Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagvalg for skoleåret 2014-2015 Utdanningsprogram for studiespesialisering Fellesfag – obligatoriske fag for alle elever Programfag: fag du velger selv.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagvalg for skoleåret 2014-2015 Utdanningsprogram for studiespesialisering Fellesfag – obligatoriske fag for alle elever Programfag: fag du velger selv."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagvalg for skoleåret 2014-2015 Utdanningsprogram for studiespesialisering Fellesfag – obligatoriske fag for alle elever Programfag: fag du velger selv – Velger ut fra videre studieønsker – Velger ut fra interesser Persbråten videregående skole

2 FAGVg1Vg2Vg3 Norsk113 (4)112 (4)168 (6) Matematikk140 (5)84* (3) Naturfag140 (5) Engelsk140 (5) Fremmedspråk113 (4)112 (4)140* (5) Samfunnsfag84 (3) Geografi56 (2) Historie56 (2)113 (4) Religion84 (3) Kroppsøving56 (2) Sum fellesfag842 (30)420421 Programfag0420 (15) Sum842 (30)840 timer (30)841(30) (Tall i parentes er ¾ timer pr uke, tallet foran er antall klokketimer pr år i hvert fag.) Persbråten videregående skole Fellesfag og Programfag

3 Tall med stjerne i tabellen (fellesfagene): – Matematikk Vg2, 84 timer (3 timer pr uke) Hvis du velger matematikk programfag, skal du ikke ha 3-timers matematikk fellesfag. Du må da velge 4 programfag (20 timer programfag) der matematikk er ett av dem. – Fremmedspråk Vg3, 140 timer (5 timer pr uke) Hvis du ikke har hatt fremmedspråk i ungdomsskolen, skal du ha fremmedspråket ditt i Vg3 også. Du skal velge 2 programfag i Vg3 hvis du skal ha fremmedspråk over 3 år. – Morsmålseksamen Har du et annet morsmål enn norsk, kan du ta eksamen i det som privatist på Nivå II, og dermed dekke kravet om fremmedspråk under fellesfag. Persbråten videregående skole

4 Programområder – du må velge 2 fag fra ett programområde Persbråten videregående skole Programområder RealfagSpråk, samfunnsfag og økonomi Matematikk (R)Sosiologi Matematikk (S)Politikk og menneskerettigheter BiologiHistorie og filosofi KjemiRettslære FysikkEngelsk InformasjonsteknologiØkonomistyring Økonomi og ledelse Entreprenørskap I tillegg kan toppidrett velges også på studiespesialiering. NB! Du må da passe på å få nok fordypning i de andre fagene.

5 Regler ved valg av programfag Velge minst 30 timer programfag over 2 år – Velger 15 timer i Vg2 (Hvis du velger R1/S1, skal du velge 20 timer programfag.) – Velger 15 timer i Vg3 (Hvis du har fremmedspråk over 3 år, skal du velge 10 timer programfag.) Må velge 20 timer innenfor ett programområde To fag innenfor programområdet ditt fra Vg2, må føres videre i Vg3 De siste 10 timene er frie programfag Språk på nivå III (for eksempel spansk i Vg3 som programfag, innfrir krav til fordypning i ett fag) Persbråten videregående skole

6 Ekstrapoeng ved søkning til videre studier. Innenfor førstegangsvitnemål maksimalt 4 poeng etter følgende regler:. Persbråten videregående skole Fagpoeng R1, S1, Kjemi 1, Biologi 1, Fysikk 1, Informasjonsteknologi 1, Vg2 0,5 poeng pr fag S2, Kjemi 2, Biologi 2, Informasjonsteknologi 2, Vg3 0,5 poeng pr fag R2, Fysikk 2, Vg31 poeng pr fag 140 timer med fremmedspråk som programfag0,5 poeng pr fag Fremmedspråk nivå III1 poeng NB! Maksimum poeng totalt 4 poeng.

7 Tilleggspoeng Alderspoeng Det gis 2 poeng pr år, max 8 poeng til og med fylte 23 år. Alderspoeng Kjønnspoeng Til enkelte studier gis det kjønnspoeng. Kjønnspoeng Opptaksprøver Til enkelte studier gis det poeng for opptaksprøver. Opptaksprøver Praksispoeng Det kan gis poeng for praksis til journalistutdanningene. Praksispoeng Utdannings-, militær- og folkehøgskolepoeng Det gis tilleggspoeng for høyere utdanning, folkehøgskole eller militær-/siviltjenest e. Utdannings-, militær- og folkehøgskolepoeng Persbråten videregående skole

8 Godkjent vitnemål Nok årstimer over 3 år: minimum 2523 timer Fullført og bestått i alle fag (karakteren 2 eller bedre) Har alle de obligatoriske fellesfagene Har 5 eksamener – 1 eksamen i Vg2 (muntlig eller skriftlig) – 4 eksamener i Vg3 (minimum én muntlig) Har nok programfag Har fordypning i 2 programfag Har minimum 224 timer matematikk Har innfridd kravet om antall timer i fremmedspråk Har samme programområde i Vg2 og Vg3 Persbråten videregående skole

9 Førstegangsvitnemål (§3-43 i forskrift til Opplæringsloven) Har fullført og bestått innenfor normert løp – 3 år – (kan utvides til maks 5 år etter regler du finner i Forskriften) Har oppfylt kravene til generell studiekompetanse Førstegangansvitnemålet gjelder til og med det året du fyller 21 år Hva betyr det å få et førstegangsvitnemål? Kvoten er på 50 % av de tildelte studieplassene. Det er lavere snitt i kvoten for førstegangsvitnemål! Søkere i kvoten for førstegangsvitnemål konkurrerer samtidig i ordinær kvote, der de kan få medregnet forbedringer og evt. tilleggspoeng for høyere utdanning eller folkehøgskole eller militær/sivil førstegangstjeneste. Du kan lese mer om kvoter på følgende link: – http://www.samordnaopptak.no/info/soeking_opptak/kvotar/forstego ngsvitnemal-kvote/ http://www.samordnaopptak.no/info/soeking_opptak/kvotar/forstego ngsvitnemal-kvote/ Persbråten videregående skole

10 Beregning av poeng Poengberegning kvoten førstegangsvitnemål: Karakterpoeng (gjennomsnittskarakter x 10) + Realfags-/språkpoeng + Kjønnspoeng (noen studier) + Poeng for opptaksprøver (noen studier) = Skolepoeng (Forbedringer av fag tatt innenfor de 3 årene, blir regnet med i førstegangsvitnemålskvoten) Poengberegning ordinærkvoten: Skolepoeng (inkl. eventuelle nye fag og forbedringer tatt etter ferdig, treårig løp) + Alderspoeng + Tilleggspoeng = Konkurransepoeng Persbråten videregående skole

11 Eksempel på fagvalg Programområde Realfag: Persbråten videregående skole VG2VG3ANTALL TIMER TIL VALG POENG Biologi 1 (2BIOA) Biologi 2 (3BIO5) 5 + 51 Kjemi 1 (2KJEA) Kjemi 2 (3KJEB) 5 + 51 Fritt valg fraeget/andreprogramområder: Internasjonal engelsk (2IENS) Tysk nivå 25 + 50,5 (Eleven har P-matematikk i Vg2 (3-timers matte))

12 Eksempel på fagvalg Programområde Realfag: Persbråten videregående skole VG2VG3ANTALL TIMER TIL VALG POENG Informasjonsteknol ogi 1 (2INFA) Informasjonsteknol ogi 2 (2INFB) 5 + 51 Matematikk S1 (2MAS1) Matematikk S2 (3MS2) 5 + 51 Fritt valg fraeget/andreprogramområder: Økonomistyring (3ØKOS) Økonomi og ledelse (3ØKOL) 5 + 5 Rettslære 15

13 Eksempel på fagvalg Programområde Realfag: Persbråten videregående skole VG2VG3ANTALL TIMER TIL VALG POENG Informasjonsteknol ogi 1 (2INFA) Informasjonsteknol ogi 2 (2INFB) 5 + 51 Matematikk S1 (2MAS1) Matematikk S2 (3MS2) 5 + 51 Fritt valg fraeget/andreprogramområder: Toppidrett 2Toppidrett 35 + 5 Toppidrett 1 (Vg1)5

14 Eksempel på fagvalg Programområde Realfag: Persbråten videregående skole VG2VG3ANTALL TIMER TIL VALG POENG Informasjonsteknol ogi 1 (2INFA) Informasjonsteknol ogi 2 (2INFB) 5 + 51 Matematikk R1 (2MAR1) Matematikk R2 (2MR2) 5 + 51,5 Fysikk 1 (2FYSA) Fysikk 2 (2FYSB) 5 + 51,5 Fritt valg fraeget/andreprogramområder: Internasjonal engelsk 5

15 Eksempel på fagvalg Programområde Språk, samfunnsfag og økonomi: Persbråten videregående skole VG2VG3ANTALL TIMER TIL VALG POENG Sosiologi og sosialantropologi (2SOSA) Politikk og menneskerettighete r (2POM) 5 + 5 Rettslære 1 (2RETA) Rettslære 2 (3RETB) 5 + 5 Historie og filosofi 1 (2HISA) Historie og filosofi 2 (3HIFI) 5 + 5 Fritt valg fraeget/andreprogramområder

16 Eksempel på fagvalg Programområde Språk, samfunnsfag og økonomi: Persbråten videregående skole VG2VG3ANTALL TIMER TIL VALG POENG Internasjonal engelsk (2IENS) Samfunnsfaglig engelsk (3SES) 5 + 5 Rettslære 1 (2RETA) Rettslære 2 (3RETB) 5 + 5 Økonomistyring (3ØKOS) Sosiologi (2SOSA) 5 + 5 Fritt valg fraeget/andreprogramområder: Matematikk S150,5

17 Eksempel på fagvalg Programområde Språk, samfunnsfag og økonomi: Persbråten videregående skole VG2VG3ANTALL TIMER TIL VALG POENG Internasjonal engelsk (2IENS) Samfunnsfaglig engelsk (3SES) 5 + 5 Rettslære 1 (2RETA) Rettslære 2 (3RETB) 5 + 5 Økonomistyring (3ØKOS) 5 Fritt valg fraeget/andreprogramområder: Elever som har fellesspråk nivå I + II, må ha språket i 3 år.

18 Eksempel på fagvalg Programområde Språk, samfunnsfag og økonomi: Persbråten videregående skole VG2VG3ANTALL TIMER TIL VALG POENG Internasjonal engelsk (2IENS) Engelskspråklig litteratur og kultur (3ELKM) 5 + 5 Historie og filosofi 1 (2HISA) Historie og filosofi 2 (3HIFI) 5 + 5 Spansk nivå III (2SPB4) 51,0 Fritt valg fraeget/andreprogramområder: Matematikk S1Matematikk S25 + 51

19 Praktisk info om fagvalget: Skjemaer leveres kontaktlærer innen 7. februar Presentasjon Vg1 og Vg2 av fagvalget i uke 49-50 Rådgivere og trinnledere kan hjelpe deg med valget 5.februar i midttimen er det fagtorg i Orionbasen – faglærerne informerer om de ulike programfagene 29. januar er det foreldremøte Vg1 med gjennomgang av fagvalg og mulighet for å snakke med de enkelte faglærere Persbråten videregående skole


Laste ned ppt "Fagvalg for skoleåret 2014-2015 Utdanningsprogram for studiespesialisering Fellesfag – obligatoriske fag for alle elever Programfag: fag du velger selv."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google