Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

03/13/02 Kva kan UNINETT gjera for meg og mine? FASIT 14. mars 2002, Bergen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "03/13/02 Kva kan UNINETT gjera for meg og mine? FASIT 14. mars 2002, Bergen."— Utskrift av presentasjonen:

1 03/13/02 Kva kan UNINETT gjera for meg og mine? FASIT 14. mars 2002, Bergen

2 Uninett Uninett er forskingsnettet i Norge Uninett knytter saman det akademiske miljøet i eit nasjonalt og internasjonalt nett eksperimentering med nye tenester og netteknologi rundt 45 tilsette i Trondheim, tett samarbeid med driftssenter hos kundar (les: universiteta) nasjonal koordinering av.no-domenet

3 Uninett-medlem alle universiteta alle regionale og statlege høgskular - over 100 studiestader forskingsinstitusjonar og universitetssjukehus private høgskular nokre bibliotek og museer nokre grunn- og videregående skoler

4 Nett landsdekkande stamnett med kapasitet opp til 2,5 Gbit/s samarbeid om oppbygging av lokal infrastruktur hos kundar separate testnett for nettforsking på nye nettløysingar som t.d. IPv6 nettbygging: kjøp, leige og legging av fiber- kopar- og radiolinjer multicast i stamnettet koordinering og harmonisering av telefoni

5 Tenester namneteneste: DNS standardtenester: web, epost, katalogar, videokonferansar osb katalogar: søking på tvers, teknologitesting fellesavtalar: t.d. 180.uninett.no videohotell ftp.uninett.no/sunsite.uio.no handtering av akutte tryggleiksproblem (CERT)

6 Maskin- og programvare lokal UNIX-tenarmaskin med sentral drift (SAMSON) administrative system for høgskulane (TROFAST) omfattande rabattavtalar, spesielt for programvare

7 Internasjonalt samarbeid med andre forskingsnett –Norden –Europa –USA og resten av verda standardisering og utvikling av nettprotokollar gjennom IETF prosjektsamarbeid

8 Utviklingsprosjekt UMNS trådlause nett og mobile tenester Streaming av lyd og bilde på PDA IPv6, testa korleis det fungerer i praksis æøå i domenenamn, følgja diskusjon sjå på aksesskontroll i alle samanhengar agitera for fiberlegging lab for utprøving av multimedialøysingar

9 Felles elektronisk ID skaffa oversikt over alle brukarar gå gjennom eksisterande aksesskontroll byggja ein test-tenar for autentisering på tvers av universiteta velgja teknologi basert på kunnskap frå europeiske samarbeidspartnarar kollokvieserie arbeidsgrupper, nasjonalt og internasjonalt pilotprosjekt

10 FEIDE-prosjektet arkitektur er på plass, utdjuping pågår implementasjon og dokumentasjon er igang nokre pilotprosjekter igang –BAS for høgskule (HiØ og USIT), basert på UREG2000 –bruk av smartkort for lånekassekundar –erstatta.htpasswd med autentiseringstenar fleire pilotprosjekt under oppstart brukergrupper under oppstart –BAS, leggja grunnlag for brukaradminsitrativ opprydding –PKI, nøkkelhandtering og nøkkelbærarar

11 Riktige data: personar, rollar, rettar og attributtar datakvalitet og konsistens Person - Fødselsnummer - Navn - Adresse - Tilknytning - Type - Stedkode Bruker - Brukernavn/ID - Passord - E-post adresse - Type - Stedkode Gruppe - Gruppenavn/ID - Beskrivelse - Medlemmer - Brukere - Grupper Takk til UiO for figuren

12 Sikker ID: I dag: usikker identifisering per system FEIDE: sikker identifisering for heile sektoren Usikker id Sikker id Kopikvote Reiseregninger Timelister Usikker id Sikker id I dag FEIDE Fysisk adgangskontroll Felles studiekort Student selvbetjening NSB Lånekassen Saksbehandler Fysisk adgangskontroll Utskrift Eksternt System Avdeling Institusjon UH sektoren Gyldig for Webtjener Manuell signering Sikkerhetsnivå

13 Kva treng FEIDE? spesifikasjon av minimumskrav til rollestruktur i dei brukaradministrative systema i sektoren etablering av ein slik rollestruktur ved kvar institusjon felles tilgangskontroll på tvers av lærestadene ein sikker elektronisk identitet

14 Kva kjem ut av FEIDE? handbok spesifikasjon av tekniske og organisatoriske krav for dei som skal ta i bruk den felles elektroniske identiteten organisasjon for koordinering av avtalar, sentral systemdrift og kontroll programvare (referanseimplementasjon) kompetanseoppbygging ordinær drift i løpet av 2-3 år

15 Uninett gjer for meg? Internett-leverandør: IPnr, domenenamn giganett og neste generasjon IP teknologitest: multimedia, trådlaust osb koordinering og fellesavtalar: fiberlegging, programvare, sentral systemdrift fellesprosjekt i sektoren FEIDE: felles elektronisk identitet


Laste ned ppt "03/13/02 Kva kan UNINETT gjera for meg og mine? FASIT 14. mars 2002, Bergen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google