Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus Lyskebrokk i Norge 2008 en statusrapport for Nordaf vintermøte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus Lyskebrokk i Norge 2008 en statusrapport for Nordaf vintermøte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus Lyskebrokk i Norge 2008 en statusrapport for Nordaf vintermøte

2 Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus Brokkbind er fortsatt en mulighet Epidemiologi Hvor opereres Operasjonstyper Anestesi Logistikk Oppsummering

3 Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus Epidemiologi Norge 4.5 mill innbyggere 7000 lyskebrokkoperasjoner inkl. barn 6000 voksne lyskebrokk 230 femoralbrokk

4 Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus Epidemiologi lyskebrokk Mjaaland &al 6% øyeblikkelig hjelp (13% i 1991) Gjennomsnittsalder kvinner 57 (63) Gjennomsnittsalder menn 59 (63) 8% kvinner, 92% menn – uendret 2% laparoskopiske operasjoner

5 Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus Epidemiologi femoralbrokk Mjaaland &al 43% Øhjelp (56% i 1991) Gjennomsnittsalder kvinner 62 (66) Gjennomsnittsalder menn 63 (66) 67% kvinner, 33% menn – uendret 3% av alle lyskebrokkoperasjoner 0.5% laparoskopisk operert

6 Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus Epidemiologiske forskjeller Andel av lyske- brokk Andel ØH- opera- sjoner Andel kvinner

7 Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus Hvor skal det opereres? Paracelsus f. 1493

8 Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus Antall operasjoner i Norske sykehus 2006

9 Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus Sykehus med flere enn 200 operasjoner pr år (Inkl. barn)

10 Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus Lyskebrokk operert ved private sykehus 2006

11 Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus Lyskebrokk operert ved private sykehus 2006 Innleggelse Dagopphold Totalt

12 Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus Andre private sykehus som opererer lyskebrokk? VOLVAT Bergen: 16 VOLVAT Oslo : <100 ”Elswhere Hospital”: ?? Problem: Ingen offentlig registrering av operasjoner som ikke er betalt av det offentlige

13 Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus Operasjonsmetoder Inguinale brokk Mjaaland &al

14 Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus Uten nett 1991 Shouldice 30%Bassini 60% ” MyWay repair”

15 Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus Med nett 2006 Liechtenstein 90%Andre 10%

16 Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus Gilberts klassifikasjon 63 % laterale (indirekte) 30 % mediale (direkte) 4 % Kombinerte 3 % Femoral Primære brokk

17 Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus Laterale og mediale brokk er to ulike sykdommer? To ulike patogenetiske prinsipper: Laterale brokk: Åpenstående prosessus vaginalis Mediale brokk: Nedsatt kvalitet av vevet i lyskekanalens bunn – spesielt transversalisfascien Konsekvens: To ulike operasjonsmetoder

18 Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus Laterale brokk: Lichtenstein Tension free Irving L.Lichtenstein, Lichtenstein institute, LA

19 Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus Nytt: Parietene Progrip (Covidien)

20 Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus Mediale brokk: Preperitonealt nett (PHS or UHS Ethicon J&J)

21 Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus En-lags preperitonealt nett: Polysoft (Bard)

22 Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus TIVA æraen (Remifentanil and propofol)

23 Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus Lokal anestesi – første del 20 ml 1% Xylocain (Lidocain) m/adrenalin 20 ml 0.25% Marcain (Bupivacain) 10 ml Natriumbicrbonat (NaHCO3) 50 mmol/ml (Bufrer den ellers sviende basiske væsken, og den virker fortere) Intradermal i snittlinjen Rhomboid injeksjon, også under Scarpa`s fascie

24 Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus Lokal anestesi – andre del Vent et minutt før externusfascien åpnes

25 Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus Smertescore ved lokalanestesi VAS skala 0-7 During anaest. Op. 1. after- noon 1.night 1.week total Glambek 2003

26 Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus Bare en av 50 pasienter ville IKKE ha samme anestesiformen igjen Blir kvitt anestesilegen Lav risiko Billig 49 ønsket samme igjen ved evt. ny operasjon.

27 Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus Operasjonstid 100 pas. 2003 både primære og residivbrokk Bare lokalanestesi : Median 35.9 min (23-50) inkludert setting av anestesi og venting TIVA + lokal anestesi. Median 27.3 min (16-44) Dette ga oss en ekstra operasjon hver operasjonsdag ved innføring av TIVA

28 Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus Logistikk, inguinale brokk 1983: 5700 sykehusopphold, med totalt 31400 liggedøgn 2006: 61% dagkirurgi Trenger vi å se disse pasientene før operasjonen? Trenger de å kontrolleres etterpå?

29 Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus Bergen helt tilfeldig valgt eksempel 340 000 innbyggere m/ omland 450 voksne skal opereres for lyskebrokk Sparer 400 polikliniske konsultasjoner før operasjon Sparer 450 polikliniske kontroller etterpå

30 Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus Mye som diskuteres Hvem skal operere – generell eller gastro? Hvor mange sykehus? Private klinikker? Andre sentra? Operasjonsmetoder - Nettvalg – industrien presser på Finansieringsmodeller

31 Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus Og ikke minst smerter….. 11% har smerter etter 1 år 3% har sterke smerter Betyr suturene noe? Betyr nettypen noe? Betyr anestesiformen noe? Betyr operatøren noe? Betyr brokktypen noe?

32 Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus Brynjulf Ystgaard, leder Arne Seternes, Inge Glambek, Odd Mjåland, Line Schjøtt Iversen, Jan Lambrechts


Laste ned ppt "Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus Lyskebrokk i Norge 2008 en statusrapport for Nordaf vintermøte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google