Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen Generalforsamling Eiksmarka vel 5. Juni 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen Generalforsamling Eiksmarka vel 5. Juni 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen Generalforsamling Eiksmarka vel 5. Juni 2012

2 Om folkeaksjonen • 1231 underskrifter • Samarbeider med Bærumsmarkas venner, Oslo og Omland Friluftsråd og Bærum Natur- og Friluftsråd om høringsuttalelse til Skytterforbundet 21. juni

3

4 Støy

5 Bosted for de som har gitt sin støtte på www.motskytestoy.no

6 Bærumsmarka - Vårt friområde! P P P P P P P P P P P P

7 Bærumsmarka - Vårt friområde! P P P P P P P P P P P P Støy

8 Bærumsmarka - Vårt friområde! P P P P P P P P P P P P Støy Litt støy

9 Historikk • Bærumsmarka var rekreasjonsområde før banen ble etablert i 1951 • På tross av en jevn klagestrøm i hvert fall siden 1975 er åpningstidene fortsatt 88 timer per uke!

10 Planer • Skytterforbundet vil nå investere mange millioner i en oppgradering av anlegget. De hevder at det ikke vil bli mer brukt, men nekter å gi noen garanti – To forhold taler for mer bruk: • Anlegget blir mer komfortabelt og moderne • Befolkningen i Oslo-området vil øke med rundt 400.000 innbyggere de neste 20 årene ifølge SSB

11 Planer II • Oppgraderingen innebærer utendørs baner • Oppgraderingen innebærer at det bygges en enorm voll rundt lerduebanen med flere titusen lastebillass med forurenset masse • Anlegget skal bli nasjonalanlegg for skyting • Det er ikke planlagt opprydning av hundrevis av tonn med bly som ligger i terrenget

12 Konklusjon • Dagens støynivå er ikke akseptabelt • Støydemping av utendørs baner vil ha liten effekt • Vi ønsker at de mest støyende banene (blant annet lerdue) flyttes eller bygges inn i haller • Vi ønsker støydemping og kortere åpningstider for de gjenværende banene

13 Konklusjon II • Vi ber om at Skytterforbundet legger sine planer på is og går i dialog med naboer, politi, forsvaret og kommunen om hvordan behovet for skyting kan kombineres med naboenes behov

14 - Er alt for mye 88 timer per uke.

15

16 Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen Generalforsamling Eiksmarka vel 5. Juni 2012

17 Om folkeaksjonen • Over 1222 underskrifter (pr 5. juni 2012) • Mange hundre mennesker har skrevet til oss og er frustrerte over skytestøyen der de bor og i marka • Samarbeider nå med Bærumsmarkas venner, Oslo og Omland Friluftsråd og Bærum Natur- og Friluftsråd om høringsuttalelse til Skytterforbundet 21. juni • Vår nettside er: www.motskytestoy.no

18

19 Støy

20 Bosted for de som har underskrevet på vårt krav om opphør av skytestøy

21 Bærumsmarka - Vårt friområde! P P P P P P P P P P P P

22 Bærumsmarka - Vårt friområde! P P P P P P P P P P P P Støy

23 Bærumsmarka - Vårt friområde! P P P P P P P P P P P P Støy Litt støy

24 Historikk • Bærumsmarka var rekreasjonsområde før banen ble etablert i 1951 • På tross av en jevn klagestrøm i hvert fall siden 1975 er åpningstidene fortsatt 88 timer per uke! Løypeoversikt 1942

25 Planer • Skytterforbundet vil nå investere mange millioner i en oppgradering av anlegget, men hevder at det ikke vil bli mer brukt uten å gi noen garanti for dette – To forhold taler for mer bruk: • Anlegget blir mer komfortabelt og moderne • Befolkningen i Oslo-området vil øke med rundt 400.000 innbyggere de neste 20 årene ifølge SSB • Oppgraderingen innebærer utendørs baner • Oppgraderingen innebærer at det bygges en enorm voll rundt lerduebanen med flere titusen lastebillass med forurenset masse • Anlegget skal bli nasjonalanlegg for skyting • Det er ikke planlagt opprydning av hundrevis av tonn med bly som ligger i terrenget

26 Konklusjon – våre krav • Dagens støynivå er ikke akseptabelt • Støydemping av utendørs baner vil bare ha begrenset effekt mot Eiksmarka og enda mindre mot marka • Vi krever at de mest støyende banene (blant annet lerdue) flyttes eller bygges inn i haller • Vi krever støydemping og kortere åpningstider for de gjenværende banene

27 Konklusjon – våre krav II • Vi ber om at Skytterforbundet legger sine planer på is og går i dialog med naboer, politi, forsvar og kommunen om hvordan behovet for skyting kan kombineres med naboenes behov

28 - Er alt for mye 88 timer per uke.

29

30 Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen Generalforsamling Eiksmarka vel 5. Juni 2012

31 Oversikt • Litt om oss, historikk og nåsituasjon • Aktuelle lover: Markaloven, folkehelseloven • Skytternes planer, behov og støy • Beboernes behov • Markabrukernes behov • Kombiløsning bestående av følgende: – Flest mulig innendørs baner – Flytting/nedleggelse av baner – Innstramming av åpningstider på resterende baner

32 Om oss • Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen • www.motskytestoy.no • Over 1222 underskrifter (pr 5. juni 2012) • Mange hundre mennesker har skrevet til oss og er frustrerte over skytestøyen der de bor og i marka

33

34 Stø y

35 Bosted for de som har underskrevet på vårt krav om opphør av skytestøy

36 Historikk • Bærumsmarka var rekreasjonsområde før banen ble etablert i 1951 • Etter det har det vært en stor befolknings- økning i nærområdene og viktigheten av bolignære friområder har blitt stadig større Løypeoversikt 1942

37 Historikk og nåsituasjon • Banen består av – Pistol- og geværbaner: sportsskyting, Forsvaret (HMKG), Politiet – Lerduebanen: øvelse for jakt, sportsskyting, utdrikningslag og ”events” • I 1975 var det en aksjon som krevde ”levelige forhold for turgåere” og at grovkalibret skyting ikke skulle foregå på søndager – Aksjonens krav ble avvist av skytterne som krevde (og fikk lov til) å skyte frem til kl 22 og fortsatte med grovkalibret skyting på søndager

38 Historikk og nåsituasjon II • På -90 tallet, etter et forlik med hotellet på Skytterkollen, aksepterte skytterne å avslutte kl 21 og stoppe skytingen 1. påske- pinse og juledag samt 17. mai. • På tross av mange klager inkludert en politianmeldelse er skytetidene i dag: Mandag til lørdag fra kl 08-21. Søn- og helligdager 09-19 – 88 timer per uke. Stengt på kun 4 helligdager! • På lerduebanen skytes det i snitt 7 skudd i minuttet* • Løvenskioldbanen er Bærums største støykilde *Åpningstid på lerduebanen er 45 timer/uke

39 Brunkollen

40 Markaloven Formål: Fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett Kommentar: I en totalavveiing må hensynet til et støyende idrettsanlegg for en avgrenset gruppe veie betydelig mindre enn de allmenne behov for nære rekreasjonsområder. Skytebanen har negative konsekvenser langt utover tomtearealet på ca. 200 mål

41 Folkehelseloven Formål: Bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse Kommentar: Støy hjemme kan være helseskadelig* Støy i marka fremmer ikke folkehelsen fordi marka blir mindre brukt** *http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/noise/facts-and-figures/health-effects-of-noise *http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/noise/facts-and-figures/health-effects-of-noise Støy gir høyt blodtrykk hos voksne og rask puls hos barn. ** Vi har fått massevis av støtteerklæringer fra mennesker som enten ikke bruker Bærumsmarka eller reiser et annet sted på grunn av støy

42 Planer • Skytterforbundet vil nå investere mange millioner i en oppgradering av anlegget, men hevder at det ikke vil bli mer brukt uten å gi noen garanti for dette • To forhold taler for mer bruk: – Anlegget blir mer komfortabelt og moderne – Befolkningen i Oslo-området vil øke med rundt 400.000 innbyggere de neste 20 årene ifølge SSB

43 Nasjonalanlegg i skyting • Skytterforbundet vil finansiere utbyggingen med midler til nasjonalanlegg • Dette krever at internasjonale mesterskap skal kunne arrangeres • Skytterforbundet hevder at alle disipliner MÅ være samlokalisert og utendørs for å arrangere store mesterskap – Forrige EM for alle skytegrener ble arrangert på to lokaliseringer i samme by* – All rifle- og pistolskyting i OL i London skal arrangeres innendørs** – Det arrangeres regelmessig EM for enten rifle/pistol eller lerdue separat*** • Vi mener at et nasjonalanlegg ikke nødvendigvis må dekke absolutt alle grener og at deler av anlegget kan være innendørs • Vi mener at behovet for konkurransebaner ikke kan være førende for hele utbyggingen *http://www.claytarget.rs/ech_2011/ech_shooting_range.html (Beograd) **http://olympics.sporting99.com/london-2012/venues/the-royal-artillery-barracks.html – pris ca 180 mill kr inkludert utendørs lerduebaner og INNENDØRS alle andre skytebaner. ***http://www.esc-shooting.org/index.php/informations/general-regulations (Lerdue kypros 17-26 mai i år)

44 Støy • Uønsket lyd • En av de viktigste forurensningskildene • Plagsomt og helseskadelig* • Kraftig støy sprer seg med vinden • I forhold til antall decibel (db) er impulsstøy verre enn jevn støy * http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/noise/facts-and-figures/health-effects-of-noise Støy gir høyt blodtrykk hos voksne og rask puls hos barn http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/noise/facts-and-figures/health-effects-of-noise

45 Støyberegninger • Støyberegninger er ikke objektive – de er avhengige av hvem som gjør beregningene og hvordan de foretas og er derfor beheftet med stor usikkerhet • Skytternes beregninger viser halvering av lydnivå på Eiksmarka etter ombyggingen og nesten ingen endring i Bærumsmarka • Vi har gjort målinger* på Eiksmarka som viser mer enn dobbelt så høye verdier som Skytterforbundets beregningene indikerer – Skytterne har i alle liknende saker vi kjenner til hevdet at støyreduksjonene blir store** – På Årvoll skytebane har klagene i etterkant vist at ”meget stor” støydemping fører til fortsatt store plager hos naboer*** • Retten mente at ”…[saksøker] burde ha forstått at det heftet usikkerhet ved beregningene for støy” – Det er topografien rundt skytebanen som hovedsakelig avgjør støybildet for utendørs skyting • Vi frykter at Skytterforbundets støyberegninger kan bygge på mangelfulle data og derfor ikke gir et korrekt bilde av støyen i dag eller i fremtiden *Klasse I støymåler – målemetode så nært gjeldende retningslinjer som mulig en dag uten usedvanlig kraftig skytestøy ** 1) Aftenposten 28. juli 2003 – formann i Nordstrand skytterklubb hevder at ”skyttere og naboer kan leve i skjønn forening” etter støyskjerming på Årvoll skytebane. 2) Huseby skytebane (70 meter fra boliger i Torjusbakken) – 70 tallet. *** http://www.dn.no/eiendom/article2003879.ece

46 Støykart før utbygging - Skytterforbundet 70 db 60 db Her målte vi 67 db – 67 db er dobbelt så høyt som 57 db

47 Støykart før utbygging - Skytterforbundet 70 db 60 db

48 Støykart etter utbygging - Skytterforbundet 70 db 60 db

49 Støy hjemme • Flere av de som støtter aksjonen utsettes regelmessig for >70 db i hjemmene sine* • Dette er innenfor ”rød” støysone ifølge Miljøverndepartementets retningslinjer • Løvenskioldbanen brukes svært mye på sårbare tidspunkter som hellig-, lør-, søn- og ettermiddager • Åpningstidene er 4500 timer per år (lerduebanen 2300 timer) • Vi frykter at mange beboere i Jøssingveien og kanskje også på Fossum terrasse er utsatt for helseskadelig støy *Våre egne støymålinger bak Fossum terrasse. Skytterforbundets egne beregninger for Jøssingveien ved Ila fengsel.

50 Støy i marka • Lydnivået i skogen uten skyting er ofte <30 db og skytestøyen kan derfor høres svært langt • For mange er rekreasjon i skogen synonymt med et ønske om ro og stillhet • Mange vil oppleve at hørbar skytestøy ødelegger denne roen • Skytterforbundet mener at ”turgåerne bare kan gå et annet sted”* • ”Et annet sted” er for de fleste utenfor Bærumsmarka • Vi mener at viktigheten av å beskytte de mest tilgjengelige naturområdene fra forringelse er stor og vil øke fremover • Samfunnsutviklingen tilsier at etablerte særinteresser må vike i slike tilfeller * Skytterforbundets president om Løvenskioldbanen i Skytternytt 1-2012

51 Bærumsmarka - Vårt friområde! P P P P P P P P P P P P

52 Bærumsmarka - Vårt friområde! P P P P P P P P P P P P Stø y

53 Bærumsmarka - Vårt friområde! P P P P P P P P P P P P Stø y

54 Bærumsmarka - Vårt friområde! P P P P P P P P P P P P Stø y 10 km

55 Hva er behovene for skytebaner? • Politiet og Forsvaret har et behov for både utendørs og innendørs* skyting – Vi mener at alt som kan gjøres innendørs skal gjøres innendørs. Forsvaret og Politiet kan ikke basere sin trening på å støybelaste tett befolkede områder • Hobbyskyttere kan skyte både innendørs og utendørs. Begge deler har fordeler og ulemper – Bare utendørs skyting gir støyforurensning og må begrenses • I forbindelse med enkelte konkurranser må det skytes utendørs – Vi mener at de som skal delta i slike konkurranser i stor grad må forventes å reise bort fra tettbebygde strøk • Løvenskioldbanen har en overkapasitet på de aller fleste tidspunkt – Vi har besøkt Løvenskioldbanen gjentatte ganger og oftest står store deler av banen ubrukt – Dessverre er de opplevde plagene mer avhengig av åpningstider enn antall skudd per skytetime *Politiforum 3, 2006 – ”Krever innendørs skytebane i nytt bygg – men dårlig økonomi kan ødelegge”

56 Konklusjon og løsninger Når kommunen skal velge løsninger for Løvenskioldbanen må det gjøres viktige avveiinger: • Hvor mye støy skal Bærums beboere akseptere i hjemmene sine i forhold til skytternes særbehov • Formålene i Markaloven: Friluftsliv, natur og idrett for markabrukerne i forhold til skytternes idrettsbehov. Her mener vi man ikke kan akseptere ekstra støy i det daglige fordi Skytterforbundet vil arrangere EM hvert 10-20 år. Våre krav tar hensyn til disse avveiingene og består av både fremtidige og øyeblikkelige tiltak

57 Aksjonens krav i forbindelse med Reguleringsplan for Løvenskioldbanen • Dagens støynivå er ikke akseptabelt • Uavhengig av reguleringsplanen gjelder våre krav også dagens situasjon

58 Aksjonens krav i forbindelse med Reguleringsplan for Løvenskioldbanen II • Lerduebanen må: – Bygges inn i en lukket hall – Alternativt flyttes til et sted utenfor Løvenskioldbanen – Alternativt nedlegges • Begrunnelse – Støyvoller vil bare i begrenset grad vil redusere lyden – Støyen fra lerduebanen er den som i hovedsak rammer bebodde områder – Lerduebanen brukes kun til hobbyaktivitet – Naboene kan ikke akseptere støy som følge av ønsket om å ha kort reisevei til en hobbyaktivitet – Naboene kan heller ikke akseptere at lerduebanen må være utendørs fordi det skal drives konkurranseskyting. De som skal drive ekstremt støyende konkurranser får reise til et annet sted!

59 Aksjonens krav i forbindelse med Reguleringsplan for Løvenskioldbanen III • Rifle- og pistolbanene: – Bærum kommune må samle Politi, Forsvar, berørte parter og Skytterforbundet i en arbeidsgruppe med mandat om å utrede hvordan støy- og miljøproblemene på Løvenskioldbanen kan løses. – Følgende bør ligge til grunn for arbeidet: • Naboenes behov • Markabrukernes behov • Skytternes behov • En forventning fra Bærum kommune om at Politi og Forsvar er med på et spleiselag for innendørs baner og lyddemping • Mulighet til å flytte skytebaner i terrenget uten at totalarealet utvides Vi mener at Skytterforbundet må legge sine planer på is frem til arbeidsgruppen har konkludert • Hvis arbeidet med reguleringsplan fortsetter vil vi komme med innspill der vi vil kreve – Flytting eller innbygging av baner som avgir mye støy – Kraftig reduserte åpningstider og støyskjerming for baner som avgir lite støy – Obligatorisk bruk av lyddempere og mest mulig støysvak ammunisjon

60 Innendørs skytebane – bilde 1

61 Innendørs skytebane – bilde 3

62 Krav om øyeblikkelige tiltak • Vi vil også foreslå gjennomførbare administrative tiltak som ikke medfører utgifter eller bygningsmessige endringer og som gir vesentlig reduksjon av støyen • Dagens åpningstider er ekstreme • Naboer og markabrukere har fra 1975 klaget til Skytterforbundet for å få til kortere åpningstider • Skytterforbundet har tviholdt på 88 timers skyteuke • Til og med grupper av skyttere reagerer på de ekstreme åpningstidene og har frivillig stoppet skytingen på søndager for å ta hensyn til naboer og markabrukere

63 Krav om øyeblikkelige tiltak II • Bærum kommune må fastsette nye åpningstider: – Hverdager kl. 0900 – 1800 – Stengt med omgående virkning lørdager og søndager, alle hellig- og høytidsdager samt hele sommerferietiden mellom 15. juni og 15. august • Det gis adgang til å ha åpent for stevner 6 lørdager eller søndager hvert år • Dette gir en reduksjon i åpningstider fra 4500 timer til 2700 timer per år • Tiltaket har ikke nevneverdig negativ virkning for Politiet eller Forsvaret og gir en stor forbedring i støysituasjonen for naboer og markabrukere

64 Krav om øyeblikkelige tiltak III • Spesielt støyende grove kaliber – Aksjonen ber Bærum kommune vedta med omgående virkning at det ikke skal skytes med større kaliber enn: • 9 mm for pistol/revolver •.308 og 30.06/7,62 for gevær

65 Konklusjon • Dagens skytevirksomhet med ekstreme åpningstider og følgende støy er unik i landsmålestokk • Skytestøyen er hensynsløs mot beboere i støyens nedslagsfelg og mot alle brukere av marka • Det er ikke ”nytteskyting” i regi av politi og forsvar som er til størst sjenanse, men hobbyskyting på sårbare tidspunkter • Vi kan ikke akseptere at støysituasjonen sementeres på nær dagens nivå med millioner av kroner investert i et utendørs anlegg

66 Konklusjon II • Bomiljøet for tusenvis av voksne og barn må komme foran hobby- og fritidsaktivitet!

67 - Er alt for mye 88 timer per uke.


Laste ned ppt "Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen Generalforsamling Eiksmarka vel 5. Juni 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google