Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

4Elektronisk signalbehandling, koding og overføring •Et elektronisk signal består av elektriske spenninger eller strømmer som varierer som funksjon av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "4Elektronisk signalbehandling, koding og overføring •Et elektronisk signal består av elektriske spenninger eller strømmer som varierer som funksjon av."— Utskrift av presentasjonen:

1 4Elektronisk signalbehandling, koding og overføring •Et elektronisk signal består av elektriske spenninger eller strømmer som varierer som funksjon av tiden. •Signalets informasjonsinnhold kan være representert ved ett eller flere spenningsnivåer, signalets frekvens, fase og tid eller kombinasjoner av disse. •Det er vanlig å beskrive et signal ut fra frekvens og amplitude. •Et signals form, frekvens, fase og amplitude kan vi avlese og måle ved hjelp av et oscilloskop. •Elektroniske signaler klassifiseres i følgende typer: –analoge signaler –digitale signaler –binære signaler

2 Instrumenter for måling av elektroniske signaler Figur 4.1Skal flere signaler måles samtidig, kan dette gjøres ved hjelp av en logikkanalysator. Her finner du flere instrumenter: INSTRUMENTER http://www.nortelco.no/

3 Analoge signaler tid amplitude Figur 4.2Et analogt signal kan variere kontinuerlig i frekvens og amplitude.

4 Digitale signaler tid U (V) 1,5 3,0 4,5 6,0 0 01 10 11 00 kode Figur 4.3Et digitalt signalkjennetegnes ved at det har et endelig antall nivåer.

5 Binære signaler 0101110011010110 Figur 4.4Binære signaler kan kun innta to nivåer.

6 Analoge og digitale signaler I forhold til analoge signaler har digitale signaler og digital signalbehandling flere fordeler: •Digitale signaler lar seg rekonstruere med 100% nøyaktighet. •Digitale signaler gir mulighet for feillokalisering og automatisk feilretting. •Digitale signaler kan komprimeres. Dette gir mulighet for mer effektiv lagring og overføring. •Digitale signaler kan krypteres og gir derfor økt sikkerhet. •Digitale signaler kan multiplekses for økt kapasitet.

7 Støy i analoge og digitale signaler += Figur 4.5Støypåvirkning på analoge og digitale signaler. + = Signal Støy Signal + støy

8 Periodetid og nyttefaktor n = t T t T Figur 4.6Periodetid og nyttefaktor i et periodisk pulstog.

9 AD-konverter Analogt signal inn R R R R R + + + + - - - - 0 1 2 3 Enkoder D0D0 D1D1 Digital utgang U ref = + 5V EN Punktprøving 1 V 2 V 3 V 4 V Figur 4.7AD-konverter med fire nivåer. AD-konverter Datablad AD-konverter finner du på denne linken: http://focus.ti.com

10 DA-konverter R + - U ref 2R 4R 8R S0S0 S1S1 S2S2 S3S3 2020 2121 2 2323 R1R1 U ut Figur 4.8Digital til analog konverter (DA-konverter).

11 Sinusbølge og firkantbølge t t Figur 4.9Sinusbølge og firkantbølge.

12 Firkantbølge a) b) t t Figur 4.10En firkantbølge er sammensatt av et uendelig antall sinusbølger.

13 Forvrengning av firkantpuls t 50 % tdtd Sendt puls Mottatt puls Figur 4.11Firkantpulsens forsinkelse og form etter å ha passert en transmisjonslinje. t d = tidsforsinkelse

14 Parallell og seriell overføring Parallell overføringSeriell overføring Sender Mottaker Figur 4.12Parallell og seriell overføring. - Ved overføring av en byte på parallell form kreves 8 parallelle ledere. - Ved overføring av en byte på seriell form kreves 1 leder.

15 Seriell overføring 111100000Overførte data Sendt signal tid + U – U Figur 4.13Overføring av binære data serielt.

16 Seriell og parallell overgang Parallelt inn Serielt ut Klokke- inngang Universalt skiftregister Parallelt ut Serielt inn Klokke- inngang Universalt skiftregister Figur 4.14Overgang fra parallell til seriell og omvendt ved hjelp av skiftregister.

17 Asynkron overføring 0 DATAORD 1 StartbitStoppbit 1 0010101 a) b) Figur 4.15 Ved asynkron overføring sendes ett og ett tegn eller dataord. Ved asynkron overføring sendes ikke data hele tiden. Når data ikke sendes går linjen «logisk høy».

18 Synkron overføring Flagg AdresseInformasjonsfelt, dataFlagg 8 bit Kontrollfelt 8 bit16 bit8 bit Rammekontrollfelt X bit Figur 4.16Synkront rammeformat av type HDLC. Ved synkron overføring må «data» sendes kontinuerlig. Når data ikke sendes, overføres flaggsekvenser.

19 Enveis og toveis kommunikasjon Sender Mottaker Sender Mottaker Sender Mottaker Simpleks Halv dupleks Full dupleks Eksempel: Kringkasting, elektronisk post, SMS og MMS Eksempel: Walkie-talkie Eksempel: Telefon, mobiltelefon Figur 4.17Enveis og toveiskommunikasjon.

20 Måling av feil-bit Pulsteller Overføringskanal SenderMottaker Pulsgenerator Figur 4.18Enkel metode for måling av kvaliteten på en overføringskanal.

21 Paritetskontroll 1 Paritetsbit 01 001 00 Dataord (ASCII-koden for bokstaven A) Figur 4.19Dataord og tilhørende paritetsbit ved ulik paritet. Vi kan velge mellom: - lik paritet (like antall 1’ere) - ulik paritet (ulike antall 1’ere) - ingen paritet

22 NRZ-, RZ- og AMI-koding 0101110011010110 NRZ-kode Unipolar RZ-kode Bipolar RZ-kode (AMI- kode ) Figur 4.20Omforming av digitalt signal til AMI-kode. NRZ – Non Return to Zero RZ - Return to Zero AMI - Alternate Mark Inversion

23 Punktprøving og koding 100 101 110 111 011 010 001 000 Punktprøving Kvantisering og koding Figur 4.21Punktprøving og koding av et analogt signal. 100101110111110101000001010011010001000

24 ASCII-koden Hexa- decimal Hex01234567 Dec.0163248648096112 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NUL SOH STX ETX EOT ENQ ACK BLE BS HT LF VT FF CR SO SI DLE DC1 DC2 DC3 DC4 NAK SYN ETB CAN EM SUB ESC FS GS RS US SP ! « # $ % & ‘ ( ) * +, -. / 0123456789:;>=>?0123456789:;>=>? @ABCDEFGHIJKLMNO@ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZÆØÅ^_PQRSTUVWXYZÆØÅ^_ `abcdefghijklmno`abcdefghijklmno p q r s t u v w x y z æ ø å ~ DEL Tabell 4.1Norsk 7-biters ASCII-tabell.


Laste ned ppt "4Elektronisk signalbehandling, koding og overføring •Et elektronisk signal består av elektriske spenninger eller strømmer som varierer som funksjon av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google