Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til EKG-seminar Kull 03B, Våren 2008 Tilde Broch Østborg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til EKG-seminar Kull 03B, Våren 2008 Tilde Broch Østborg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til EKG-seminar Kull 03B, Våren 2008 Tilde Broch Østborg

2 Metodene i denne forelesningen er tatt fra: “The only EKG book you'll ever need” EKGer fra internett (ecglibrary.com) og Harald Vik-Mo sine sider. EKGer tatt prehospitalt, samt på HDS.

3 10 steg til EKG-himmelen... Datainnsamling 1) Standarisering a.k.a. Egensikkerhet. 2) Frekvens 3) Intervaller 4) QRS-akse Diagnoser 5) Rytme 6) AV-blokk? 7) Grenblokk eller hemiblokk? 8) Preeksitasjon? 9) Dilatasjon/hypertrofi? 10) Koronar hjertesykdom? (Håvard! :) )‏

4 Men: vi må begynne litt mer pedagogisk PQRST, varighet og amplitude Hva gir positiv/negativ/bipolar kurve? Hva er en avledning? De 12 avledningene... Enten kan du vektorer nå, eller så gjør vi det lett...

5 PQRST

6 Varighet og amplitude For 50mm/s: 1 cm = 0,2 sekunder. 1mm = 0,02 sekunder For 25mm/s: 1 cm = 0,4 sekunder. 1mm = 0,04 sekunder

7 Hva gir positivt/negativt/bipolart? Strøm som går mot en positiv elektrode gir et positivt utslag på EKG. Vice versa med negativt. Idet strømmen passerer en elektrode, vil fortegnet skifte.

8 Avledningene i frontalplanet: I, II, III, AVL, AVF, AVR

9 Prekordialavledningene

10 Prekordialavledningene 2

11 Det normale 12-avlednings EKG

12 1) Egensikkerhet Forsikre deg alltid om: EKG-et er tatt av riktig pasient Elektrodeplasseringen er korrekt. Papirhastigheten og kalibreringen. Ikke hopp til konklusjoner: vær nøye og systematisk.

13 2) Frekvens 50mm: 600/RR-intervall i store ruter→ slag pr minutt 25 mm: 300/RR-intervall i store ruter → slag pr minutt Brady: 100

14 3) Intervaller PQ (PR) = 0,12 – 0,2 sekunder (<0,24?)‏ QRS = 0,06 – 0,1 sekunder (<0,12?)‏ QTc = QT / √RR (RR: tiden mellom to R'er)‏ Forenklet: QT-tiden < RR/2 → normal

15 5) Rytme Datainnsamling: 1) (“Egensikkerhet”)‏ 2) Frekvens? Bruk metode med RR-tid. 3) Finn intervallene: PQ, QRS, QT. Diagnose: 5 a) Har du P- bølger? b) Er QRS smalt? (mindre enn 0,12 sek)‏ c) Følges hver P av et QRS? d) Er rytmen regelmessig? Hvis a – d = JA → sinusrytme.

16 Eksempel 25 mm/sek

17 Eksempel 25 mm/sek 2) Frekvens? RR = 3,5 store ruter Frekvens = 300/3,5 = 86 slag/min

18 Eksempel 25 mm/sek 2) Frekvens? RR = 3,5 store ruter. Frekvens = 300/3,5 = 86 slag/min 3) Intervaller? PQ=~4mm → 0,16s (<0,2s) normalt QRS=~2mm → 0,08s (<0,12) normalt QT=~7mm → (< 18mm/2) normalt

19 Eksempel 25 mm/sek 2) Frekvens? RR = 3,5 store ruter. Frekvens = 300/3,5 = 86 slag/min 3) Intervaller? PQ=~4mm → 0,16s (<0,2s) normalt QRS=~2mm → 0,08s (<0,12) normalt QT=~7mm → (< 18mm/2) normalt 5a) P-bølger? Ja. b) QRS smalt? Ja. c) Følges hver P av QRS? Ja. d) Regelmessig rytme? Ja. → Sinusrytme

20 Rytme 1 25 mm/sek

21 Rytme 1 25 mm/sek 2) Frekvens? RR = 2,5 store ruter Frekvens = 300/2,5 = 120 slag/min

22 Rytme 1 25 mm/sek 2) Frekvens? RR = 2,5 store ruter Frekvens = 300/2,5 = 120 slag/min 3) Intervaller? PQ=~4mm → 0,16s (<0,2s) normalt QRS=~2mm → 0,08s (<0,12) normalt QT=~6mm → (< 12mm/2) normalt

23 Rytme 1 25 mm/sek 2) Frekvens? RR = 2,5 store ruter Frekvens = 300/2,5 = 120 slag/min 3) Intervaller? PQ=~4mm → 0,16s (<0,2s) normalt QRS=~2mm → 0,08s (<0,12) normalt QT=~6mm → (< 12mm/2) normalt 5a) P-bølger? Ja. b) QRS smalt? Ja. c) Følges hver P av QRS? Ja. d) Regelmessig rytme? Ja. → Sinusrytme Sinus tachykardi

24 Rytme 2

25 2) Frekvens? RR = 2,5 store ruter Frekvens = 300/5,5 = 54 slag/min

26 Rytme 2 2) Frekvens? RR = 2,5 store ruter Frekvens = 300/5,5 = 54 slag/min 3) Intervaller? PQ=~4mm → 0,16s (<0,2s) normalt QRS=~2mm → 0,08s (<0,12) normalt QT=~6mm → (< 12mm/2) normalt

27 Rytme 2 2) Frekvens? RR = 2,5 store ruter Frekvens = 300/5,5 = 54 slag/min 3) Intervaller? PQ=~4mm → 0,16s (<0,2s) normalt QRS=~2mm → 0,08s (<0,12) normalt QT=~6mm → (< 12mm/2) normalt 5a) P-bølger? Ja. b) QRS smalt? Ja. c) Følges hver P av QRS? Ja. d) Regelmessig rytme? Ja. → Sinusrytme Sinus bradykardi

28 Rytme 3 25 mm/sek

29 Rytme 3 25 mm/sek 2) Frekvens? RR = varierende Anslag?

30 Rytme 3 25 mm/sek 2) Frekvens? RR = varierende 3) Intervaller? PQ= ingen P QRS= ~2mm → 0,08s (<0,12) normalt QT= < RR/2 → normalt

31 Rytme 3 25 mm/sek 2) Frekvens? RR = varierende 3) Intervaller? PQ= ingen P QRS= ~2mm → 0,08s (<0,12) normalt QT= < RR/2 → normalt 5a) P-bølger? Nei. b) QRS smalt? Ja. (c) Følges hver P av QRS? Nei.) d) Regelmessig rytme? Nei.. Ingen P, uregelmessig, smalt QRS. “Vibrerende” baseline → Atrieflimmer.

32 Rytme 4

33 2) Frekvens? RR = 1,5 store ruter Frekvens = 300/1,5 = 200

34 Rytme 4 2) Frekvens? RR = 1,5 store ruter Frekvens = 300/1,5 = 200 3) Intervaller? PQ= ingen P QRS= ~4mm → 0,16s (<0,12) normalt QT=....t

35 Rytme 4 2) Frekvens? RR = 1,5 store ruter Frekvens = 300/1,5 = 200 3) Intervaller? PQ= ingen P QRS= ~4mm → 0,16s (<0,12) normalt QT=....t 5a) P-bølger? Nei. b) QRS smalt? Nei.. (c) Følges hver P av QRS? Nei.) d) Regelmessig rytme? Ja.. Tachykardi, ingen P, bredt QRS. Ventrikkeltachykardi! NB! Alle bredkompleksede tachykardier er VT til det motsatte er bevist..

36 6) AV-blokk 6 a) PQ > 0.2s → AV-blokk grad I Hvis svaret på 5c er nei, se på følgende: b) Ikke alle P følges av QRS → AV-blokk grad II  Wenckebach  tiltagende PQ-tid  droppet QRS  Mobitz  ingen økende PQ-tid  droppet QRS c) Ingen P gir QRS → AV-blokk grad III  P og QRS fullstendig dissosiert

37 Rytme 5 25 mm/sek

38 Rytme 5 25 mm/sek 2) Frekvens? RR = 5 store ruter Frekvens = 300/5 = 60 slag/min

39 Rytme 5 25 mm/sek 2) Frekvens? RR = 5 store ruter Frekvens = 300/5 = 60 slag/min 3) Intervaller? PQ=~8mm → 0,32s (>0,2s) unormalt QRS=~2mm → 0,08s (<0,12) normalt QT=~6mm → (< 12mm/2) normalt

40 Rytme 5 25 mm/sek 2) Frekvens? RR = 5 store ruter Frekvens = 300/5 = 60 slag/min 3) Intervaller? PQ=~8mm → 0,32s (>0,2s) unormalt QRS=~2mm → 0,08s (<0,12) normalt QT=~6mm → (< 12mm/2) normalt 5a) P-bølger? Ja. b) QRS smalt? Ja. c) Følges hver P av QRS? Ja. d) Regelmessig rytme? Ja. → Sinusrytme AV-blokk, grad 1.

41 Rytme 6 25 mm/sek

42 Rytme 6 25 mm/sek 2) Frekvens? RR = 5 store ruter Frekvens = 300/5 = 60 slag/min

43 Rytme 6 25 mm/sek 2) Frekvens? RR = 5 store ruter Frekvens = 300/5 = 60 slag/min 3) Intervaller? PQ=~4 – 9 mm → 0,16 – 0,36s (>0,2s) unormalt QRS=~2mm → 0,08s (<0,12) normalt QT=~6mm → (< 12mm/2) normalt

44 Rytme 6 25 mm/sek 2) Frekvens? RR = 5 store ruter Frekvens = 300/5 = 60 slag/min 3) Intervaller? PQ=~4 – 9 mm → 0,16 – 0,36s (>0,2s) unormalt QRS=~2mm → 0,08s (<0,12) normalt QT=~6mm → (< 12mm/2) normalt 5a) P-bølger? Ja. b) QRS smalt? Ja. c) Følges hver P av QRS? Nei. d) Regelmessig rytme? Ja. → Sinusrytme AV-blokk, grad 2 Tiltagende PQ: Wenkebach type.

45 Rytme 7 25 mm/sek 2) Frekvens? RR = 5,5 store ruter Frekvens = 300/5 = 54 slag/min 3) Intervaller? PQ= ingen klar PQ-tid. QRS=~5mm → 0,20s (<0,12) normalt QT=~6mm → (< 12mm/2) normalt 5a) P-bølger? Ja. b) QRS smalt? Nei. c) Følges hver P av QRS? Nei. d) Regelmessig rytme? Ja. Ingen relasjon mellom P og QRS. Bredt QRS, ventrikulær rytme* AV-blokk, grad 3.

46 Rytme... 25 mm/sek

47 Grenblokk? QRS (som følger P) >0,12s → grenblokk. Høyre grenblokk  RSR I V 1 og V 2. Venstre grenblokk  Brede, fjellliknende forandringer i laterale avledninger (I, AvL, V 5 og V 6 )‏ Grenblokk gir repolariseringsforandringer!  Vanskeliggjør hypertrofi/iskemi-vurdering  RBBB høyre prekordialer ST-dep/T-inv.  LBBB ST-depresjon.

48 Grenblokk? QRS (som følger P) >0,12s → grenblokk. Høyre grenblokk  RSR I V 1 og V 2. Venstre grenblokk  Brede, fjellliknende forandringer i laterale avledninger (I, AvL, V 5 og V 6 )‏ Grenblokk gir repolariseringsforandringer!  Vanskeliggjør hypertrofi/iskemi-vurdering  RBBB høyre prekordialer ST-dep/T-inv.  LBBB ST-depresjon.

49 Rytme 8

50 Rytme 9

51 9) Dilatasjon og hypertrofi EKG klarer ikke å skille mellom hypertrofi og dilatasjon. Vi snakker likevel om “atrial dilatasjon” og “ventrikkelhypertrofi. Atriedilatasjon vil ikke bli gjennomgått.(?)‏

52 SLUTT

53 Akse: den egentlige retningen av QRS Dersom retningen av R er mellom 0° og 90° grader, er aksen helt sikkert normal. Hvis R er mellom 0° og 90° er R rent positiv i avledning I og AVF.

54 Selvtest 1, akser. Hva er aksen, dersom: I+, AvF+? I+, AvF-? I-, AvF+? I-, AvF-?


Laste ned ppt "Velkommen til EKG-seminar Kull 03B, Våren 2008 Tilde Broch Østborg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google