Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MAPO ( MATEMATIKK I PRAKSISOPPLÆRINGEN ) Samarbeidsmøte GLU 12 14.Januar 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MAPO ( MATEMATIKK I PRAKSISOPPLÆRINGEN ) Samarbeidsmøte GLU 12 14.Januar 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 MAPO ( MATEMATIKK I PRAKSISOPPLÆRINGEN ) Samarbeidsmøte GLU 12 14.Januar 2013

2 MAPO ( MATEMATIKK I PRAKSISOPPLÆRINGEN ) Fireårig prosjekt 1. år: Undersøke nåsituasjon – studentenes og praksislærernes oppfatning av forholdet mellom de to læringsarenaene 2.-4. år: Gjøre endringer og studere virkningen Del av prosjektet TPQ (Teachers' professional qualification; different forms of preservice programs and different knowledges), støttet av NFRs PRAKUT-program

3 P ROBLEMSTILLING Hvordan oppfatter lærerstudenter og praksislærere læreridentiteten og forholdet mellom teori og praksis?

4 U TFORDRINGER MED Å ANVENDE I PRAKSIS DET STUDENTENE LÆRER VED H I OA Vanskelig å anvende teori i praksis For vanskelig/ lite relevant teori ved HiOA Praksislærere kjenner ikke innholdet i kurset Sviktende forkunnskaper hos studentene

5 Jeg skulle ønske jeg hadde mer informasjon om hva studentene har lært i matematikk ved HiOA: 91,3 % ganske eller svært enig Jeg skulle ønske at min praksislærer hadde mer informasjon om hva vi har lært i matematikk ved HiOA: 38,4 % ganske eller svært enig : GREIT Å STARTE MED BLANKE ARK Studentene kan nok matematikk til å undervise mine elever: 59,5 % ganske eller svært enig Jeg kan nok matematikk til å undervise elevene i praksis: 53,7 % ganske eller svært enig. 23,9 % av studentene er ganske eller svært Uenige i at de selv kan nok matematikk, mens bare 2,4 % av praksislærerne mener det samme (men svært mange praksislærere er usikre: 38,1 %). Dette er jo for så vidt positivt, siden det kanskje innebærer at de ønsker å lære mer...

6 P RAKSISLÆRERNE MENER : Lærerikt å ha studenter for praksislærerne

7 I NTERVENSJONEN I høstsemesteret 2012 satte vi i gang de første intervensjonene på basis av resultater fra de første undersøkelsene Praksislærerne mener at de vet for lite om hva vi holder på med i matematikkfaget på HiOA, og ønsker å vite mer. For å etterkomme ønsket fra praksislærerne startet vi opp med et nytt mappekrav for studentene. Praksislærerne fikk i forkant av praksisperioden et hefte med oppsummerings og refleksjonsnotater for alle matematikkøktene før praksis. Heftet var ment å bruke som en hjelp til refleksjon i veiledningssamtalene Hvordan gikk det?

8 V IL DU VÆRE MED PÅ FOKUSGRUPPEINTERVJU I GRUPPE ? Vi kommer til å fortsette å samle data. Vi ønsker å komme enda nærmere svaret på hvordan vi kan få til et enda bedre samarbeid med praksisfeltet. Målet er å gjøre studentene til enda bedre matematikklærere. Vil noen av dere bidra i denne forskningen? Fokusgruppeintervjuet blir i lunchpausen på vurderingsmøte (torsdag 7. februar 2013). Deltakerne får gratis lunch.


Laste ned ppt "MAPO ( MATEMATIKK I PRAKSISOPPLÆRINGEN ) Samarbeidsmøte GLU 12 14.Januar 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google