Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En sammensmelting av figurene på side 97 og 128 i boken Kulturanalyse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En sammensmelting av figurene på side 97 og 128 i boken Kulturanalyse"— Utskrift av presentasjonen:

1 En sammensmelting av figurene på side 97 og 128 i boken Kulturanalyse
Kulturmannen En sammensmelting av figurene på side 97 og 128 i boken Kulturanalyse

2 Er-identitet Er-identitet 5. Forståelse 4. Oppmerk- somhet 3. Trygghet
2 Figuren på side 97 og 128 6. Kulturmiksarena Nettverksbygging Er-identitet Er-identitet 5. Forståelse 3. Trygghet 4. Oppmerk- somhet 2. Selvaktelse 1. Orientering gj. ryggsekkviten Integrerende Beregnende Tilpassende Avvisende Med selvhevdelse mener jeg Selvaktelse I hver sammenheng agerer «magefølelser» gjennom IBTA-stiler. SRAK SESS MØVK MDPM Sosialt anlegg Disiplineringspotensialer Stridslyst, selvhevdelse og solidaritetsfølelser Iboende predisposisjoner ––––– Sensomotoriske evner Utvikling av planter, dyr og organismer N. Luhmann, G. Kelly, W. Bion, Ibn Khaldun osv

3 MTAK: Bearbeidelse: 9.10.2007 [ingen fasit]
Les spørsmålene fortløpende, gjerne flere ganger og skriv følgende foran spørsmålet: bokstaven ”M” dersom DU mener at det kan uttrykke en maktsituasjon. bokstaven ”T/ V” dersom du mener spørsmålet uttrykker en situasjon av tap eller vinning. Bokstaven ”A” dersom du mener spørsmålet uttrykker en atferd, aktivitet eller foreteelse. Bokstaven ”K” dersom du mener spørsmålet uttrykker en type kunnskap eller viten. Se planen. I dag ( ) ser vi sammen på noen spørsmål. Ser på forståelsen av kulturanalysemodellen? Avtaler case fra boka til neste gang. Introdusere perspektiver fra organisasjonslivet?

4 A: Utvalgte spørsmål: [MTAK] Hvordan skal man på en institusjon med streng struktur og faste dagsrammer, forholde seg til muslimsk ungdom som i forhold til sin tro er nødt til å gå i moskeen en fast dag i uken? Det skal også legges til at moskeen er et stykke unna og ungdommen er avhengig av sjåfør, noe som gjerne krever ekstra ressurser. [MTAK] Hvilken rolle skal jeg ta når jeg kjenner klientens kultur og språk, når det oppstår det misforståelse mellom tolk og klient? [MTAK] Hvordan formidler vi våre (norske) verdier til muslimske samfunn? Hos oss er vold i oppdragelsen forbudt, men der er det ”OK”  mange muslimske jenter til bvtjeneste her i Norge, siden kulturene krasjer. [A] [MTAK] Hvordan få en 14 år gammel jente fra Somalia eller Etiopia til å forstå at hun må gå til undersøkelse for å finne ut i hvilken grad hun er omskåret?

5 B: Utvalgte spørsmål [MTAK] Jeg ønsker å være en rollefigur for muslimske unge jenter uten å virke etnosentrisk. Hvordan? Det kan ofte misforstås. Jeg er selv jente. [MTAK] Jeg var i utlandet i forbindelse med prosjektarbeid med skolen i fjor. Da opplevde jeg av og til at de vi jobbet med på barnehjemmet (personalet) overså meg, ignorerte meg, var overlegen. Hvorfor? [MTAK] Hvor vanlig er det å leve i en ”storfamilie” i ikke-etnisk norske familier? Dvs. Taner, onkler, bestemødre på samme bosted. [MTAK] Skal man/bør man håndhilse, ta hverandre i hånden når man møtes for første gang med en fremmedkulturell?

6 C: Utvalgte spørsmål [MTAK] Hvorfor har somaliske kvinner rød henna (Neglelakk) ytterst på fingerneglene? [MTAK] Hvorfor plasserer noen foreldre (med minoritetsbakgrunn) barnet foran i bilen og moren sitter bak? Dette gjelder barn fra 5år og opp. Dette er noe jeg ser ofte. OBS! farlig uten barnesete. [MTAK] Det å gjøre seg forstått i akuttsituasjoner. Hvordan formidle viktig informasjon? [MTAK] Hvordan kan man forklare at det ikke er greit at barna kommer hjem fra ferien 1 mnd etter at skolen har startet, uten å true med f eks ta fra de barnebidrag, skoleplass etc?

7 D: Utvalgte spørsmål [MTAK] Hvorfor er det i mange kulturer forbundet stor skam med å være psykisk syk? [MTAK] Hvorfor vil ikke utenlandske (somaliske) menn at fremmede skal passe på barna deres (tenker da på avlastningshjem for eksempel)? [MTAK] Hvorfor ser enkelte utenlandske foreldre det som OK å slå barna? Er det forskjell og hva konsekvensene blir. [MTAK] Hvorfor er det høyere terskel for utenlandske mødre enn norske mødre i forhold til ”god nok omsorg” før barnevernet griper inn? [MTAK] Hvorfor skjer kjønnslemlesting av kvinner?

8 Case til neste gang? Vi velger en case fra boka om Kulturanalyse og diskutere casen med utgangspunkt i kulturmodellen.Casene er familien Altenborg, Saure eller Larsen.

9 Perspektiver fra organisasjonslivet

10 NB! Kommende sider lagres inntil videre
Sidene inneholder samtlige spørsmål fra 3. klasse BV Spørsmålene er samlet anonymt.

11 1: Spørsmål fra 3. klasse BV
Hvorfor ser enkelte utenlandske foreldre det som OK å slå barna? Er det forskjell og hva konsekvensene blir [M]. Hvorfor er det høyere terskel for utenlandske mødre enn norske mødre i forhold til ”god nok omsorg” før barnevernet griper inn? [A] Hvilken rolle skal jeg ta når jeg kjenner klientens kultur og språk, når det oppstår det misforståelse mellom tolk og klient? Hvordan skal man forholde seg til de som aldri kommer til avtale? [M] Kan du fortelle meg litt om bakgrunnen til hvorfor ”noen?” muslimske kvinner ikke kan snakke med menn? (Jeg tror det er fordi det står i Koranen, men hvorfor?) [A+K] Hvordan møte en muslimsk far på best måte som ung kvinne, når far har mer respekt for eldre og gjerne menn? [M] Hvordan kan foreldre som opprinnelig er fra Pakistan, men som har bodd i Norge i 20 år, yte og nok omsorg for sine barn, når de ikke kan noe norsk verken skriftlig eller muntlig. Hvordan forholde seg til en ungdom som søker asyl i Norge, men samtidig er forbannet på Norge og kommer med negative kommentarer om Norge hele tiden?

12 2: Spm-BV-3. Hvorfor er det i mange kulturer forbundet stor skam med å være psykisk syk? [T] Hvorfor vil ikke utenlandske (somaliske) menn at fremmede skal passe på barna deres (tenker da på avlastningshjem for eksempel)? [A] Jeg har vært i kontakt med en pakistansk jente. Hun skal kanskje i fosterhjem, men hennes far (som er muslim) vil ikke at hun skal være et sted der de har hund. Kan dette ha noe med religionen å gjøre og i tilfellet hvorfor? Hvorfor blir pakistanske ungdommer ofte sendt tilbake til hjemlandet når de begynner å bli voksne? Mister de ikke mye av det de har i Norge da? Hvorfor kan ikke somaliske kvinner fortelle mannen sin at de vil ha sex? Hvordan forholde seg til ungdom og voksne somaliere som tygger khat? Det diskuteres innad på praksisplassen og ellers i samfunnet, om det er ”lov”/vanlig å slå barna sine som en del av oppdragelsen i andre kulturer for eksempel kurdiske, somaliske?

13 3: Spm-BV-3. I arbeid med tolk, hvordan kan vi skape en trygg atmosfære for klienten? Vanskelig når alt kommunikasjon går gjennom en tredje person…Klienten kan kanskje bli utrygg/usikker, det samme kan vi som profesjonelle. På hjembesøk hos pakistanske familie, fikk servert mye mat/klaker, hvor mye bør man spise/ta i mot og hva tenker de dersom man ikke smaker på maten? (uhøflig) Har vi for lett for å kalle noe kultur? For eksempel hvis noen piller seg i nesa under hele samtalen på barnevernskontoret så godtar vi det fordi det hans kultur? Er det vanlig å kjøpe kone i land som Pakistan og lignende – Vold mot kvinner er normalt, men hvorfor snakker ikke man om vold mot menn – Det skjer faktisk?

14 4: Spm-BV-3. Hvordan kan man forklare at det ikke er greit at barna kommer hjem fra ferien 1 mnd etter at skolen har startet, uten å true med f eks ta fra de barnebidrag, skoleplass etc? [K] Hvordan formidler vi våre (norske) verdier til muslimske samfunn? Hos oss er vold i oppdragelsen forbudt, men der er det ”OK”  mange muslimske jenter til barnevernstjenesten her i Norge, siden kulturene krasjer. [A] Svensk miljøarbeider til 17-år gammel jente m/slankebehov: ”Plæsk ræv!”. Samme miljøarbeider til jente, blandingsrase: ”Pakkis”. Kan slike utsagn kombineres med godt miljøarbeid og kompenseres v/at ungdommen vet at ”Han er sånn”? Han er en av de mest populære på institusjonen. Hva er grunnen til at enkelte kulturer setter familiens ære fremfor livet til nære familiemedlemmer? Somalisk samfunn. Hvorfor grupperer de seg så utrolig mye, uten at noen andre får innpass? Det virker som de ikke vil integreres?!? Hvordan forholder man seg til ting som innenfor en kultur er vanlig, men i norsk kultur er helt uakseptabelt? For eksempel omskjæring av jenter.

15 5: Spm-BV-3. Det å gjøre seg forstått i akuttsituasjoner. Hvordan formidle viktig informasjon? ”Somaliere” Kvinner er kjent for å leve som enslige forsørgere mens mennene har en annen folkeregisteradresse. Giftemålet deres (det muslimske) blir ikke registrert i Norge. Hvordan forholder man seg i førstelinjetjenesten til slikt. Det er jo ”trygdejuks”. Og man har ”problemer” med å offisielt definere hvem som bor sammen med barna. Far mener han også bor sammen med dem og mor nekter, pg. Penger. Hvorfor virker mange utenlandske mødre så arrogante i arbeidet med barneverntjenesten, og hvorfor er de så vanskelige å finne bolig til? De takker jo nei til ”alt”. Boligene er ikke store, eller fine nok.

16 6: Spm-BV-3. Hvordan skal jeg forholde meg til tvangsekteskap?
Hvorfor skjer kjønnslemlesting av kvinner? Hvordan se og forstå familier som lever mellom kulturer? [M] Skal man/bør man håndhilse, ta hverandre i hånden når man møtes for første gang med en fremmedkulturell? [A] Hvorfor plasserer noen foreldre (med minoritetsbakgrunn) barnet foran i bilen og moren sitter bak? Dette gjelder barn fra 5år og opp. Dette er noe jeg ser ofte. OBS! farlig uten barnesete. [A] Mor nekter å ha mannlig tolk, selv om det er det eneste bv har å tilby i den aktuelle saken. Det er vanskelig for meg som ikke har norsk morsmål å være på praksis blant nordmenn. De er opptatt av mine fonetiske og grammatiske feil. De er opptatt av hvordan jeg skriver og ikke hva jeg mener. Hva bør man gjøre for å takle slike situasjoner?

17 7: Spm-BV-3. Jeg ønsker å være en rollefigur for muslimske unge jenter uten å virke etnosentrisk. Hvordan? Det kan ofte misforstås. Jeg er selv jente. Hvordan få en 14 år gammel jente fra Somalia eller Etiopia til å forstå at hun må gå til undersøkelse for å finne ut i hvilken grad hun er omskåret? Hvorfor er noen innvandrere skeptiske til å ha barn i barnehage? Hvorfor er det slik at innvandrermødre ikke er flink til å leke med barna sine. Som regel så sitter mødrene seg ned, mens barna løper og leker alene. Hvordan kan jeg som barnevernsarbeider akseptere at menn med minoritetsbakgrunn undertrykker kvinnene de er gift meg? (enkelttilfeller).

18 8: Spm-BV-3. Hvordan skal man på en institusjon med streng struktur og faste dagsrammer, forholde seg til muslimsk ungdom som i forhold til sin tro er nødt til å gå i moskeen en fast dag i uken? Det skal også legges til at moskeen er et stykke unna og ungdommen er avhengig av sjåfør, noe som gjerne krever ekstra ressurser. 14 år gammel gutt fra Somalia som bor på institusjon sier: ”dere kan aldri, ALDRI skjønne hvordan jeg har hatt det i Somalia. - Hva kan ligge i dette/ hva gjør man? Han har bodd i institusjon i over 2 år og har ikke blitt noe særlig bedre siden han kom dit.

19 9: Spm-BV-3. Finner ikke et problem, men har en morsomhet: Jeg har en barnegruppe, og den ene jenta er muslim. Så viste hun meg noe hun var stolt av, og jeg sa spontant ”Ååå din heldig Gris” Jenta skrek og sa Æsj. Hahaha! Hvorfor har noen utenlandske menn en lang lillefinger - negl på den ene hånden? Hvordan møte klienter med en annen kulturell bakgrunn? Bør man lære seg noe om kulturen osv?

20 10: Spm-BV-3. Hvor vanlig er det å leve i en ”storfamilie” i ikke-etnisk norske familier? Dvs. Taner, onkler, bestemødre på samme bosted. Hvorfor har somaliske kvinner rød henna (Neglelakk) ytterst på fingerneglene? Er det uhøflig å si nei takk til cola og kaker på hjemmebesøk? En pakistansk familie setter alltid fram store mengder mat. Jeg liker ikke å spise når jeg er på oppdrag i barnevernet. Kebab-Norsk har mange ord jeg ikke forstår. Hvordan går det an å si at en klient ”er slik?”

21 11: Spm-BV-3. Jeg var i utlandet i forbindelse med prosjektarbeid med skolen i fjor. Da opplevde jeg av og til at de vi jobbet med på barnehjemmet (personalet) overså meg, ignorerte meg, var overlegen. Hvorfor? Hvorfor lar ikke menn fra andre kulturer, konene sine lære norsk? Selv om de har bodd i Norge i år?

22 KULL 36: SPØRSMÅL Er etniske minoritetsfamilier for utfordrende for barnevernet? Hva er utfordringen til barnevernet hos barn av innvandrere? Hva kan vi som barnevernpedagoger/samfunn gjøre for å minske kjønnlemlestelse av barn og unge? Hva er vanlige problemstillinger rundt enslige mindreårige flyktninger? Hva er godt nok integrert (i et samfunn)? Hva betyr egentlig kvoteflyktning? Hva er tolkens rolle? (noenlunde besvart i dag) Hva er barnevernets rolle? Hva er UDIs rolle? I hvor stor grad skal vi godta kulturelt betinget avvik fra norske normer i vurdering av god nok omsorg? Hvordan grensesetter vi i forhold til FN-konvensjonen? Respekt for kultur må gå flere veier. Hvordan kan vi arbeide for å oppnå dette på en måte som ikke kan virke rasistisk? Hva vet vi om rasisme i ikke-vestlige land? Og er dette eventuelt religiøst betinget eller etnisk/kulturelt betinget?


Laste ned ppt "En sammensmelting av figurene på side 97 og 128 i boken Kulturanalyse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google