9 NSEP seminar 19. oktober 9 Rask oversikt over komplekse pasienter Erfarne nattevaktsykepleiere  Når jeg kommer på Alderspsykiatrisk nå og åpner Dips og ser på en pleieplan får jeg raskt oversikt over funksjonsområdene til pasienten og hva jeg kan forvente meg. Altså mye raskere og bedre enn ved en vanlig skriftlig pleieplan på 3-4 sider Vikarer/ nye folk Sykehjem  Hun ble tilbakeført til sykehjemmet hun kom i fra og vi valgte å sende med hele pleieplanen. vi regnet jo med at de hadde en bedre pleieplan på det somatiske enn vi hadde Forberedt til møter

10 NSEP seminar 19. oktober 10 Regulering av praksisen Mer synlighet i hverandres arbeid Pleieplanen legitimerte en større inngripen i forhold til kollegaer  ”Du må kjenne pleieplanen før du gjør noe som helst med en pasient du ikke har direkte ansvar for”

11 NSEP seminar 19. oktober 11 Finmasket versus grovt  fordeling av arbeid Grove kategorier = lett å registrere, men vanskelig å være presis i datauthentingen Detaljerte kategorier = vanskeligere å registrere (ekstra arbeid), men presis i datauthentingen Eks: grov: sykepleierapporten, detaljert: pleieplanen Hvem tjener på dette?

12 NSEP seminar 19. oktober 12 Kreativ input til standardiseringsprosessen Mange detaljer vanskelig å få oversikt Velger bort somatiske ting for å få bedre oversikt Prioriterer: flytter rundt på ting  Forordninger  Diagnoser Overlappende kategorier Noen kategorier brukes mer (02, sekkekategori) Forklarer forordningen Tilpasser standardiserte uttrykk til dagligdagse uttrykk Utelater ting når pleieren kjenner pasienten godt

13 NSEP seminar 19. oktober 13 Prosessfokus - bakgrunn for beslutninger – hvordan og hvorfor Pleieplanen i DIPS er... hva skal man si... egentlig en konklusjonspleieplan (…) det blir veldig mye diagnose tiltak og forordning (...) det blir liksom den siste del av sykepleieprosessen som er inne der... ikke sant. Det som det ikke lenger blir plass til er jo den tankevirksomheten vi gjør før det. hvor du samler inn data, hvor du tenker og vurderer.

14 NSEP seminar 19. oktober 14 Kompenserer for tap av prosessfokus Slettede i seksjoner i rapporten betyr at ikke noe er endret i planen. Tilsvarende endrede ting i rapporten betyr kanskje endring i planen Eksplisitt referanse til planen i sykepleierapporten  ”Vær oppmerksom på begrensning når det gjelder frukt, kaker etc. Pasienten klarer ikke å regulere mengden av disse tingene. Se behandlingsplan Skriver begge plasser  ”Er rød på begge setemuskler. Smøres med barrierekrem eller vitapan ved alle stell” … når jeg ser det slik ser jeg at dette burde stått i behandlingsplanen (sykepleier)

15 NSEP seminar 19. oktober 15 Forsøk på å få inn et nytt fokus -> ressurshåndtering Utgangnivå og oppfølging ”Dette bare må du ha med… her må pasienten ha 1 til 1 oppfølging. Skal vi lykkes med pleieplanen må vi ha med ressursbehovet Endring over tid  Parametrene ”utgangsnivå” og ”oppfølging”  Progresjon og forventning  Vanskelig å få til  Kompenserer med tavle og hovedkort hvor progresjon kan følges

16 NSEP seminar 19. oktober 16 Tidligere har vi vært veldig opptatt av å formidle hva legen hadde forordnet, hva resultater av prøver var, diagnoser, osv, men ingenting om tilnærming til en urolig pasient,... altså elementære ting som burde vært med. Lager vi en god pleieplan så ser vi problemet til pasienten fra pleiepersonalets side (Prosjektleder, sykepleier) Flere av sykepleierne oppsummerer med egne ord etter at vi har hatt behandlingsmøte. Så når jeg også skriver møtereferat så hender det ofte at vi har fått med oss ulike ting (…) de skriver gode og lange notat, særlig om det har skjedd noe ekstra (…) Når jeg da skriver et eget notat etter samtale med pasienten så refererer jeg ofte til det notatet som er laget av sykepleieren (psykolog) Profesjonalisert og innadvendt eller tverrfaglig og utadvendt (pleieplan vs. rapport)

17 NSEP seminar 19. oktober 17 Konklusjon Resultat av implementering er ikke gitt a priori Fordeler og ulemper - avveining av om nytten av planen forsvarer ekstraarbeidet Nytte må ha være opplevd nytte i daglig praksis Ikke tenk erstatning – tenk utvidelse Bruken av klassifisering skjer gradvis gjennom prøving og feiling Mikrostudier/etnografi er god til å forklare hvorfor ting er som de er – men endring skjer kontinuerlig


Laste ned ppt "1 NSEP seminar 19. oktober Profesjonalisering og klassifisering Bruk av standardiserte sykepleieplaner i en psykiatrisk avdeling Gunnar Ellingsen, UiT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google