Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon om fagvalg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon om fagvalg"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon om fagvalg
Det viktige valget Informasjon om fagvalg 1 time i aulaen Fagmesse med lærere og elever i B-bygget etterpå (vi går igjennom Sodexo-kantinen) Ferdige klokken 20.00

2 Hvem er ungdommen din? Hva er ungdommen flink til?
Hva synes andre ungdommen er flink til? Hvilke fag interesserer ungdommen seg mest for? Hva har ungdommen lyst å gjøre som «stor»? Cathrine

3 Veiledningsprosessen
Oktober: Informasjon fra rådgiver til elevene Onsdag 30. oktober: Fagmesse og foreldremøte November: Onsdag 6. november: Interessetest i kontaktlærertid Ondag 20. november: Prøvefagvalg November-januar: Samtale med rådgiver – i gruppe og evt. individuelt Mulighet for å hospitere i programfag Januar 2014: ENDELIG VALG av programfag Cathrine

4

5 Valgmuligheter – fagtilbudet vårt: To programområder og 14 programfag
REALFAG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Matematikk R1 eller S1 Kjemi Fysikk Biologi Teknologi og forsknings- lære (3 t)* Internasjonal engelsk Politikk, individ og samfunn: Sosiologi og sosial- antropologi Næringslivs- økonomi: Økonomistyring (Spansk)** Samfunnsøkonomi (Fransk)** Markedsføring og ledelse (Tysk)** Rettslære Historie og filosofi Psykologi *Tilbys ikke på vg3 **Byomfattende tilbud

6 Minst15 timer programfag
DITT PROGRAMOMRÅDE FRA VALGFRITT PROGRAMOMRÅDE PROGRAMFAG 1 5 TIMER PROGRAMFAG 2 5 TIMER PROGRAMFAG 4 5 TIMER VG3 PROGRAMFAG 1 5 TIMER PROGRAMFAG 2 5 TIMER PROGRAMFAG 3 5 TIMER VG2

7 Fag i kombinasjon - blokkskjema
Matte R1 Fysikk Kjemi Biologi Teknologi og forskningslære Matte S1 Næringslivs-økonomi Markedsføring og ledelse Samfunns-økonomi Matte 2P Psykologi Sosiologi og sosial-antropologi Historie og filosofi Rettslære Internasjonal engelsk

8 Merk deg Det er ikke sikkert at alle fagene vil bli tilbudt
Fag som har lav oppslutning ved prøvefagvalget kan bli droppet før det endelige fagvalget i januar Fulle grupper? Karakterene etter VG1 kan bli avgjørende. Ombestemme seg? ENDELIG fagvalg i januar – planlegging av neste skoleår Skolestart, vurdering og omvalg Cathrine

9 Elevpanel For realfag: Silje Melbye For samfunnsfag: Hedda Kvamsdal
For samf.fag m. fordypning i økonomifag: Daniel V. Myhre

10 Fordypning i matematikk eller ikke?
DITT PROGRAMOMRÅDE (enten SSØ eller REA) FRA VALGFRITT PROGRAMOMRÅDE PROGRAMFAG 1 5 TIMER PROGRAMFAG 2 5 TIMER PROGRAMFAG 4 5 TIMER VG3 NB! Det er få studier med spesielle opptakskrav i matematikk Realfag og økonomi krever matematikk PROGRAMFAG R1 ELLER S1 5 TIMER PROGRAMFAG 1 5 TIMER PROGRAMFAG 2 5 TIMER PROGRAMFAG 3 5 TIMER VG2 eller FELLESFAG 2P 3 TIMER

11

12 Våre erfaringer For å velge R1bør du For å velge S1 bør du
Ha teoretisk matematikk i første klasse - 1T Ha minst en svak 4 i 1T For å velge S1 bør du Ha minst karakteren 3 i 1T Ha minst karakteren 4 i 1P Husk: har du 1T vil det bli mye repetisjon i S1

13 Studier med spesielle krav - matematikk
S1 + S2 (eller R1) Medisin (lege og farmasøyt)* Odontologi (tannlege)* Veterinær* Bioingeniør* Siviløkonom R1 + R2 Sivilingeniør/ ingeniør* Sivilarkitekt NTNU* * Krever i tillegg kompetanse innen andre realfag

14

15 Tilleggspoeng realfag/språkfag Vg2
Ekstrapoeng Tilbud på Ullern 0,5 poeng for realfag på et omfang på minst 140 timer per år (5t) Matematikk R1 Matematikk S1 Fysikk 1 Kjemi 1 Biologi 1 0,5 poeng for alle språkfag m 5 t, med unntak av programfag engelsk. Et vell av fremmedspråk! Se utdelt oversikt over spesielle krav

16 Tilleggspoeng Vg3 Ekstrapoeng Tilbud på Ullern 0,5 poeng for realfag
Matematikk S2 Kjemi 2 Biologi 2 1 poeng for realfag (5t) Matematikk R2 Fysikk 2 0,5 poeng for alle språkfag nivå I og II (5t) (NB! Ikke engelsk) - 1 poeng for alle språkfag (5t) nivå III (NB! Ikke engelsk) Tysk, spansk og fransk III tilbys felles i Oslo

17 Gjennomsnittskarakter x 10 + Realfagspoeng/Språkpoeng (maks. 4 poeng)
Poengberegning Gjennomsnittskarakter x 10 + Realfagspoeng/Språkpoeng (maks. 4 poeng) = Skolepoeng

18 Førstegangsvitnemål Gir prioritet til 50% av studieplassene ved norske universitet og høgskoler. Dette kan bety noe ”lettere” opptakskrav til enkelte studier Ikke fylle mer enn 21 år i opptaksåret (altså det kalenderåret du søker til høyere utdanning) Søkeren har fullført og bestått utdanningen i løpet av sine 3 år på videregående (generell studiekompetanse) Søkeren kan forbedre sine karakterer i løpet av 3 år på videregående Cathrine

19 Utvekslingsår Rådgiver kan informere om fagkrav
Fokus på programfag (1+3) Elever med fremmedspråk nivå 1 og nivå 2 må dokumentere fullført og bestått i utlandet (evt. Privatisteksamen på vg3) Elever uten fremmedspråk på ung. må fortsette med fremmedspråket I+II på vg3 Eleven bør følge med på egen hånd i fagene norsk, historie og kroppsøving. Norskeksamen vg3: forutsetter kunnskaper fra vg2-pensum Viktig å holde tett dialog med rådgiver og studieinspektør slik at eleven får godkjent fagene dine og går direkte inn på Vg3 Konkurranse på karakterer for å komme inn igjen på Vg3, men karakterene fra Vg2-år i utlandet vil ikke telle på vitnemålet Når må eleven ha bestemt seg? Frist på vårparten Gode utvekslingsavtaler Kongshavn vgs. i Tyskland/Berlin, Ulsrud vgs. i Cambridge, England, Stovner vgs. i London, England Cathrine

20 Cathrine

21 Har du fremdeles spørsmål etter i kveld?
Fagvalg: Telefon: på dagtid Anbefalt nettside for utveksling vg2: videregaende-opplaring-i-utlandet/?WT.ac=utveksling&boks=pavirker

22 Eksempel på poengberegning
Matematikk: R1+R2 1.5 Fysikk 1 + Fysikk 2 Kjemi 1 + Kjemi 2 1 Til sammen 4 Karaktersnitt: 4,0 x 10 40 + tilleggspoeng 4 Til sammen 44


Laste ned ppt "Informasjon om fagvalg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google