Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det viktige valget Informasjon om fagvalg. Hvem er ungdommen din?  Hva er ungdommen flink til?  Hva synes andre ungdommen er flink til?  Hvilke fag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det viktige valget Informasjon om fagvalg. Hvem er ungdommen din?  Hva er ungdommen flink til?  Hva synes andre ungdommen er flink til?  Hvilke fag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det viktige valget Informasjon om fagvalg

2 Hvem er ungdommen din?  Hva er ungdommen flink til?  Hva synes andre ungdommen er flink til?  Hvilke fag interesserer ungdommen seg mest for?  Hva har ungdommen lyst å gjøre som «stor»?

3 Veiledningsprosessen Oktober: Informasjon fra rådgiver til elevene  Onsdag 30. oktober: Fagmesse og foreldremøte November:  Onsdag 6. november: Interessetest i kontaktlærertid  Ondag 20. november: Prøvefagvalg November-januar:  Samtale med rådgiver – i gruppe og evt. individuelt  Mulighet for å hospitere i programfag Januar 2014:  ENDELIG VALG av programfag

4

5 Valgmuligheter – fagtilbudet vårt: To programområder og 14 programfag  Matematikk R1 eller S1  Kjemi  Fysikk  Biologi  Teknologi og forsknings- lære (3 t)*  Internasjonal engelsk  (Spansk)**  (Fransk)**  (Tysk)**  Politikk, individ og samfunn: Sosiologi og sosial- antropologi  Rettslære  Historie og filosofi  Psykologi  Næringslivs- økonomi: Økonomistyring  Samfunnsøkonomi  Markedsføring og ledelse REALFAGSPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI *Tilbys ikke på vg3 **Byomfattende tilbud

6 Minst15 timer programfag PROGRAMFAG 1 5 TIMER PROGRAMFAG 1 5 TIMER PROGRAMFAG 2 5 TIMER PROGRAMFAG 2 5 TIMER PROGRAMFAG 1 5 TIMER PROGRAMFAG 1 5 TIMER PROGRAMFAG 2 5 TIMER PROGRAMFAG 2 5 TIMER PROGRAMFAG 4 5 TIMER PROGRAMFAG 4 5 TIMER PROGRAMFAG 3 5 TIMER PROGRAMFAG 3 5 TIMER DITT PROGRAMOMRÅDE FRA VALGFRITT PROGRAMOMRÅDE VG2 VG3

7 Fag i kombinasjon - blokkskjema BLOKK 1BLOKK 2BLOKK 3BLOKK 4BLOKK 5 Matte R1FysikkKjemiBiologi Teknologi og forskningslære Matte S1 Næringslivs- økonomi Markedsføring og ledelse Samfunns- økonomi Matte 2P Psykologi Sosiologi og sosial- antropologi Historie og filosofi RettslæreInternasjonal engelsk

8 Merk deg  Det er ikke sikkert at alle fagene vil bli tilbudt  Fag som har lav oppslutning ved prøvefagvalget kan bli droppet før det endelige fagvalget i januar  Fulle grupper? Karakterene etter VG1 kan bli avgjørende.  Ombestemme seg?  ENDELIG fagvalg i januar – planlegging av neste skoleår  Skolestart, vurdering og omvalg

9 Elevpanel  For realfag: Silje Melbye  For samfunnsfag: Hedda Kvamsdal  For samf.fag m. fordypning i økonomifag: Daniel V. Myhre

10 Fordypning i matematikk eller ikke? PROGRAMFAG 1 5 TIMER PROGRAMFAG 1 5 TIMER PROGRAMFAG 2 5 TIMER PROGRAMFAG 2 5 TIMER PROGRAMFAG 1 5 TIMER PROGRAMFAG 1 5 TIMER PROGRAMFAG 2 5 TIMER PROGRAMFAG 2 5 TIMER PROGRAMFAG 4 5 TIMER PROGRAMFAG 4 5 TIMER PROGRAMFAG 3 5 TIMER PROGRAMFAG 3 5 TIMER DITT PROGRAMOMRÅDE (enten SSØ eller REA) FRA VALGFRITT PROGRAMOMRÅDE VG2 VG3 PROGRAMFAG R1 ELLER S1 5 TIMER PROGRAMFAG R1 ELLER S1 5 TIMER FELLESFAG 2P 3 TIMER eller

11

12 Våre erfaringer  For å velge R1bør du  Ha teoretisk matematikk i første klasse - 1T  Ha minst en svak 4 i 1T  For å velge S1 bør du  Ha minst karakteren 3 i 1T  Ha minst karakteren 4 i 1P  Husk: har du 1T vil det bli mye repetisjon i S1

13 Studier med spesielle krav - matematikk  S1 + S2 (eller R1)  Medisin (lege og farmasøyt)*  Odontologi (tannlege)*  Veterinær*  Bioingeniør*  Siviløkonom  R1 + R2  Sivilingeniør/ ingeniør*  Sivilarkitekt NTNU* * Krever i tillegg kompetanse innen andre realfag

14

15 Tilleggspoeng realfag/språkfag Vg2 EkstrapoengTilbud på Ullern 0,5 poeng for realfag på et omfang på minst 140 timer per år (5t) Matematikk R1 Matematikk S1 Fysikk 1 Kjemi 1 Biologi 1 0,5 poeng for alle språkfag m 5 t, med unntak av programfag engelsk. Et vell av fremmedspråk!

16 Tilleggspoeng Vg3 EkstrapoengTilbud på Ullern 0,5 poeng for realfag (5 t) Matematikk S2 Kjemi 2 Biologi 2 1 poeng for realfag (5t)Matematikk R2 Fysikk 2 0,5 poeng for alle språkfag nivå I og II (5t) (NB! Ikke engelsk) - 1 poeng for alle språkfag (5t) nivå III (NB! Ikke engelsk) Tysk, spansk og fransk III tilbys felles i Oslo

17 Gjennomsnittskarakter x 10 + Realfagspoeng/Språkpoeng (maks. 4 poeng) = Skolepoeng Poengberegning

18 Førstegangsvitnemål  Gir prioritet til 50% av studieplassene ved norske universitet og høgskoler. Dette kan bety noe ”lettere” opptakskrav til enkelte studier  Ikke fylle mer enn 21 år i opptaksåret (altså det kalenderåret du søker til høyere utdanning)  Søkeren har fullført og bestått utdanningen i løpet av sine 3 år på videregående (generell studiekompetanse)  Søkeren kan forbedre sine karakterer i løpet av 3 år på videregående

19 Utvekslingsår  Rådgiver kan informere om fagkrav  Fokus på programfag (1+3)  Elever med fremmedspråk nivå 1 og nivå 2 må dokumentere fullført og bestått i utlandet (evt. Privatisteksamen på vg3)  Elever uten fremmedspråk på ung. må fortsette med fremmedspråket I+II på vg3  Eleven bør følge med på egen hånd i fagene norsk, historie og kroppsøving. Norskeksamen vg3: forutsetter kunnskaper fra vg2-pensum  Viktig å holde tett dialog med rådgiver og studieinspektør slik at eleven får godkjent fagene dine og går direkte inn på Vg3  Konkurranse på karakterer for å komme inn igjen på Vg3, men karakterene fra Vg2-år i utlandet vil ikke telle på vitnemålet  Når må eleven ha bestemt seg? Frist på vårparten  Gode utvekslingsavtaler  Kongshavn vgs. i Tyskland/Berlin, Ulsrud vgs. i Cambridge, England, Stovner vgs. i London, England

20

21 Fagvalg: cathrine.huglen@ullern.vgs.no cathrine.huglen@ullern.vgs.no Telefon : 94163240 på dagtid Anbefalt nettside for utveksling vg2: http://www.udir.no/Regelverk/Vitnemal-og-kompetansebevis/Artikler_vitnemal/Godkjenning-av- videregaende-opplaring-i-utlandet/?WT.ac=utveksling&boks=pavirker Har du fremdeles spørsmål etter i kveld?

22 Eksempel på poengberegning Matematikk: R1+R21.5 Fysikk 1 + Fysikk 21.5 Kjemi 1 + Kjemi 21 Til sammen4 Karaktersnitt: 4,0 x 1040 + tilleggspoeng4 Til sammen44


Laste ned ppt "Det viktige valget Informasjon om fagvalg. Hvem er ungdommen din?  Hva er ungdommen flink til?  Hva synes andre ungdommen er flink til?  Hvilke fag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google